Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

A Teknisk Ansvarlig Og B Maler     Lege I Spesialisering I Generell Kirurgi Fast Stilling Og Vikariat     Fysioterapeut Spesialfysioterapeut     Produkt Og Innovasjonssjef     Ess Group Jobs     Daffodil Jobs     Senior Fullstack     Kavli Jobs     Sap Technical Abap Fiori Developer    

Searching for "Oslo Universitetssykehus" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Oslo Universitetssykehus Jobs 2020
Enhetsleder innkjøp/lager/logistikk

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Hovedkjøkkenet Ullevål et av Norges største produksjonskjøkken. Vi leverer måltider og kolonialvarer til Ullevål sykehus, Aker sykehus, Radiumhospitalet,…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoc/researcher

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: A postdoctor/researcher position is available in the Photochemical Internalization (PCI) group at the Institute for Cancer Research, OUS Radium Hospital, from…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist Søndre Oslo DPS

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Søndre Oslo DPS er ett av to distriktpsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus HF ved Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Company: Allmennpsykiatrisk poliklinikk Østensjø, Klinikk psykisk helse og avhengighet
Hiring Organization: Allmennpsykiatrisk poliklinikk Østensjø, Klinikk psykisk helse og avhengighet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist / psykolog

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Søndre Oslo DPS er ett av to distriktpsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus HF ved Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Stepdown er en spesialisert, intermediær post med 9 sengeplasser, som primært mottar hjerteopererte pasienter fra hjertekirurgisk postoperativ 1.postoperative…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Radiograf

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Det er ledig vikariat som radiograf ved Kardiologisk avdeling, seksjon for intervensjon. Kardiologisk avdeling har funksjoner innen alle områder av…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Intensivsykepleier

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: I tillegg har seksjonen akuttberedskap for mer avanserte traumebehandling ved Oslo Universitetssykehus. Thoraxkirurgisk avdeling, seksjon Hjerte-PO er en del av…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskningsassistent

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: I perioder med testing, som vil foregå i Oslo, vil arbeidssted være på Gaustad. Døgnenheten som i dag er lokalisert på Vardåsen i Asker, skal etter planen…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialbioingeniør

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Avdeling for medisinsk biokjemi er den største avdelingen innen medisinsk biokjemi i Norge med i alt 10 seksjoner og p.t. Det utføres totalt vel 12 mill.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus HF, har 226 årsverk og spesialkompetanse innen alle områder av…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Paramedic / Autorisert Ambulansearbeider

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Oslo universitetssykehus sender etter gjennomført inntak tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post. Fullført og bestått fysisk test.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Paramedic

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: I Oslo og Akershus er det Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus, som har ansvaret for bil- og båtambulanse, luftambulanse, akuttmedisinsk…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier Thorax sengepost

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Thoraxkirurgisk sengepost har14 sengeplasser hvorav 6 av disse er overvåkingsplasser. Sengeposten har ledig både fast stilling og vikariater.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver - HR

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Klinikk psykisk helse og avhengighet har ledig stilling som HR-rådgiver med særlig ansvarsområde innenfor arbeidstidsplanlegging og ressursstyring.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleder

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Avdeling for patologi OUS er landets største patologiavdeling og har et meget stort og variert prøvemateriale. Stillingen inngår i avdelingens ledergruppe.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær/Sekretær

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Avdeling for gastro- og barnekirurgi har aktivitet på fire lokaliteter i Oslo universitetssykehus. Vi har ledig et 100 % vikariat, med mulighet for forlengelse,…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier/Sykepleier

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Til Barnemedisinsk poliklinikk og dagenhet, Rikshospitalet, kommer barn/unge med mange ulike diagnoser. Enheten har landsfunksjon for oppfølging/kontroll av…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Intensivsykepleier/Kardiologisk sykepleier/Sykepleier

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Har DU lyst til å bli vår nye medarbeider? Vi søker DEG som er engasjert, og som brenner for hjertefaget - vi tilbyr deg en spennende og utfordrende jobb i et…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Forløsninger før svangerskapsuke 35 henvises til Drammen sykehus eller til Oslo Universitetssykehus. Bærum Sykehus har ansvar for gravide og fødende i Asker og…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Transport- og portøravdelingen søker enhetstleder til portør Ullevål. Som enhetsleder hos oss inngår man i et team på 3 som har det daglige ansvar for drift og…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialutdannet sykepleier

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Nydalen DPS er et distriktspsykiatrisk senter ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Nydalen DPS består av fire seksjoner:

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sosionom

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Ved Kreftklinikken, enhet for psykososial onkologi, har vi fra 1.5.20 ledig 100 % fast stilling for sosionom. Arbeidet består hovedsakelig av klinisk arbeid med…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Helse Sør-Øst har av den grunn gitt Oslo universitetssykehus (OUS) to nye oppdrag; Vil du være med på å forebygge og motvirke seksuelle overgrep?

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/ spesialsykepleier

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Trives du i et høyt tempo med spennende arbeidsoppgaver, og vil ha barn og ungdom som pasientgruppe? Barnemedisin sengepost 1 er en sengepost med 13 døgnplasser…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Oslo UniversitetssykehusSuggested Job Search
Data as of 2020-02-23 (Latest) with id 31863.

If you are switching jobs: When you change your job, finding the right corporation and the environment in which you can work will usually be only 1 / 2 of the job you should perform for the switch of one's career. It is also very important to find a solution to elegantly depart your prior job. It is suggested that you maintain genuine contacts with ex - colleagues and bosses.