Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Eidsiva Jobs     Kokker 4     Revisjonsmedarbeidere     Bertel O Steen Kapital     Formann Arbeidsleder     Er Du Den Vi Ser Etter     Salgs Og Kalkulasjonsansvarlig Bergen     Rettleiar Nav Giske     Teamolmed Jobs    

Searching for "Ferievikarar 2020" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Ferievikarar 2020 Jobs 2020


Ferievikarar sommaren 2020

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Kriteria er at ein etter avtale med leiar må arbeide til saman 6 veker sommarvikar i 100 % stilling i perioden veke 26 – 34 i 2020. Søkar må vere fylt 18 år.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Ferievikarar Kollen rehabilitering sommaren 2020

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Ferievikarar Kollen rehabilitering sommaren 2020. Kriteria er at ein etter avtale med leiar må arbeide til saman 6 veker sommarvikar i 100 % stilling i perioden…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar 2020

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Kriteria er at ein etter avtale med leiar må arbeide til saman 6 veker sommarvikar i 100 % stilling i perioden veke 26 – 34 i 2020. Søkar må vere fylt 18 år.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar 2020 - Eining for habilitering/rehabilitering

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Eining for habilitering/rehabilitering søkjer ferievikarar sommaren 2020. Tida for hovudferien er 22.06.20 - 16.08.20. Andre som har lyst til å prøve noko nytt.

Company: Stranda kommune
Hiring Organization: Stranda kommune
Salary: TBD
Location: Stranda
Street Address: TBD

Locality: Stranda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar, helsefagarbeidar og pleieassistentar (ferievikarar)

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Kriteria er at ein etter avtale med leiar må arbeide til saman 6 veker sommarvikar i 100 % stilling i perioden veke 26 – 34 i 2020.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFerievikarar innan helse og omsorg 2020 - Sykkylven kommune

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Det er ikkje stilt konkrete kompetansekrav til ferievikarar. Sykkylven kommune har primært behov for ferievikarar ved Sykkylven bu - og aktivitetssenter (BUAS),…

Company: Sykkylven kommune
Hiring Organization: Sykkylven kommune
Salary: TBD
Location: Sykkylven kommune
Street Address: TBD

Locality: Sykkylven kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar 2020 helse og omsorg

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, sjukepleiestudentar, miljøarbeidarar og assistentar. Minste alder er fylte 18 år. Søkjarar til open omsorg må ha førarkort.

Company: Høyanger kommune
Hiring Organization: Høyanger kommune
Salary: TBD
Location: Høyanger kommune
Street Address: TBD

Locality: Høyanger kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sveio Omsorgssenter og Heimetenesta treng ferievikarar for sommaren 2020, saksnr. 20/101

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Heimetenesta og Sveio Omsorgssenter søkjar etter ferievikarar for sommaren 2020. Sveio kommune har ca 5500 innbyggarar og ligg tett opp mot Stord i nord og…

Company: Sveio kommune
Hiring Organization: Sveio kommune
Salary: TBD
Location: Sveio kommune
Street Address: TBD

Locality: Sveio kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar 2020 - Sjukepleiar/ sjukepleiarstudentar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Molde sjukehus treng ferievikarar til ulike stillingar sommaren 2020. Vil DU bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste…

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Molde
Street Address: TBD

Locality: Molde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar 2020 - Sjukepleiar/ sjukepleiarstudentar m.m.

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Kristiansund sjukehus treng ferievikarar til ulike stillingar sommaren 2020. Ferievikar 2020 - Sjukepleiar/ sjukepleiarstudentar m.m. Helse Møre og Romsdal HF.

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Molde
Street Address: TBD

Locality: Molde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar 2020 - Sjukepleiar/ sjukepleiarstudentar m.m.

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Ålesund sjukehus treng ferievikarar til ulike stillingar sommaren 2020. Ferievikar 2020 - Sjukepleiar/ sjukepleiarstudentar m.m. Medisinsk sengepost 1, 2 og 5.

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Gulen kommune har behov for ferievikarar sommaren 2020 i sone Brekke, Byrknes, Dalsøyra. Vi ynskjer ferievikarar som er fleksible, stabile, tar initiativ og…

Company: Gulen kommune
Hiring Organization: Gulen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer 2020 - Helse og velferd

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi søkjer ferievikarar som er nøyaktige, motiverte og som viser respekt. Vi søkjer etter ferievikarar i perioden medio juni til medio august til desse…

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Straume
Street Address: TBD

Locality: Straume
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ID 1582 Ferievikarar - Tekniske tenester

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: ID 1582 Ferievikarar - Tekniske tenester. Stord kommunale eigedom, Stord kommunalteknikk og Stord hamnestell treng ferievikarar i perioden mai - august 2020…

Company: Stord kommune
Hiring Organization: Stord kommune
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Blir kontakta, avheng av verksemda sitt behov for ferievikarar. Kriteria er at ein etter avtale med leiar må arbeide til saman 6 veker sommarvikar i 100 %…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Tennfjord
Street Address: TBD

Locality: Tennfjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Blir kontakta, avheng av verksemda sitt behov for ferievikarar. Kriteria er at ein etter avtale med leiar må arbeide til saman 6 veker sommarvikar i 100 %…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarvikar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Blir kontakta, avheng av verksemda sitt behov for ferievikarar. Kriteria er at ein etter avtale med leiar må arbeide til saman 6 veker sommarvikar i 100 %…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi søkjer etter ferievikarar til produksjonsavdelingane, laboratoriet og vår kai / transportavdeling. Vi i Elkem er med på å løse noen av verdens viktigste…

Company: Elkem Bjølvefossen
Hiring Organization: Elkem Bjølvefossen
Salary: TBD
Location: Kvam
Street Address: TBD

Locality: Kvam
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer 2020 - Helse og velferd

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi søkjer ferievikarar som er nøyaktige, motiverte og som viser respekt. Vi søkjer etter ferievikarar i perioden medio juni til medio august til desse…

Company: Øygarden kommune - Helse og velferd
Hiring Organization: Øygarden kommune - Helse og velferd
Salary: TBD
Location: Rong
Street Address: TBD

Locality: Rong
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarjobbar 2020

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Treng sommarvikarar, men også teknisk drift treng ferievikarar i uteetaten. Austrheim kommune lyser no ut sommarjobbar ved ulike avdelingar.

Company: Austrheim kommune HRM
Hiring Organization: Austrheim kommune HRM
Salary: TBD
Location: Austrheim kommune
Street Address: TBD

Locality: Austrheim kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Valle kommune treng følgjande ferievikarar sommaren 2020: Valle kommune ligg midt i Setesdal, berre to timars biltur frå kysten. Du samarbeider godt med andre.

Company: Teknisk, Valle kommune
Hiring Organization: Teknisk, Valle kommune
Salary: TBD
Location: Valle
Street Address: TBD

Locality: Valle
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Ferievikarar 2020Suggested Job Search
Data as of 2020-03-30 (Latest) with id 1880.

If you are switching jobs: When you change your job, finding the right business and the environment in which you can work will usually be only half of the job you should perform for the change of your career. It's also very essential to find a way to elegantly leave your earlier job. It is suggested that you maintain authentic contacts with previous bosses and co-workers.