Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Candidator Jobs     Leder Kundesenter     Trivelige Service Innstilte Ordensvakter Vektere     Capita Plc Jobs     Skiftmekaniker Jobs     Post Doctoral Research Fellowship In Refugee History     Vagan Jobs     Ekspedisjonssjef     Sekal As Jobs    

Searching for "Hjelpepleier" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Hjelpepleier Jobs 2019


Våken nattevakt

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: Ønskelig med autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier. Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 19…

Company: Hjemmeoppdrag, Bergen kommune
Hiring Organization: Hjemmeoppdrag, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Faste deltidsstillinger helg - Hof bo- og behandlingssenter

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: Hof bo- og behandlingssenter ligger sentralt i Hof, med skog og lysløype som nærmeste nabo. Det er 24 plasser på sykehjemmet og 8 plasser i omsorgsbolig.

Company: Holmestrand kommune
Hiring Organization: Holmestrand kommune
Salary: TBD
Location: Vestfold
Street Address: TBD

Locality: Vestfold
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider/Helgevakter Breimyra avlastning

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: Autorisert helsefagarbeider / Miljøarbeider / Hjelpepleier/ Barne og ungdomsarbeider/ Assistent for helgestillinger. 1 Miljøarbeider ca.56 %, med arbeid hver 4.

Company: Avlastningstjenester for utviklingshemmede, Bergen kommune
Hiring Organization: Avlastningstjenester for utviklingshemmede, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Våken nattevakt/miljøarbeider

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: Avlastningsenheten ligger under etat for tjenester til utviklingshemmede. Enheten er byomfattende og har 8 kommunale avlastningsboliger, 3 private…

Company: Breimyra avlastning, Bergen kommune
Hiring Organization: Breimyra avlastning, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjelpepleier natt

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: Seksjon for psykose er en åpen sengepost som gir tilbud til 5 nysyke/debuterende psykose og 7 pasienter med kjent psykoselidelse. Les mer om oss på www.sthf.no.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFast stilling som hvilende nattevakt

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: Botjenester i Bergenhus og Årstad yter tjenester til beboere i bofelleskap, bo-sameier samt til tjenestemottagere i. Ønsker å arbeide med brukergruppen.

Company: Solheimslien 64, Bergen kommune
Hiring Organization: Solheimslien 64, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjelpepleier/assistent ved ØNH Poliklinkk Molde

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: ØNH poliklinikk Molde har behov for hjelpepleier/assistent i 100 % fast stilling. Helse Møre og Romsdal HF. Hjelpepleier/assistent ved ØNH Poliklinkk Molde.

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Molde
Street Address: TBD

Locality: Molde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Faste deltidsstillinger helg - Hof bo- og behandlingssenter

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: Hof bo- og behandlingssenter ligger sentralt i Hof, med skog og lysløype som nærmeste nabo. Det er 24 plasser på sykehjemmet og 8 plasser i omsorgsbolig.

Company: Holmestrand kommune, Hof bo- og behandlingssenter
Hiring Organization: Holmestrand kommune, Hof bo- og behandlingssenter
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nattevakt i 65% vikariat

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: I personalgruppen til hjemmetjenesten inngår sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere, hjemmehjelpere, assistenter og merkantil stilling.

Company: Skjervøy Kommune
Hiring Organization: Skjervøy Kommune
Salary: TBD
Location: Skjervøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Skjervøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnepleier/hjelpepleier

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: På barnemottak og infeksjon har vi 80% ledig fast stilling som Barnepleier/Hjelpepleier. Barnemottak har ansvar for behandlingsrom, og 5 observasjonsrom.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/hjelpepleier

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: Helsefagarbeider/ hjelpepleier fra 24.02.2020 i 60% fast stilling. Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med…

Company: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/hjelpepleier

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: Barnepleier på føde/Obs på Rikshospitalet. Jf.helsepersonelloven§20 a vil det bli fremsatt krav om politiattest ved ansettelse.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledige stillinger som helsefagarbeider

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: Hattfjelldal kommune har ledige stillinger som helsefagarbeider/hjelpepleier, både faste og vikariater for snarlig tiltredelse. Hos oss får du tilgang til:

Company: Hattfjelldal kommune
Hiring Organization: Hattfjelldal kommune
Salary: TBD
Location: Hattfjelldal kommune
Street Address: TBD

Locality: Hattfjelldal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


helsefagarbeider på natt

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: Må ha autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeid. Botjenester Arna og Åsane er samlokalisert og har til sammen 23 bofellesskap, samt…

Company: Seimshovden bofellesskap, Bergen kommune
Hiring Organization: Seimshovden bofellesskap, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/Hjelpepleier.

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: Gullstøltunet Sykehjem ligger på Bønes. Vi åpnet i 1993 og har 90 enerom for fastboende, 3 avdelinger fordelt på 3 etasjer. Bidra til et godt arbeidsmiljø.

Company: GULLSTØLTUNET - Avd. 4B, Bergen kommune
Hiring Organization: GULLSTØLTUNET - Avd. 4B, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Konsulent demenssenter

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: Folkehelse og møteplasser, Oslo kommune, Bydel Frogner. Enhet for mestring og folkehelse ved seksjon folkehelse og møteplasser har ledig en midlertidig 60 %…

Company: Folkehelse og møteplasser, Oslo kommune, Bydel Frogner
Hiring Organization: Folkehelse og møteplasser, Oslo kommune, Bydel Frogner
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/hjelpepleier/helsefagstudent

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: Rusbehandling ung, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Vi søker dyktig og engasjert helsefagarbeider/hjelpepleier/helsefagstudent til Rusbehandling Ung i to…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: Tilrettelegging og hjelp i matsituasjon. Opptrening av pasienter under veiledning. Ansvar for gruppens sykepleiefaglige oppfølging.

Company: Hurdal kommune
Hiring Organization: Hurdal kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeider i hjemmesykepleien, Kalfaret

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: Fagbrev innen helsefag med gyldig norsk autorisasjon (helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, ambulansearbeider). Har lokaler sentralt ved Stadsporten.

Company: Kalfaret, Hjemmesykepleie
Hiring Organization: Kalfaret, Hjemmesykepleie
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Aurskog-Høland kommune - Helsefagarbeider/hjelpepleier Boveiledertjenesten avd. Poppelveien

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: Helsefagarbeider/hjelpepleier i 65,70% stilling som våken nattevakt, vikariat fra d.d og til november 2020. Vil du bli en del av nye Aurskog-Høland kommune?

Company: Aurskog-Høland kommune
Hiring Organization: Aurskog-Høland kommune
Salary: TBD
Location: Aurskog-Høland kommune
Street Address: TBD

Locality: Aurskog-Høland kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Har du lyst på en givende og lystbetont helgestilling?

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: Helsefagutdannet, hjelpepleier, barne- og ungdomsarbeider. Avdelingen er underlagt virksomheten Helse og bistand og gir tjenester til personer og familier med…

Company: Eidsvoll kommune
Hiring Organization: Eidsvoll kommune
Salary: TBD
Location: Eidsvoll kommune
Street Address: TBD

Locality: Eidsvoll kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidere og sykepleierstudenter til Unicare Hjemmetjenester

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: Det er økende etterspørsel av våre tjenester og vi har behov for deg som er opptatt av brukermedvirkning, har et høyt faglig fokus, og ønsker å være en del av…

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjemmebaserte omsorgstjenester søker vikarer!

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: Hjemmebaserte omsorgstjenester har behov for vikarer. Vi leter etter deg med utdannelse som helsefagarbeider/hjelpepleier, vernepleier eller sykepleier.

Company: Nesna kommune
Hiring Organization: Nesna kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Se hele utlysningen

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: Legespesialister, leger i spesialisering (LIS), fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæringsfysiolog, sykepleiere, hjelpepleiere, sosionom, psykologer,…

Company: Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad
Hiring Organization: Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Autorisert hjelpepleier/helsefagarbeider

Date: 2019-12-14 (Latest)

Job Description: Frognerseterveien bolig, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker. Frognerseterveien bolig ligger i rolige omgivelser i Vestre Aker. I boligen bor 5 voksne menneske.

Company: Frognerseterveien bolig, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
Hiring Organization: Frognerseterveien bolig, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
Salary: TBD
Location: Vestre Aker
Street Address: TBD

Locality: Vestre Aker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for HjelpepleierSuggested Job Search
Data as of 2019-12-14 (Latest) with id 40554.

If you are switching jobs: Experts state that whenever you inform your superiors that you are leaving your job, the route back again is most probably gone. In this full case, an imaginary series is transformed that completely changes the business's relationships and environment. Once you leave the business you will most probably replaced by another person fairly quickly.