Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Sam Executive Search Jobs     Gesucht Jobs     Vertrieb Jobs     Sabrura As Jobs     Vi Trenger Flere Smarte Hoder     Century Jobs     Finanzen Jobs     Investigations Jobs     Lagsokn Jobs    

Searching for "Ergoterapeut" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Ergoterapeut Jobs 2020


Institusjonskokk

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: 60 årsverk og en tverrfaglig stab med leger, fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, psykologer, sosionom, jobbveileder, logoped og ernæringsfysiolog.

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Sykepleiere til faste helgestillinger

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Ofte vil det første tegnet bare være en svekket evne til å klare seg selv i dagliglivet ( "akutt funksjonssvikt") For å avdekke disse problemstillingene og for…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ergoterapeut - midlertidig 50%

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Vi har en ledig midlertidig 50 % stilling som ergoterapeut i koordinerende enhet. Vi søker en dyktig og engasjert ergoterapeut som er opptatt av…

Company: Lege, fysiotreapi og ergoterapeut, Hvaler kommune
Hiring Organization: Lege, fysiotreapi og ergoterapeut, Hvaler kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ergoterapeut

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Muligheten til å påvirke egen rolle som ergoterapeut ved UNN Narvik. Rehabiliteringsenheten i UNN Narvik er sammensatt av Ambulerende rehabiliterings team (ART)…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikar på tilkalling - kandidatbase 2020

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Stjørdal kommune har løpende behov for vikarer til følgende virksomhetsområder: Virksomhetsleder Liv Heidi Valla, Tlf: Hjemmetjenesten og Psykisk helse og rus.

Company: Stjørdal kommune
Hiring Organization: Stjørdal kommune
Salary: TBD
Location: Stjørdal
Street Address: TBD

Locality: Stjørdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTilkallingsvikarer ønskes til enhet

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Du kan også være fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitør eller assistent. Det er behov for tilkallingsvikare i: KOPI AV Tilkallingsvikarer ønskes til enhet.

Company: Grimstad
Hiring Organization: Grimstad
Salary: TBD
Location: Grimstad
Street Address: TBD

Locality: Grimstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialergoterapeut/ ergoterapeut/ sosionom/ annen relevant faggruppe

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Spesialergoterapeut/ ergoterapeut/ sosionom/ annen relevant faggruppe. Enhet for fysikalsk medisin og forebygging (EFF) i Avdeling for fysikalsk medisin og…

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ergoterapeuter

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Ved Risvollan helse- og velferdssenter er det ledig to faste 100 prosent stillinger for ergoterapeuter på dag og aften. Vil du være med på laget ?

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ergoterapeut 100 % vikariat - Forebyggende rehabilitering

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Stillingstype/-prosent 100 % vikariat med mulighet for fast ansettelse. Formidling og tilpasning av hjelpemidler. Bistå til å finne bolig i kommunen.

Company: Engerdal kommune
Hiring Organization: Engerdal kommune
Salary: TBD
Location: Engerdal
Street Address: TBD

Locality: Engerdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledige stillinger ved omsorgsboliger

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Samarbeid og kommunikasjon med beboer, pårørende, lege, ergoterapeut, fysioterapeut, sykehus og andre instanser. Nærøysund kommune er en kommune i vekst.

Company: Nærøy kommune
Hiring Organization: Nærøy kommune
Salary: TBD
Location: Nærøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Nærøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/psykologspesialist

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Den pasientrettede virksomheten drives dels selvstendig, men en betydelig andel drives i tett og integrert samarbeid med andre faggrupper (leger,…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Harstad
Street Address: TBD

Locality: Harstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ergoterapeut

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Hurdal syn- og mestringssenter eies og drives av Norges Blindeforbund, og er Norges største rehabiliteringssenter for synshemmede. Søknad og CV sendes innen 9.

Company: Norges Blindeforbund, Hurdal syn- og mestringssenter
Hiring Organization: Norges Blindeforbund, Hurdal syn- og mestringssenter
Salary: TBD
Location: Hurdal
Street Address: TBD

Locality: Hurdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ergoterapeut - 100 % Fast

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Gjennom "Leve hele livet"- reformen ønsker Jevnaker kommune å ansette en ergoterapeut i 100 % fast stilling til vår Fysio/Ergo avdeling.

Company: Jevnaker kommune
Hiring Organization: Jevnaker kommune
Salary: TBD
Location: Jevnaker
Street Address: TBD

Locality: Jevnaker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ergoterapeut 90% fast stilling

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Ergoterapeut for barn /ungdom 90 % fast stilling. Spørsmål vedrørende fagområdet rettes til ergoterapeut Aila Semb på arb.mobil: Førerkort og tilgang til bil.

Company: Re kommune
Hiring Organization: Re kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagansvarlig - aktivitetsleder 100% fast stilling

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Rehabiliteringstjenesten i Nordkapp er kommunens koordinerende enhet og består av ergoterapeut, fysioterapeuter, psykisk helsearbeider, sykepleier, vernepleiere…

Company: Nordkapp kommune
Hiring Organization: Nordkapp kommune
Salary: TBD
Location: Honningsvåg
Street Address: TBD

Locality: Honningsvåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Frisklivskoordinator/-veileder

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Enheten består av ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleier, lege, kreftkoordinator og frisklivskoordinatorer. Med våre 45 000 innbyggere er vi landets 23.

Company: Indre Østfold kommune
Hiring Organization: Indre Østfold kommune
Salary: TBD
Location: Østfold
Street Address: TBD

Locality: Østfold
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: I avdelingen har vi fra før 2 overleger i fysikalskmedisin og rehabilitering, 1 overlege i nevrologi, 2 LIS 3, flere psykologer/nevropsykologer, fysio- og…

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Kirkenes
Street Address: TBD

Locality: Kirkenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ergoterapeut 50% fast

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Arbeid som ergoterapeut for voksne hjemmeboende og på institusjon. Den ledige stillingen som ergoterapeut er tilknyttet arbeid med voksne og eldre.

Company: Eidsvoll Kommune
Hiring Organization: Eidsvoll Kommune
Salary: TBD
Location: Eidsvoll kommune
Street Address: TBD

Locality: Eidsvoll kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom. Det vil være forventet og nødvendig at sykepleiere fra…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ergoterapeut

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Vi har ledig 100% fast stilling for ergoterapeut frå 01.10.2020 tilknytta Nevroklinkken. Ergoterapiavdelinga er ei avdeling i Ortopedisk klinikk som yter…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelings/seksjonsleder fysio- og ergoterapiavdelingen

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Offentlig autorisasjon som ergoterapeut eller fysioterapeut. Helse Nord-Trøndelag HF (helseforetak) har ansvaret for at 137 000 innbyggere i vår region tilbys…

Company: Helse Nord-Trøndelag HF
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag HF
Salary: TBD
Location: Levanger
Street Address: TBD

Locality: Levanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestilling

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Vi har tre arbeidslag som alle består av sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter og helsefagarbeidere. Helgestillingen vil bestå av en fast turnus med arbeid…

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fysioterapeut 1

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, saksbehandlere og hjemmehjelp som jobber sammen for å gi en helhetlig og…

Company: Mestring og Omsorg, seksjon Sentrum, Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Hiring Organization: Mestring og Omsorg, seksjon Sentrum, Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagog/spesialpedagog/enhetsleder

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionomer. Pedagog/spesialpedagog til Avdeling for kompleks epilepsi (SSE).

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Sandvika
Street Address: TBD

Locality: Sandvika
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ergoterapeut 90% fast stilling

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Ergoterapeut for barn /ungdom 90 % fast stilling. Spørsmål vedrørende fagområdet rettes til ergoterapeut Aila Semb på arb.mobil: Førerkort og tilgang til bil.

Company: Tønsberg Kommune
Hiring Organization: Tønsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Telemark
Street Address: TBD

Locality: Telemark
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for ErgoterapeutSuggested Job Search
Data as of 2020-07-03 (Latest) with id 10768.

If you are switching jobs: "I'm leaving the company" is really a phrase that will require plenty of courage. When pronounced at the incorrect time or in the wrong way, it can have a very negative effect on your career. You may get a job offer you with another firm where the pay is higher, but you are still not sure if that work place will undoubtedly be better then your current one. After all, it isn't all about the money. Imagine if you later on change your brain? After all, this is simply not a straightforward decision. Of course your boss can absolve you and take you back, but it isn't guaranteed.