Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Digitally Jobs     Grensen Jobs     Kjeller Jobs     Js Norge Jobs     Maintenance Supervisor     Jcdecaux Jobs     Barne Og Ungdomsarbeidere Assistenter     Coretto As Jobs     Elektrofysiologi Jobs    

Searching for "Eldre" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Eldre Jobs 2020


Rådgiver, humanitære program, program eldre

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: Muligheten til å være med og forme Røde Kors’ arbeid for eldre. Program for eldre er en del av enhet for humanitære programmer. Vi ønsker deg som har.

Company: Norges Røde Kors
Hiring Organization: Norges Røde Kors
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Tilkallingsvikar /sommervikar hjemmehjelp/praktisk bistand, hjemmetjenesten PRO Kløfta. Oppgi gjerne om du ønsker heltid eller deltid.

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. Praktisk bistand i hjemmene i henhold til vedtak. God norsk muntlig og skriftlig fremstillingevne.

Company: Ullensaker kommune
Hiring Organization: Ullensaker kommune
Salary: TBD
Location: Kløfta
Street Address: TBD

Locality: Kløfta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialutdannet sykepleier/ Sykepleier

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder. Vi søker en erfaren spesialsykepleier/sykepleier til stillingen som gastrosykepleier i vår avdeling.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier natt

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: Erfaring fra arbeid med omsorg til eldre med sammensatte behov. Randesund omsorgssenter består av en sykehjemsavdeling med 16 plasser, og 18 omsorgsboliger.

Company: Omsorgssenter Randesund, Kristiansand kommune
Hiring Organization: Omsorgssenter Randesund, Kristiansand kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier Geriatri

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: Hjemmetjenesten har fokus på økt kompetanse innen tidlig oppdagelse av forverret tilstand og fallforebyggende tiltak hos eldre. Med mottoet «Sammen i Bydel St.

Company: Hjemmebaserte tjenester Bislett. Bydel St. Hanshaugen
Hiring Organization: Hjemmebaserte tjenester Bislett. Bydel St. Hanshaugen
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: Tankesettet skal implementeres i alle seksjoner i hele bydelen og legge grunnlag for fremtidens tjenestetilbud og støtte målsettingen om at eldre skal kunne bo…

Company: Oslo kommune, Bydel St.Hanshaugen
Hiring Organization: Oslo kommune, Bydel St.Hanshaugen
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Treårig miljøterapeut, sykepleier

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: Bryn bolig, Oslo kommune, Bydel Østensjø. Vi ønsker oss en sykepleier som liker tverrfaglig samarbeid og som vil bidra med sin fagkompetanse for å sikre god…

Company: Bryn bolig, Oslo kommune, Bydel Østensjø
Hiring Organization: Bryn bolig, Oslo kommune, Bydel Østensjø
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: Godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse, ikke eldre enn 3 mnd. Hjemmetjenesten - syd, Oslo kommune, Bydel Grorud. Ha god innsikt i relevant lovverk.

Company: Hjemmetjenesten - syd, Oslo kommune, Bydel Grorud
Hiring Organization: Hjemmetjenesten - syd, Oslo kommune, Bydel Grorud
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier - Rosendal sykehjem

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: Du må fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 mnd. Har du lyst på en jobb som gir utfordringer, er spennende, variert og meningsfull?

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider - Rosendal omsorgsboliger

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: Du må fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 mnd. Har du lyst på en jobb som gir utfordringer, er spennende, variert og meningsfull?

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du student innen sykepleie, vernepleie eller annen helsefaglig studieretning og ønsker en fast helgestilling i bofelleskap for eldre funksjonshemmede? SE HER

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: Boligen er nyoppusset med tilrettelegging for eldre beboere med funksjonshemming. Er du student innen sykepleie, vernepleie eller annen helsefaglig…

Company: Pilotveien 6 bofellesskap, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
Hiring Organization: Pilotveien 6 bofellesskap, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
Salary: TBD
Location: Vestre Aker
Street Address: TBD

Locality: Vestre Aker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


KOPI AV Førstekonsulent

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: Fag, vurdering og vedtak, Oslo kommune, Bydel Frogner. Bydel Frogner har organisere sine helse,- og omsorgstjenester i tråd med tillitsmodellen.

Company: Fag, vurdering og vedtak, Oslo kommune, Bydel Frogner
Hiring Organization: Fag, vurdering og vedtak, Oslo kommune, Bydel Frogner
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider ekstravakt

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: Godkjent politiattest ikke eldre enn tre måneder. Hestehagen gruppebolig, Oslo kommune, Bydel Grorud. Hestehagen gruppebolig har døgnkontinuerlige tjenester for…

Company: Hestehagen gruppebolig, Oslo kommune, Bydel Grorud
Hiring Organization: Hestehagen gruppebolig, Oslo kommune, Bydel Grorud
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsepersonell i forbindelse med Covid-19

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: Ved tilsetting kreves det politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder. I forbindelse med utbruddet av koronavirus (Covid-19) og for å sikre forsvarlige…

Company: Nes kommune
Hiring Organization: Nes kommune
Salary: TBD
Location: Årnes
Street Address: TBD

Locality: Årnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk leder

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, ved kommunaldirektøren, er bydelsdirektørenes arbeidsgiver. Det gjelder tjenester til eldre og funksjonshemmede,…

Company: Thor Olsen barnehage, Oslo kommune, Bydel Sagene
Hiring Organization: Thor Olsen barnehage, Oslo kommune, Bydel Sagene
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Autorisert Ambulansearbeider / Bachelor paramedisin ,Paramedic Ambulanse

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: D ikke eldre enn 3 mnd ved tiltredelse. Vi søker deg som er faglig engasjert, positiv og ansvarsbevisst, har pågangsmot og liker utfordringer.

Company: Helgelandssykehuset HF
Hiring Organization: Helgelandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Brønnøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Brønnøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må…

Company: Drammen kommune
Hiring Organization: Drammen kommune
Salary: TBD
Location: Solbergmoen
Street Address: TBD

Locality: Solbergmoen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/vernepleier

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: Enheten består av Hjemmebaserte tjenester, ambulerende natt-tjeneste i kommunen, Hov bofellesskap og dagsenter for eldre. Bidra til et godt arbeidsmiljø.

Company: Kongsvinger kommune
Hiring Organization: Kongsvinger kommune
Salary: TBD
Location: Kongsvinger
Street Address: TBD

Locality: Kongsvinger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistent

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: Vaskeriet yter tjenester til beboere i Nes sykehjem og hjemmeboende eldre tilknyttet hjemmebaserte tjenester. Det er ledig en 100% fast stilling som assistent i…

Company: Nes kommune
Hiring Organization: Nes kommune
Salary: TBD
Location: Årnes
Street Address: TBD

Locality: Årnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: Erfaring fra arbeid med omsorg til eldre med sammensatte behov. Omsorgssenter vest er en enhet som har som hovedmålsetting om å være en veldreven,…

Company: Omsorgssenter Vest, Kristiansand kommune
Hiring Organization: Omsorgssenter Vest, Kristiansand kommune
Salary: TBD
Location: Søgne kommune
Street Address: TBD

Locality: Søgne kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider med helsefaglig kompetanse

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må…

Company: Drammen kommune
Hiring Organization: Drammen kommune
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier, natt - Helsehus

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. Sykepleiefaglig ansvar og oppfølging av pasienter. Dokumentasjon av eget arbeid i journalsystem.

Company: Ullensaker kommune
Hiring Organization: Ullensaker kommune
Salary: TBD
Location: Jessheim
Street Address: TBD

Locality: Jessheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Støttekontakt søkes

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: Alle oppdragstakere for barneverntjenesten må framlegge uttømmende og utvidet politiattest, som ikke skal være eldre enn tre måneder ved inngåelse av kontrakt.

Company: Nesna kommune
Hiring Organization: Nesna kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer ved JORS 2020

Date: 2020-04-09 (New)

Job Description: Tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder må leveres ved tilsetting. Har du lyst til å være ferievikar hos oss? Opplæring i uke 25 og 26.

Company: Jevnaker kommune
Hiring Organization: Jevnaker kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for EldreSuggested Job Search
Data as of 2020-04-09 (New) with id 0.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be an excuse for labelling the workplace you have worked in as poor. You should tell your boss why you're leaving the business and you ought to point out things that bothered you, take action in a polite and professional way however. Keep a measure of professionalism that has led one to this correct point in your career. This can help one to make strong references later on. In conversations with fresh potential employers, it's important to be professional. It's also advisable to tell your first-class you are grateful for the opportunity you have had in working for his or even hers company. You never know whenever your current boss will end up being a great reference. Remember that no one likes to become criticized. Not from subordinates or co-workers even. Even if they deserve it. A person with whom you possess ever worked with could be a possibly positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.