Fastlege Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Searching for "Fastlege" job / career / vacancy in Norway? CareerDP.com is here to assist you in your search. We wish you good luck in finding your new dream job!


Search parameters used for query: Fastlege job / career / vacancy; job location: Norway.
We found several listings that are shown below (part time / full time jobs).★ Frequently searched jobs today: Traffic Warden Jobs, Freebsd Administrator Jobs, Maintenance Supervisor Jobs, Payroll Jobs, Preparatory Education Jobs, Fitness Trainer Jobs
★ Related jobs in Norway:
Vivendi jobs in Norway, Xinxing Cathay International Group jobs in Norway, Mitsubishi Heavy Industries jobs in Norway, Petronas jobs in Norway, Onex jobs in Norway, China Mobile Communications jobs in Norway, Anglo American jobs in Norway,

Kommunal fastlege

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Gode norsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig. Asker kommune legger til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin.

Company: Asker kommune
Hiring Organization: Asker kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Advertisement

Vil du bli vår fastlege?

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Vi ligger godt til i Trøndelag, med grenser mot Sverige i øst, Verdal i nord, Tydal i sør, Selbu i sørvest og Stjørdal i vest.

Company: Meråker kommune
Hiring Organization: Meråker kommune
Salary: TBD
Location: Meråker kommune
Street Address: TBD

Locality: Meråker kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTilkallingsvikarer

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Offentlig godkjenning/autorisasjon som vernepleier / sykepleier i Norge. Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper.

Company: Molde kommune
Hiring Organization: Molde kommune
Salary: TBD
Location: Molde
Street Address: TBD

Locality: Molde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier i ambulerende tjeneste

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: I tillegg har vi et eget hukommelsesteam og kreftsykepleiere for å nevne noe av det vi jobber med, og jobber sammen om.

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVurderingsteam nord-sentrum ønsker en engasjert fysioterapeut med på laget!

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Vi samhandler tett med fastleger og sykehus, samt andre tjenester i kommunen som for eksempel saksbehandlere, hjemmesykepleien, hverdagsrehabilitering,…

Company: Enhet for vurdering og rehabilitering, Bergen kommune
Hiring Organization: Enhet for vurdering og rehabilitering, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAdvertisement

Sykepleier i ambulerende tjeneste

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: I tillegg har vi et eget hukommelsesteam og kreftsykepleiere for å nevne noe av det vi jobber med, og jobber sammen om.

Company: Whydentify for Baerum
Hiring Organization: Whydentify for Baerum
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSpennende vikariater som fastlege!

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Vi søker fastlegevikarer som er dedikert til jobben som fastlege. Tau legesenter med 6 fastleger og 1 LIS 1-lege. Det kreves politiattest før tiltredelse.

Company: Strand kommune
Hiring Organization: Strand kommune
Salary: TBD
Location: Jørpeland
Street Address: TBD

Locality: Jørpeland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFastlege

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: 4 av legene er spesialister i allmennmedisin og noen har veilederutdanning. CGM journalsystem med muligheter for hjemmekontor.

Company: Færder kommune
Hiring Organization: Færder kommune
Salary: TBD
Location: Færder kommune
Street Address: TBD

Locality: Færder kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier med funksjon som Fagutviklingssykepleier

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Utvikle og oppdatere prosedyrer og retningslinjer. Spesialsykepleier, eller sykepleier med minimum 2 års relevant praksis.

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLedige avtalehjemler for privatpraktiserende fastlege

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Eigersund kommune har i underkant av 15 000 innbyggere, hvor brorparten bor i Egersund by. Allmennlegetjenesten er beskrevet i egen plan godkjent av…

Company: Eigersund Kommune
Hiring Organization: Eigersund Kommune
Salary: TBD
Location: Egersund
Street Address: TBD

Locality: Egersund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVikariat LIS BUP Sentrum

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: BUP Sentrum er en av 9 BUP-poliklinikker ved Stavanger Universitessjukehus. Poliklinikken betjener fire bydeler i Stavanger kommune.

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKommuneoverlege/Fastlege

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Fastlegen sitt arbeid omfattar kurativt arbeid, deltaking i legevakt, kommunale oppgåver og deltidsstilling som kommuneoverlege.

Company: Bremanger kommune
Hiring Organization: Bremanger kommune
Salary: TBD
Location: Bremanger
Street Address: TBD

Locality: Bremanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMiljøterapeut

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Minimum 3 årig bachelor helse og sosial, andre med relevant høyskoleutdanning kan bli vurdert. Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med kommunens…

Company: Arendal kommune
Hiring Organization: Arendal kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFastlege, Meråker kommune, Norge

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Meråker legekontor er kommunalt eid og ligger sentralt til, både i forhold til Meråker sentrum, men også til sykehjem, helsestasjon og omsorgsboliger.

Company: Meråker kommune
Hiring Organization: Meråker kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar og helgestillingar

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Dei som ikkje fyl kvalifikasjonskravet vert tilsett i mellombelse stillingar. Har motivasjon for å jobbe innan eldreomsorga og evne til å tileigne deg ny…

Company: Sunnfjord kommune
Hiring Organization: Sunnfjord kommune
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details60 % driftstilskudd som fysioterapeut

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 av avtale mellom KS og NFF (ASA 4313) slik den til enhver…

Company: Larvik Kommune
Hiring Organization: Larvik Kommune
Salary: TBD
Location: Svarstad
Street Address: TBD

Locality: Svarstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFastlege Torget legekontor

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Videre har vi også 5 dyktige helsesekretærer i til sammen 3,2 årsverk. Legekontoret har også rullerende avspasering på fredager, kollegial postlesing ved fravær…

Company: Stjørdal kommune
Hiring Organization: Stjørdal kommune
Salary: TBD
Location: Stjørdal
Street Address: TBD

Locality: Stjørdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBarne- og ungdomspsykiater/psykiater i FACT Ung Bergen

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Søker vil i så fall bli varslet om dette. Tilfredsstillende politiattest kreves og må fremlegges ved tiltredelse.

Company: Barnevernvakten, Utekontakten og Fosterhjemsveiledning og -tilsyn, Bergen kommune
Hiring Organization: Barnevernvakten, Utekontakten og Fosterhjemsveiledning og -tilsyn, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVil du bli en del av FOT teamet vårt?

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Teamet jobber oppsøkende og ambulant for å bistå brukere i å mestreutfordringer i hverdagslivet. Utøve tilrettelagte tjenester i henhold til vedtak, tiltaksplan…

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsefagarbeider natt

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Helsefagarbeider natt Dragvoll og Charlottenlund helse- og velferdssenter, Trondheim kommune Dragvoll og Charlottenlund helse- og velferdssenter har ledig to…

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFastlege 100% fast stilling

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Askvoll legesenter er eit velatablert legekontor med eit godt kollegialt arbeidsmiljø. Askvoll kommune deltek i Sunnfjord Ytre Sogn interkommunale legevakt (sys…

Company: Askvoll kommune
Hiring Organization: Askvoll kommune
Salary: TBD
Location: Askvoll
Street Address: TBD

Locality: Askvoll
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKommunelege

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: I tillegg til en nøkkelrolle som fastlege vil den vi tilsetter ivareta varierte kommunale legeoppgaver fordelt mellom kollegaene utfra interesse og behov.

Company: Hvaler kommune
Hiring Organization: Hvaler kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLege - 100% stilling som kommunalt ansatt fastlege

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Spørsmål vedr. stillingen bes rettet til fastlege Per Tvete, tlf. Kommunen ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband og ca 20 km fra Namsos.

Company: Overhalla Kommune
Hiring Organization: Overhalla Kommune
Salary: TBD
Location: Overhalla kommune
Street Address: TBD

Locality: Overhalla kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFerievikarer 2023

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Ved Midsund omsorgsdistrikt er det behov for ferievikarer i perioden uke 25 - 33, 2023. Søkere til pleieoppgaver må fylle 18 år i 2023.

Company: Molde kommune
Hiring Organization: Molde kommune
Salary: TBD
Location: Molde
Street Address: TBD

Locality: Molde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMost searched for today

Fastlege Jobs     Customer Success Specialist For High Growth Mediatech Company     Chemical Engineer Jobs     Solution Consultant Emea North     Adviser Jobs     Leder Teknologiavdelingen    
Show more jobs and careers for FastlegeSuggested Job Search
Data as of 2023-02-01 (New) with id 0. Database job listings: 1,344,311 jobs and growing. Find more jobs near me.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be an excuse for labelling the workplace you have worked in as poor. You should say to your boss why you are leaving the business and you should point out the things that bothered you, do it in a polite and professional method however. Keep a measure of professionalism which has led one to this true point in your career. This can help one to make strong references later on. In conversations with brand-new potential employers, it's important to be nice. You should also tell your first-class that you will be grateful for the opportunity you have had in working for his or hers organization. You never know when your present boss will end up being a great reference. Be aware that no one loves to end up being criticized. Not from subordinates or colleagues even. Even if they deserve it. Anyone with whom you possess ever worked with can be a potentially positive reference. Do not demolish the bridges behind you. Keep genuine contacts.

Useful job keywords: job hiring near me no drug test, hr hiring quezon city, hidesign india pvt ltd, job event 2022, job hiring near me babysitting