Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Butikksjef Trainee Jysk Kirkenes     20786 Jobs     Vil Du Skape Resultater I Vestfold     Team Armering As Jobs     Leiarstilling Jobs     Institusjonsbasert Jobs     Graphic Jobs     Feltprest Jobs     Ecura Bo Og Habilitering Region Vest Jobs    

Searching for "Enhetsleder Barnevernstjenesten" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Enhetsleder Barnevernstjenesten Jobs 2020


Enhetsleder Barnevernstjenesten

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Vi har ledig 1/1 fast stilling som enhetsleder for Barnevernstjenesten. Enhetsleder rapporterer direkte til kommunalsjef oppvekst. Vi ser etter søkere som;

Company: Barnevernstjenesten
Hiring Organization: Barnevernstjenesten
Salary: TBD
Location: Kirkenes
Street Address: TBD

Locality: Kirkenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Avlastningshjem/besøkshjem søkes

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Rådmann og 5 kommunalsjefer, samt et nivå bestående av enhetsledere som ledere for omsorgsenheter, barnehager, skoler, administrative tjenester mv.

Company: Arendal
Hiring Organization: Arendal
Salary: TBD
Location: Arendal
Street Address: TBD

Locality: Arendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnevernleder Bydel Gamle Oslo

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Enhetsleder inngår i avdelingsdirektørens ledergruppe. Enheten ledes av enhetsleder med underliggende team. Er du en nytenkende og strategisk pådriver som kan…

Company: Avdeling barn og unge Bydel Gamle Oslo
Hiring Organization: Avdeling barn og unge Bydel Gamle Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder barnevern -gangs utlysning

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Enhetsleder er også ansvarlig for: Ved barneverntjenesten i Kvæfjord er det ledig stilling som enhetsleder. Ny barnevernlov og barnevernreform innebærer store…

Company: Kvæfjord kommune
Hiring Organization: Kvæfjord kommune
Salary: TBD
Location: Kvæfjord kommune
Street Address: TBD

Locality: Kvæfjord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


PP-tjenesten Halden og Aremark kommune. Ledig sv. vikariat

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Nærmeste overordnede er enhetsleder for PPT. Avdelingen holder til i Familiens hus og er samlokalisert med Halden kommunes helsesøstertjeneste og…

Company: Halden kommune
Hiring Organization: Halden kommune
Salary: TBD
Location: Halden
Street Address: TBD

Locality: Halden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsShow more jobs and careers for Enhetsleder BarnevernstjenestenSuggested Job Search
Data as of 2020-06-30 (Latest) with id 3863.

If you are switching jobs: The wrong steps when changing your job can throw a negative image you in the eyes of the past employer. Be tactful and don't resent anyone when you are changing employment. You in no way know what may take place later on and it you can do that you'll need to go back to your old work.