Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Rus Og Psykisk Helse Jobs     Orona Jobs     Cordel Jobs     Free Jobs     Crypto Jobs     Bufar Kompetanse As Jobs     Vikar Jobs     National Revenue Specialist Liberia     Produksjonsmedarbeider Fisk    

Searching for "Oslo Universitetssykehus" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Oslo Universitetssykehus Jobs 2019


Sykepleier

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: I tillegg til overvåkning av nyopererte pasienter, gir vi bistand til nærliggende sengeposter ved akutt dårlige pasienter, blokade-, epiduralinnleggelser,…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Overlege/psykiater DPS Øvre Romerike

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: ØVRE Allmenpsykiatrisk poliklinikk, Akershus universitetssykehus HF. Kort reisevei fra Oslo, mot køen, 30 min med bil. Alle søkere må søke elektronisk.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Jessheim
Street Address: TBD

Locality: Jessheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


LIS (fast stilling) Spesialisering Onkologi

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: Onkologi leger, Akershus universitetssykehus HF. I tillegg har 3 av overlegene professor II-stillinger ved Universitetet i Oslo.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist - fast stilling

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: Sentral beliggenhet i Oslo (Grorud). GRO Allmennpsykiatrisk poliklinikk C, Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFagutviklingssykepleier

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: Akutt 24, Akershus universitetssykehus HF. Sentral beliggenhet kort reisevei til Oslo. Er du vår nye engasjerte, motiverende og dyktige fagutviklingssykepleier?

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forsker

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: Sentral beliggenhet med kort reisevei til Oslo. Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal –og områdesykehus for nær 10 % av Norges…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Geriatrisk sengeområde søker engasjerte sykepleiere

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus HF. Sentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ekspessiv terapeut: ergoterapeut, sykepleier, sosionom, fysioterapeut eller psykolog

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: Jerikoveien 28 B, 1067 Oslo. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. Ergoterapeut, sykepleier, fysioterapeut, sosionom eller…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier til Gastrolab, avdeling Ski

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: Sentral beliggenhet med kort reisevei fra Oslo. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. Alle søkere bes søke elektronisk.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Follo
Street Address: TBD

Locality: Follo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykiatrisk sykepleier

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: DPS Groruddalen, Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. Divisjon psykisk helsevern har ca.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Daglig leder Unicare Steffensrud

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: Vi samarbeider tett med andre deler av spesialisthelsetjenesten, spesielt sykehusområdene Sykehuset innlandet, Sunnaas sykehus, A-hus, og Oslo…

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Studiesykepleier

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: Det er ledig et engasjement i 100% stilling som studiesykepleier. Engasjementet har en varighet på ett år, men med mulighet for forlengelse.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


overlegevikar

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: Vi har ledig vikariat for overlege på Seksjon for Miljø- og arbeidsmedisin fra 1.2.20-31.08.20. Arbeidsoppgavene består blant annet i utredning av henviste…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spes. bioing.

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: Det er ledig et engasjement i 50% stilling som spesialbioingeniør. Engasjementet har en varighet på ett år, men med mulighet for forlengelse.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær aut.

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: Poliklinikk ortopedi behandler pasienter innen skjelettskader - eller lidelser, sårbehandling, kontroller etter skader eller operasjon.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjektleder

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: Blant prosjektene er Livsvitenskapsbygget, nytt klinikkbygg for Odontologi, Vikingtidsmuseum, Veksthus på Tøyen og nytt Universitetssykehus i Oslo, samt…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


1 års engasjement som avdelingsingeniør SKO 1085 (bioingeniør)

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: Arbeidsplassen vil være fortrinnsvis på Oslo Universitetssykehus, Aker, men noe fleksibilitet må påregnes. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat ved NORMENT

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: Stillingen er knyttet til Institutt for klinisk medisin, UiO, med arbeidssted på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: Seksjonen består av poliklinikk beliggende på Gaustad i Oslo og 2 døgnenheter beliggende på Vardåsen i Asker. Poliklinikken gir tilbud om tverrfaglig utredning,…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: Post-Doctoral Fellow in Oslo, Norway, - gut microbiome and colorectal cancer screening. Insurance and pension scheme in accordance with Oslo University Hospital…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjektarbeider

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: Det utlyses en 100 % stillinger i engasjement som prosjektarbeider ved NORMENT Senter for forskning på mentale lidelser, i Seksjon for psykoseforskning, Oslo…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sosionom

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: Vi samarbeider tett med andre deler av spesialisthelsetjenesten, spesielt sykehusområdene Vestre Viken, Sunnaas sykehus, A-hus, og Oslo Universitetssykehus, i…

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vacant er ny førsteleverandør til Helse Sør-Øst og UOS

Date: 2019-12-06 (Latest)

Job Description: FRA OKTOBER ER VACANT FØRSTELEVERANDØR AV SYKEPLEIERE TIL HELSE SØR ØST & HELSE OUS. I den anledning søker vi sykepleiere med minimum to års arbeidserfaring fra…

Company: Vacant
Hiring Organization: Vacant
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Oslo UniversitetssykehusSuggested Job Search
Data as of 2019-12-06 (Latest) with id 33006.

If you are switching jobs: "I'm leaving the business" is a phrase that requires lots of courage. When pronounced at the wrong period or in the wrong manner, it can employ a negative impact on your profession. You can find a working job offer you with another business where the pay out is higher, but you remain uncertain if that ongoing work environment will be better then your current one. After all, it is not all about the money. What if you later change your brain? After all, this is not an easy decision. Of course your boss can forgive you and consider you back, but it is not guaranteed.