Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Kompleks Jobs     Klatre Jobs     Fagsykepleier 50     Optiker Til Sogndal     Fauske Jobs     100 Fast Stilling Som Fysioterapeut     Assisterende Avdelingsleder 100 Fast Stilling     100 Fast Stilling Som Rektor     Flere Faste Helgestillinger 12 Til Somatisk Avdeling A    

Searching for "Hjelpepleier" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Hjelpepleier Jobs 2020


Ekstravakter/ helgejobb

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: Sykepleiere, helsefagarbeidere og hjelpepleiere oppfordres til å søke. Vi søker ringevikarer med bakgrunn som sykepleier, sykepleierstudent, hjelpepleier,…

Company: Abildsø sykehjem, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Abildsø sykehjem, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Helsefagarbeider 100 %

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: Greverud sykehjem og omsorgsboliger er en moderne institusjon bygget i 2004. Sykehjemmet har 66 plasser og omsorgsboligen 35 leiligheter.

Company: Nordre Follo kommune
Hiring Organization: Nordre Follo kommune
Salary: TBD
Location: Oppegård kommune
Street Address: TBD

Locality: Oppegård kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/hjelpepleier

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: Som hjelpepleier/ helsefagarbeider blir du en viktig del av teamet rundt pasientene. Da kan vi med stolthet lyse ut 3 faste 100 % stillinger som…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsepersonell

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: Vi har 55 langtidsplasser fordelt på 4 avdelinger, god dekning av både sykepleiere, hjelpepleiere, fagutviklingssykepleier, lege og fysioterapeut.

Company: Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnepleier/ Hjelpepleier/ Pleiemedhjelper

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: Barnemottak har ansvar for behandlingsrom, og 5 observasjonsrom. Det vil være varierte arbeidsoppgaver, og det er en hyggelig arbeidsplass med spennende…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsefagarbeider/hjelpepleier – natt

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: Vil du være med og videreutvikle hjemmesykepleien i Nordre Follo kommune? Hjemmesykepleie Nord (med base på Kolbotn) består av tre avdelinger og mange…

Company: Nordre Follo kommune
Hiring Organization: Nordre Follo kommune
Salary: TBD
Location: Kolbotn
Street Address: TBD

Locality: Kolbotn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ekstravakter Avdeling 3 og 4

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: Ellingsrudhjemmet er et langtidshjem som ligger i rolige omgivelser midt mellom boligblokker og skogholt. Beboerne har store private rom med bad og bogruppene,…

Company: Ellingsrudhjemmet, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Ellingsrudhjemmet, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjelpepleier/Helsefagarbeider

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: Ved Nesoddtunet helse- og omsorgssenter er vi opptatt av den gode dagen for de som bor her og de som jobber her. Todelt turnus med arbeid hver 3.

Company: Nesodden kommune
Hiring Organization: Nesodden kommune
Salary: TBD
Location: Bjørnemyr
Street Address: TBD

Locality: Bjørnemyr
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stilling som fagarbeider/hjelpepleier 100 % fast stilling

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: Det er ledig stilling 100% fast for deg med relevant fagbrev. Arbeid dag og kvelder, samt helger. Arbeidssted er på Nye Mandheimen. Innsikt i ulike it verktøy.

Company: Tinn Kommune
Hiring Organization: Tinn Kommune
Salary: TBD
Location: Bø kommune
Street Address: TBD

Locality: Bø kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider / Medisinerstudent uten lisens

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: På grunn av Covid -19 så har kontorfaglig avdeling på Ullevål ansvar for Pretriage teltet som sluser alle pasienter og pårørende som skal til kvinneklinikken.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/hjelpepleier - 3 stillinger som nattevakt

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: Prestegårdsaleèn 17 er et av syv døgnbemannede botilbud i virksomheten voksenhabilitering. Virksomhet voksenhabilitering drifter også et aktivitetssenter og…

Company: Holmestrand kommune, Prestegårdsalleén 17
Hiring Organization: Holmestrand kommune, Prestegårdsalleén 17
Salary: TBD
Location: Sande kommune
Street Address: TBD

Locality: Sande kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


3 faste stillinger i turnus som miljøarbeidere for oppfølging i bolig - 100 % og 90 %

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: Vi gir booppfølging til mennesker med rus og psykiske lidelser. Vi bistår beboerne slik at de mestrer å bo i egen bolig over tid. Arbeidstid dag, kveld og helg.

Company: Ullensaker kommune
Hiring Organization: Ullensaker kommune
Salary: TBD
Location: Jessheim
Street Address: TBD

Locality: Jessheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere til faste helgestillinger

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: Ofte vil det første tegnet bare være en svekket evne til å klare seg selv i dagliglivet ( "akutt funksjonssvikt") For å avdekke disse problemstillingene og for…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjelpepleier / helsefagarbeiderHelgestillinger

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: Norsk autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Lødingen kommune har behov for hjelpepleiere / helsefagarbeidere i helgestilinger i…

Company: Lødingen kommune
Hiring Organization: Lødingen kommune
Salary: TBD
Location: Lødingen
Street Address: TBD

Locality: Lødingen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider 75 % fast

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: Gjestadtunet 2S er et godt etablert botilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming og ervervet hjerneskade. Vi har ca 17 årsverk tilknyttet vår drift.

Company: Ullensaker kommune
Hiring Organization: Ullensaker kommune
Salary: TBD
Location: Jessheim
Street Address: TBD

Locality: Jessheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjelpepleier/helsefagarbeider

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: Ortopedisk sengeområde Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF. Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær/medisinsk sekretær

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: Seksjonen har 9 kontoransatte med hjelpepleiere, helsesekretærer, radiograf, sykepleier, i tillegg til kontorleder. Vi har for tiden ledig 1 fast stilling.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stilling som fagarbeider/hjelpepleier, fast 50 % natt

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: Det er ledig stilling 50 % fast for deg med relevant fagbrev. Arbeidssted er på Nye Mandheimen. Helse- og omsorgsoppgaver til brukere på avlastning for barn og…

Company: Tinn Kommune
Hiring Organization: Tinn Kommune
Salary: TBD
Location: Bø kommune
Street Address: TBD

Locality: Bø kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/hjelpepleier - Avdeling for kompleks epilepsi, sengepost barn/ungdom

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: Vi er både spesialsykepleiere, sykepleiere og hjelpepleiere som jobber i postene. Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling Oslo…

Company: Avdeling for kompleks epilepsi, sengepost barn/ungdom
Hiring Organization: Avdeling for kompleks epilepsi, sengepost barn/ungdom
Salary: TBD
Location: Bærum kommune
Street Address: TBD

Locality: Bærum kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgevikarer og ekstravakter

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: 707600 hjelpepleier, 707603 helsefagarbeider, 751706 omsorgsarbeider, 658300 pleiemedarbeider, 601403 sykepleierstudent og 601405 vernepleierstudent.

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Hillevåg
Street Address: TBD

Locality: Hillevåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


1 årig Miljøterapeut

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: Kalbakken aktivitetssenter, Oslo kommune, Bydel Grorud. Kalbakken aktivitetssenter er et dagtilbud for mennesker med diagnosen utviklingshemning.

Company: Kalbakken aktivitetssenter, Oslo kommune, Bydel Grorud
Hiring Organization: Kalbakken aktivitetssenter, Oslo kommune, Bydel Grorud
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer som sykepleiere, hjelpepleiere eller sykepleierstudenter

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: Behandlings og rehabiliteringsavdelingen består av: Senja kommune har 13 plasser korttidsplasser hvor en tar imot akuttinnleggelser fra legevakta, medisinsk…

Company: Senja kommune
Hiring Organization: Senja kommune
Salary: TBD
Location: Finnsnes
Street Address: TBD

Locality: Finnsnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbidere/assistenter

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: Fagarbeider – hjelpepleier, helsefagarbeider eller barn- og ungdomsarbeider. Tjenesten for utviklingshemmede – Ledige stillinger i Liaveien avlastning.

Company: Senja kommune
Hiring Organization: Senja kommune
Salary: TBD
Location: Finnsnes
Street Address: TBD

Locality: Finnsnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider 64% våken natt

Date: 2020-07-24 (Latest)

Job Description: Tilrettelagte tjenester har ledige faste stillinger. 64% våken natt, med arbeid hver 3.helg. Vi er på jakt etter 3 dyktige og engasjerte medarbeidere, som viser…

Company: Drammen kommune
Hiring Organization: Drammen kommune
Salary: TBD
Location: Krokstadelva
Street Address: TBD

Locality: Krokstadelva
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for HjelpepleierSuggested Job Search
Data as of 2020-07-24 (Latest) with id 1388.

If you are switching jobs: When you change your job, finding the right organization and the surroundings in which it is possible to work will usually be only half of the job you have to perform for the switch of one's career. It is also very essential to find a solution to elegantly depart your previous job. It's advocated that you maintain genuine contacts with ex - colleagues and bosses.