Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Intensivt Jobs     Distriktssjef Med Ansvar For Definerte Deler Av Nordland Troms Og Finnmark     Tjenester Jobs     Social Field Officer North Lebanese National     Memphis As Jobs     Produce Jobs     Dagligvaregrossist Jobs     Senior Cloud Architect     Stormberg As Jobs    

Searching for "Betre" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Betre Jobs 2020


Leiar Barneverntenesta

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Voss herad arbeider med Betre tverrfagleg innsats (BTI). Det er ledig 100 % fast stilling som leiar ved Barneverntenesta i Voss herad for snarleg tiltreding.

Company: Voss herad
Hiring Organization: Voss herad
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Rådgivar vassforvaltning for Nordmøre

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: " utvikling og deltaking i prosjekt som er med på å betre miljøforholda i vatn. Deg som vil bidra til å løyse miljøutfordringane i vassdrag og kystvatn på…

Company: Møre og Romsdal fylkeskommune
Hiring Organization: Møre og Romsdal fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Dess meir du fyller ut, dess betre vert søknaden sjåande ut i søkjarlista. Masfjorden kommune har for tida ledige faste helgestillingar i stillingsstorleik 14 -…

Company: Masfjorden kommune
Hiring Organization: Masfjorden kommune
Salary: TBD
Location: Masfjordnes
Street Address: TBD

Locality: Masfjordnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Reinhaldar

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Dess meir du fyller ut, dess betre vert søknaden sjåande ut i søkjarlista. Masfjorden kommune har frå snarast ledig vikariat i 80% stilling som reinhaldar i…

Company: Masfjorden kommune Teknisk etat
Hiring Organization: Masfjorden kommune Teknisk etat
Salary: TBD
Location: Masfjordnes
Street Address: TBD

Locality: Masfjordnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleiarar/sjukepleiarar

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Slik gjer me også ein betre jobb for brukarane våre. På Bryne Aktivitetssenter har me ledig fast 100 % vernepleiar/sjukepleiar. Førarkort klasse B manuell gir.

Company: Vardheia bufellesskap og Bryne aktivitetssenter
Hiring Organization: Vardheia bufellesskap og Bryne aktivitetssenter
Salary: TBD
Location: Bryne
Street Address: TBD

Locality: Bryne
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKontrollingeniør Hardanger

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Vi ynskjer medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, li vserfaring og perspektiv, for å bidra til enda betre oppgåveløysing. Vi ynskjer at du har:

Company: Statens vegvesen
Hiring Organization: Statens vegvesen
Salary: TBD
Location: Ullensvang kommune
Street Address: TBD

Locality: Ullensvang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstekonsulent/rådgivar/ seniorrådgivar

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Vi ønskjer derfor medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra til endå betre oppgåveløysing.

Company: Statistisk sentralbyrå
Hiring Organization: Statistisk sentralbyrå
Salary: TBD
Location: Kongsvinger
Street Address: TBD

Locality: Kongsvinger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgjevar innanfor finansering av internasjonale utdanningsprosjekt

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Informasjon og rettleiing om samarbeidsprogram, nye finansieringskjelder og betre utnytting av eksisterande finansieringskjelder. Den som vert tilsett må ha:

Company: Universitetet i Stavanger
Hiring Organization: Universitetet i Stavanger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Reinhaldar ved Svelgen omsorgssenter

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Reinhaldarane har også ein del hjelpemidlar for å forenkle og gjere arbeidsdagen betre og lettare. Ved Svelgen Omsorgssenter er det ledig eit vikariat i 100% på…

Company: Bremanger kommune
Hiring Organization: Bremanger kommune
Salary: TBD
Location: Svelgen
Street Address: TBD

Locality: Svelgen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast stilling som miljøterapeut på Bregnetunet

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Inkludering og mangfald er ein styrke og gjer at vi kan løyse oppgåvene våre enno betre. Sogn og Fjordane ungdomssenter avd. Bidra til eit godt arbeidsmiljø.

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100% prosjektstilling i sosialfaglig team NAV Voss

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: NAV er i kontinuerleg utvikling slik at vi kan gje betre tenester til innbyggjarane på Voss. 3 årig prosjektstilling med mogelegheit for forlenging.

Company: Voss herad
Hiring Organization: Voss herad
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sakshandsamar

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Det er ledig stilling som sakshandsamar. Stillinga er fast 100 % stilling.

Company: Alver kommune
Hiring Organization: Alver kommune
Salary: TBD
Location: Isdalstø
Street Address: TBD

Locality: Isdalstø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sakshandsamar

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Det er ledig stilling som sakshandsamar. Stillinga er fast 100 % stilling.

Company: Alver kommune NAV
Hiring Organization: Alver kommune NAV
Salary: TBD
Location: Isdalstø
Street Address: TBD

Locality: Isdalstø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker saksbehandlar med juridisk kompetanse

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Du blir motivert av samfunnsoppdraget avdelinga har og ønskjer å bidra til betre byggkvalitet. Direktoratet for byggkvalitet forvaltar den frivillige ordninga…

Company: Direktoratet for byggkvalitet
Hiring Organization: Direktoratet for byggkvalitet
Salary: TBD
Location: Gjøvik
Street Address: TBD

Locality: Gjøvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du effektiv og systematisk, og trivast i ein hektisk arbeidskvardag?

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Inkludering og mangfald er ein styrke og gjer at vi kan løyse oppgåvene våre enda betre. Bergen og omland familiekontor søker ein ny medarbeidar til en fast 70%…

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog/ped.psyk.rådgjevar

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: PPT skal hjelpe skular og barnehagar i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa betre til rette for elever med særlege…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleiarar/sjukepleiarar

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Slik gjer me også ein betre jobb for brukarane våre. "Me skal gjera kvarandre gode" er leveregelen for oss som jobbar i Time kommune.

Company: Vardheia bufellesskap og Bryne aktivitetssenter
Hiring Organization: Vardheia bufellesskap og Bryne aktivitetssenter
Salary: TBD
Location: Time kommune
Street Address: TBD

Locality: Time kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


PBU Akuttpost søkjer assisterande seksjonsleiar

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Slik sikrast kontinuerleg arbeid for betre kvalitet på våre tenester med tanke på til dømes reduksjon av tvangsbruk, betre familiesamarbeid, brukermedverknad…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgjevar ECIU University og andre internasjonale samarbeidsprosjekt

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Informasjon og rettleiing om samarbeidsprogram, nye finansieringskjelder og betre utnytting av eksisterande finansieringskjelder. Den som vert tilsett må ha:

Company: Universitetet i Stavanger
Hiring Organization: Universitetet i Stavanger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100% prosjektstilling i Ungdomsteam ved NAV Voss

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: NAV er i kontinuerleg utvikling slik at vi kan gje betre tenester til innbyggjarane på Voss. 3 årig prosjektstilling med mogelegheit for forlenging.

Company: Voss herad
Hiring Organization: Voss herad
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagansvarleg plan

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Du er utadvent og på søken etter nye og betre løysingar. Økonomi, plan og utvikling har ledig 100% fast stilling som fagansvarleg plan frå snarast - ID 1789.

Company: Vinje kommune
Hiring Organization: Vinje kommune
Salary: TBD
Location: Vinje kommune
Street Address: TBD

Locality: Vinje kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100% prosjektstilling innan tverrfagleg samarbeid ved NAV Voss

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: NAV er i kontinuerleg utvikling slik at vi kan gi betre tenester til innbyggjarane på Voss. Med utgangspunkt i brukarmedverknad er det ledig ei 3 årig…

Company: Voss herad
Hiring Organization: Voss herad
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kommunikasjonsrådgivar

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Vi søker deg som har brei kommunikasjonsbakgrunn og som vil vere med på å gjere Ulstein til ein enda betre kommune å bu og arbeide i.

Company: Ulstein kommune
Hiring Organization: Ulstein kommune
Salary: TBD
Location: Ulsteinvik
Street Address: TBD

Locality: Ulsteinvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgjevar byggjesak og tilsyn

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Du er utadvent og søkjer etter nye og betre løysingar. Økonomi, plan og utvikling har ledig fast 100% stilling som rådgjevar byggjesak og tilsyn frå snarast -…

Company: Vinje kommune
Hiring Organization: Vinje kommune
Salary: TBD
Location: Vinje kommune
Street Address: TBD

Locality: Vinje kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjektleiar/Ruskonsulent

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Gjennom redusert rusmiddelbruk håper ein å oppnå betre helse hos brukar, førebygge skader og sjukehusinnleggingar, redusere heimetenestebehov m.m.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for BetreSuggested Job Search
Data as of 2020-09-20 (New) with id 0.

If you are switching jobs: "I'm leaving the business" is a phrase that will require plenty of courage. When pronounced at the incorrect time or in the wrong way, it can have a very negative effect on your profession. You can find a job present with another business where the pay is higher, but you are still not sure if that work place will undoubtedly be better then your current one. After all, it is not all about the money. Imagine if you change your mind later? After all, this is simply not an easy decision. Of course your boss can forgive you and take you back, but it is not guaranteed.