Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Telia Jobs     Strategic Purchaser     Service Advisor Brumunddal     Salgsfaget Jobs     Rema 1000 Jobs     Introduserte Jobs     Hpe Financial Services Sales     Receptionist     Business Analyst Posten Bring    

Searching for "Digitalisering" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Digitalisering Jobs 2019


EY søker engasjerte nyutdannede medarbeidere med ønske om bratt læringskurve og muligheten til å bidra i et faglig sterkt miljø

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Revisjonsbransjen er i stadig endring og det har de siste årene vært et økende fokus på digitalisering og robotisering innenfor revisjon....

Company: EY
Hiring Organization: EY
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Medarbeider til teknisk service

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Bedriften er inne i en spennende fase der det grønne skifte, skjerpende energikrav og digitalisering er viktig i vårt utviklingsarbeid. Flexit, med ca....

Company: Flexit
Hiring Organization: Flexit
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Arkivfaglig medarbeider

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: En organisasjon som engasjerer seg i digitalisering og utvikling. Veilede saksbehandlere slik at de blir trygge brukere i Websak....

Company: Dokumentsenteret
Hiring Organization: Dokumentsenteret
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHar du lyst til å jobbe med digitalisering?

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Uansett, du har lyst til å jobbe som konsulent og med digitalisering. Vivento er et norsk rådgivingsselskap med et sterkt og attraktivt faglig miljø....

Company: Vivento
Hiring Organization: Vivento
Salary: TBD
Location: Lysaker
Street Address: TBD

Locality: Lysaker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


AVDELINGSLEIAR / KONSERVATOR

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Utvikling og vedlikehald av IT-kompetanse knytt til katalogisering og digitalisering av samlingane. Vår avdelingsleiar for samlingsavdelinga skal pensjonere seg...

Company: Byggogbevar
Hiring Organization: Byggogbevar
Salary: TBD
Location: Rogaland
Street Address: TBD

Locality: Rogaland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Technology Consulting- ERP Consultant to Oslo

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Accenture er et ledende globalt konsulentselskap som leverer tjenester innen strategi, rådgivning, digitalisering, teknologi og outsourcing....

Company: Accenture
Hiring Organization: Accenture
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


KIRKEVOLL SKOLE - Faste stillinger og vikariater

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Våre fokusområder er digitalisering, Fagfornyelsen, realfag og SMART. Kirkevoll skole er en barneskole, 1.-7....

Company: Re kommune
Hiring Organization: Re kommune
Salary: TBD
Location: Re kommune
Street Address: TBD

Locality: Re kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lønnsmedarbeider

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Bidra til kontinuerlig utvikling og digitalisering av arbeidsprosesser. Primært forvalte saker i HR-systemet med spesielt vekt på ressursforvaltning....

Company: Seksjon HR
Hiring Organization: Seksjon HR
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kommunaldirektør

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Interesse for teknologi og digitalisering som virkemidler for utvikling og effektivisering. Lede byrådsavdelingen i tråd med kommunens prinsipper for...

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialkonsulent tilskudd

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Ansvar for digitalisering av tilskuddsforvaltningen og dialogen med tilskuddsmottakere. Søknadsbehandling og oppfølging av tilskudd innenfor kunst og...

Company: Kulturetaten
Hiring Organization: Kulturetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Arkivmedarbeider

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: En organisasjon som engasjerer seg i digitalisering og utvikling. Journalføring, kvalitetssikring, betjene postmottak, kontrollere og publisere offentlig...

Company: Dokumentsenteret
Hiring Organization: Dokumentsenteret
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagkonsulent/Saksbehandler

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Bidra til nyskaping og utvikling og økt digitalisering. Saksbehandling innenfor hjemmesykepleie, institusjonsplass og andre pleie og omsrogstjenester....

Company: Bestillerenheten - eldre
Hiring Organization: Bestillerenheten - eldre
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Eiendomsdirektør

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Erfaring med prosessutvikling og digitalisering. Strategisk lederansvar for avdelingens arbeid og resultater, og sikre innspill fra avdelingen i utviklingen av...

Company: Omsorgsbygg Oslo KF
Hiring Organization: Omsorgsbygg Oslo KF
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialkonsulent IKT/systemkoordinator (Gerica)

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Delta prosjekter med digitalisering av arbeidsprosesser. Systemkoordinator for Gerica i Velferdsetaten og for private tjeneste leverandører av hjemmetjenesten....

Company: Seksjon drift og service
Hiring Organization: Seksjon drift og service
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du lede Plan- og bygningsetaten? - en kunnskapsorganisasjon

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Kunnskap og interesse for teknologi og digitalisering som virkemidler for utvikling og effektivisering. Lede virksomheten i tråd med kommunens prinsipper for...

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Business analyst

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: I takt med økende digitalisering av bilbransjen, leverer Møller Digital også stadig nye digitale tjenester til Møller Mobility Groups sluttkunder....

Company: Møllergruppen
Hiring Organization: Møllergruppen
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Business Analyst

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Vårt mål er å bli datadrevne i alle våre beslutninger, i tillegg til å bruke dataene til automatisering og digitalisering av alt fra kundedialog til...

Company: Visma
Hiring Organization: Visma
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Business Analyst

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Vårt mål er å bli datadrevne i alle våre beslutninger, i tillegg til å bruke dataene til automatisering og digitalisering av alt fra kundedialog til...

Company: Bluegarden
Hiring Organization: Bluegarden
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Business Analyst

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Interesse for digitalisering og hvilke muligheter dette gir for bedre arbeidsprosesser, brukervennlige løsninger og forbedret kvalitet....

Company: Headvisor
Hiring Organization: Headvisor
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vedlikeholdsingeniør

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Gruppen utvikler og bygger løsninger for fremtidige behov og digitalisering i industrien. Vi er stadig på utkikk etter dyktige ingeniører til vårt Risk,...

Company: Oceaneering International
Hiring Organization: Oceaneering International
Salary: TBD
Location: Hordaland
Street Address: TBD

Locality: Hordaland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for DigitaliseringSuggested Job Search
Data as of 2019-03-11 (Latest) with id 32016.

If you are switching jobs: The wrong steps when changing your job can throw a poor image on you in the eyes of the past employer. Be tactful and don't resent anyone if you are changing employment. You in no way know very well what may occur later on and it may happen that you'll need to return to your old job.