Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Molde Nav Jobs     Samarbeide Jobs     Samferdselsanlegg Jobs     Plater Jobs     Nutreco Jobs     Footprint As Jobs     Medical Advisor Oncology Norway     Gulvl Egger     Leder For Frivilligsentral    

Searching for "Oslo Universitetssykehus" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Oslo Universitetssykehus Jobs 2020


Operasjonssykepleier

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Tannpleier/Tannhelsesekretær

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoc

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Oslo University Hospital is a highly specialised hospital in charge of extensive regional and local hospital assignments and the provision of high quality…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Ledig stilling som helsefagarbeider ved Gynekologisk sengepost, Oslo Universitetssykehus HF. Gynekologisk avdeling på Ullevål er en del av Oslo…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


psykolog til 100 % fast stilling

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. BASIS, Det Finnes Hjelp og STOP.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsResearcher

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Oslo University Hospital is a highly specialized hospital in charge of extensive regional and local hospital assignments. FELASA C or equivalent certificate.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


spesialsykepleier

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Behersker norsk skriftlig og muntlig.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleder

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Lederkrav for Oslo universitetssykehus gjelder. Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Økonomikonsulent

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post. Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere til faste helgestillinger

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlegevikar

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Ungdomsseksjonen består av to enheter:

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


to sykepleiere på natt!

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Synes du dette virker interessant?

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pleiemedhjelper - Avdeling for kompleks epilepsi

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Sandvika
Street Address: TBD

Locality: Sandvika
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier - Palliativt poliklinikk

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post. Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Studentmedarbeidere

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Medisinsk bibliotek betjener studentene ved Medisinsk fakultet, Odontologisk fakultet samt ansatte ved Oslo Universitetssykehus.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær/sekretær

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Erfaring fra DIPS er en fordel.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


SYKEHUS – sommerjobb

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Oslo Universitetssykehus (OUS) – Rikshospitalet, Ullevål, Radiumhospitalet, Aker med flere. VACANT ER FØRSTELEVERANDØR AV SYKEPLEIERE TIL HELSE SØR ØST.

Company: Vacant
Hiring Organization: Vacant
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


PhD in Cancer Biomedicine at CanCel

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Salary according to guidelines from Oslo University Hospital. Oslo University Hospital with 22 000 employees is a learning and forward-thinking organization.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


To faste stillinger som overlege i radiologi

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Lyst til å jobbe med barn.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjektstillinger

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Dette skal utvikles i samarbeid med Oslo universitetssykehus/Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens. 1 x 20% Overlege, spesialist i psykiatri.

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeider - lager/logistikk

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post. Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Utdanningsstilling - intensivsykepleie - heltid

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: For høsten 2020 utlyser Oslo universitetssykehus (OUS) ut to utdanningsstillinger til sykepleiere som skal studere intensivsykepleie ved Lovisenberg Diakonale…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bioingeniør

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Evne til omstilling og innovasjon.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


sykepleierstudent

Date: 2020-07-02 (Latest)

Job Description: Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Oslo UniversitetssykehusSuggested Job Search
Data as of 2020-07-02 (Latest) with id 8330.

If you are switching jobs: When you change your job, choosing the best corporation and the surroundings in which it is possible to work will usually be only half of the job you have to perform for the switch of your career. It is also very essential to find a solution to elegantly keep your earlier job. It's advocated that you maintain genuine contacts with past co-workers and bosses.