Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Vaktmestere For Sesongarbeid     Translation Jobs     Qhse Supervisor     Sentral Jobs     Norwegian Maritime Services Jobs     Partnerstudio Jobs     Sykepleier I Akuttmottak Sommeren 2019     Pettersen Jobs     Betongarbeider Bas    

Searching for "Hjelpepleier" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Hjelpepleier Jobs 2019


Hvilende nattevakt

Date: 2019-03-06 (Latest)

Job Description: Må ha autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier. Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 19...

Company: Bergen Kommune, Hjemmeteam Skjoldveien
Hiring Organization: Bergen Kommune, Hjemmeteam Skjoldveien
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Våken nattevakt, helsefagarbeider

Date: 2019-03-06 (Latest)

Job Description: Må ha autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier. Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 19...

Company: Bergen Kommune, Lilletveitveien 71 bofellesskap
Hiring Organization: Bergen Kommune, Lilletveitveien 71 bofellesskap
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommerjobb og helgestillinger ledig i Konnerud helse- og omsorgsdistrikt, for deg som er helsefaglig student, elev eller har relevant erfaring

Date: 2019-03-06 (Latest)

Job Description: Vi har ledige stillinger som helgevikar og sommervikar for deg som har en helsefaglig bakgrunn, er sykepleierstudent eller helsefagelev og har fylt 18 år....

Company: Drammen kommune
Hiring Organization: Drammen kommune
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider /hjelpepleier

Date: 2019-03-06 (Latest)

Job Description: Norsk autorisasjon som hjelpepleier, helsefag- og omsorgsarbeider. Utøve direkte pleie og påse at pleiefaglige oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til...

Company: Nordseterhjemmet
Hiring Organization: Nordseterhjemmet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVåken nattevakt i bolig for eldre utviklingshemmede

Date: 2019-03-06 (Latest)

Job Description: Offentlig godkjent hjelpepleier eller helsefagarbeider. Yte tjenester etter gjeldende vedtak....

Company: Dr.Baches bolig
Hiring Organization: Dr.Baches bolig
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer sommeren 2019

Date: 2019-03-06 (Latest)

Job Description: For ferieperioden 2019 søker vi etter sykepleiere, hjelpepleiere, sykepleiestudenter eller legestudenter med erfaring fra ortopedi og/eller bløtdelskirurgi i...

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer

Date: 2019-03-06 (Latest)

Job Description: Arbeidsoppgaver Pleie og omsorgsoppgaver Bidra til hverdagsmestring Ha fokus på økt livskvalitet for den enkelte Ansvar for at oppgavene blir utført i tråd...

Company: Ellingsrudhjemmet
Hiring Organization: Ellingsrudhjemmet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier, hjelpepleier, helsefagarbeider og sykepleiestudenter søkes til Sommerjobb, helgestillinger

Date: 2019-03-06 (Latest)

Job Description: Arbeidsoppgaver Dokumentasjon i Gerica Bidra til tverrfaglig samarbeid Utføre sykepleieoppgaver til hjemmeboende brukere i tråd med gjeldene krav til kvalitet...

Company: Hjemmetjenesten team alvorlig syke
Hiring Organization: Hjemmetjenesten team alvorlig syke
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjelpepleier søkes til omsorgsbolig!

Date: 2019-03-06 (Latest)

Job Description: Norsk autorisasjon som hjelpepleier. Trygg i rollen som hjelpepleier. Vi søker etter en hjelpepleier til en omsorgsbolig/dagsenter i Nordland fylke!...

Company: Vacant
Hiring Organization: Vacant
Salary: TBD
Location: Nordland
Street Address: TBD

Locality: Nordland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar hjelpepleier, barnepleier, sykepleiestudenter, med.studenter, pleieassistenter

Date: 2019-03-06 (Latest)

Job Description: Vi har behov for ferievikarer i somatikken i perioden 17.06.2019 - 18.08.2019. Under kontaktinfo ser du en oversikt over kontaktpersoner og hvilke avdelinger...

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-03-06 (Latest)

Job Description: Arbeidsoppgaver Utøve direkte pleie til pasienter, stell og pleie og oppfølging av grunnleggende behov Rehabilitering/hverdagsrehabilitering i samarbeid med...

Company: Solvang helsehus
Hiring Organization: Solvang helsehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider 100%

Date: 2019-03-06 (Latest)

Job Description: Norsk autorisasjon som hjelpepleier / helsefagarbeider. Utøve god, pasientrettet pleie etter gjeldene krav til kvalitet for korttids- og...

Company: Lilleborg Helsehus avd 3
Hiring Organization: Lilleborg Helsehus avd 3
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer 2019 - Divisjon Gjøvik - Lillehammer, arbeidssted Lillehammer

Date: 2019-03-06 (Latest)

Job Description: Ved Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Gjøvik - Lillehammer, arbeidssted Lillehammer, er det ved medisinsk og akuttmedisinsk avdeling, kirurgi inkl. kirurgisk...

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer til Avdeling avlastning, Frankens og Fagerhøy

Date: 2019-03-06 (Latest)

Job Description: Hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, høyskolestudenter og elever oppfordres til å søke....

Company: Eidsvoll Kommune
Hiring Organization: Eidsvoll Kommune
Salary: TBD
Location: Eidsvoll kommune
Street Address: TBD

Locality: Eidsvoll kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


FERIEVIKARER 2019

Date: 2019-03-06 (Latest)

Job Description: Helse- og omsorgsetaten har behov for ferievikarer fra 24.juni til 18.august til følgende tjenestesteder: Sykestua, sykehjemmet og skjermet enhet for...

Company: Skjervøy kommune
Hiring Organization: Skjervøy kommune
Salary: TBD
Location: Troms
Street Address: TBD

Locality: Troms
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Midlertidig stilling som rehabiliteringsmedarbeider

Date: 2019-03-06 (Latest)

Job Description: Rehabiliteringsmedarbeider med veiledningskompetanse 100 % midlertidig stilling Midlertidig stilling med varighet seks måneder: 15.03.19 – 15.09.19. Sentret...

Company: LHL-klinikkene
Hiring Organization: LHL-klinikkene
Salary: TBD
Location: Troms
Street Address: TBD

Locality: Troms
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjelpepleier/helsefagarbeider

Date: 2019-03-06 (Latest)

Job Description: Ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa(AFMR) blir det ledig 50 % fast stilling som helsefagarbeider på natt med jobb hver 4. helg....

Company: Stavanger Universitetssjukehus
Hiring Organization: Stavanger Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeider 2 x 66 / 39,44 % - Hvilende nattevakt,som for tiden er våken nattevakt

Date: 2019-03-06 (Latest)

Job Description: Hjelpepleier / Helsefagarbeider / Omsorgsarbeider. Søker må ha fagbrev som hjelpepleier, helsefagarbeider, eller annen likeverdig utdanning....

Company: Kristiansand kommune
Hiring Organization: Kristiansand kommune
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer og ekstravakter til hjemmesykepleien i Enebakk

Date: 2019-03-06 (Latest)

Job Description: Vi trenger deg som er utdannet sykepleier, hjelpepleier, omsorgsarbeider,. Hjemmesykepleien i Enebakk ønsker sommervikarer for sommeren 2019....

Company: Enebakk kommune
Hiring Organization: Enebakk kommune
Salary: TBD
Location: Enebakk kommune
Street Address: TBD

Locality: Enebakk kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleierstudent, helsefagarbeider, medhjelper/assistent

Date: 2019-03-06 (Latest)

Job Description: Hjemmetjenesten i Røyken trenger flere helge- og ekstravakter i hjemmesykepleien. Vi ønsker å ansette deg som er sykepleierstudent, helsefagarbeider eller har...

Company: Røyken kommune
Hiring Organization: Røyken kommune
Salary: TBD
Location: Røyken
Street Address: TBD

Locality: Røyken
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagutviklingssykepleier

Date: 2019-03-06 (Latest)

Job Description: Bidra til å skape faglig trygghet og handlingskompetanse hos sykepleiere, hjelpepleiere og helsfagarbeidere på enheten/seksjonen....

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for HjelpepleierSuggested Job Search
Data as of 2019-03-06 (Latest) with id 29981.

If you are switching jobs: "I'm leaving the business" is really a phrase that requires plenty of courage. When pronounced at the wrong period or in the wrong way, it can employ a negative impact on your career. You can find a working job offer with another firm where the pay out is higher, but you remain uncertain if that ongoing work environment will undoubtedly be better then your current one. After all, it isn't all about the money. Imagine if you afterwards change your mind? After all, this is simply not a straightforward decision. Needless to say your boss can absolve you and consider you back, but it is not guaranteed.