Enhetsleder Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Gjengen Jobs     Vikarsentral Jobs     Hverdag Jobs     Regnskapskontor Jobs     Tonsberg Kommune Jobs     Sj Norge As Jobs    

Searching for "Enhetsleder" job or career in Norway? CareerDP is your all in one easy to use job site that can assist you in your job search. We wish you good luck in finding a new job!


Search parameters used for querry: Enhetsleder job / Enhetsleder career / vacancy; job location: Norway. Your search resuts are below.

Miljøarbeider helg

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: I tillegg til avlastning og barnebolig driver vi et etter skoletid tilbud. Vi har nå ledige helgestilllinger i stillingsprosent 25-28 %, med arbeid annenhver…

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Advertisement

Miljøterapeut - ressursteam barnehage, skole og helsestasjon

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Vil du jobbe med å gi barn, unge og familier med behov for langvarig og sammensatt oppfølging, helhetlige tjenester på tvers av sektorer? Vi søker etter en…

Company: Flekkefjord kommune
Hiring Organization: Flekkefjord kommune
Salary: TBD
Location: Flekkefjord
Street Address: TBD

Locality: Flekkefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsefagarbeider/hjelpepleier

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAssistent - Føde-/barselseksjon Tromsø

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse. UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLaborant

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Enheten i Storgaten 40 har fem operasjonsstuer med tilhørende sterilenhet. Ved sterilenheten jobber det i dag 1 laboranter i full stilling og 1 laborant i halv…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAdvertisement

Renholder

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Oslo universitetssykehus(OUS) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBarn- og ungdomsarbeider

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Jobbe i tråd med barnehagen og avdelingenes gjeldende planer og retningslinjer for å nå oppsatte mål. Beherske godt norsk både muntlig og skriftlig.

Company: Arendal kommune
Hiring Organization: Arendal kommune
Salary: TBD
Location: Nedenes
Street Address: TBD

Locality: Nedenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsIngeniører VEG

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Tjenesteenhet VTP er en av 6 enheter i teknisk etat og har 22 ansatte. Bidra innen veistabens drifts- og vedlikeholdsansvar.

Company: Enhet Vei Trafikk og Park
Hiring Organization: Enhet Vei Trafikk og Park
Salary: TBD
Location: Steinkjer
Street Address: TBD

Locality: Steinkjer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsEnhetsleder

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Vi ønsker oss en kandidat som kan lede faglig drift og utvikling, og organisere tjenestene slik at vi har en legevakt som gir innbyggerne effektive tjenester av…

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBarne- og ungdomsarbeider/assistent

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: En hektisk, men spennende hverdag i et godt miljø, med store muligheter for faglig utvikling.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsEnhetsleder

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Som enhetsleder av Skedsmo frivilligsentral vil du ha en spennende og sentral rolle i oppfølgingen av kommunens frivillighetsstrategi.

Company: Frivillighet - administrasjon, Lillestrøm kommune
Hiring Organization: Frivillighet - administrasjon, Lillestrøm kommune
Salary: TBD
Location: Lillestrøm
Street Address: TBD

Locality: Lillestrøm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsEnhetsleder forebyggende helsetjenester

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Enheten benytter kunnskapsbaserte tiltak og kommunen benytter samhandlingsmodellen BTI (bedre tverrfaglig innsats). Tydelig og trygg i lederrollen.

Company: Narvik kommune
Hiring Organization: Narvik kommune
Salary: TBD
Location: Narvik kommune
Street Address: TBD

Locality: Narvik kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTilkallingsvikarer

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Studenter innen helse- og sosialfag eller annen relevant utdanning har fortrinn til stillingene. Relevant erfaring kan kompensere for dette.

Company: Habilitering voksne sentrum, Kristiansand kommune
Hiring Organization: Habilitering voksne sentrum, Kristiansand kommune
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBarne- og ungdomsarbeider

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Lek og omsorg i et aktivt og digitalt fellesskap. Ved enheten er det 50 ansatte og for tiden 180 barn i alderen 1-6 år.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsefagarbeider

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Hver avdeling er inndelt i tre fløyer à åtte brukere. Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBarnehagemedarbeider

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: 50 % av den ledige stillingen som aktivitør er tilknyttet Stjørdal aktivitetssenter. Bidra til økt aktivitet og trivsel.

Company: Stjørdal aktivitetssenter
Hiring Organization: Stjørdal aktivitetssenter
Salary: TBD
Location: Stjørdal
Street Address: TBD

Locality: Stjørdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsEnhetsleder Helse og Arbeidsliv- Betania Malvik

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Lede og videreutvikle Helse og Arbeidsliv (arbeidsrettet rehabilitering) sammen med andre sentrale roller ved Betania Malvik.

Company: Lukas stiftelsen, Betania Malvik
Hiring Organization: Lukas stiftelsen, Betania Malvik
Salary: TBD
Location: Malvik kommune
Street Address: TBD

Locality: Malvik kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelgestillinger

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Helgestillinger Ladesletta helse- og velferdssenter, Trondheim kommune Hei! Er du vår nye kollega, som har lyst å være en del av vårt faglig aktive og…

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTilkallingsvikarer - barnehageassistent

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Nidarvoll og Sunnland barnehager søker etter barnehageassistenter som tilkallingsvikarer i barnehagene. . Denne omfatter alle deler av vårt arbeid, og vi søker…

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAss. enhetsleder / sykepleier / kreftsykepleier

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: (Ved intern tilsetting kan det bli ledig andre vikariater). Vårt sykehus i Vesterålen er nytt og moderne. Samtlige stillinger er for tiden i tredelt turnus med…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRenholder

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Renholdsenheten består i dag av 52 renholdsoperatører / renholdere, to avdelingsledere, en renholdsfaglig rådgiver og enhetsleder.

Company: Elverum Kommune
Hiring Organization: Elverum Kommune
Salary: TBD
Location: Elverum
Street Address: TBD

Locality: Elverum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAssisterende enhetsleder

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Sykepleier med relevant erfaring oppfordres også til å søke. Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid.

Company: Finnmarkssykehuset HF
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Kirkenes
Street Address: TBD

Locality: Kirkenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsEnhetsleder

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Enheten består av tre fagfelt innenfor kar, thorax og urologi. Autorisasjon som sykepleier eller annen relevant helsefaglig høyskole/-universitetsutdanning.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMiljøterapeut

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Barneseksjonen driver tverrfaglig og evidensbasert…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsShow more jobs and careers for EnhetslederSuggested Job Search
Data as of 2022-08-20 (New) with id 0. Database job listings: 1,011,382 jobs and growing. Find more jobs near me.

If you are switching jobs: The replacement of job should not be an excuse for labelling the workplace you have worked in as toxic. You should tell your boss why you're leaving the company and you ought to point out things that bothered you, take action in a polite and professional method however. Keep a measure of professionalism that has led you to this aspect in your career. This assists one to make solid references later on. In conversations with new potential employers, it is necessary to be nice. You should also tell your first-class that you are grateful for the chance that you have had in working for his or even hers organization. You won't ever know when your present boss will prove to be an excellent reference. Be aware that no one loves to become criticized. Not even from subordinates or colleagues. Even if they deserve it. A person with whom you have ever worked with could be a possibly positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.