Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Azure Aws Consultant     Orange Jobs     Pearl Norge Jobs     Beratung Jobs     Sam Executive Search Jobs     Gesucht Jobs     Vertrieb Jobs     Sabrura As Jobs     Vi Trenger Flere Smarte Hoder    

Searching for "Dagleg" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Dagleg Jobs 2020


Tilkallingsvikarar reinhald

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Dagleg reinhald etter oppsatt frekvensplan. Reinhaldsavdelinga ved Førde sentralsjukehus søkjer tilkallingsvikarar til dagleg og periodisk reinhald.

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Fastlegestilling

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Godt arbeidsmiljø med felleslunsj dagleg med alt personale samt vekentlege legemøte. Fastlegeheimel med listetak på 850 pasientar ved Gloppen legesenter med…

Company: Gloppen kommune
Hiring Organization: Gloppen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vinjo AS søkjer assisterande dagleg leiar

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Vinjo AS sitt leiarteam består av dagleg leiar, assisterende dagleg leiar, og fagansvarlege. Assisterande dagleg leiar skal saman med dagleg leiar drifte,…

Company: Vinjo AS
Hiring Organization: Vinjo AS
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Produksjonsmedarbeidar

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Om du har spørsmål, kan du henvende deg til dagleg leiar Hege Skurtveit, på mobilnr. Planlegging og gjennomføring av produksjonsarbeid inkl.

Company: Volda Fiskemat AS
Hiring Organization: Volda Fiskemat AS
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Dagleg leiar

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Dagleg leiar representerer føretaket utetter og har m.a. Dagleg leiar tilset personale og har det overordna personalansvaret.

Company: Kinn utdannings- og ressurssenter KF
Hiring Organization: Kinn utdannings- og ressurssenter KF
Salary: TBD
Location: Florø
Street Address: TBD

Locality: Florø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsID 1601 Reinhaldsoperatør – Stord kommunale eigedom

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Utføring av dagleg og periodisk reinhald i kommunale bygg som ligg under ansvarsområdet til avdelinga. ID 1601 Reinhaldsoperatør – Stord kommunale eigedom.

Company: Stord kommune
Hiring Organization: Stord kommune
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Dagleg leiar

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Me søkjer ein dagleg leiar som kan vera med å utvikla Hardanger Fjordfrukt fram til nye høgder! Hardanger Fjordfrukt SA er eigd av 175 driftige fruktbønder som…

Company: Hardanger Fjordfrukt SA
Hiring Organization: Hardanger Fjordfrukt SA
Salary: TBD
Location: Utne
Street Address: TBD

Locality: Utne
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagleiar i bu- og miljøtenesta

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Dagleg ansvar for arbeidsbok og dagsplanar. Dagleg personaloppfølging etter avtale med avdelingsleiar. Dagleg ansvar for at rutinar vert følgde.

Company: Helse og omsorg, Stad kommune
Hiring Organization: Helse og omsorg, Stad kommune
Salary: TBD
Location: Selje
Street Address: TBD

Locality: Selje
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kvinnherad Næringsservice søkjer næringslos / dagleg leiar!

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Då bør du søkje på stillinga som næringslos / dagleg leiar i Kvinnherad Næringsservice. Vil du skape vekst og utvikling i Kvinnherad, og bidra til at Kvinnherad…

Company: Kvinnherad Næringsservice
Hiring Organization: Kvinnherad Næringsservice
Salary: TBD
Location: Husnes
Street Address: TBD

Locality: Husnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kvinnherad Næringsservice søkjer næringslos / dagleg leiar!

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Kvinnherad Næringsservice søkjer næringslos / dagleg leiar! Då bør du søkje på stillinga som næringslos / dagleg leiar i Kvinnherad Næringsservice.

Company: Kvinnherad Næringsservice
Hiring Organization: Kvinnherad Næringsservice
Salary: TBD
Location: Kvinnherad kommune
Street Address: TBD

Locality: Kvinnherad kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut i døgnturnus

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Dagleg tilrettelegging og planlegging av tenesteytinga. Me har no ledig 3 x 86 - 100% stilling, for tida i døgnturnus (medlever), med arbeid kvar 4.

Company: Alver kommune Habiliteringsteneste
Hiring Organization: Alver kommune Habiliteringsteneste
Salary: TBD
Location: Isdalstø
Street Address: TBD

Locality: Isdalstø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast stilling som dagleg leiar i Natås barnehage

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Visjonen til Natås barnehage er latter, leik og læring. Me ønsker at alle skal føle seg velkommen til eit stimulerande miljø prega av glede og læring gjennom…

Company: Natås Barnehage SA
Hiring Organization: Natås Barnehage SA
Salary: TBD
Location: Myking
Street Address: TBD

Locality: Myking
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinsjef i sambandet Sølsnes-Åfarnes

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Halde dagleg oversikt over behaldning og forbruk av brennolje, smøreolje og ferskvatn. Teknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar…

Company: Fjord1 ASA
Hiring Organization: Fjord1 ASA
Salary: TBD
Location: Møre og Romsdal
Street Address: TBD

Locality: Møre og Romsdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Dagleg leiar

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Me søkjer ein dagleg leiar som kan vera med å utvikla Hardanger Fjordfrukt fram til nye høgder! Hardanger Fjordfrukt SA er det største fruktpakkeriet i Noreg og…

Company: Hardanger Fjordfrukt SA
Hiring Organization: Hardanger Fjordfrukt SA
Salary: TBD
Location: Ullensvang kommune
Street Address: TBD

Locality: Ullensvang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstekonsulent/rådgiver

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: SSB publiserer dagleg statistikk og analysar på ssb.no og har eit stort kontaktnett, òg internasjonalt. Avdeling for person- og sosialstatistikk, Statistisk…

Company: Statistisk sentralbyrå
Hiring Organization: Statistisk sentralbyrå
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Driftsleiar Stavanger

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Gode ferdigheiter og erfaring med dagleg bruk av IKT-baserte system og utstyr er nødvendig. Utføre rasjonell drift og vedlikehald ved eigedomane.

Company: Statsbygg
Hiring Organization: Statsbygg
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinsjef (vikariat) i sambandet Måløy-Oldeide

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Halde dagleg oversikt over behaldning og forbruk av brennolje, smøreolje og ferskvatn. Teknisk leiar og skal sjå til at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar…

Company: Fjord1 ASA
Hiring Organization: Fjord1 ASA
Salary: TBD
Location: Måløy
Street Address: TBD

Locality: Måløy
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spennande jobb ledig for byggingeniør/fagskuleingeniør

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Bli kjent med NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA. Grunna god tilgang på oppdrag, søker vi etter byggingeniør- rådgjevar i landbruksbygg i 100 % stilling.

Company: NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA
Hiring Organization: NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA
Salary: TBD
Location: Sandane
Street Address: TBD

Locality: Sandane
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


T-01 Reinhaldsoperatør/reinhaldar - ringevikar i Tysvær

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Stillinga inneber dagleg reinhald og periodisk reinhald. Tysvær kommune er sentralt plassert på Haugalandet med 11000 innbyggjarar.

Company: Tysvær kommune
Hiring Organization: Tysvær kommune
Salary: TBD
Location: Tysvær kommune
Street Address: TBD

Locality: Tysvær kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Einingsleiar

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Gulen kommune har ledig 100% fast stilling som einingsleiar (rektor), for tida ved Eivindvik barnehage og skule. Leie og motivere til fagleg utviklingsarbeid.

Company: Gulen kommune
Hiring Organization: Gulen kommune
Salary: TBD
Location: Eivindvik
Street Address: TBD

Locality: Eivindvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bioingeniør

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: I tillegg vil det vere dagleg drift ved Seksjon for biopsi der mellom anna registrering av vevsprøvar, makrobeskjering av prøvar, assistere legar i…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Dagleg leiar Jølster Skisenter AS

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Då vår dagleg leiar har gått av med pensjon, søkjer vi hans etterfølgjar. Dagleg leiar vil ha kontorstad i skisenteret og vil rapportere til styret.

Company: Jølster Skisenter AS
Hiring Organization: Jølster Skisenter AS
Salary: TBD
Location: Vassenden
Street Address: TBD

Locality: Vassenden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Brannkonstabel/røykdykkar

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Ein må pårekne vakter inntil kvar fjerde veke/helg.I tillegg har Samnanger brannvesen ansvaret for ei utvida first responderteneste der det er vakter dagleg.

Company: Samnanger kommune
Hiring Organization: Samnanger kommune
Salary: TBD
Location: Tysse
Street Address: TBD

Locality: Tysse
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar i Døgnturnus

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Fagbrev som helsefag - eller barne/ungdomsarbeider, men andre med relevant erfaring kan søkje - Døgnturnus. Fagbrev som helsefag - eller barne/ungdomsarbeider,…

Company: Alver kommune Habiliteringsteneste
Hiring Organization: Alver kommune Habiliteringsteneste
Salary: TBD
Location: Isdalstø
Street Address: TBD

Locality: Isdalstø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Leiar Friomsorgskontoret Florø

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Leie medarbeidarar i dagleg drift, endring og utvikling. Vi søker ein tydeleg og utviklingsorientert leiar til ei stilling som friomsorgsleiar i Florø.

Company: Kriminalomsorgen
Hiring Organization: Kriminalomsorgen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for DaglegSuggested Job Search
Data as of 2020-07-01 (Latest) with id 5094.

If you are switching jobs: When you change your job, choosing the best business and the surroundings in which you can work will usually be only half of the job you need to perform for the switch of one's career. It is also very important to discover a solution to elegantly leave your previous job. It's advocated that you keep up authentic contacts with former bosses and co-workers.