Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Arena Personal Jobs     Ny Systemutvikler     Engasjert Prosjektleiar Og Forretningsutviklar     Rus Og Psykisk Helse Jobs     Ericsson Jobs     Livet Jobs     Oppdragsledelse Jobs     Stillingsannonsen Jobs     Eckhoff Jobs    

Searching for "Universitetssykehuset Nord Norge" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Universitetssykehuset Nord Norge Jobs 2020


Anestesisykepleier

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: Anestesi Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Vikariat i 100% stilling i perioden fra snarest til og…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Kjemiker eller farmasøyt

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Være involvert i forberedelser og oppstart av PET-senteret i Tromsø. Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sokneprest i Kroken sokn - Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: Er en unik struktur i Norge. Tromsø er en pulserende universitetsby hvor Universitetssykehuset i Tromsø er. Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme.

Company: Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme
Hiring Organization: Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ingeniør medisinsk teknologi

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: Medisinsk teknikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Fast 100% stilling på Medisinsk teknikk, Diagnostisk…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Ortopedisk-/kirurgisk sengepost Narvik, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Da er dette noe for deg :

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Narvik
Street Address: TBD

Locality: Narvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPsykologspesialist/psykolog

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: Ambulant akutteam, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø er en…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere ferievikar sommeren 2020

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: Geriatrisk sengepost, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Vil du være med på en spennende sommer i vakre Nord…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykiatrisk sykepleier/sosionom/vernepleier andre med relevant kompetanse

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Ambulant akutteam Sør-Troms og Døgnenheten ved Senter for psykisk helse Harstad, Universitetssykehuset Nord…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Driftsleder operasjonsvirksomhet

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Operasjons- og intensivklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Hansine Hansensvei 67, 9019 Tromsø.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer ved Føde- og barselavdelingen

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: Kvinneklinikken UNN inkluderer seksjonene Harstad og Narvik og er organisert i Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Samisk tolk

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: 08.00 - 22.00 hele uka i alle avdelinger ved Finnmarkssykehuset, samt Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN). Per i dag tilbys samisk tolk i tidsrommet kl.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Lege i spesialisering i hud- og veneriske sykdommer. Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer 2020

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Regional Sikkerhetsavdeling for pasienter med alvorlig…

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/psykologspesialist

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Voksenpsykiatrisk poliklinikk Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 25 600 over 18 år.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Harstad
Street Address: TBD

Locality: Harstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Audiograf

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Ved Høresentralen, UNN Tromsø, er det ledig vikariat som audiograf. Mulighet for kurs og videreutdanning.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege i psykiatri

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Sør, Avdeling Nord, Psykiatrisk avdeling, Rusavdeling og Fag-, forsknings- og. I Finnmark, Troms og Ofoten.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere - ferievikar

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Sykepleiere / ferievikar - Fordøyelse og nyremedisinsk sengepost. Kunne dette være noe for deg?

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/psykologspesialist

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: BUP Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ligger i Barne-…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere - ferievikarer

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: Infeksjonsmedisinsk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Vi har 18 pasientsenger, hvorav 10 isolat.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ass. seksjonsleder

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: Ambulanseseksjon 5, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Kontorsted Tromsø, men kontordager Karlsøy må også…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleder

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: Ambulanseseksjon 5, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Seksjonsleder, som er en del av teamet, vil ha daglig…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: Rehabiliteringsmedisinsk sengepost, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Mulighet for heltid og deltid.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/psykologspesialist/LIS

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: BUP Silsand, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er organisert i Barne-…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Silsand
Street Address: TBD

Locality: Silsand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: VPP Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Lege i spesialisering i psykiatri. Vår visjon er å gi.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykiatrisk sykepleier/sykepleier

Date: 2020-01-05 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Døgn 2, Senter for psykisk helse og rusbehandling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Vår visjon er å gi.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Universitetssykehuset Nord NorgeSuggested Job Search
Data as of 2020-01-05 (Latest) with id 3545.

If you are switching jobs: Industry experts point out that when you inform your superiors you are leaving your job, the path back is most likely gone. In this full case, an imaginary series is transformed that completely changes the company's relationships and atmosphere. When you leave the company you will most probably replaced by someone else fairly quickly.