Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Helsehus Jobs     Product Sales Specialist     Klinikk For Kirurgi Jobs     Blindheim Barneskole Jobs     Phoenix Contact As Jobs     Overlege Barnesykdommer    

Searching for "Fagarbeidar" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Fagarbeidar Jobs 2020


Fagarbeidar

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Fagarbeidar med erfaring og kompetanse frå anleggsarbeid/rørleggar med relevant fagbrev og ADK. 100 % stilling ledig innanfor verksemd for Vatn og avløp.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Vatne
Street Address: TBD

Locality: Vatne
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Barne- og ungdomsarbeidar/Fagarbeidar

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Fagarbeidar arbeider i team med pedagogar og andre fagarbeidarar. 100 % fast stilling som Barne- og ungdomsarbeidar ved Skarbøvik barnehage.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeidar i Heimesjukepleie - 96 % fast stilling

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Fagarbeidar i Heimesjukepleie - 96 % fast stilling. Norsk autorisasjon som relevant fagarbeidar (helsefag, omsorg eller hjelpepleiar).

Company: Vestre Slidre kommune
Hiring Organization: Vestre Slidre kommune
Salary: TBD
Location: Slidre
Street Address: TBD

Locality: Slidre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeidar ved Bergtun - 53,29 % vikariat

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Fagarbeidar ved Bergtun - 53,29 % vikariat. Norsk autorisasjon som relevant fagarbeidar (helsefag, omsorg eller hjelpepleiar).

Company: Vestre Slidre kommune
Hiring Organization: Vestre Slidre kommune
Salary: TBD
Location: Slidre
Street Address: TBD

Locality: Slidre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sundve FUS barnehage søkjer assistent/fagarbeidar 100%

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Sundve FUS barnehage søkjer assistent/fagarbeidar 100%. Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats.

Company: SUNDVE FUS BARNEHAGE AS
Hiring Organization: SUNDVE FUS BARNEHAGE AS
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSundve FUS barnehage søkjer assistent/fagarbeidar 100%

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap…

Company: SUNDVE FUS BARNEHAGE AS
Hiring Organization: SUNDVE FUS BARNEHAGE AS
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeidar

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Fagarbeidar med erfaring og kompetanse frå anleggsarbeid/rørleggar med relevant fagbrev og ADK. Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og…

Company: Vatn og avløp, avd. indre og nordre
Hiring Organization: Vatn og avløp, avd. indre og nordre
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeidar/assistent 60 % Vangen skule

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Ved Vangen skule er det ledig 60 % fast stilling som fagarbeidar/assistent frå medio november 2020. Vangen skule er ein barneskule som er lokalisert i sentrum…

Company: Voss herad
Hiring Organization: Voss herad
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar i barnehage

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Ørsta kommune har til ei kvar tid trong for fagarbeidar/assistent og barnehagelærar som kan tenkje seg å vere tilkallingsvikar i barnehage.

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnehagemedarbeidar

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Løn som fagarbeidar/ assistent etter ansiennitet. Fjellgardane barnehage er ein tre-avdelingsbarnehage med plass til 45 barn. Planleggje og delta i aktivitetar.

Company: Bykle kommune
Hiring Organization: Bykle kommune
Salary: TBD
Location: Bykle
Street Address: TBD

Locality: Bykle
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarar innan Helse og omsorg

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Norsk autorisasjon som sjukepleiar, vernepleiar eller relevant fagarbeidar (helsefag, omsorg eller hjelpepleiar). Tilkallingsvikarar innan Helse og omsorg.

Company: Vestre Slidre kommune
Hiring Organization: Vestre Slidre kommune
Salary: TBD
Location: Slidre
Street Address: TBD

Locality: Slidre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljørettleiar

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Vi søkjer etter deg som har formell kompetanse minst som fagarbeidar eller tilsvarande og erfaring frå arbeid med ungdom. Største kommunen i Møre og Romsdal.

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeidar/assistent i barnehagen

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Eg kan, eg vil, saman får vi det til. Hyllestad barnehage har eit ledig vikariat i 100 % stilling frå snarast og ut barnehageåret (31.07.2021).

Company: Hyllestad kommune Oppvekstsektoren
Hiring Organization: Hyllestad kommune Oppvekstsektoren
Salary: TBD
Location: Hyllestad
Street Address: TBD

Locality: Hyllestad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnehagelærar

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Dersom vi ikkje får søkjarar med godkjend barnehagelærarutdanning, kan fagarbeidar barn/ungdom eller anna relevant kompetanse bli vurdert.

Company: Herøy kommune, Sektor for oppvekst
Hiring Organization: Herøy kommune, Sektor for oppvekst
Salary: TBD
Location: Herøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Herøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk leiar i Røn Naturbarnehage - Vikariat

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Fagarbeidar innan barne-og ungdomsarbeidarfaget /ufaglærte med erfaring kan også bli vurdert til fagarbeidarstilling ved interne opprykk/omrokkeringar.

Company: Vestre Slidre kommune
Hiring Organization: Vestre Slidre kommune
Salary: TBD
Location: Røn
Street Address: TBD

Locality: Røn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ID 1620 Vakter ved Koronasenteret i Stord kommune

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Er du sjukepleiar, fagarbeidar med erfaring, sjukepleiarstudent eller har anna helsefagleg bakgrunn? ID 1620 Vakter ved Koronasenteret i Stord kommune.

Company: Stord kommune
Hiring Organization: Stord kommune
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnehagelærar - Ulsåk barnehage

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: I Ulsåk barnehage har vi frå 01.01.2021 ledig: 300 % vikariat som barnehagelærar frå 01.01.2021 til 15.08.2021. Vi søkjer etter deg som:

Company: Hemsedal kommune
Hiring Organization: Hemsedal kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Grunnskulelærar Bulken skule

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Det er 9 lærarar, rektor, sekretær, fagarbeidar, 2 assistentar og 2 reinhaldarar her. Det er ledig 87 % vikariat i undervisningsstilling ved Bulken skule frå 1…

Company: Voss herad
Hiring Organization: Voss herad
Salary: TBD
Location: Bulken
Street Address: TBD

Locality: Bulken
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ekstrahjelp/ tilkallingsvikar

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Søkjarar med fagbrev som omsorgsarbeidar / barne- og ungdomsarbeidar vert lønna i stillingskode 1203 fagarbeidar med fagbrev i lønsramme 11, alt.

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for FagarbeidarSuggested Job Search
Data as of 2020-10-25 (Latest) with id 7568.

If you are switching jobs: When you change your job, choosing the best business and the surroundings in which you can work will usually be only 1 / 2 of the job you should perform for the switch of one's career. It's also very essential to discover a solution to elegantly leave your previous job. It's advocated that you keep up real contacts with former bosses and colleagues.