Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Nordnorsk Kunstmuseum Jobs     Construction Shift Supervisor     Vernepleiere I Tilrettelagte Tjenester Med Eller Uten Turnus     Web Editor Norge     Postdoctoral Fellow In Innovation Management Or Marketing     Roofers Taktekkere    

Searching for "Fleire" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Fleire Jobs 2021


Soussjef

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Det er en grunn til at det er akkurat du som ønsker å jobbe i Nordic Choice Hotels. Du ser muligheter på våre 100 destinasjoner. Du tror du vil passe inn i…

Company: Quality Hotel Sogndal
Hiring Organization: Quality Hotel Sogndal
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Journalist i Ålesund - vikariat

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Journalist i Ålesund - vikariat NRK Møre og Romsdal Søk på stillinga NRK Møre og Romsdal har ledig eit vikariat som journalist i perioden 1.1.-31.8.2022.…

Company: NRK
Hiring Organization: NRK
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Har du lyst til å arbeide med spesialisert rusbehandling i eit godt og fagleg utviklande miljø? Avdeling for rusmedisin (AFR) Poliklinikk Murhjørnet held til…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Operativ etterforskar utlendingskontroll

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Operativ etterforskar innan utlendingskontroll i Møre og Romsdal politidistrikt Felles eining for utlending, forvaltning og sivil rettspleie, seksjon for…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


FnB Manager

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Det er en grunn til at det er akkurat du som ønsker å jobbe i Nordic Choice Hotels. Du ser muligheter på våre 100 destinasjoner. Du tror du vil passe inn i…

Company: Quality Hotel Sogndal
Hiring Organization: Quality Hotel Sogndal
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRedaksjonssjef lyd i NRK Nyheter

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Redaksjonssjef lyd i NRK Nyheter Søk på stillinga Vil du vidareutvikle radio/lyd i NRK Nyheter? Likar du å utvikle folk og følge opp ambisjonar? Ønsker du å…

Company: NRK
Hiring Organization: NRK
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialingeniør

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Mikrobiologisk avdeling - som blei akkreditert av Norsk Akkreditering i 2015 - har om lag 100 tilsette. Avdelinga har ansvar for mikrobiologisk diagnostikk i…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


LIS-vikariat

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: LIS-vikariat Kvinne- og barneklinikken / avdeling barne- og ungdomsklinikk, Helse Stavanger HF Barne- og ungdomsklinikken i Stavanger tilbyr…

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Skipsførar i sambandet Arsvågen-Mortavika

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Arbeidsoppgåver I høve til stillingsinstruks Kvalifikasjonar D1-sertifikat VHF/ROC-sertifikat Sikkerheitskurs i høve til kvalifikasjonsføreskrifta Krise- og…

Company: Fjord1 ASA
Hiring Organization: Fjord1 ASA
Salary: TBD
Location: Vestlandet
Street Address: TBD

Locality: Vestlandet
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsingeniør

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Medisinsk-teknisk avdeling (MTA) leverer tenester innan medisinsk teknologi og informatikk til heile Helse Bergen. Avdelinga er inndelt i 7 seksjonar og har…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Traineesjukepleiar. 100 % faste stillingar for nyutdanna sjukepleiar

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Dette er stillinga for deg som likar utfordringar og som vil bli så god sjukepleiar som mogeleg! Haukeland universitetssjukehus har gleda av å lyse ut nye…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Politiførstebetjent innan etterforsking i Møre og Romsdal politidistrikt

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Politiførstebetjent innan etterforsking i Møre og Romsdal politidistrikt SUNNMØRE, Møre og Romsdal politidistrikt Vi søkjer dyktige etterforskarar til fem…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Testleiarar

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Testleiarar Virksomhetsutvikling, Helse Vest IKT Søk på stillinga Vi treng fleire engasjerte testleiarar med på laget, og vi har behov for deg som vil bidra…

Company: Helse Vest IKT
Hiring Organization: Helse Vest IKT
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Testleiarar

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Org. nr: - Stillingsident: 4450214485 Presentasjon av stillingen: Vi treng fleire engasjerte testleiarar med på laget , og vi har behov for deg som vil bidra…

Company: Virksomhetsutvikling, Helse Vest IKT
Hiring Organization: Virksomhetsutvikling, Helse Vest IKT
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering, indremedisin

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Medisinsk klinikk, Helse Fonna HF Søk på stillinga I medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus, er det frå 7. mars 2022 ledig fleire vikarstillingar som lege i…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling) i medisin (radiologi)

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på…

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Samfunnsøkonom

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Om stillinga Er du fagleg engasjert, tek ansvar, er ein god lagspelar som trivst med å utvikle og forbetre? Da kan du vere den vi ser etter! Vi har ledig ei…

Company: Arbeids- og sosialdepartementet
Hiring Organization: Arbeids- og sosialdepartementet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker konsulentar til dataforvaltingsseksjonen

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Org. nr: - Stillingsident: 4449428357 Presentasjon av stillingen: Bli med å forbetre og forvalte grunnlagsdata i Statens pensjonskasse! Vi startar eit…

Company: Statens pensjonskasse
Hiring Organization: Statens pensjonskasse
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor. 100% faste stillingar

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Fødeavdelinga ved Kvinneklinikken har om lag 4600 fødslar årleg. Vi har tre fødeeiningar: Føde A, Føde B og Føde C - Storken. Føde A har ei eiga barseleining…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seniorkonsulent rekneskap i økonomiseksjonen

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Vi søkjer etter ein dyktig seniorkonsulent som er utviklingsorientert, har gode samarbeidsevner og forståing for servicerollen. Er du vår neste kollega?…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Framtida.no søkjer redaktør

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Framtida.no søkjer etter ein engasjert og engasjerande redaktør som kan bidra til at den gode veksten vår held fram, og som brenn for målet vårt om å visa…

Company: Framtida.no
Hiring Organization: Framtida.no
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kokk

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Location Norway, Sogn & Fjordane Apply by 2021-12-31 Har du lyst til å jobbe i den mest kreative og stadig voksende hotellkjeden i Nord-Europa? Er du en…

Company: Nordic Choice Hotels
Hiring Organization: Nordic Choice Hotels
Salary: TBD
Location: Sogn
Street Address: TBD

Locality: Sogn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seniorkonsulent/rådgjevar ved Universitetsdirektørens kontor, Sekretariatet for universitetsleiinga

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på…

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Teknisk sjef

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Det er en grunn til at det er akkurat du som ønsker å jobbe i Nordic Choice Hotels. Du ser muligheter på våre 100 destinasjoner. Du tror du vil passe inn i…

Company: Quality Hotel Sogndal
Hiring Organization: Quality Hotel Sogndal
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar navigatør Nordmøre

Date: 2021-11-19 (Latest)

Job Description: Arbeidsoppgåver I høve til stillingsinstruks Kvalifikasjonar D3 sertifikat ROC/GMDSS-sertifikat Sikkerheitskurs i høve til kvalifikasjonsføreskrifta Krise-og…

Company: Fjord1 ASA
Hiring Organization: Fjord1 ASA
Salary: TBD
Location: Møre og Romsdal
Street Address: TBD

Locality: Møre og Romsdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for FleireSuggested Job Search
Data as of 2021-11-19 (Latest) with id 44999.

If you are switching jobs: Experts state that whenever you inform your superiors that you will be leaving your job, the path back is most probably gone. In this case, an imaginary collection is transformed that totally changes the company's relationships and atmosphere. When you leave the business you will most probably replaced by someone else fairly quickly.