Elevane Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Searching for "Elevane" job / career / vacancy in Norway? CareerDP.com is here to assist you in your search. We wish you good luck in finding your new dream job!


Search parameters used for this particular query: Elevane job / career / vacancy; job location: Norway.
We found several listings that are shown below (part time / full time jobs / jobs near me).★ Frequently searched jobs today: Marketing Manager Jobs, Logistics Co-ordinator Jobs, E-learning Jobs, Physical Education Teacher Jobs, Sexual Health Jobs, Sales Accountant Jobs
★ Related jobs in Norway:
HSBC Holdings jobs in Norway, Freddie Mac jobs in Norway, Canon jobs in Norway, Prudential jobs in Norway, Sodexo jobs in Norway, 3M jobs in Norway, Sprint Nextel jobs in Norway,

Lærar og vernepleiar/ barne

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Det legg til rette for auka aktivitet både i friminutt og i undervisning med glade og aktive barn. Har gode kunnskapar i nynorsk og bruk av IKT.

Company: Sunnfjord kommune
Hiring Organization: Sunnfjord kommune
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Advertisement

Grunnskulelærar

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Du har fokus på elevane sine moglegheiter for læring. Andre med relevant arbeidserfaring og/eller utdanning kan også verta vurderte for vikariat.

Company: Kvam Kommune
Hiring Organization: Kvam Kommune
Salary: TBD
Location: Norheimsund
Street Address: TBD

Locality: Norheimsund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSande skule etter

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Det legg til rette for auka aktivitet både i friminutt og i undervisning med glade og aktive barn. Har gode kunnskapar i nynorsk og bruk av IKT.

Company: Sunnfjord kommune Sande skule
Hiring Organization: Sunnfjord kommune Sande skule
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMiljørettleiar

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: I samarbeid med lærarane og skuleleiinga støtte elevane i deira læringsarbeid. I samarbeid med rektor/kontaktlærar/lærar ha medansvar for eleven/elevgruppa sitt…

Company: Volda kommune
Hiring Organization: Volda kommune
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFagarbeidar

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: I samarbeid med lærarane støtte elevane i læringsarbeidet deira i skulen. Om lag 90% stilling, for tida tenestestad Øyra skule og SFO.

Company: Volda kommune
Hiring Organization: Volda kommune
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAdvertisement

Lærer

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Aktiv deltaking i skulen sitt pedagogiske utviklingsarbeid, herunder planlegging, gjennomføring og evaluering av læringsarbeid i profesjonsfellesskapet.

Company: Askøy kommune
Hiring Organization: Askøy kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKulturskulerektor

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Stillinga inneber i hovudsak administrasjon for kulturskulen, fritidsklubben og biblioteket. Kulturskulen skal arbeide for å styrka den kulturelle fellesskapen…

Company: Aurland kommune
Hiring Organization: Aurland kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details50% Fast stilling som kontorsekretær

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Å bidra i arbeid med sosiale media/marknadsføring- og informasjonsarbeid. . Beherskar nynorsk og engelsk flytande, både munnleg og skriftleg.

Company: Fjordane folkehøgskule
Hiring Organization: Fjordane folkehøgskule
Salary: TBD
Location: Nordfjordeid
Street Address: TBD

Locality: Nordfjordeid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFagarbeidar/assistent i Skattebøl barnehage

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Skattebøl barnehage er ein av fem kommunale barnehagar i Ål kommune. Barnehagen set leik, læring, samspel, meistring og medverknad i fokus; der personalet…

Company: à l kommune Skattebøl barnehage
Hiring Organization: à l kommune Skattebøl barnehage
Salary: TBD
Location: Ål
Street Address: TBD

Locality: Ål
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSosialrådgjevar 50-100 %

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Saman arbeider vi for å skape ein skulekvardag der elevane opplever meistring og lærelyst i eit trygt og godt miljø.

Company: Klepp kommune
Hiring Organization: Klepp kommune
Salary: TBD
Location: Kleppe
Street Address: TBD

Locality: Kleppe
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVil du vera med på å skapa eit godt læringsmiljø

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Det vert stilt krav om politiattest ved tilsetjing etter Opplæringslova § 10-9. Det er mogleg å søkje om anonymitet, men det må vere særskilte omstende for å få…

Company: Moster skule
Hiring Organization: Moster skule
Salary: TBD
Location: Mosterhamn
Street Address: TBD

Locality: Mosterhamn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsUndervisningsstillingar - Vikariat

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Motivere elevane til innsats for eiga læring. På ungdomssteget kjem elevane i tillegg frå Fiksdal og Rekdal. Stillingane vil vere knytt til undervisning både på…

Company: Vestnes kommune Tomrefjord skule
Hiring Organization: Vestnes kommune Tomrefjord skule
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBarne- og ungdomsarbeidar– 70% fast - Leiknes skule

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Leiknes skule er ein nyrehabilitert og moderne fulldelt barneskule med om lag 185 elevar og 25 tilsette. Løn etter avtale ut frå kompetanse og erfaring.

Company: Alver kommune
Hiring Organization: Alver kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMiljørettleiar og fagarbeidarar

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Eit trygt og godt læringsmiljø for elevane. Arbeidsoppgåvene vil variere etter behov og blir utarbeidd i tett dialog med kollegaer.

Company: Sogndal kommune Kvåle skule
Hiring Organization: Sogndal kommune Kvåle skule
Salary: TBD
Location: Sogndal
Street Address: TBD

Locality: Sogndal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMiljøarbeidar skule

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Relevant utdanning som fagarbeidar eller anna relevant høgare utdanning er ynskjeleg, men ikkje eit absolutt krav. Opne vegbeskriving (i ny fane).

Company: Bømlo kommune
Hiring Organization: Bømlo kommune
Salary: TBD
Location: Bremnes
Street Address: TBD

Locality: Bremnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAssisterande rektor/rådgjevar

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Heradet har interkommunalt samarbeid med Hardanger- og Voss kompetanseregion. Å hjelpa den einskilde elev med å finna seg til rette i opplæringa.

Company: Ulvik herad
Hiring Organization: Ulvik herad
Salary: TBD
Location: Ulvik
Street Address: TBD

Locality: Ulvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPedagog/spesialpedagog

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Ein spennande kvardag saman med dei aller finaste elevane. Vi søker deg som har elevane i fokus og skaffar deg innsikt i deira behov.

Company: Florø barneskole, Kinn kommune
Hiring Organization: Florø barneskole, Kinn kommune
Salary: TBD
Location: Florø
Street Address: TBD

Locality: Florø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMiljørettleiar

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Stillinga består i oppfølging av ungdom i klasseromssituasjonar, friminutt, overgangar og gjennom samtalar med den einskilde.

Company: Bjerkreim kommune, Vikeså skule
Hiring Organization: Bjerkreim kommune, Vikeså skule
Salary: TBD
Location: Vikeså
Street Address: TBD

Locality: Vikeså
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLærar på Rogne skule

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Undervisningskompetanse i matematikk og spesialpedagogikk er særleg aktuelt. I søknaden må ev. ynskje om arbeidsstad og stillingsstorleik kome tydeleg fram.

Company: Øystre Slidre kommune
Hiring Organization: Øystre Slidre kommune
Salary: TBD
Location: Heggenes
Street Address: TBD

Locality: Heggenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVikarlærer

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Stille tydelege og høge forventningar til alle elevane. Vikariat 100% stilling på ungdomstrinnet frå d.d. til 15. april 2024. Glad i å jobbe med barn og ungdom.

Company: Bud Barne- og ungdomsskole
Hiring Organization: Bud Barne- og ungdomsskole
Salary: TBD
Location: Bud
Street Address: TBD

Locality: Bud
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVil du vera med på å skapa eit godt læringsmiljø?

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Det vert stilt krav om politiattest ved tilsetjing etter Opplæringslova § 10-9. Det er mogleg å søkje om anonymitet, men det må vere særskilte omstende for å få…

Company: Bømlo kommune
Hiring Organization: Bømlo kommune
Salary: TBD
Location: Bremnes
Street Address: TBD

Locality: Bremnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRådgjevar opplæring i vidaregåande skule

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, jf. opplæringslova. Kompetanse knyt til yrkesfaglige program.

Company: ASA - ÅSANE VGS, Vestland fylkeskommune
Hiring Organization: ASA - ÅSANE VGS, Vestland fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Åsane
Street Address: TBD

Locality: Åsane
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMost searched for today

Elevane Jobs     Personalkonsulent 100 Fast Stilling     Arvelig Jobs     Planning Lead     Bergverk Jobs     Trener Jobs    
Show more jobs and careers for ElevaneSuggested Job Search
Data as of 2023-12-03 (New) with id 0. Database job listings: 1,214,315 jobs and growing. Find more jobs near me.

If you are switching jobs: Once you change your job, choosing the best corporation and the environment in which it is possible to work will usually be only half of the job you need to perform for the change of your career. It is also very essential to find a solution to elegantly keep your prior job. It is suggested that you keep up genuine contacts with ex - colleagues and bosses.

Useful job keywords: jobs near me, urgent hiring near me, jobs in bloemfontein, murjan al-sharqiya general contracting co, job hiring near me craigslist, staff nurse vacancy in abu dhabi 2023, job hiring near me no experience