Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Lagermedarbeider Med Truck     Projects Jobs     Kostkontroller Jobs     It Support Konsulent I Amsterdam     Touch Soft As Jobs     Business Coordinator     Styrar Jobs     Skei Jobs     Viktigste Jobs    

Searching for "Fagarbeidar" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Fagarbeidar Jobs 2019


Pedagogisk leiar og fagarbeidar/assistent

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Primært ynskjer vi å tilsetje ein person i 100% stilling som pedagogisk leiar og ein i 50% stilling som fagarbeidar/assistent, men ut frå kompetansen til dei…

Company: Askvoll kommune
Hiring Organization: Askvoll kommune
Salary: TBD
Location: Askvoll
Street Address: TBD

Locality: Askvoll
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Helstad barnehage

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Fagarbeidar- vikariat 60%. Vikariat i 60% stilling som fagarbeidar frå august 2019 til 28. Helstad barnehage er ein kommunal barnehage lokalisert i Strandadalen…

Company: Stranda kommune
Hiring Organization: Stranda kommune
Salary: TBD
Location: Stranda
Street Address: TBD

Locality: Stranda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeidar

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Teknisk drift Nordfjordeid har 5 stillingar i ulike faggrupper. Vi søkjer etter ny kollega med spesiell interesse for Byggdrift og helst med allsidig erfaring.

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Nordfjordeid
Street Address: TBD

Locality: Nordfjordeid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk leiar og fagarbeidar/assistent

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Primært ynskjer vi å tilsetje ein person i 100% stilling som pedagogisk leiar og ein i 50% stilling som fagarbeidar/assistent, men ut frå kompetansen til dei…

Company: Askvoll kommune Nipa barnehage
Hiring Organization: Askvoll kommune Nipa barnehage
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeidar/assistent - Edland skule

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Fagarbeidar /assistent - Edland skule. Søknadsfrist 01.08.19 Me ynskjer fagarbeidar / assistent som har fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar: Sist endret:

Company: Vinje kommune
Hiring Organization: Vinje kommune
Salary: TBD
Location: Vinje kommune
Street Address: TBD

Locality: Vinje kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPedagogisk leiar og fagarbeidar/assistent

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Primært ynskjer vi å tilsetje ein person i 100% stilling som pedagogisk leiar og ein i 50% stilling som fagarbeidar/assistent, men ut frå kompetansen til dei…

Company: Askvoll kommune Nipa barnehage
Hiring Organization: Askvoll kommune Nipa barnehage
Salary: TBD
Location: Askvoll
Street Address: TBD

Locality: Askvoll
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingavikarar - assistentar/fagarbeidar - Skule/SFO

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Vil du vera tilkallingsvikar skuleåret 2010 / 2020? Os kommune har ti barneskular og to ungdomsskular. Er du engasjert, vaksen og tydeleg og ynskjer å vera med…

Company: Os kommune
Hiring Organization: Os kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnehagelærar Evanger barnehage, utvida frist

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Det er ledig 100% fast stilling som barnehagelærar i Evanger barnehage frå 1.9.19/snarast. Ved intern opprykk kan det bli aktuelt å tilsetje fagarbeidar…

Company: Voss kommune
Hiring Organization: Voss kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeidar veg og anlegg

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Vi har ledig 100% fast stilling som fagarbeidar. Tekniske tenester, avdeling for vedlikehald av kommunale vegar og anlegg.

Company: Sykkylven kommune
Hiring Organization: Sykkylven kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingavikarar - assistentar/fagarbeidar - Skule/SFO

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: I januar 2020 blir kommunane Os og Fusa slått saman til Bjørnafjorden kommune. Den nye kommunen vil ha om lag 25 000 innbyggarar og vere i sterk vekst.

Company: Os kommune
Hiring Organization: Os kommune
Salary: TBD
Location: Os
Street Address: TBD

Locality: Os
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeidar

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Teknisk drift Nordfjordeid har 5 stillingar i ulike faggrupper. Vi søkjer etter ny kollega med spesiell interesse for Byggdrift og helst med allsidig erfaring.

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeidar veg og anlegg

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Fagarbeidar veg og anlegg. Fagarbeidar veg og anlegg. Vi har ledig 100% fast stilling som fagarbeidar. Sykkylven ligg sentralt i hjartet av Sunnmørsalpane og…

Company: Sykkylven kommune
Hiring Organization: Sykkylven kommune
Salary: TBD
Location: Sykkylven kommune
Street Address: TBD

Locality: Sykkylven kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeidar

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod…

Company: Teknisk drift Nordfjord, Helse Førde
Hiring Organization: Teknisk drift Nordfjord, Helse Førde
Salary: TBD
Location: Eid kommune
Street Address: TBD

Locality: Eid kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Reinhalder 100 % fast

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Løn som reinhaldar eller fagarbeidar etter ansiennitet. 958 814 968 Stillingsident: 4106034620 Presentasjon av stillingen:

Company: Bykle kommune, Teknisk drift og eigendom
Hiring Organization: Bykle kommune, Teknisk drift og eigendom
Salary: TBD
Location: Bykle
Street Address: TBD

Locality: Bykle
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


T-08 Fagarbeider veg 100% fast Teknisk, seksjon Drift

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: TYSVÆR KOMMUNE HAR LEDIG STILLING SOM FAGARBEIDAR VEG. Beskrivelse av avdeling. Tysvær kommune sine samla tekniske tenester er organisert i Resultatområde…

Company: Tysvær kommune
Hiring Organization: Tysvær kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for FagarbeidarSuggested Job Search
Data as of 2019-08-06 (Latest) with id 914.

If you are switching jobs: Experts mention that whenever you inform your superiors that you are leaving your job, the path back is most probably gone. In this full case, an imaginary range is changed that completely changes the business's relationships and atmosphere. Once you leave the business you'll most likely be replaced by another person rapidly probably.