Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Candidator Jobs     Leder Kundesenter     Trivelige Service Innstilte Ordensvakter Vektere     Capita Plc Jobs     Skiftmekaniker Jobs     Post Doctoral Research Fellowship In Refugee History     Vagan Jobs     Ekspedisjonssjef     Sekal As Jobs    

Searching for "Helsefagarbeider" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Helsefagarbeider Jobs 2019


Vi søker sykepleiere\vernepleiere og helsefagarbeidere i Haugesund

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Vi søker sykepleiere\vernepleiere og helsefagarbeidere. En av våre kunder har behov for fast ansatte i sitt team. Vår kunde er mann, 46 år og bor i Haugesund.

Company: Prima assistanse
Hiring Organization: Prima assistanse
Salary: TBD
Location: Rogaland
Street Address: TBD

Locality: Rogaland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Helsefagarbeider/hjelpepleier

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Helsefagarbeider/ hjelpepleier fra 24.02.2020 i 60% fast stilling. Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med…

Company: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Stillingen byr på turnus, dag og kveld, med arbeid hver tredje helg. Hovedområde til stillingen er helsefaglig oppfølging av våre beboere, med fokus på…

Company: Kirkens Bymisjon
Hiring Organization: Kirkens Bymisjon
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Våken nattevakt - Vestre Sikthaugen

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Vestre Sikthaugen bofellesskap har ledig stilling som våken nattevakt/ helsefagarbeider. Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg er en byomfattende enhet med…

Company: Vestre Sikthaugen bofellesskap
Hiring Organization: Vestre Sikthaugen bofellesskap
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Detailshelsefagarbeider

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Hjemmetjenesten i bydel Stovner søker etter dyktige helsefagarbeidere og sykepleiere. Team 1 Hjemmetjeneste, Oslo kommune, Bydel Stovner.

Company: Team 1 Hjemmetjeneste, Oslo kommune, Bydel Stovner
Hiring Organization: Team 1 Hjemmetjeneste, Oslo kommune, Bydel Stovner
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: 418.350 til kr 476.600 i 100 prosent stilling Helsefagarbeidere. Brukerne har variert bistandsbehov med bakgrunn i atferdsproblematikk og…

Company: Villa Eik miljøarbeidertjeneste, Oslo kommune, Bydel Bjerke
Hiring Organization: Villa Eik miljøarbeidertjeneste, Oslo kommune, Bydel Bjerke
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Relevant praksiserfaring som helsefagarbeider er ønskelig. Helsefagarbeiderne jobber i team sammen med sykepleiere og vernepleiere og har teamleder som sin…

Company: Kongsvinger kommune
Hiring Organization: Kongsvinger kommune
Salary: TBD
Location: Kongsvinger
Street Address: TBD

Locality: Kongsvinger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Nannestad kommunes mål er at alle innbyggerne skal ha tilgang til gode tjenester tilpasset den enkeltes livssituasjon og behov. Minst to referanser må oppgis.

Company: Nannestad kommune
Hiring Organization: Nannestad kommune
Salary: TBD
Location: Nannestad kommune
Street Address: TBD

Locality: Nannestad kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Oppgaver som helsefagarbeider på døgnområder ved behov. Norsk autorisasjon som helsefagarbeider, HPR-nr må oppgis i søknaden.

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Helsefagarbeider i 80% fast stilling ønskes til Rådyrkroken bofellesskap. Tilrettelagte tjenester Bo og dagtilbud. Med hjemmel i Lov om helsepersonell mv., Kap.

Company: Drammen kommune
Hiring Organization: Drammen kommune
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Norsk autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier. Vi har en ledig 75 % fast stilling som helsefagarbeider. Mottak og oppfølging av pasienter.

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Våken nattevakt/miljøarbeider

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Avlastningsenheten ligger under etat for tjenester til utviklingshemmede. Enheten er byomfattende og har 8 kommunale avlastningsboliger, 3 private…

Company: Breimyra avlastning, Bergen kommune
Hiring Organization: Breimyra avlastning, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/hjelpepleier/helsefagstudent

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Rusbehandling ung, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Vi søker dyktig og engasjert helsefagarbeider/hjelpepleier/helsefagstudent til Rusbehandling Ung i to…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikar helsefagarbeidere og assistent i pleie 2020

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Sommervikar helsefagarbeidere og assistent i pleie 2020. Du må være enten helsefagarbeider, sykepleierstudent, medisinstudent, medisinstudent med bestått…

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hvilende nattevakt

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Vil du jobbe i vekstkommunen Ås? Kommunen er i sterk vekst noe som gir oss mange muligheter i tiden fremover. Opplysninger om arbeidssted og stilling:

Company: Ås kommune
Hiring Organization: Ås kommune
Salary: TBD
Location: Ås kommune
Street Address: TBD

Locality: Ås kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider 100 %

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Ved avdeling Temsengen har vi ledig 100 % fast stilling som helsefagarbeider. Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til…

Company: Tønsberg Kommune
Hiring Organization: Tønsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Vestfold
Street Address: TBD

Locality: Vestfold
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidere - Faste helgestillinger

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Avdeling 1CD ønsker å styrke sin kompetanse og søker etter faglig dyktig og engasjert helsefagarbeidere i 13% - 20% faste helgestillinger.

Company: Ås kommune
Hiring Organization: Ås kommune
Salary: TBD
Location: Ås kommune
Street Address: TBD

Locality: Ås kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidere/ fagarbeidere, resultatområde Rehabilitering

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Solerunden ambulante tjenester søker helsefagarbeidere/ fagarbeidere til faste stillinger. Autorisert helsefagarbeider eller annen helse- og omsorgsrettet…

Company: Vestby kommune
Hiring Organization: Vestby kommune
Salary: TBD
Location: Vestby
Street Address: TBD

Locality: Vestby
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Ladesletta helse- og velferdssenter har ledig en fast 100 prosent stilling for helsefagarbeider til våre omsorgsboliger. God muntlig og skriftlig norskkunnskap.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer Hjemmebaserte tjenester - Sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Sykepleiere og helsefagarbeidere må ha godkjent norsk autorisasjon. Hjemmebaserte tjernester er alltid interessert i å komme i kontakt med dyktige og engasjerte…

Company: Ås kommune
Hiring Organization: Ås kommune
Salary: TBD
Location: Ås kommune
Street Address: TBD

Locality: Ås kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider i hjemmesykepleien avdeling Eiganes

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Helsefagarbeider i hjemmesykepleien avdeling Eiganes. Fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider. 707603 Helsefagarbeider årslønn 350 800 -430 000 etter…

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikariat helsefagarbeider i hjemmesykepleien avdeling Eiganes

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider. Vikariat helsefagarbeider i hjemmesykepleien avdeling Eiganes. Hjemmesykepleien ved Eiganes og Tasta hjemmebaserte…

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Autorisert hjelpepleier/helsefagarbeider

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Av andre yrkesgrupper har vi sosionomer, barnevernspedagog, helsefagarbeidere, studenter og ufaglærte. Frognerseterveien bolig, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker.

Company: Frognerseterveien bolig, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
Hiring Organization: Frognerseterveien bolig, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
Salary: TBD
Location: Vestre Aker
Street Address: TBD

Locality: Vestre Aker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjelpepleier/ helsefagarbeider

Date: 2019-12-04 (Latest)

Job Description: Personalet skal yte tjenester til hjemmeboende og blir bemannet med sykepleiere og helsefagarbeidere. Marienlyst Helse og omsorgsdistrikt, Drammen Kommune.

Company: Drammen kommune
Hiring Organization: Drammen kommune
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for HelsefagarbeiderSuggested Job Search
Data as of 2019-12-04 (Latest) with id 31089.

If you are switching jobs: Once you change your job, finding the right organization and the surroundings in which you can work will most likely be only half of the job you need to perform for the switch of your career. It is also very essential to discover a solution to elegantly leave your prior job. It is suggested that you maintain authentic contacts with former bosses and colleagues.