Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Asfaltarbeidere Lag Og Baser Sesongen 2019     Kasse Medarbeider     Alere Technologies As Jobs     Risk Jobs     Linderud Jobs     Trondheim Kommune Jobs     Cloud Jobs     Drammen Jobs     Summer Jobs    

Searching for "Eleven" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Eleven Jobs 2019


Undervisningsstilling - Oslo Vo Rosenhof

Date: 2019-03-20 (Latest)

Job Description: Du planlegger, gjennomfører og følger opp elevens læring og evaluerer opplæringen. Du bidrar til et godt læringsmiljø gjennom tydelig klasseledelse....

Company: Oslo VO Rosenhof Trinn 1-4
Hiring Organization: Oslo VO Rosenhof Trinn 1-4
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Undervisningsstilling - Oslo Vo Rosenhof

Date: 2019-03-20 (Latest)

Job Description: Du planlegger, gjennomfører og følger opp elevens læring og evaluerer opplæringen. Du bidrar til et godt læringsmiljø gjennom tydelig klasseledelse....

Company: Oslo VO Rosenhof
Hiring Organization: Oslo VO Rosenhof
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du student, god til å formidle og ute etter en fleksibel deltidsjobb?

Date: 2019-03-20 (Latest)

Job Description: Bygge opp elevens motivasjon, mestring og forståelse i faget. ArbeidsgiverPrivatundervisningen ASStillingstittelPrivatlærerStedOsloFrist 31.03.2019VarighetFast....

Company: Privatundervisningen AS
Hiring Organization: Privatundervisningen AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast stilling i kroppsøving og naturfag.

Date: 2019-03-20 (Latest)

Job Description: Du tar hyppig kontakt med foresatte og vet det er viktig for elevens utvikling. Aktivt faglig og pedagogisk arbeid i fagseksjoner....

Company: Lofsrud skole
Hiring Organization: Lofsrud skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast stilling matematikk og kroppsøving ungdomstrinnet

Date: 2019-03-20 (Latest)

Job Description: Du har ambisjoner på elevens vegne. Du må være svært god på relasjonsbygging og evne til å se hele eleven....

Company: Bjølsen skole
Hiring Organization: Bjølsen skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsJira Consultant

Date: 2019-03-20 (Latest)

Job Description: Recently recognised as Norway’s best place to work for the 2nd year in a row and part of the top 10 for the last eleven years my client is one of the Europe’s...

Company: StaffHost Europe
Hiring Organization: StaffHost Europe
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Logoped

Date: 2019-03-20 (Latest)

Job Description: Vi har fra 15.08.2019 en fast 50% stilling som logoped. Det kan være aktuelt å kombinere stillingen med et vikariat i 40% fra samme tid fram til 30.06.20....

Company: Tønsberg Kommune
Hiring Organization: Tønsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Vestfold
Street Address: TBD

Locality: Vestfold
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar spes. avd. INDIGO

Date: 2019-03-20 (Latest)

Job Description: Bidra til elevens trivsel og læring gjennom å være en tydelig voksen og et godt forbilde. Gjennomføre opplegg for fraværende lærer/ assistent....

Company: Hallagerbakken skole
Hiring Organization: Hallagerbakken skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sosiallærer/ressurslærer

Date: 2019-03-20 (Latest)

Job Description: Analysere resultater på individnivå og deretter gjennomføre målrettet opplæring for å heve elevens kompetansenivå....

Company: Høyenhall skole
Hiring Organization: Høyenhall skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kontaktlærerstillinger på mellomtrinnet

Date: 2019-03-20 (Latest)

Job Description: Du setter elevens læringsutvikling i sentrum, har stor arbeidskapasitet, er positiv, samarbeidsvillig og fleksibel. Til stillingene følger kontaktlæreransvar....

Company: Kastellet skole Trinn 5 - 7
Hiring Organization: Kastellet skole Trinn 5 - 7
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undervisningsstillinger

Date: 2019-03-20 (Latest)

Job Description: Arbeide systematisk med elevens læring i fokus. Planlegge, gjennomføre og vurdere gode læringsøkter....

Company: Nordberg skole
Hiring Organization: Nordberg skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assisterende rektor

Date: 2019-03-20 (Latest)

Job Description: En ledelse der vi ser på eleven som en viktig ressurs i egen læring, og der lærernes relasjoner og forventninger til elevene preger skolehverdagen....

Company: Kastellet skole
Hiring Organization: Kastellet skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undervisningspersonale ungdomstrinn

Date: 2019-03-20 (Latest)

Job Description: Du har høye ambisjoner på elevens vegne. Undervisning og kontaktlæreransvar på skolens ungdomstrinn....

Company: Rommen skole
Hiring Organization: Rommen skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikariat audiopedagog Utadrettet tjeneste

Date: 2019-03-20 (Latest)

Job Description: Arbeidsoppgaver Direkte arbeid med barn fra 0- 6 år Veiledning til foresatte og personalet i barnehager Oppfølging ved overgang barnehage- skole Bistand til...

Company: Vetland skole og ressurssenter
Hiring Organization: Vetland skole og ressurssenter
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Audiopedagog Utadrettet tjeneste

Date: 2019-03-20 (Latest)

Job Description: Arbeidsoppgaver Direkte arbeid med barn fra 0- 6 år Veiledning til foresatte og personalet i barnehager Oppfølging ved overgang barnehage- skole Bistand til...

Company: Vetland skole og ressurssenter
Hiring Organization: Vetland skole og ressurssenter
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


VIKAR

Date: 2019-03-20 (Latest)

Job Description: Arbeidsoppgaver Bidra til gode læringsøkter Gi elever god faglig veiledning og jevnlige tilbakemeldinger om faglig vekst og fremgang Bidra i skolens arbeid...

Company: Svendstuen skole
Hiring Organization: Svendstuen skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


kontaktlærerer

Date: 2019-03-20 (Latest)

Job Description: Følge opp og gi individuell tilpassing til den enkelte eleven i klassen. Planlegge, lede, gjennomføre og evaluere læringsarbeidet gjennom godt trinnsamarbeid....

Company: Huseby skole
Hiring Organization: Huseby skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærerspesialist i spesialpedagogikk – Osloskolen

Date: 2019-03-20 (Latest)

Job Description: Kunne lage IOP-er for eleven ut fra sakkyndig vurdering, samt veilede andre i tolkning av sakkyndig vurdering. Bidra til og være pådriver for:....

Company: Utdanningsetaten
Hiring Organization: Utdanningsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo kommune
Street Address: TBD

Locality: Oslo kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Faglærer kunst og håndverk - Bogstad skole

Date: 2019-03-20 (Latest)

Job Description: Du er genuint opptatt av elevens læringsmiljø og relasjon lærer-elev, og godt skole-hjem samarbeid. Du har evne til å analysere og justere egen undervisning,...

Company: Bogstad skole
Hiring Organization: Bogstad skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Dyktige og engasjerte småskolelærere/ spes.ped.lærere

Date: 2019-03-20 (Latest)

Job Description: Vi ser etter tydelige klasseledere som har evne og lyst til å være med å utvikle skolen, og som har et hjerte for elevens faglige og sosiale utvikling....

Company: Ryenberget skole
Hiring Organization: Ryenberget skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsrektor Rana ungdomsskole (2019/084)

Date: 2019-03-20 (Latest)

Job Description: Ønsker du å bli en del av et kompetent og fremoverlent lederteam med eleven i fokus, er du velkommen som søker hos oss....

Company: Rana kommune
Hiring Organization: Rana kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialpedagog søkes ved Voksen skole, spesialklassene

Date: 2019-03-20 (Latest)

Job Description: Du er opptatt av å se elevens utvikling og resultater over tid. Undervisning av elever med psykisk utviklingshemming, multifunksjonshemming og/eller autisme....

Company: Voksen skole Spesialavd. ped. og ass 100 %
Hiring Organization: Voksen skole Spesialavd. ped. og ass 100 %
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for ElevenSuggested Job Search
Data as of 2019-03-20 (Latest) with id 37044.

If you are switching jobs: Experts claim that whenever you inform your superiors that you will be leaving your job, the way back again is most probably gone. In this full case, an imaginary collection is transformed that totally changes the business's relationships and environment. When you leave the business you'll most likely be replaced by someone else rapidly probably.