Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Produksjon Jobs     Universitetet Jobs     Kundeservice It Support     Koordinator Og Prosjektkoordinator     Frivillighetskoordinator Jobs     Midlertidig Jobs     Vaktmestere For Sesongarbeid     Translation Jobs     Qhse Supervisor    

Searching for "Helsefagarbeider" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Helsefagarbeider Jobs 2019


Helsefagarbeider /hjelpepleier

Date: 2019-03-09 (Latest)

Job Description: Arbeidsoppgaver Utøve direkte pleie og påse at pleiefaglige oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet. Ivareta rollen som primær-/sekundærkontakt...

Company: Nordseterhjemmet
Hiring Organization: Nordseterhjemmet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Helsefagarbeider i 20% fast stilling - Brevik sykehjem

Date: 2019-03-09 (Latest)

Job Description: Vi har nå ledig en fast 20% stilling som helsefagarbeider. Personalgruppen på avdelingen består av helsefagarbeidere og sykepleiere med stor interesse og faglig...

Company: Porsgrunn Kommune
Hiring Organization: Porsgrunn Kommune
Salary: TBD
Location: Telemark
Street Address: TBD

Locality: Telemark
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/hjelpepleier i 75 % fast stilling i turnus.

Date: 2019-03-09 (Latest)

Job Description: Arbeidsoppgaver Pleie- og omsorgsoppgaver knyttet til tilrettelagt avdeling for personer med demenssykdom. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon innenfor...

Company: Stor-Elvdal kommune
Hiring Organization: Stor-Elvdal kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjelpepleier/helsefagarbeider

Date: 2019-03-09 (Latest)

Job Description: Ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa(AFMR) blir det ledig 50 % fast stilling som helsefagarbeider på natt med jobb hver 4....

Company: Stavanger Universitetssjukehus
Hiring Organization: Stavanger Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLærling helsefagarbeider

Date: 2019-03-09 (Latest)

Job Description: Vi har ledig læreplasser for helsefagarbeider med oppstart andre halvdel av august. Helse og velferd, Ørland kommune....

Company: Ørland kommune
Hiring Organization: Ørland kommune
Salary: TBD
Location: Ørland kommune
Street Address: TBD

Locality: Ørland kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spennende og utviklende helsefagarbeider stilling i fleksibel bemanning

Date: 2019-03-09 (Latest)

Job Description: Spennende og utviklende helsefagarbeider i fleksibel bemanning fast 100% stilling. Dette er unik mulighet for å utvikle seg og jobbe på forskjellige poster...

Company: Stavanger Universitetssjukehus
Hiring Organization: Stavanger Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleierstudent, helsefagarbeider, medhjelper/assistent

Date: 2019-03-09 (Latest)

Job Description: Sykepleierstudent / helsefagarbeider / assistent. Vi ønsker å ansette deg som er sykepleierstudent, helsefagarbeider eller har erfaring med arbeid i...

Company: Røyken kommune
Hiring Organization: Røyken kommune
Salary: TBD
Location: Røyken
Street Address: TBD

Locality: Røyken
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-03-09 (Latest)

Job Description: Vi ønsker oss primært helsefagarbeidere med autorisasjon som spebarn- og barselpleiere. Føde/Barsel A er en kombinert føde- og barselseksjon med omtrentlig 3350...

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/hjelpepleier på natt - Hvelven omsorgssenter

Date: 2019-03-09 (Latest)

Job Description: Hvelven omsorgssenter har lyse og trivelige lokaler. Omsorgssenteret består av et bofellesskap for 12 beboere, en institusjonsavdeling med 20 plasser og en...

Company: Ringerike kommune
Hiring Organization: Ringerike kommune
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjelpepleier/Helsefagarbeider, 70%, 60% og 2x50% stilling

Date: 2019-03-09 (Latest)

Job Description: Hjemmetjenesten avdeling 3 har ledig 4 faste stilling som helsefagarbeider i todelt turnus, med arbeid annenhver helg....

Company: Nes kommune
Hiring Organization: Nes kommune
Salary: TBD
Location: Årnes
Street Address: TBD

Locality: Årnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Autorisert hjelpepleier/helsefagarbeider

Date: 2019-03-09 (Latest)

Job Description: Autorisert hjelpepleier/ Helsefagarbeider. Autorisert hjelpepleier eller helsefagarbeider. Vi søker deg som har faglig engasjement og er opptatt av god omsorg...

Company: Nes kommune
Hiring Organization: Nes kommune
Salary: TBD
Location: Årnes
Street Address: TBD

Locality: Årnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjelpepleier/helsefagarbeider - Natt

Date: 2019-03-09 (Latest)

Job Description: Arbeidsoppgaver • Ansvar for observasjon, tiltak og oppfølging av pasienter • Bidrar til å sikre forsvarlige pleie og omsorgstjenester og at oppgaver utføres...

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Bærum kommune
Street Address: TBD

Locality: Bærum kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjelpepleier/helsefagarbeider 90 % fast stilling

Date: 2019-03-09 (Latest)

Job Description: Greverud sykehjem er et av kommunens tre sykehjem. Sykehjemmet har tre langtidsavdelinger, en alderspsykiatrisk enhet, en korttidsavdeling og et...

Company: Oppegård kommune
Hiring Organization: Oppegård kommune
Salary: TBD
Location: Oppegård kommune
Street Address: TBD

Locality: Oppegård kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/ hjelpepleier

Date: 2019-03-09 (Latest)

Job Description: Vi får to ledige stillinger for hjelpepleier/ helsefagarbeider! Faste stillinger i henholdsvis 80 % og 100 % Ansvarsområde: Hjemmeboende brukere Arbeidstid...

Company: Frogn kommune
Hiring Organization: Frogn kommune
Salary: TBD
Location: Frogn kommune
Street Address: TBD

Locality: Frogn kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/hjelpepleier 50% fast stilling og 80% vikariat

Date: 2019-03-09 (Latest)

Job Description: De utlyste stillingene er for tiden tilknyttet Avdeling for oppfølging. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse i begge stillingene. Vikariatet er ledig til 09...

Company: Sunnaas Sykehus
Hiring Organization: Sunnaas Sykehus
Salary: TBD
Location: Nesoddtangen
Street Address: TBD

Locality: Nesoddtangen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


LEDIG STILLING - HELSEFAGARBEIDER - SØKNADSFRIST 27.MARS

Date: 2019-03-09 (Latest)

Job Description: Vi søker helsefagarbeider eller person med annen relevant utdanning. Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag....

Company: Leka kommune
Hiring Organization: Leka kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-03-09 (Latest)

Job Description: Autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Vi søker nå etter helsefagarbeidere med erfaring fra brukergruppen....

Company: Bergen Kommune, Råstølen bofellesskap
Hiring Organization: Bergen Kommune, Råstølen bofellesskap
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-03-09 (Latest)

Job Description: Bergenhus og Årstad botjenester yter tjenester til beboere i bofellesskap og private hjem. Svaneviksveien bofellesskap yter tjenester til 7 personer i alderen...

Company: Bergen Kommune, Svaneviksveien bofellesskap
Hiring Organization: Bergen Kommune, Svaneviksveien bofellesskap
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-03-09 (Latest)

Job Description: Er du helsefagarbeider og ønsker en fast 100 % stilling med gode kollegaer og spennende oppgaver ? Ved vårt demensteam i hjemmebaserte tjenester Fana og...

Company: Bergen Kommune, Etat for hjemmebaserte tjenester
Hiring Organization: Bergen Kommune, Etat for hjemmebaserte tjenester
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider 50% fast stilling

Date: 2019-03-09 (Latest)

Job Description: Norsk autorisasjon som helsefagarbeider. Lyngbøtunet bo- og servicesenter har ledig fast 50 % stilling som helsefagarbeider....

Company: Bergen Kommune, Lyngbøtunet
Hiring Organization: Bergen Kommune, Lyngbøtunet
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider 50% fast stilling på natt

Date: 2019-03-09 (Latest)

Job Description: Vi søker etter helsefagarbeider til natt. Autorisert helsefagarbeider, 50% faste stillinger på natt ved post 1 og post 3. Arbeidsgiver/arbeidssted:....

Company: Bergen Kommune, Ladegården Sykehjem Nattevakt
Hiring Organization: Bergen Kommune, Ladegården Sykehjem Nattevakt
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider 97% vikariat

Date: 2019-03-09 (Latest)

Job Description: Autorisert helsefagarbeider, 97% vikariat ved post 2. Arbeidsgiver/arbeidssted:....

Company: Bergen Kommune, Ladegården Sykehjem Avd. 2
Hiring Organization: Bergen Kommune, Ladegården Sykehjem Avd. 2
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for HelsefagarbeiderSuggested Job Search
Data as of 2019-03-09 (Latest) with id 30841.

If you are switching jobs: Industry experts express that whenever you inform your superiors that you will be leaving your job, the path back again is most probably gone. In this case, an imaginary collection is transformed that totally changes the business's relationships and environment. When you leave the company you will most likely be replaced by another person rapidly probably.