Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Bjerke Nav Jobs     Tomra Systems Asa Jobs     Graphic Designer Tomra     Avdelingsleder Ved Hjemmetjenesten     Serve Jobs     Intersport Jobs     Fjordadalen Fus Barnehage As Jobs     Graphic Designer     Octopro Jobs    

Searching for "Universitetssykehuset Nord Norge" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Universitetssykehuset Nord Norge Jobs 2020


Sekskonsleder akuttmottak

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Fast 100% stilling som seksjonsleder ved Akuttmottaket, UNN Narvik. Det må på beregnes noe reiseaktivitet.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Registerkoordinator

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Evne til å se helhet.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/psykologspesialist

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Akuttpost Nord med 13 døgnplasser. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Psykose- og rusenhet, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Leder

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Evne til å gi veiledning.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistent sommervikar

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Kirurgisk avdeling Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Å holde orden på de ytre rom.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPsykologspesialist/psykolog

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Les mer om RVTS Nord: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Internt samarbeid mellom fagområder på RVTS Nord. Startdato snarest, eller etter avtale.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Ledig fast stilling som enhetsleder ved Avdeling for gastroenterologisk kirurgi ved, Kirurgi-, kreft- og…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/psykologspesialist/LIS

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: BUP Silsand, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er organisert i Barne-…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Silsand
Street Address: TBD

Locality: Silsand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Radiograf

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Røntgen Narvik, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Narvik
Street Address: TBD

Locality: Narvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Hos oss vil du være en del av et sterkt fagmiljø og et arbeidsmiljø vi er stolte av. Vår visjon er å gi.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Narvik
Street Address: TBD

Locality: Narvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær/helsefagarbeier

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Røntgenavdelingen UNN HF Tromsø er på utkikk etter engasjert og trivelig kollega. Vår visjon er å gi.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Juridisk rådgiver - personalrådgiver

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Personal og organisasjon, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Vil du gå på jobb for Nord-Norge?

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ambulansearbeider

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Ambulansetjenesten seksjon 5, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Førerkort klasse C1 ved tiltredelse.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ambulansearbeider

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Vikariat i 100 % stilling med mulighet for forlengelse. Vi presiserer nødvendigheten av godt oppsatt CV, samt…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Ballangen kommune
Street Address: TBD

Locality: Ballangen kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Lungemedisinsk avdeling behandler et bredt spekter av pasienter på universitetssykehusnivå og får ledig…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsepersonell som ikke jobber i helsesektoren

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Om du kjenner deg igjen i eksempelet, eller har en lignende bakgrunn, vil Universitetssykehuset i Nord-Norge…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/vernepleier

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Avrusning Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Avrusning Tromsø ligger lokalisert i Åsgårdvegen på…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering i psykiatri

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: VPP Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Lege i spesialisering i psykiatri. Vår visjon er å gi.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Harstad
Street Address: TBD

Locality: Harstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Avrusing Tromsø ligger lokalisert i Åsgårdvegen på Tromsøya, og er en del av Universitetssykehuset Nord-Norge…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kontorfaglig og drift/teknisk/øvrig personell som ikke jobber i helsesektoren

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. I forbindelse med utbruddet av koronavirus (Covid-19) kan Universitetssykehuset ha behov for deg som kan bli…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/Psykolog

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Vi samarbeider med Ungdomspsykiatrisk avdeling ved samisk nasjonalt kompetansesenter (UPA-SANKS) i Karasjok, Ungdomspykiatrisk seksjon (UPS-UNN) og…

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Alta
Street Address: TBD

Locality: Alta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege i psykiatri

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Avdeling nord er en avdeling i Psykisk helse- og rusklinikken. 900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ambulansearbeider

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Vi presiserer nødvendigheten av godt oppsatt CV, samt 2 referanser av nyere dato . Vår visjon er å gi.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Skibotn
Street Address: TBD

Locality: Skibotn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialkonsulent/psykolog

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Les mer om RVTS Nord: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Internt samarbeid mellom fagområder på RVTS Nord. Startdato snarest, eller etter avtale.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-03-29 (Latest)

Job Description: Les mer om RVTS Nord: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. RVTS Nord søker engasjert medarbeider til en fast fagstilling. Vår visjon er å gi.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Universitetssykehuset Nord NorgeSuggested Job Search
Data as of 2020-03-29 (Latest) with id 76.

If you are switching jobs: "I'm leaving the business" is a phrase that requires a lot of courage. When pronounced at the incorrect period or in the wrong way, it can have a very negative impact on your career. You may get a working job offer you with another firm where the pay out is higher, but you are still not sure if that work place will undoubtedly be better then the current one. After all, it isn't all about the amount of money. What if you change your mind later? After all, this is simply not an easy decision. Needless to say your boss can absolve you and consider you back, but it is not guaranteed.