Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Sosionom Jobs     Ledig Stilling Ferievikar I Pleie Og Omsorg 2020     Qualified Person Qppv     Taktekker Blikkenslager     Sjafor Lagermedarbeider     Anskaffelser Jobs     Neuroscience Jobs     Planning Manager     Forwarding Jobs    

Searching for "Ferievikarar" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Ferievikarar Jobs 2020


Ferievikarar i pleie- omsorg 2020

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Ferievikarar i pleie- omsorg 2020 i STORDAL -2.gongsutlysing. For ferievikarar til kjøkken og reinhald må søkjar ha fylt 16 år. Er trygg, tydeleg og triveleg.

Company: Fjord kommune
Hiring Organization: Fjord kommune
Salary: TBD
Location: Møre og Romsdal
Street Address: TBD

Locality: Møre og Romsdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Ferievikarar i pleie- omsorg 2020 i Valldal

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Ferievikarar i pleie- omsorg 2020 i VALLDAL - 2.gongsutlysing. For ferievikarar til kjøkken og reinhald må søkjar ha fylt 16 år. Er trygg, tydeleg og triveleg.

Company: Sula Kommune
Hiring Organization: Sula Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar: Matforsyning, reinhald og teknisk avdeling Valen

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Internservice Valen søkjer dyktige ferievikarar i perioden f.o.m. Internservice Valen, Helse Fonna HF. Dersom du ikkje ønskjer å arbeide heile perioden, er det…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Valen
Street Address: TBD

Locality: Valen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar sommaren 2020

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Har du lyst på ein spennande og meiningsfylt feriejobb? Spjelkavik omsorgssenter treng fleire dyktige og motiverte medarbeidarar, og kanskje du er ein av desse?

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar Kollen rehabilitering sommaren 2020

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Ferievikarar Kollen rehabilitering sommaren 2020. Ønsker du sommerjobb på ein arbeidsplass med eit godt arbeidsmiljø, spennande arbeidsoppgåvar, tett…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFerievikarar 2020

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Har du lyst på ein spennande og meiningsfylt feriejobb? Vi treng fleire dyktige og motiverte medarbeidarar, og kanskje du er ein av desse?

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar i omsorg sommaren 2020

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Ferievikarar i omsorg sommaren 2020. Det er ledige stillingar som ferievikarar i omsorg frå 22.06. Sjukepleie-, vernepleie-, fysioterapi-, ergoterapi- og…

Company: Sula Kommune
Hiring Organization: Sula Kommune
Salary: TBD
Location: Valderøy
Street Address: TBD

Locality: Valderøy
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar i pleie- omsorg 2020 i Stordal

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Ferievikarar i pleie- omsorg 2020 i STORDAL -2.gongsutlysing. For ferievikarar til kjøkken og reinhald må søkjar ha fylt 16 år. Er trygg, tydeleg og triveleg.

Company: Sula Kommune
Hiring Organization: Sula Kommune
Salary: TBD
Location: Stordal
Street Address: TBD

Locality: Stordal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar 2020 helse og omsorg

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, sjukepleiestudentar, miljøarbeidarar og assistentar. Minste alder er fylte 18 år. Søkjarar til open omsorg må ha førarkort.

Company: Høyanger kommune
Hiring Organization: Høyanger kommune
Salary: TBD
Location: Høyanger kommune
Street Address: TBD

Locality: Høyanger kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar ved Helse- og rehabilitering; Bu, miljø og mestring, saksnr. 20/100

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Me har ledige vikarstillingar for sommarferien, veke 26 – 33, 22. Ferien er inndelt i 2 puljer, - 4 fortløpande veker kvar. Etter gjeldande lov- og avtaleverk.

Company: Sveio kommune
Hiring Organization: Sveio kommune
Salary: TBD
Location: Sveio kommune
Street Address: TBD

Locality: Sveio kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ID 1564 Ferievikarar RHO

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Alle ferievikarar må leggja fram politiattest av ny dato. Me har behov for ferievikarar i heimebaserte tenester, innanfor tenester til personer med…

Company: Stord kommune
Hiring Organization: Stord kommune
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar i teknisk drift

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Teknisk avdeling søkjer etter ferievikarar i 100% stilling, for uteseksjonen, både i Ytre og indre Bremanger. Stell av grøntareal og krattrydding langs kommunal…

Company: Bremanger kommune
Hiring Organization: Bremanger kommune
Salary: TBD
Location: Svelgen
Street Address: TBD

Locality: Svelgen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Blir kontakta, avheng av verksemda sitt behov for ferievikarar. Har du lyst på ein spennande og meiningsfylt feriejobb? Søkar må vere fylt 18 år.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Tennfjord
Street Address: TBD

Locality: Tennfjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Blir kontakta, avheng av verksemda sitt behov for ferievikarar. Har du lyst på ein spennande og meiningsfylt feriejobb? Søkar må vere fylt 18 år.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarvikar

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Blir kontakta, avheng av verksemda sitt behov for ferievikarar. Har du lyst på ein spennande og meiningsfylt feriejobb? Søkar må vere fylt 18 år.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarvikar teknisk hjelpemiddelservise

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Blir kontakta, avheng av verksemda sitt behov for ferievikarar. Inntil 100 % stilling som ferievikar som servicemedarbeidar ved teknisk hjelpemiddelservise.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar sommaren 2020 Sjukepleiar/Spesialsjukepleiar, Kirurgisk klinikk, Haugesund sjukehus

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Ved ellers like kvalifikasjonar vil dei som har hatt stilling som ferievikarar bli prioriterte ved tilsettingar til hausten. Likar du action og høg aktivitet?

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar 2020 - Sjukepleiar/ sjukepleiarstudentar

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Molde sjukehus treng ferievikarar til ulike stillingar sommaren 2020. Vil DU bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste…

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Molde
Street Address: TBD

Locality: Molde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar 2020 - Sjukepleiar/ sjukepleiarstudentar m.m.

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Ålesund sjukehus treng ferievikarar til ulike stillingar sommaren 2020. Vil DU bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste…

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar 2020 - Bu- og miljøtenesta

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Vi treng assistentar, fagarbeidarar, miljøterapeutar, sjuke- og vernepleiarar som ferievikarar til følgjande tenesteområde: Dei som vert tilsett må leggje fram:

Company: Sogndal kommune Bu og miljøtenesta
Hiring Organization: Sogndal kommune Bu og miljøtenesta
Salary: TBD
Location: Leikanger kommune
Street Address: TBD

Locality: Leikanger kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar 2020 - Bu- og miljøtenesta

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Vi treng assistentar, fagarbeidarar, miljøterapeutar, sjuke- og vernepleiarar som ferievikarar til følgjande tenesteområde: Sogndal er regionsenteret i Sogn.

Company: Sogndal kommune Bu og miljøtenesta
Hiring Organization: Sogndal kommune Bu og miljøtenesta
Salary: TBD
Location: Sogndal
Street Address: TBD

Locality: Sogndal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar i teknisk drift

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Teknisk avdeling søkjer etter ferievikarar i 100% stilling, for uteseksjonen, både i Ytre og indre Bremanger. Stell av grøntanlegg, diverse målingsarbeid.

Company: Teknisk, Bremanger kommune
Hiring Organization: Teknisk, Bremanger kommune
Salary: TBD
Location: Svelgen
Street Address: TBD

Locality: Svelgen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapitenesta, sommarvikar

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Vi ynskjer kontakt med personar som vil arbeide som ferievikarar hos oss i sommar. Gol er ein kommune i Hallingdal med ca. Søkjarane må ha fylt 18 år når dei.

Company: Gol kommune
Hiring Organization: Gol kommune
Salary: TBD
Location: Gol
Street Address: TBD

Locality: Gol
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for FerievikararSuggested Job Search
Data as of 2020-04-08 (New) with id 0.

If you are switching jobs: The replacement of job should not be a justification for labelling the workplace you have worked in as bad. You should show your boss why you are leaving the business and you ought to point out the things that bothered you, do it in a polite and professional method however. Keep a measure of professionalism which has led you to this correct point in your career. This can help one to make solid references later on. In conversations with brand-new potential employers, it is necessary to be professional. It's also advisable to tell your superior that you will be grateful for the opportunity that you have had in working for his or hers firm. You won't ever know when your present boss will end up being a great reference. Remember that no one likes to end up being criticized. Not really from subordinates or co-workers even. Should they deserve it still. Anyone with whom you possess ever worked with can be a possibly positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Keep genuine contacts.