Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Programming Intern     Bulder As Jobs     Regional Sales Manager Hybrid Norway     Documentation Manager     Stilig Jobs     Joubel Jobs     Fagarbeidere Jobs     Assistentlege Ortopedi Og Akuttkirurgi Frankfurt Am Main     Kundeservice Jobs    

Searching for "Forlenga" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Forlenga Jobs 2019


Helsefagarbeidar/hjelpepleiar

Date: 2019-05-22 (Latest)

Job Description: Vikariatet kan bli forlenga. Vi søkjer helsefagarbeidar/hjelpepleiar med erfaring frå medisinsk rehabilitering til vikariat 100% stilling i perioden 05.08.2019...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
40% vikariat som pedagog i Skei barnehage, 15.08.19 - 31.12.19.Vikariatet kan bli forlenga.

Date: 2019-05-22 (Latest)

Job Description: Vi søkjertilsette som: Fokus på barn og deira føresette Evne til å ta initiativ, inspirere og engasjere Evne til å ta utfordringar og arbeide målretta Medvit...

Company: Jølster kommune
Hiring Organization: Jølster kommune
Salary: TBD
Location: Jølster kommune
Street Address: TBD

Locality: Jølster kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiatstilling innan idretts- og helsepsykologi

Date: 2019-05-22 (Latest)

Job Description: Om stipendet blir forlenga til fire år, vil undervisninga bli fordelt over årene. Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipediat innen...

Company: Høgskulen på Vestlandet
Hiring Organization: Høgskulen på Vestlandet
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesjukepleiar

Date: 2019-05-22 (Latest)

Job Description: Me håpar å forlenga denne prosjektstillinga ved å søkja nye tilskotsmidlar i 2020. I avdeling Helsestasjon- og skulehelseteneste har me to ledige stillingar som...

Company: Helsestasjon- og skulehelseteneste
Hiring Organization: Helsestasjon- og skulehelseteneste
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig prosjektstilling i Falkeid Idrettslag

Date: 2019-05-22 (Latest)

Job Description: Stillingen er tidsbegrensa i eit år, men kan bli forlenga. Vår noverande kontorfullmektig i prosjektstilling, går over i ny stilling hos annan arbeidgjevar og...

Company: Falkeid Idrettslag
Hiring Organization: Falkeid Idrettslag
Salary: TBD
Location: Tysværvåg
Street Address: TBD

Locality: Tysværvåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKontorfullmektig

Date: 2019-05-22 (Latest)

Job Description: Stillingen er tidsbegrensa i eit år, men kan bli forlenga. Vår noverande kontorfullmektig i prosjektstilling, går over i ny stilling hos annan arbeidgjevar og...

Company: Falkeid Idrettslag
Hiring Organization: Falkeid Idrettslag
Salary: TBD
Location: Tysværvåg
Street Address: TBD

Locality: Tysværvåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undervisningsinspektør

Date: 2019-05-22 (Latest)

Job Description: Dette er eit toårig prøveprosjekt, som kan verta forlenga. Lindås barneskule er ein nyrehabilitert og moderne skule, som ligg sentralt i den vakre Lindåsbygda,...

Company: Lindås kommune
Hiring Organization: Lindås kommune
Salary: TBD
Location: Lindås kommune
Street Address: TBD

Locality: Lindås kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiatstilling innan idretts- og helsepsykologi

Date: 2019-05-22 (Latest)

Job Description: Om stipendet blir forlenga til fire år, vil undervisninga bli fordelt over årene. Dette er Høgskulen på Vestlandet....

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Driftsleder

Date: 2019-05-22 (Latest)

Job Description: Søk stillinga Sjå annonse Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til...

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for ForlengaSuggested Job Search
Data as of 2019-05-22 (Latest) with id 14071.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the business" is a phrase that requires lots of courage. When pronounced at the incorrect period or in the wrong manner, it can employ a negative impact on your profession. You can find a working job offer with another business where the pay out is higher, but you remain not sure if that ongoing work environment will be better then your current one. After all, it is not all about the amount of money. Imagine if you change your mind later? After all, this is simply not a straightforward decision. Needless to say your boss can forgive you and hire you back, but it is not guaranteed.