Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Perfect Jobs     Elixia Jobs     Dynamic Search Jobs     Post Doctoral Research Fellowship     Transittmottak Jobs     Itera Jobs     Investinor As Jobs     Kvalitets Og Hms Medarbeider     Malachi Men Limited Jobs    

Searching for "Fjord1" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Fjord1 Jobs 2019


Maskinsjef reservefartøy, område Nordmøre

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i ressursgruppe på Nordmøre. Stillinga skal sikre at fartøyet har forsvarlig ettersyn i opplagsperiode, samt at…

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Møre og Romsdal
Street Address: TBD

Locality: Møre og Romsdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Maskinsjef Festøya - Hundeidvik, p.t MF Kvernes

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i samband Hundeidvik - Festøya, p.t MF Kvernes. Teknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr…

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Møre og Romsdal
Street Address: TBD

Locality: Møre og Romsdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallings- og sommervikar - matros, område Nordmøre

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 søkjer etter matrosar som ønskjer å vere tilkallingsvikar og sommervikar ved våre samband på Nordmøre. Aktuelle kandidatar vert kontakta fortløpande.

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Møre og Romsdal
Street Address: TBD

Locality: Møre og Romsdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinsjef reservefartøy Sogn og Fjordane, p.t MF Sognefjord

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig spanande stilling som maskinsjef på reservefartøy i Sogn og Fjordane, p.t MF Sognefjord. MF Sognefjord har opplagskai i Måløy.

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Sogn og Fjordane
Street Address: TBD

Locality: Sogn og Fjordane
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Matros - Sogn og Fjordane

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 søkjer etter tilkallingsvikarar i stilling som matros som kan vere tilgjengelege for kortare og lengre vikaroppdrag i sommar og til hausten, til sambanda…

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Sogn og Fjordane
Street Address: TBD

Locality: Sogn og Fjordane
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSkipsfører Askvoll-Gjervik-Fure, pt MF Davik

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig stilling som skipsførar i sambandet Askvoll-Gjervik-Fure, p.t. Tilgang på hybel i sambandet. Forståing og vilje til å gjennomføre bedrifta sine…

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Sogn og Fjordane
Street Address: TBD

Locality: Sogn og Fjordane
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinpassar på Kystvegekspressen, p.t. MS Sylvarnes

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig stilling som maskinspassar på Kystvegekspressen/ Florabassenget, p.t. Kvalifikasjonsbevis for brubesetning på hurtiggåande fartøy.

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Sogn og Fjordane
Street Address: TBD

Locality: Sogn og Fjordane
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Matros i sambandet Molde-Vestnes, p.t MF Romsdalsfjord

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig stilling som matros i sambandet Molde - Vestnes, p.t MF Romsdalsfjord. Billettering, bruvakt og forefallande arbeid om bord.

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Møre og Romsdal
Street Address: TBD

Locality: Møre og Romsdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinsjef i sambandet Leknes-Sæbø, MF Goma

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i samband Sæbø - Leknes, p.t. Teknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar fungerar i…

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Møre og Romsdal
Street Address: TBD

Locality: Møre og Romsdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinsjef i samband Askvoll-Gjervik-Fure, p.t MF Davik

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig stilling som Maskinsjef i sambandet Askvoll-Gjervik-Fure, p.t MF Davik. Ei god stilling for M4 kandidatar til å segle opp sertifikatet sitt.

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Sogn og Fjordane
Street Address: TBD

Locality: Sogn og Fjordane
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinsjef i samband Arasvika-Hennset, p.t. MF Driva

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 ASA har ledig stilling som maskinsjef i samband Arasvika-Hennset, p.t. Teknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar fungerar…

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Møre og Romsdal
Street Address: TBD

Locality: Møre og Romsdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinsjef i sambandet Brattvåg - Dryna - Fjørtoft - Harøya, p.t. MF Dryna

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i sambandet Brattvåg-Dryna-Fjørtoft-Harøya, p.t. Teknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr…

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Møre og Romsdal
Street Address: TBD

Locality: Møre og Romsdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Skipsførar i sambandet Stårheim-Isane, p.t. MF Selje

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig stilling som skipsførar i sambandet Stårheim-Isane, p.t. Vi er på jakt etter kandidatar med gode leiareigenskapr som ønskjer å vere med på å nå…

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Sogn og Fjordane
Street Address: TBD

Locality: Sogn og Fjordane
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


1. Styrmann i sambandet Rysjedalsvika-Rutledal-Krakhella, p.t. MF Losna

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig stilling som 1.styrmann i sambandet Rysjedalsvika-Rutledal-Krakhella, p.t. Vi søkjer primært etter D3, men vil vurdere D4 dersom rett kandidat…

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Sogn og Fjordane
Street Address: TBD

Locality: Sogn og Fjordane
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinsjef i samband Ortnevik-Måren- Noreide, p.t. MS Tansøy

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i ruta Ortnevik-Måren-Noreide, p.t. Det er hybelordning i sambandet. Sørge for opplæring av personell under si leiing.

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Sogn og Fjordane
Street Address: TBD

Locality: Sogn og Fjordane
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinsjef i sambandet Stårheim-Isane, p.t. MF Selje

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig vikariat i stilling som maskinsjef i sambandet Stårheim-Isane, p.t. Oktober, og vil vare ut januar 2020. Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø.

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Sogn og Fjordane
Street Address: TBD

Locality: Sogn og Fjordane
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjektingeniør elkraft

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 er i dag på veg gjennom eit grønt skifte som vil vere grunnlaget for framtidig ferjedrift i Noreg. Selskapet har allereie vunne fleire nye samband med…

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Florø
Street Address: TBD

Locality: Florø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overstyrmann i samband Stranda-Liabygda, p.t. MF Sykkylvsfjord

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig stilling som overstyrmann i sambandet Stranda-Liabygda, p.t. Sikre at fartøyet alltid er sjødyktig. At mannskapet har riktig verneutstyr.

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinsjef i sambandet Måløy-Oldeide, p.t. MF Hornelen

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i sambandet Måløy-Oldeide, p.t. Grunna døgnskift turnus bør søkjar bu lokalt eller innanfor ein times reise frå samband…

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Florø
Street Address: TBD

Locality: Florø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overstyrmann i sambandet Mannheller-Fodnes, p.t. MF Kommandøren

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig stilling som overstyrmann i sambandet Mannheller-Fodnes, p.t. Ferja er 87,5 m lang og 20,8 m brei. Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø.

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Florø
Street Address: TBD

Locality: Florø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinsjef i sambandet Mannheller-Fodnes, p.t. MF Kommandøren

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i sambandet Mannheller-Fodnes, p.t. Ferja er 87,5 m lang og 20,8 m brei. Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø.

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Florø
Street Address: TBD

Locality: Florø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ingeniør Marin-/Skipsteknisk drift

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 er i dag på veg gjennom eit grønt skifte som vil vere grunnlaget for framtidig ferjedrift i Noreg. Selskapet har allereie vunne fleire nye samband med…

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Florø
Street Address: TBD

Locality: Florø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Skipsfører Askvoll-Gjervik-Fure, pt MF Davik - Fjord1 - Maritim Drift

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig stilling som skipsførar i sambandet Askvoll-Gjervik-Fure, p.t. Tilgang på hybel i sambandet. Forståing og vilje til å gjennomføre bedrifta sine…

Company: Fjord1 ASA
Hiring Organization: Fjord1 ASA
Salary: TBD
Location: Askvoll
Street Address: TBD

Locality: Askvoll
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Fjord1Suggested Job Search
Data as of 2019-08-07 (Latest) with id 3580.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the business" is a phrase that will require a lot of courage. When pronounced at the incorrect period or in the wrong way, it can have a very negative impact on your career. You may get a job offer you with another company where the pay out is higher, but you are still not sure if that work environment will be better then the current one. After all, it is not all about the money. What if you later change your brain? After all, this is not an easy decision. Needless to say your boss can forgive you and take you back, nonetheless it is not guaranteed.