Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Prosjektsjef Tidligfase     Gullgruven Jobs     Kulturdepartementet Jobs     Hjemmesykepleie Jobs     Viken Jobs     Indremisjon Jobs     Kveld Jobs     Styresystem Jobs     Prosjektleder Nedre Romerike    

Searching for "Bydrift" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Bydrift Jobs 2019


Fagarbeider Bydrift - vei

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Du vil bli tilknyttet avdelingen Bydrift med 35 medarbeidere som har ansvaret for drift og vedlikehold av veier, gater, parker, egen anleggsdrift etc.

Company: Porsgrunn kommune
Hiring Organization: Porsgrunn kommune
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Fagarbeider Veg

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Trondheim bydrift er en kommunal enhet med ca. Ved Trondheim bydrift, Avdeling veg, er det ledig tre faste 100 prosent stillinger som fagarbeidere.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kontrollingeniør

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Trondheim bydrift Veg skal drifte og vedlikeholde all ny infrastruktur etter at den er overført fra utbygger til Bydrift.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Saksbehandler vann og avløp

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Stillingen innebærer samarbeid med andre enheter innen byutviklingsområdet som Trondheim Bydrift, Byggesakskontoret og Eierskapsenheten.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for BydriftSuggested Job Search
Data as of 2019-10-22 (New) with id 0.

If you are switching jobs: Industry experts state that when you inform your superiors you are leaving your job, the path back again is most probably gone. In this full case, an imaginary collection is changed that completely changes the business's relationships and atmosphere. Once you leave the company you will most probably replaced by someone else fairly quickly.