Forsvarsdepartementet Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Vi Ser Etter 7 Nye Hverdagshelter     Vikariat Jobs     Ekstra Jobs     Sparebank 1 Utvikling Jobs     Sparebank 1 Jobs     Gjensidige Forsikring Jobs    

Searching for "Forsvarsdepartementet" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you in your job search. We wish you good luck in finding a new job!


Forsvarsdepartementet Jobs 2022


Fast stilling innenfor virksomhetsplan og styring

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Bidra til å videreutvikle styringssystemet i FD, herunder prosesser og verktøy for å sette overordnede mål, utvikling av virksomhetsplan og for oppfølging…

Company: Forsvarsdepartementet
Hiring Organization: Forsvarsdepartementet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Juridisk direktør

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Du vil lede alle rettslige prosesser innen Forsvarsmateriells virksomhet i dialog med Forsvarsdepartementet, gi direktør Forsvarsmateriell juridiske råd.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistent på AKS - deltid

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater. Relevant erfaring med grunnsikringstiltak jf.

Company: Forsvarsdepartementet
Hiring Organization: Forsvarsdepartementet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jobbspesialist IPS

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.

Company: Forsvarsdepartementet
Hiring Organization: Forsvarsdepartementet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsServitør

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.

Company: Forsvarsdepartementet
Hiring Organization: Forsvarsdepartementet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spennende stilling knyttet til audiovisuelle tjenester

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: IKT-enheten er i forkant på nye tekniske løsninger for møterom og utvikling av graderte IKT-tjenester. Drift og forvaltning av Forsvarsdepartementet ugraderte…

Company: Forsvarsdepartementet
Hiring Organization: Forsvarsdepartementet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Saksbehandler i faggruppe forebyggende sikkerhet

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater. Relevant erfaring med grunnsikringstiltak jf.

Company: Forsvarsdepartementet
Hiring Organization: Forsvarsdepartementet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spennende stilling i Forsvarsdepartementet

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.

Company: Forsvarsdepartementet
Hiring Organization: Forsvarsdepartementet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overingeniør

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Forsvarsdepartementet (FD) har ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Lønn etter avtale innen statens lederlønnssystem.

Company: Forsvarsdepartementet
Hiring Organization: Forsvarsdepartementet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seniorrådgivere - strategisk utvikling

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Vil du være med å utvikle den mest interessante og utfordrende IKT-virksomheten i Norge? Oppdatert: 27. mai 2022 02:02:01 Stillingstittel Seniorrådgivere -…

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sentral lederrolle i videreutvikling av Forsvarsdepartementet

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Forsvarsdepartementet (FD) har ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Lønn etter avtale innen statens lederlønnssystem.

Company: Forsvarsdepartementet
Hiring Organization: Forsvarsdepartementet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du vår nye ekspert på ServiceNow?

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Den som tilsettes vil primært ha oppgaver innen utvikling og drift av Servicenow på ulike graderingsnivåer, men må imidlertid påregne arbeidsoppgaver innenfor…

Company: Forsvarsdepartementet
Hiring Organization: Forsvarsdepartementet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ekspedisjonssjef

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Vi søker en ambisiøs og dyktig leder som får en nøkkelrolle i videreutviklingen av hele Forsvarsdepartementet. Lønn etter avtale innen statens lederlønnssystem.

Company: Forsvarsdepartementet
Hiring Organization: Forsvarsdepartementet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsdirektør Ressurssenteret

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Ansvar for gode og effektive plan- og produksjonsprosesser. Du må ha relevant ledererfaring, gjerne fra tyngre kompetansemiljøer.

Company: Capus HR Management
Hiring Organization: Capus HR Management
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver/seniorrådgiver

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater. Relevant erfaring med grunnsikringstiltak jf.

Company: Forsvarsdepartementet
Hiring Organization: Forsvarsdepartementet
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver - regnskap

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.

Company: Forsvarsdepartementet
Hiring Organization: Forsvarsdepartementet
Salary: TBD
Location: Viken
Street Address: TBD

Locality: Viken
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ekspedisjonssjef

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Forsvarsdepartementet (FD) har ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Lønn etter avtale innen statens lederlønnssystem.

Company: Forsvarsdepartementet
Hiring Organization: Forsvarsdepartementet
Salary: TBD
Location: Viken
Street Address: TBD

Locality: Viken
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for ForsvarsdepartementetSuggested Job Search
Data as of 2022-05-28 (New) with id 0. Database job listings: 1,003,289 jobs and growing

If you are switching jobs: Experts say that when you inform your superiors that you will be leaving your job, the route back again is most likely gone. In this case, an imaginary range is changed that totally changes the business's relationships and environment. Once you leave the company you will most probably replaced by another person fairly quickly.