Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Vikariat Som Ergoterapeut     Skien Jobs     Burger King Metro Jobs     Prosjektleder Stavanger     Tilkallingsvikarar Vaskeri     Mattilsynet Jobs     Emea T3 Specialist Indigo S5     Nyheim Jobs     Arkitekt    

Searching for "Bistand" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Bistand Jobs 2019
Miljøterapeut

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Gi bistand og veiledning i daglige gjøremål. Gi bistand og oppfølging til mennesker med sammensatte behov. Granlia botiltak er et botiltak med 7 menn i alderen…

Company: Porsgrunn kommune
Hiring Organization: Porsgrunn kommune
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Positiv og løsningsorientert servicemedarbeider

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Bistand til å bemanne vårt servicesenter. Coor Service Management AS er del av et Nordisk, børsnotert Facility Management-konsern med 10.000 ansatte og…

Company: Coor Service Management
Hiring Organization: Coor Service Management
Salary: TBD
Location: Bærum kommune
Street Address: TBD

Locality: Bærum kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMiljøterapeut

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Praktisk bistand og oppfølging i hjemmene. Miljøterapeut, Stovner senter 14 b - Omsorgsbolig, Oslo kommune, Bydel Stovner. Stovner senter 14b, 0985 Oslo.

Company: Miljøterapeut, Stovner senter 14 b - Omsorgsbolig, Oslo kommune, Bydel Stovner
Hiring Organization: Miljøterapeut, Stovner senter 14 b - Omsorgsbolig, Oslo kommune, Bydel Stovner
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Yte tjenester etter gjeldende vedtak om praktisk bistand, opplæring i daglige gjøremål og legemiddelhåndtering. Arbeid opp mot lovverk, herunder kap.

Company: Horten kommune
Hiring Organization: Horten kommune
Salary: TBD
Location: Horten kommune
Street Address: TBD

Locality: Horten kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Avdelingen er underlagt virksomheten Helse og bistand og gir tjenester til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Company: Eidsvoll kommune
Hiring Organization: Eidsvoll kommune
Salary: TBD
Location: Eidsvoll kommune
Street Address: TBD

Locality: Eidsvoll kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Dagsenteret søker engasjerte medarbeidere med utdanning innen helse og omsorg!

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Daglig miljøarbeid og praktisk bistand slik at brukernes funksjoner opprettholdes lengst mulig. Fosshagen er et ressurssenter for rehabilitering og for personer…

Company: Fosshagen , Lier kommune
Hiring Organization: Fosshagen , Lier kommune
Salary: TBD
Location: Lier kommune
Street Address: TBD

Locality: Lier kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: I Ålesund kommune er det 13 barnehager som alle tidvis trenger bistand fra vikarhjelp for å dekke opp sykefravær eller annet kortidsfravær.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikariater - sykepleier, helsefagarbeider og assistent

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Virksomhet pleie og omsorg består av sykehjem, hjemmesykepleie, boliger for fysisk og psykisk funksjonshemmede og praktisk bistand (hjemmehjelp).

Company: Aremark kommune
Hiring Organization: Aremark kommune
Salary: TBD
Location: Aremark kommune
Street Address: TBD

Locality: Aremark kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du ute etter en spennende og meningsfull jobb som personlig assistent? Fast helgestilling søkes.

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Norlandia hjemmetjenester er et ledende selskap i Oslo innenfor Hjemmesykepleie og Praktisk bistand. Norlandia Care Group AS driver Hjemmeomsorg, barnehager,…

Company: Norlandia hjemmetjenester
Hiring Organization: Norlandia hjemmetjenester
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du ute etter en ny og spennende jobb? Positiv, nytenkende og klar for nye utfordringer?

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Norlandia hjemmeomsorg er et ledende selskap i Oslo innenfor Hjemmesykepleie og Praktisk bistand. Norlandia Care Group AS driver Hjemmeomsorg, barnehager,…

Company: Norlandia hjemmeomsorg
Hiring Organization: Norlandia hjemmeomsorg
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Følge opp prosedyrer i forhold til helse/sykdom og gi medisinsk bistand ved behov. Amundajordet bofelleskap er organisert som en avdeling i…

Company: Porsgrunn kommune
Hiring Organization: Porsgrunn kommune
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Studentassistent / helsefagarbeider

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Planlegge, prioritere og utføre helsehjelp og praktisk bistand (hjemmehjelp) etter vedtak. Ved Hjemmetjenesten Sentrum, Vanntårnet omsorgsboliger, er det to…

Company: Porsgrunn kommune
Hiring Organization: Porsgrunn kommune
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver/ prosjektleder/ konsulent

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Bistand til prosjekteier med bla. HRP søker rådgivere til Norges ledende analysemiljø. HRP har siden etableringen i 2005 vokst fra 3 til over 300 ansatte og er…

Company: HR Prosjekt
Hiring Organization: HR Prosjekt
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hvilende nattevakt - Helsefagarbeider

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Vi yter tjenester i form av praktisk bistand og opplæring til personer som på grunn av sin funksjonshemming ikke kan ha omsorg for seg selv.

Company: Torsvei bofellesskap, Bergen kommune
Hiring Organization: Torsvei bofellesskap, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker miljøterapeuter og miljøarbeidere til vårt dagsenter

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Miljøarbeid og praktisk bistand etter gjeldende retningslinjer. BAB står for bolig, avlastning og bistand, og i samarbeid med bydeler og kommuner i Oslo og…

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Veileder

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Helhetlig oppfølging og veiledning av ungdommer som trenger bistand for å komme i arbeid og aktivitet. NAV Lerkendal har ledig en fast 100 prosent stilling som…

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


IAM konsulent – Oslo

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Innen sikkerhetsmiljøet har vi en god kultur for informasjonsdeling og aktiv bistand fra andre eksperter når vi melder behov for det.

Company: Capgemini
Hiring Organization: Capgemini
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ERP-konsulent

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Support og faglig bistand overfor VIEW Ledgers ansatte og kunder. VIEW Ledger AS er i vekst og søker en ERP- konsulent med driv og ambisjoner, til å…

Company: VIEW Ledger
Hiring Organization: VIEW Ledger
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialkonsulent - Fleksibelt oppfølgingsteam (FOT) ung

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Bydel Bjerke har fokus på at økt mestring kan redusere behov for hjelp og bistand. Psykisk helse og rus, Oslo kommune, Bydel Bjerke.

Company: Psykisk helse og rus, Oslo kommune, Bydel Bjerke
Hiring Organization: Psykisk helse og rus, Oslo kommune, Bydel Bjerke
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgevakt Faatunet

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Miljøarbeid, herunder bistand med vanlig husarbeid i beboeres leiligheter, samt bistå beboerne med alle dagliglivets gjøremål.

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ERP-konsulent

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Support og faglig bistand overfor VIEW Ledgers ansatte og kunder. VIEW Ledger AS er i vekst og søker en ERP- konsulent med driv og ambisjoner, til å…

Company: VIEW Ledger
Hiring Organization: VIEW Ledger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for BistandSuggested Job Search
Data as of 2019-10-22 (New) with id 0.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the business" is really a phrase that requires a lot of courage. When pronounced at the incorrect period or in the wrong way, it can employ a negative impact on your career. You may get a job give with another business where the pay is higher, but you remain uncertain if that ongoing work place will undoubtedly be better then your current one. After all, it is not all about the amount of money. What if you change your brain later? After all, this is not an easy decision. Of course your boss can forgive you and hire you back, nonetheless it isn't guaranteed.