Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Frelsesarmeens Jobs     Turi Sletners Barnehave As Jobs     Wave Personell Jobs     Assa Abloy Opening Solutions Jobs     Driftsleder Vakt Og Alarm     Ishockey Jobs     Assistent Autismeavdeling     Vinger Jobs     For Customer Jobs    

Searching for "Helsefagarbeider Hjelpepleier" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Helsefagarbeider Hjelpepleier Jobs 2019


Vi søker flere dyktige helsefagarbeidere til helgestillinger!

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: Vilberg helsetun i Eidsvoll er et sykehjem som fra høsten 2019 har 156 pasientplasser fordelt på korttids- og langtidsavdelinger.

Company: Eidsvoll kommune
Hiring Organization: Eidsvoll kommune
Salary: TBD
Location: Eidsvoll kommune
Street Address: TBD

Locality: Eidsvoll kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Helsefagarbeider/hjelpepleier

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: Helsefagarbeider/ hjelpepleier fra 24.02.2020 i 60% fast stilling. Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med…

Company: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/hjelpepleier/helsefagstudent

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: Rusbehandling ung, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Vi søker dyktig og engasjert helsefagarbeider/hjelpepleier/helsefagstudent til Rusbehandling Ung i to…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast miljøarbeider/våken natt

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: Omsorgsarbeidere med autorisasjon, hjelpepleiere, barne- og ungdomsarbeidere og aktivitører vil kunne bli vurdert. Vårt mål er å være en forlengelse av hjemmet.

Company: Hølbekken avlastning, Bergen kommune
Hiring Organization: Hølbekken avlastning, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/hjelpepleier 75% fast på gastromedisinsk seksjon

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: Vi søker etter en helsefagarbeider/hjelpepleier til 75% fast stilling ved gastroseksjonen. Seksjonen behandler pasienter med sykdommer i mage- tarm systemet, og…

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelgevakt

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: Bo og aktivitet Nord omfatter bydelene Sunde, Tasta, Madla og Eiganes. Det er til sammen 12 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte.

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledige stillinger som helsefagarbeider

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: Hattfjelldal kommune har ledige stillinger som helsefagarbeider/hjelpepleier, både faste og vikariater for snarlig tiltredelse. Hos oss får du tilgang til:

Company: Hattfjelldal kommune
Hiring Organization: Hattfjelldal kommune
Salary: TBD
Location: Hattfjelldal kommune
Street Address: TBD

Locality: Hattfjelldal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Autorisert hjelpepleier/helsefagarbeider

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: Av andre yrkesgrupper har vi sosionomer, barnevernspedagog, helsefagarbeidere, studenter og ufaglærte. Frognerseterveien bolig, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker.

Company: Frognerseterveien bolig, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
Hiring Organization: Frognerseterveien bolig, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
Salary: TBD
Location: Vestre Aker
Street Address: TBD

Locality: Vestre Aker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjelpepleier/ helsefagarbeider

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: Godkjent hjelpepleier, gjerne med relevant videreutdannelse. Personalet skal yte tjenester til hjemmeboende og blir bemannet med sykepleiere og…

Company: Drammen kommune
Hiring Organization: Drammen kommune
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Aurskog-Høland kommune - Helsefagarbeider/hjelpepleier Boveiledertjenesten avd. Poppelveien

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: Helsefagarbeider/hjelpepleier i 65,70% stilling som våken nattevakt, vikariat fra d.d og til november 2020. Vil du bli en del av nye Aurskog-Høland kommune?

Company: Aurskog-Høland kommune
Hiring Organization: Aurskog-Høland kommune
Salary: TBD
Location: Aurskog-Høland kommune
Street Address: TBD

Locality: Aurskog-Høland kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjelpepleier / helsefagarbeider

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: Autorisert hjelpepleier / helsefagarbeider, helst med erfaring innen psykiatri. Oppfølging av pasienter individuelt og i grupper.

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Halden
Street Address: TBD

Locality: Halden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider / Hjelpepleier

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: Ivareta pasientens grunnleggende behov for pleie, aktivisering og omsorg knyttet til nevrologisk sykdom, samt inkludere pårørende som en viktig ressurs.

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: Norsk autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier. Vi har en ledig 75 % fast stilling som helsefagarbeider. Mottak og oppfølging av pasienter.

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: Helsefagarbeider i 80% fast stilling ønskes til Rådyrkroken bofellesskap. Bofellesskapet ligger på Konnerud og gir i dag tjenester til tre personer med ulike…

Company: Drammen kommune
Hiring Organization: Drammen kommune
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: Nannestad kommunes mål er at alle innbyggerne skal ha tilgang til gode tjenester tilpasset den enkeltes livssituasjon og behov. Minst to referanser må oppgis.

Company: Nannestad kommune
Hiring Organization: Nannestad kommune
Salary: TBD
Location: Nannestad kommune
Street Address: TBD

Locality: Nannestad kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjemmebaserte omsorgstjenester søker vikarer!

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: Hjemmebaserte omsorgstjenester har behov for vikarer. Vi leter etter deg med utdannelse som helsefagarbeider/hjelpepleier, vernepleier eller sykepleier.

Company: Nesna kommune
Hiring Organization: Nesna kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: Tilrettelegging og hjelp i matsituasjon. Opptrening av pasienter under veiledning. Ansvar for gruppens sykepleiefaglige oppfølging.

Company: Hurdal kommune
Hiring Organization: Hurdal kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeider i hjemmesykepleien, Kalfaret

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: Fagbrev innen helsefag med gyldig norsk autorisasjon (helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, ambulansearbeider). Har lokaler sentralt ved Stadsporten.

Company: Kalfaret, Hjemmesykepleie
Hiring Organization: Kalfaret, Hjemmesykepleie
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialhjelpepleier søkes til Døli pleie- og omsorgssenter

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: Den ene langtidsavdelingen søker nå hjelpepleier/ helsefagarbeider med videreutdanning innen aktivitet og miljøbehandling. Kjøretid fra Oslo er beregnet til ca.

Company: Nittedal kommune
Hiring Organization: Nittedal kommune
Salary: TBD
Location: Hakadal
Street Address: TBD

Locality: Hakadal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider med videreutdanning i demens

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter gir bo- og behandlingstilbud til personer med demens bosatt i Færder kommune. Vi har egen lege og tilgang på ergo/fysio.

Company: Tjøme Kommune
Hiring Organization: Tjøme Kommune
Salary: TBD
Location: Bø kommune
Street Address: TBD

Locality: Bø kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider med videreutdanning i demens

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter gir bo- og behandlingstilbud til personer med demens bosatt i Færder kommune. Vi har egen lege og tilgang på ergo/fysio.

Company: Nøtterøy kommune
Hiring Organization: Nøtterøy kommune
Salary: TBD
Location: Bø kommune
Street Address: TBD

Locality: Bø kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


80% fast stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: I personalgruppen til hjemmetjenesten inngår sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere, hjemmehjelpere, assistenter og merkantil stilling.

Company: Skjervøy Kommune
Hiring Organization: Skjervøy Kommune
Salary: TBD
Location: Skjervøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Skjervøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Våken nattevakt/miljøarbeider

Date: 2019-11-07 (New)

Job Description: Avlastningsenheten ligger under etat for tjenester til utviklingshemmede. Enheten er byomfattende og har 8 kommunale avlastningsboliger, 3 private…

Company: Breimyra avlastning, Bergen kommune
Hiring Organization: Breimyra avlastning, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Helsefagarbeider HjelpepleierSuggested Job Search
Data as of 2019-11-07 (New) with id 6495.

If you are switching jobs: Experts mention that when you inform your superiors you are leaving your job, the route back is most likely gone. In this full case, an imaginary collection is transformed that totally changes the company's relationships and environment. When you leave the business you'll most likely be replaced by another person fairly quickly probably.