Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Blomz Jobs     Villmark Jobs     Sandnes Kommune Sandnes Kommune Jobs     Ordensvakt Jobs     Kasse Medarbeider     Blockchangers Jobs     Associate Jobs     Den Norske Opera Ballett Jobs     Cloud Jobs    

Searching for "Eleven" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Eleven Jobs 2019


Kulturskolelærere, flere stillinger

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: Gi eleven grunnleggende teknikk, utvikle kritisk sans, stimulere kreativitet, grundighet og tålmodig øving....

Company: Vågsøy kommune
Hiring Organization: Vågsøy kommune
Salary: TBD
Location: Sogn og Fjordane
Street Address: TBD

Locality: Sogn og Fjordane
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Ledige stillinger

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: Medarbeider som arbeider med fokus på elevens læring og samarbeider med kollegaer på skole, og i bo- og fritidsmiljø. Bli kjent med Hedmark fylkeskommune....

Company: Hedmark fylkeskommune
Hiring Organization: Hedmark fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Skoleassistent

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: Du har stor arbeidskapasitet og er en pådriver for eleven. Oppfølging av elevgrupper og/eller enkeltelever i undervisning....

Company: Bøler skole
Hiring Organization: Bøler skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Elevveileder til AKS Vollebekk

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: Muligheten til å få være med å gjøre elevens fritid innholdsrik og morsom. Bistå baseleder i praktisk tilrettelegging av elevenes AKS-hverdag....

Company: Vollebekk skole
Hiring Organization: Vollebekk skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


kontaktlærerer

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: Følge opp og gi individuell tilpassing til den enkelte eleven i klassen. Planlegge, lede, gjennomføre og evaluere læringsarbeidet gjennom godt trinnsamarbeid....

Company: Huseby skole
Hiring Organization: Huseby skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAssistent i skolen - Laksvatne oppvekstsenter

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: Om Balsfjord kommune Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst ! Kommunen strekker seg over et område på 1493 km, hvor landskapet varierer fra flatt...

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledige stillinger

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: Etter deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum. Vi søker etter deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum....

Company: Hedmark fylkeskommune
Hiring Organization: Hedmark fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Alvdal kommune
Street Address: TBD

Locality: Alvdal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast stilling i kroppsøving og engelsk.

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: Du tar hyppig kontakt med foresatte og vet det er viktig for elevens utvikling. Aktivt faglig og pedagogisk arbeid i fagseksjoner....

Company: Lofsrud skole
Hiring Organization: Lofsrud skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Elevassistent

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: Assistere og ledsage elever i ulike undervisningssituasjoner og pauseavvikling etter elevens behov. Assistere elever med ulik grad av fysiske og psykiske...

Company: Skedsmo vgs
Hiring Organization: Skedsmo vgs
Salary: TBD
Location: Akershus
Street Address: TBD

Locality: Akershus
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Grunnskolelærer

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: Følge opp eleven faglig og sosialt. Tjensvoll skole søker en dyktig allmennlærer som ønsker å jobbe som kontaktlærer på 7....

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærere søkes til barneskole

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: Vi ønsker å se eleven innenfra og være gode rollemodeller som bidrar til god sosial og emosjonell læring. Hvis du er en kreativ, nysgjerrig og engasjert lærer...

Company: Nittedal kommune
Hiring Organization: Nittedal kommune
Salary: TBD
Location: Akershus
Street Address: TBD

Locality: Akershus
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistentstilling - Rommen skole og kultursenter

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: Være en tydelig voksen og rollemodell for eleven. Bistå enkeltelever og elevgrupper på 1.trinn i deres skolehverdag, både faglig og sosialt i...

Company: Rommen skole
Hiring Organization: Rommen skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærere - lulesamisk språk

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: Ser elevens potensiale og utviklingsmuligheter. Nordland fylkeskommune har undervisning i lulesamisk for sine elever i de videregående skolene i Nordland....

Company: Nordland Fylkeskommune
Hiring Organization: Nordland Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig lærervikariat på Voksenopplæringa

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: At du setter elevens faglige og sosiale utvikling i sentrum. VI HAR BEHOV FOR VIKAR/ MIDLERTIDIG ANSATT FOR RESTEN AV SKOLEÅRET....

Company: Nesna kommune
Hiring Organization: Nesna kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig stilling som miljøterapeut

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: At du utvikler positive og støttende relasjoner til den enkelte eleven og grupper av elever. Sydskogen skole søker etter en miljøterapeut med utdanning som...

Company: Røyken kommune
Hiring Organization: Røyken kommune
Salary: TBD
Location: Røyken
Street Address: TBD

Locality: Røyken
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig lærerstilling/spesalpedagog

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: At du utvikler positive og støttende relasjoner til den enkelte eleven og grupper av elever. Sydskogen skole søker etter en allmennlærer med spesialpedagogikk i...

Company: Røyken kommune
Hiring Organization: Røyken kommune
Salary: TBD
Location: Røyken
Street Address: TBD

Locality: Røyken
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærere

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: Vi setter eleven i sentrum og har et svært kompetent personale som jobber tett på elevene i et utviklende miljø. Lærere til Seiersten ungdomsskole....

Company: Frogn kommune
Hiring Organization: Frogn kommune
Salary: TBD
Location: Frogn kommune
Street Address: TBD

Locality: Frogn kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


7 - Eleven søker selger

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: Vi søker selger. Les mer og søk på stillingen her Søknadsfrist:...

Company: /globalassets/amfi-no/amfi-felles
Hiring Organization: /globalassets/amfi-no/amfi-felles
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undervisning: Musikkfag - Voss gymnas

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: Du som vert tilsett må arbeide målretta og systematisk og setje eleven si læring og utvikling fremst. Voss gymnas er ein kombinert vidaregåande skule, og har...

Company: Hordaland Fylkeskommune
Hiring Organization: Hordaland Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Skoleassistent en-til-en oppfølging

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: Bidrar du til gjennomføring av lek- og læringsaktiviteter ut fra elevens individuelle opplæringsplan. Som skoleassistent generelt på trinn:....

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Bærum kommune
Street Address: TBD

Locality: Bærum kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Skoleassistent til oppfølging av en elev på Gjettum ungsomsskole

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: Assistere ved skriveoppgaver (skrive for eleven). Ta imot eleven ved oppstart av skoledagen, samt å bistå og legge til rette under avslutning og henting....

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Bærum kommune
Street Address: TBD

Locality: Bærum kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undervisningsstillinger Vg1 Helse og oppvekstfag

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: Være løsningsorientert og fleksibel, og innstilt på å finne den beste løsning for eleven. Byåsen videregående skole tilbyr opplæring innen utdanningsprogrammene...

Company: Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Hiring Organization: Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærer /spesialpedagog

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: Du må ha et positivt elevsyn og ha høye ambisjoner for elevens læring. Undervisning og oppfølging av hørselshemmede elever....

Company: Vetland skole og ressurssenter
Hiring Organization: Vetland skole og ressurssenter
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikariat lærer

Date: 2019-06-16 (New)

Job Description: Vår visjon er "Vekst gjennom læring", og vårt hovedfokus er elevens utvikling både faglig og sosialt. St....

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for ElevenSuggested Job Search
Data as of 2019-06-16 (New) with id 0.

If you are switching jobs: "I'm leaving the business" is really a phrase that requires plenty of courage. When pronounced at the wrong period or in the wrong way, it can employ a negative effect on your profession. You may get a working job give with another business where the pay is higher, but you remain uncertain if that work environment will be better then the current one. After all, it is not all about the amount of money. Imagine if you later change your brain? After all, this is simply not a straightforward decision. Needless to say your boss can absolve you and consider you back, but it isn't guaranteed.