Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Service Og Produksjonsmedarbeider     Vedlikeholdplanlegger Jobs     Deltidsmedarbeider Kundemottak     Hol Kommune Adm Kultur Og Oppvekst Geilomo Skole Jobs     Doktorgradstipendiat I Psykofarmakologi Farmakologi     Ekstrapersonale Til Servering I Bankettavdelingen     Burger King Jobs     Studentische Servicemitarbeiter M W     Ellingsrudhjemmet Oslo Kommune Sykehjemsetaten Jobs    

Searching for "Ferievikar" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Ferievikar Jobs 2020


Ferievikar - brannkonstabel

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Det er ledig jobber som vikar for brannkonstabeler ved Eigersund brann- og redningsvesen, f.o.m. Vakt på brannstasjonen etter oppsatt turnus.

Company: Eigersund Kommune
Hiring Organization: Eigersund Kommune
Salary: TBD
Location: Egersund
Street Address: TBD

Locality: Egersund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Helsefagarbeider - ferievikar/tilkallingsvikar ved Solvang helsehus

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Oslo kommune, Sykehjemsetaten - Solvang helsehus. Vi søker etter engasjerte helsefagarbeidere til ferie-/tilkallingsvikariat ved Solvang helsehus.

Company: Oslo kommune, Sykehjemsetaten - Solvang helsehus
Hiring Organization: Oslo kommune, Sykehjemsetaten - Solvang helsehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar/Ferievikar/Helg sykepleiestudenter/Helsefagarbeider

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Hjemmetjenesten team 3, Oslo kommune, Bydel Østensjø. Synes du det høres spennende ut å jobbe i andres hjem med varierte arbeidsoppgaver og utfordringer hvor…

Company: Hjemmetjenesten team 3, Oslo kommune, Bydel Østensjø
Hiring Organization: Hjemmetjenesten team 3, Oslo kommune, Bydel Østensjø
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar Jordmor og Barnepleiere

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Du velger i søknaden hvor du ønsker å jobbe som ferievikar. Vi søker etter ferievikarer som jordmødre og barnepleiere ved avdelingene i Bodø, Lofoten og…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar 2020, Vefsn sykehjem og Fredlundskogen

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: De ansatte ved omsorgsdistrikt sør skal avvikle ferie i ukene 25 - 33. Omsorgsdistrikt sør består av avdelingene: Pleie og omsorgsoppgaver i avdelingene.

Company: Vefsn kommune
Hiring Organization: Vefsn kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSOMMERJOBB

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Dette gjelder også tidligere tilsatte ferievikarer. Leka kommune tilby ferievikariater innen pleie- og omsorgstjenesten: Leka sykestue og hjemme hos brukere;

Company: Leka kommune
Hiring Organization: Leka kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar 2020 - Sjukepleiar, fagkonsulent, helsefaglege studentar

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Ferievikar 2020 - Sjukepleiar, fagkonsulent, helsefaglege studentar. Vil DU bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for…

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Kristiansund
Street Address: TBD

Locality: Kristiansund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar 2020 - Sjukepleiar/ sjukepleiarstudentar

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Som ferievikar vert du fordelt etter klinikkane sine behov. Vil DU bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre…

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Molde
Street Address: TBD

Locality: Molde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar 2020 - Sjukepleiar/ sjukepleiarstudentar m.m.

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Ferievikar 2020 - Sjukepleiar/ sjukepleiarstudentar m.m. Som ferievikar vert du fordelt etter klinikkane sine behov. Vil DU bli vår kollega til sommaren?

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Molde
Street Address: TBD

Locality: Molde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar 2020 - Sjukepleiar/ sjukepleiarstudentar m.m.

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Ferievikar 2020 - Sjukepleiar/ sjukepleiarstudentar m.m. Som ferievikar vert du fordelt etter klinikkane sine behov. Vil DU bli vår kollega til sommaren?

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar 2020 - Sjukepleiar/ sjukepleiarstudentar m.m.

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Ferievikar 2020 - Sjukepleiar/ sjukepleiarstudentar m.m. Som ferievikar vert du fordelt etter klinikkane sine behov. Vil DU bli vår kollega til sommaren?

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


FERIEVIKAR PÅ VOSSESTRAND

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Vossestrand omsorgstun/Område nord i Helse- og omsorg har samorganisert helseteneste. Personalet arbeidar ofte både inne på institusjon og i heimetenesta.

Company: Voss herad
Hiring Organization: Voss herad
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar, Ungdomsenheten

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Karmøy DPS, Helse Fonna HF. Ungdomsenheten er ein tverrfagleg spesialisert rusbehandlingsinstitusjon som er lokalisert på Haugaland DPS avd.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Kopervik
Street Address: TBD

Locality: Kopervik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar: Spesialsjukepleiar/sjukepleiar Odda sjukehus

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Er du sjukepleiar på jakt etter sommarjobb? Likar du action og høg aktivitet? Eller er du meir opptatt av samtale og miljøterapi?

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Odda
Street Address: TBD

Locality: Odda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar 2020 - Miljøterapitjenesten

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Før tiltredelse som ferievikar i Miljøterapitjenesten må det legges fram godkjent politiattest i hht Helse- og. Grunnet turnus ønskes søkere som er fylt 18 år.

Company: Vefsn kommune
Hiring Organization: Vefsn kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar i Granvin pleie og omsorg

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Dei som vert tilsett må pårekna å ta opplæringsvakter etter avtale før dei tek til som ferievikar. Granvin pleie og omsorg/Område Sør i Helse- og omsorg har…

Company: Voss herad
Hiring Organization: Voss herad
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer sommer 2020 - Kokk / assistent

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Vi søker nå etter en ferievikar med fagbrev som kokk eller kjøkkenassistent, for sommeren 2020. 160 årsverk fordelt på geografiske lokasjoner - Elverum, Gjøvik,…

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Avdeling for radiologi ansetter ferivikarer for sommeren 2020. Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar Stavanger DPS

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Stillingene som ferievikar er knyttet til sengepost 1 og 2 og ambulant akutt team. Stavanger DPS ble etablert som DPS fra 01.01.07 og er et av fire DPS i…

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Medisinerstudent - ferievikar

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Psykiatrisk avdeling Blakstad er en av Norges største sykehusavdelinger for behandling av psykiske lidelser. Befolkningen for vårt opptaksområde er i underkant…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Vettre
Street Address: TBD

Locality: Vettre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig stilling som ferievikar, eining Habilitering, saksnr. 20/83

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Eining Habilitering, butiltak psykisk utviklingshemma, avd Stemhaugen/Straumøy og Åsvegen bueining. Er du over 18 år og har lyst på ein ansvarsfull og lærerik…

Company: Sveio kommune
Hiring Organization: Sveio kommune
Salary: TBD
Location: Sveio kommune
Street Address: TBD

Locality: Sveio kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere - ferievikar

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Sykepleiere / ferievikar - Fordøyelse og nyremedisinsk sengepost. Vi på Fordøyelse og nyremedisinsk sengepost ønsker oss ferievikarer for sommeren 2020.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ambulansepersonell, ferievikar sommaren 2020, Helse Fonna

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Ambulansepersonell, ferievikar sommaren 2020, Helse Fonna. Klinikk for medisinsk service og beredskap, Helse Fonna HF. Tenesta har ca 160 medarbeidarar.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for FerievikarSuggested Job Search
Data as of 2020-02-05 (Latest) with id 13416.

If you are switching jobs: When you change your job, finding the right organization and the surroundings in which you can work will usually be only half of the job you should perform for the change of one's career. It's also very important to discover a way to elegantly leave your previous job. It is suggested that you maintain real contacts with former bosses and co-workers.