Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Rusta Rusta Retail As Jobs     Brug Jobs     Kia Bil Norge As Jobs     Glorioso Jobs     Enova Jobs     Passing Jobs    

Searching for "Driftskoordinatorer" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Driftskoordinatorer Jobs 2021


Maskinist på Jan Mayen (midlertidig)

Date: 2021-10-19 (New)

Job Description: Utføre drift og vedlikehold av stasjonenes maskin- og VVS installasjoner i henhold til pålagte krav. Relevant utdanning fra teknisk fagskole/yrkesskole eller…

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Jan Mayen
Street Address: TBD

Locality: Jan Mayen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Avdelingssykepleier på Jan Mayen (midlertidig)

Date: 2021-10-19 (New)

Job Description: Planlegge og lede sanitetstjenesten under øvelser og katastrofeberedskap. Offentlig godkjent sykepleier med minst 8 års relevant tjenesteerfaring.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Jan Mayen
Street Address: TBD

Locality: Jan Mayen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Mekaniker - bilmekaniker på Jan Mayen (midlertidig)

Date: 2021-10-19 (New)

Job Description: Minimum 3 års relevant praksis, herunder fra reparasjon av tyngre kjøretøyer/anleggsmaskiner og kjennskap til sveising. Fri kost og kvarter på Jan Mayen.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Jan Mayen
Street Address: TBD

Locality: Jan Mayen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ingeniør EDB og radionavigasjon (midlertidig) på Jan Mayen

Date: 2021-10-19 (New)

Job Description: Utføre teknisk vedlikehold, kontroll og feilretting av alt navigasjon- og sambandsteknisk utstyr ved stasjonen. Fri kost og kvarter på Jan Mayen.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Jan Mayen
Street Address: TBD

Locality: Jan Mayen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Driftskoordinator til Securitas Vaktsentral

Date: 2021-10-19 (New)

Job Description: En nøkkelrolle i "hjertet" av Securitas Securitas Vaktsentral er vår høykompetente, landsdekkende operasjonssentral på Hasle i Oslo og er en del av vårt…

Company: Securitas
Hiring Organization: Securitas
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsDriftskoordinator

Date: 2021-10-19 (New)

Job Description: Vi setter pasienten i sentrum og jobber kontinuerlig med å forbedre og utvide vårt behandlingstilbud på nye og innovative måter.

Company: Kry
Hiring Organization: Kry
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Driftskoordinatorer Utland

Date: 2021-10-19 (New)

Job Description: I Norge er vi 1600 ansatte med 800 selvstendige sjåfører, og omsetter for cirka 4,5 mrd. kroner. Stillingene har arbeidssted på vårt hovedkontor på Alfaset i…

Company: PostNord AS
Hiring Organization: PostNord AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider - teknisk driftskoordinator

Date: 2021-10-19 (New)

Job Description: Klinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til hele helseregionen.

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsingeniør på Jan Mayen (midlertidig)

Date: 2021-10-19 (New)

Job Description: Utføre teknisk vedlikehold, kontroll og feilretting av alt navigasjon og sambandsteknisk utstyr ved stasjonen. Det må oppgis to referanser i søknaden.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Jan Mayen
Street Address: TBD

Locality: Jan Mayen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Elektronikksjef på Jan Mayen (midlertidig)

Date: 2021-10-19 (New)

Job Description: 3-årig høyere utdanning innen relevant fagområde, fortrinnsvis innen elektronikk/teleteknikk. Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering…

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Jan Mayen
Street Address: TBD

Locality: Jan Mayen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstekokk på Jan Mayen (midlertidig)

Date: 2021-10-19 (New)

Job Description: Drift av kjøkken, fellesrom og forlegning i henhold til vaktliste. Relevant tjenesteerfaring i minimum to år. Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Jan Mayen
Street Address: TBD

Locality: Jan Mayen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/helsesekretær

Date: 2021-10-19 (New)

Job Description: Arbeidsoppgåvene i stillinga vil vere knytt til sjukepleiefaglege oppgåver, arbeid i ekspedisjon og laboratorium.

Company: Sunnfjord kommune
Hiring Organization: Sunnfjord kommune
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleder

Date: 2021-10-19 (New)

Job Description: Avdelingen vektlegger fagutvikling og kompetanse internt i avdelingen og i sammenheng med samarbeidspartnere omkring oss.

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Levanger
Street Address: TBD

Locality: Levanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Driftskoordinator erstatningstrafikk

Date: 2021-10-19 (New)

Job Description: Relevant erfaring fra logistikk og operativ ledelse. Relevant utdanning innenfor administrasjon og/eller logistikk (relevant erfaring kan kompensere for…

Company: Ski
Hiring Organization: Ski
Salary: TBD
Location: Ski
Street Address: TBD

Locality: Ski
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assisterende kjøkkensjef på Jan Mayen (midlertidig)

Date: 2021-10-19 (New)

Job Description: Drift av kjøkken, fellesrom og forlegning i henhold til vaktliste. Søkere må være norsk statsborgere. Alle som skal arbeide på Jan Mayen må ha godkjent helse-…

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Jan Mayen
Street Address: TBD

Locality: Jan Mayen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kjøkkensjef på Jan Mayen (midlertidig)

Date: 2021-10-19 (New)

Job Description: Organisere, lede og delta i driften av kjøkken- og forlegningstjenesten ved stasjonen. Minimum 5 års relevant tjeneste. Fri kost og kvarter på Jan Mayen.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Jan Mayen
Street Address: TBD

Locality: Jan Mayen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vedlikeholder bygg og anlegg på Jan Mayen (midlertidig)

Date: 2021-10-19 (New)

Job Description: Vedlikehold av stasjonens eiendommer, bygg og anlegg (EBA), herunder bruk av tyngre kjøretøyer og anleggsmaskiner. Minimum 3 års relevant tjenesteerfaring.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Jan Mayen
Street Address: TBD

Locality: Jan Mayen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Driftskoordinator med fag- og stedfortrederansvar

Date: 2021-10-19 (New)

Job Description: Seksjon føde-barsel, er delt inn i føde-barsel A for friske fødende uten forventede kompliserende faktorer, føde-barsel B for risikofødende med tilknyttet…

Company: Kvinneklinikken - Føde/barsel B og observasjonspost for gravide
Hiring Organization: Kvinneklinikken - Føde/barsel B og observasjonspost for gravide
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Driftskoordinator med fag- og stedfortrederansvar ved Føde/barsel B og observasjonspost for gravide

Date: 2021-10-19 (New)

Job Description: Driftskoordinator skal inngå i seksjonens lederteam og bidra i fordeling av personalressurser til ulike arbeidsoppgaver, samt sørge for god pasientflyt.

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Driftskoordinator med renholdsbakgrunn

Date: 2021-10-19 (New)

Job Description: Minimum 3 års arbeidserfaring fra serviceyrket, fortrinnsvis fra renhold. Initiativrik og ansvarsbevisst, liker å ta ansvar for egne resultater.

Company: Personalhuset
Hiring Organization: Personalhuset
Salary: TBD
Location: Sandnes
Street Address: TBD

Locality: Sandnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for DriftskoordinatorerSuggested Job Search
Data as of 2021-10-19 (New) with id 0.

If you are switching jobs: Industry experts claim that when you inform your superiors that you will be leaving your job, the path back again is most probably gone. In this full case, an imaginary collection is changed that totally changes the business's relationships and atmosphere. Once you leave the business you will most likely be replaced by another person rapidly probably.