Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Hovedorganisasjon Jobs     Front End Tech Lead Utvikler     Lampehuset Kvadrat Jobs     Helsesjef Jobs     Microsoft Utvikler Bergen     Tekstilservice Jobs     Graduate Position     Bewisynbra Norway As Jobs     Udvari Jobs    

Searching for "Helsefagarbeider Hjelpepleier" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Helsefagarbeider Hjelpepleier Jobs 2020


Helsefagarbeider/hjelpepleier

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Offentlig godkjenning som helsefagarbeider eller hjelpepleier. Akuttpsykiatrisk avdeling, Seksjon A, søker helsefagarbeider/hjelpepleier 100 % fast stilling.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Helsefagarbeider/hjelpepleier - 3 stillinger som nattevakt

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Prestegårdsaleèn 17 er et av syv døgnbemannede botilbud i virksomheten voksenhabilitering. Virksomhet voksenhabilitering drifter også et aktivitetssenter og…

Company: Holmestrand kommune, Prestegårdsalleén 17
Hiring Organization: Holmestrand kommune, Prestegårdsalleén 17
Salary: TBD
Location: Sande kommune
Street Address: TBD

Locality: Sande kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/hjelpepleier

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Som hjelpepleier/ helsefagarbeider blir du en viktig del av teamet rundt pasientene. Da kan vi med stolthet lyse ut 3 faste 100 % stillinger som…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjelpepleier/helsefagarbeider

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Ortopedisk sengeområde Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF. Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Enhet 4 har nå behov for en helsefagarbeider i 100% svangerskapsvikariat. Vi har 55 langtidsplasser fordelt på 4 avdelinger, god dekning av både sykepleiere,…

Company: Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHjelpepleier natt

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Vi søker en dyktig kollega i 60% stilling. I fast natt-turnus med arbeid hver 3. Seksjon for psykose er en åpen sengepost som gir tilbud til 5 nysyke…

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stilling som fagarbeider/hjelpepleier 100 % fast stilling

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Helsefagarbeider eller annen relevant fagkompetanse. Det er ledig stilling 100% fast for deg med relevant fagbrev. Arbeid dag og kvelder, samt helger.

Company: Tinn Kommune
Hiring Organization: Tinn Kommune
Salary: TBD
Location: Bø kommune
Street Address: TBD

Locality: Bø kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsepersonell

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Norsk autorisasjon som sykepleier, helsefagarbeider eller medisinstudenter/sykepleiestudenter- ferdig med fjerde semester. Har du lyst å bli vår nye lagspiller?

Company: Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut dagtilbud

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Vil du jobbe i vekstkommunen Ås? Kommunen er i sterk vekst noe som gir oss mange muligheter i tiden fremover. Arbeidet vil foregå på dagtid.

Company: Ås kommune
Hiring Organization: Ås kommune
Salary: TBD
Location: Ås kommune
Street Address: TBD

Locality: Ås kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider 64% våken natt

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Tilrettelagte tjenester har ledige faste stillinger. 64% våken natt, med arbeid hver 3.helg. Vi er på jakt etter 3 dyktige og engasjerte medarbeidere, som viser…

Company: Drammen kommune
Hiring Organization: Drammen kommune
Salary: TBD
Location: Krokstadelva
Street Address: TBD

Locality: Krokstadelva
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Autorisert Helsefagarbeider

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Fagerborghjemmet ligger sentralt på Majorstuen i Bydel Frogner. Hjemmet holder til på toppen av Rosenborggaten. Det er mange handlegater i umiddelbar nærhet.

Company: Lovisenberg Omsorg
Hiring Organization: Lovisenberg Omsorg
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stilling som fagarbeider/hjelpepleier, fast 50 % natt

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Helsefagarbeider eller annen relevant fagkompetanse. Det er ledig stilling 50 % fast for deg med relevant fagbrev. Arbeidssted er på Nye Mandheimen.

Company: Tinn Kommune
Hiring Organization: Tinn Kommune
Salary: TBD
Location: Bø kommune
Street Address: TBD

Locality: Bø kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Medisinsk sengepost ved Kirkenes sykehus søker nye kolleger og har ledig følgende stillinger for helsefagarbeider/hjelpepleier: 1 x 100% fast stilling.

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Kirkenes
Street Address: TBD

Locality: Kirkenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Vi har ledig fast natt-stilling som helsefagarbeider i 62,44 %. Vi ønsker helsefagarbeidere med en bevisst holdning til sin yrkesutøvelse og som ønsker å bidra…

Company: Kongsberg Kommune
Hiring Organization: Kongsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Bø kommune
Street Address: TBD

Locality: Bø kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider helg/rekr.stilling for sykepleiestudent/elev i helsefag, Selfors korttidsavdeling (2020/248)

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Personalet i Selfors Korttidsavdeling består av et sykepleiere, helsefagarbeidere, tilsynsleger, sykepleiere og hjelpepleiere samt sykepleierstudenter…

Company: Rana kommune
Hiring Organization: Rana kommune
Salary: TBD
Location: Rana kommune
Street Address: TBD

Locality: Rana kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjelpepleier/helsefagarbeider/Assistent

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Stillingen inneholder helg, 3-3-2 i annen avdeling (Psykiatri). En-til-en oppfølging av bruker i hjemmet. Pleie/omsorg/oppfølging av brukere i miljøtjeneste…

Company: Øksnes kommune, Hjemmebaserte tjenester
Hiring Organization: Øksnes kommune, Hjemmebaserte tjenester
Salary: TBD
Location: Myre
Street Address: TBD

Locality: Myre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Vi har to ledige nattstillinger som helsefagarbeidere/omsorgsarbeidere/hjelpepleiere, henholdsvis 48,48% i langtidsavdeling - denne stillingen har også to…

Company: Stor-Elvdal kommune
Hiring Organization: Stor-Elvdal kommune
Salary: TBD
Location: Koppang
Street Address: TBD

Locality: Koppang
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/hjelpepleier 60,8% - natt

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: 2b er en sykehjemsavdeling på Betanien rehabilitering og sykehjem med 26 fastboende pasienter, fordelt på tre delvis adskilte grupper.

Company: Betanien rehabilitering og sykehjem
Hiring Organization: Betanien rehabilitering og sykehjem
Salary: TBD
Location: Fyllingsdalen
Street Address: TBD

Locality: Fyllingsdalen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeidere på Bergetunet - søknadsfrist 26. juli

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Samarbeide med pårørende, verge og eksternt helsepersonell. Gode samarbeidsevner, pålitelig og punktlig. God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Company: Trysil kommune
Hiring Organization: Trysil kommune
Salary: TBD
Location: Trysil kommune
Street Address: TBD

Locality: Trysil kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikar på tilkalling - kandidatbase 2020

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Stjørdal kommune har løpende behov for vikarer til følgende virksomhetsområder: Virksomhetsleder Liv Heidi Valla, Tlf: Hjemmetjenesten og Psykisk helse og rus.

Company: Stjørdal kommune
Hiring Organization: Stjørdal kommune
Salary: TBD
Location: Stjørdal
Street Address: TBD

Locality: Stjørdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnepleier/helsefagarbeider

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Er du en person som ser muligheter, liker utfordringer og kan motivere og skape entusiasme? Da ønsker vi deg som medarbeider hos oss.

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Flekkefjord
Street Address: TBD

Locality: Flekkefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


3 faste stillinger natt (65%) som miljøarbeider

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Virksomhet Voksenhabilitering har ansvaret for aktivitetssentertilbud og døgnbemannede boliger spredt i kommunen. Alle stillingene er ledige etter avtale.

Company: Holmestrand kommune, Springvannsløkka
Hiring Organization: Holmestrand kommune, Springvannsløkka
Salary: TBD
Location: Hof
Street Address: TBD

Locality: Hof
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


2 engasjementstillinger 80-100% på dag/aften som miljøarbeider/miljøterapeut

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Virksomhet Voksenhabilitering har ansvaret for aktivitetssentertilbud og døgnbemannede boliger spredt i kommunen. Alle stillingene er ledige etter avtale.

Company: Holmestrand kommune, Springvannsløkka
Hiring Organization: Holmestrand kommune, Springvannsløkka
Salary: TBD
Location: Hof
Street Address: TBD

Locality: Hof
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hvilende nattevakt

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Godkjent helsefagarbeider, med kunnskap om utviklingshemmede, HPR nummer registreres i CV. Stabekk/Sandvika samlokaliserte boliger består av 3 avdelinger i…

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Fornebu
Street Address: TBD

Locality: Fornebu
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider - natt

Date: 2020-07-05 (Latest)

Job Description: Må ha norsk autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier. På natt har vi nå et ledig vikariat for helsefagarbeider i 49,8 % stilling.

Company: Øvsttunheimen sykehjem, Bergen kommune
Hiring Organization: Øvsttunheimen sykehjem, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Helsefagarbeider HjelpepleierSuggested Job Search
Data as of 2020-07-05 (Latest) with id 14425.

If you are switching jobs: Industry experts point out that when you inform your superiors you are leaving your job, the way back is most likely gone. In this full case, an imaginary series is transformed that completely changes the company's relationships and environment. Once you leave the company you will almost certainly replaced by someone else fairly quickly.