Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Frende Jobs     Nordtvet Jobs     Stab Jobs     Controller Hos Champion Tankers     Godtlevertgruppen As Jobs     Fico Jobs     Commission Jobs     Kundeveileder Jobs     Leker Jobs    

Searching for "Bilfinger" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Bilfinger Jobs 2020


Stillasbygger med fagbrev

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Bilfinger Industrier er en ledende ISO-kontraktør. Bilfinger Industrier er en del av et større konsern, med hovedkontor i Mannheim, Tyskland.

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Industrimaler med fagbrev

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Bilfinger Industrier er en ledende ISO-kontraktør. Bilfinger Industrier er en del av et større konsern, med hovedkontor i Mannheim, Tyskland.

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Isolatør med fagbrev

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Bilfinger Industrier er en ledende ISO-kontraktør. Bilfinger Industrier er en del av et større konsern, med hovedkontor i Mannheim, Tyskland.

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærlinger innen isolatørfaget

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: I Bilfinger vil du få: Bilfinger is a leading international industrial services provider. Bilfinger Industrier er en godkjent lærebedrift som satser på…

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærlinger innen Industrimalerfaget

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: I Bilfinger vil du få: Bilfinger is a leading international industrial services provider. Bilfinger Industrier er en godkjent lærebedrift som satser på…

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLærlinger innen Stillasbyggerfaget

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: I Bilfinger vil du få: Bilfinger is a leading international industrial services provider. Bilfinger Industrier er en godkjent lærebedrift som satser på…

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Senioringeniør innen Mekanisk/Struktur

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Bilfinger Industrial Services Norway AS er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge.

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Regnskapsmedarbeder

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Bilfinger Industrial Services Norway AS er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge.

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ventilmekaniker/automatiker

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Bilfinger Industrial Services Norway AS er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge.

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Senioringeniører innen Rørdesign

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Bilfinger Industrial Services Norway AS er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge.

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Elektriker/Automatiker

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Bilfinger Industrial Services Norway AS, Region Øst er en tverrfaglig enhet innen Verkstedproduksjon, Vedlikehold og Byggtjenester.

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Rjukan
Street Address: TBD

Locality: Rjukan
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sertifisert Sveiser

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Bilfinger Industrial Services Norway AS er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge.

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stillasbyggere med habitat kompetanse

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Bilfinger Industrier er en ledende ISO-kontraktør. Bilfinger is a leading international industrial services provider. We also provide engineering services.

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjektleder Bygg

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Bilfinger Industrial Services Norway AS, Region Øst er en tverrfaglig enhet innen Verkstedproduksjon, Vedlikehold og Byggtjenester.

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Rjukan
Street Address: TBD

Locality: Rjukan
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Plastmekaniker

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Bilfinger Industrial Services Norway AS er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge.

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rørlegger

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Bilfinger Industrial Services Norway AS er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge.

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sikringsleder og TT nivå 1-3

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Bilfinger Industrier er en del av et større konsern, med hovedkontor i Mannheim, Tyskland. I regi av Bilfinger Academy ivaretar vi en viktig del av…

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tømrer

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Bilfinger Industrial Services Norway AS er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge.

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Industrirørlegger- og mekaniker

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Bilfinger Industrial Services Norway AS, Region Øst er en tverrfaglig enhet innen Verkstedproduksjon, Vedlikehold og Byggtjenester.

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Rjukan
Street Address: TBD

Locality: Rjukan
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjektleder

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Bilfinger Industrial Services Norway AS er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge.

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Leder for Ventilverkstedet

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Bilfinger Industrial Services Norway AS er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge.

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overflatebehandler Industri

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Bilfinger Industrial Services Norway AS er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge.

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for BilfingerSuggested Job Search
Data as of 2020-07-25 (Latest) with id 3889.

If you are switching jobs: "I'm leaving the company" is really a phrase that requires plenty of courage. When pronounced at the wrong time or in the wrong manner, it can have a very negative effect on your profession. You may get a job give with another business where the pay is higher, but you remain uncertain if that work environment will undoubtedly be better then the current one. After all, it is not all about the money. What if you later change your mind? After all, this is simply not an easy decision. Needless to say your boss can absolve you and hire you back, but it is not guaranteed.