Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Produktsjef Egne Merkevarer Coop Norge Sa     Spansk Jobs     Coop Svalbard Sa Jobs     Assisterende Butikksjef Coop Mega     Sommervikarene Jobs     Beste Jobs     Iseveien Jobs     Restaurants Jobs     Umoe Jobs    

Searching for "Bufetat" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Bufetat Jobs 2020


2 faste stillingar ledig på Bregnetunet

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Bufetat sine fem regionar og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagd Barne- og…

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Er du den vi leitar etter?

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Bufetat er underlagd Barne- og familiedepartementet. Bufetat, region vest femnar om fylka Vestland og Rogaland. Avdelinga i Sogn har kontor i Sogndal.

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Har du vilje, evne og moglegheit til å hjelpe?

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Bufetat, region vest femnar om fylka Vestland og Rogaland. Bufetat sine fem regionar og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-,…

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut - fast 100 %

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne-, og…

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Stokke
Street Address: TBD

Locality: Stokke
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jobbe hjemmefra på en meningsfull måte?

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Vi drifter fosterhjem på vegne av oppdragsgiverne Bufetat og Oslo kommune. Omsorg for hele mennesket preger Frelsesarmeens barne- og familievern.

Company: Frelsesarmeens Barne- og Familievern
Hiring Organization: Frelsesarmeens Barne- og Familievern
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMiljøterapeut m/spesialutdanning

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Enheten har en klar nettverksorientert profil og jobber tett med foresatte, barnevernstjenester, BUFetat, skoler, fastleger, legevakt og andre aktuelle aktører.

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Har du et stort engasjement for de minste barna?

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og…

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Molde
Street Address: TBD

Locality: Molde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ønsker du å være med og bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag?

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og…

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Hokksund
Street Address: TBD

Locality: Hokksund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi trenger deg som er erfaren og operativ i HR-faget

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og…

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Lillestrøm
Street Address: TBD

Locality: Lillestrøm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du ute etter en spennande jobb som samtidig er et viktig samfunn oppdrag?

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Bufetat er ei IA (Inkluderande Arbeidsliv) verksemd. Bufetat, region vest femnar om fylka Vestland og Rogaland. Oppfølging og rettleiing av beredskapsheimar.

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du jobbe med familier, par og barn i ulike livssituasjoner?

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Bufetat er underlagt Barne- og familiedepartementet. Bufetat er organisert i fem regioner med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som hovedkontor i…

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikariat på Bregnetunet

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Bufetat sine fem regionar og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagd Barne - og…

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker deg som er interessert i par- og familiearbeid!

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Flere stillinger fra Bufetat Region Nord. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og…

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Hammerfest
Street Address: TBD

Locality: Hammerfest
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du jobbe med videreutvikling av våre samfunnsviktige digitale produkter?

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Flere stillinger fra Bufetat Region Nord. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og…

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Harstad
Street Address: TBD

Locality: Harstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kommunalsjef Oppvekst søkes til Kåfjord

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Stillingen innebærer tett samhandling med både interne og eksterne samarbeidspartnere, eksempelvis ungdomskontakt, skolehelsetjeneste, PPT, Fylkesmannen, Udir…

Company: Kåfjord kommune
Hiring Organization: Kåfjord kommune
Salary: TBD
Location: Kåfjord
Street Address: TBD

Locality: Kåfjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du varm, leiken, humoristisk og sosial?

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Bufetat sine fem regionar og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagd Barne- og…

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Vestnes kommune
Street Address: TBD

Locality: Vestnes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ønsker du å gjøre en forskjell for barn og unge som trenger fosterhjem?

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og…

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Ressursteamet arbeider i hovedsak ambulant med systemarbeid, enten direkte opp mot pasientenes omsorgsgivere, eller i form av samarbeid med barneverntjeneste,…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du vår utadvendte, kreative og entusiastiske medarbeider som brenner for vårt samfunnsoppdrag?

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Bufetat, region vest omfatter fylkene Vestland og Rogaland. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-,…

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du den vi leter etter? Vår nye rådgiver skal kunne se barnets beste og finne riktig tiltak

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og…

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du jobbe med dokumentasjonforvaltning?

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Bufetat Senter for administrasjon og utvikling (BSA) er en intern tjenesteleverandør for Bufetat innenfor regnskap, lønn,. Ansvar for fagområder og prosjekter.

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kommunalsjef Oppvekst søkes til Kåfjord

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Stillingen innebærer tett samhandling med både interne og eksterne samarbeidspartnere, eksempelvis ungdomskontakt, skolehelsetjeneste, PPT, Fylkesmannen, Udir…

Company: Kåfjord kommune
Hiring Organization: Kåfjord kommune
Salary: TBD
Location: Olderdalen
Street Address: TBD

Locality: Olderdalen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker 2 engasjerte psykologer med pågangsmot

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Bufetat er underlagt Barne- og familiedepartementet. Bufetat er organisert i fem regioner samt Bufetat Senter for administrasjon og utvikling med Barne-,…

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du være med og bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag?

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Bufetat, region vest femnar om fylka Vestland og Rogaland. Bufetat sine fem regionar og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-,…

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Har du god organisasjonsforståelse, og erfaring fra styring og ledelse?

Date: 2020-06-01 (New)

Job Description: Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og…

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Sandvika
Street Address: TBD

Locality: Sandvika
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for BufetatSuggested Job Search
Data as of 2020-06-01 (New) with id 0.

If you are switching jobs: Once you change your job, choosing the best company and the environment in which you can work will usually be only half of the job you should perform for the change of your career. It's also very important to find a solution to elegantly leave your prior job. It's advocated that you keep up real contacts with previous bosses and co-workers.