Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Dokumentasjonsforvaltning Jobs     Vatne Jobs     Er Du Sykepleier Eller Helsefagarbeider     Innsamling Jobs     Hovedundervisere Jobs     Ibobil As Jobs     Inspirert Jobs     Localbini Jobs     Ocean Imr As Jobs    

Searching for "Fysioterapeut" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Fysioterapeut Jobs 2020


Fysioterapeut

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: Autorisasjon som fysioterapeut, personer med annen fagbakgrunn på minimum ba-nivå faggrupper kan vurderes individuelt. Stillingen er ledig fra august.

Company: Skibotn Helse og Rehabilitering
Hiring Organization: Skibotn Helse og Rehabilitering
Salary: TBD
Location: Skibotn
Street Address: TBD

Locality: Skibotn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
100% avtalehjemmel for fysioterapeut

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: Rehabiliteringsrådgiver og kontaktperson for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Ina Standal, ansvarlig for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter…

Company: Arendal
Hiring Organization: Arendal
Salary: TBD
Location: Arendal
Street Address: TBD

Locality: Arendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


RASP enhet for barn

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: Hver familie får et team av to sykepleiere, lege, psykolog, familieterapeut, lærer, klinisk ernæringsfysiolog og psykomotorisk fysioterapeut som…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog i KRY sin digitale tjeneste

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: Leger, og på sikt psykologer, jordmødre, sykepleier og fysioterapeuter, vil kunne jobbe fleksibelt, og selv velge når, hvor og hvor mye de ønsker å jobbe.

Company: Kry
Hiring Organization: Kry
Salary: TBD
Location: Jobbe hjemmefra
Street Address: TBD

Locality: Jobbe hjemmefra
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rehabilitering- og korttidsavdelinger i Oslo

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: Helsehusene har god tverrfaglig kompetanse med leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeut, fysioterapeut og ernæringsfysiolog. JOBB NÅR DET PASSER DEG.

Company: Vacant
Hiring Organization: Vacant
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier/helsefagarbeider/ fysioterapeut

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: 1 vikariat fysioterapeut 100 % - i første omgang ut mars 2021 med mulighet for forlengelse. På MKR, Fysio- og ergoterapiavdelingen/ Hjelpemiddellageret finner…

Company: Ullensaker kommune
Hiring Organization: Ullensaker kommune
Salary: TBD
Location: Jessheim
Street Address: TBD

Locality: Jessheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


klinisk ernæringsfysiolog 40% stilling

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: 60 årsverk og en tverrfaglig stab med leger, fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, psykologer, sosionom, jobbveileder, logoped og ernæringsfysiolog.

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Klinisk ernæringsfysiolog/ernæringsfysiolog

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: Skibotn helse og rehabilitering har sykepleiere, fysioterapeuter, psykolog leger og annet personell som til sammen har ansvar for å ivareta deltakerne som er…

Company: Skibotn Helse Og Rehabilitering As
Hiring Organization: Skibotn Helse Og Rehabilitering As
Salary: TBD
Location: Skibotn
Street Address: TBD

Locality: Skibotn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere til faste helgestillinger

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: Ofte vil det første tegnet bare være en svekket evne til å klare seg selv i dagliglivet ( "akutt funksjonssvikt") For å avdekke disse problemstillingene og for…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsepersonell

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: Vi har 55 langtidsplasser fordelt på 4 avdelinger, god dekning av både sykepleiere, hjelpepleiere, fagutviklingssykepleier, lege og fysioterapeut.

Company: Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fysioterapeut - 50 % svangerskapsvikariat

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: Vil du jobbe i vekstkommunen Ås? Kommunen er i sterk vekst noe som gir oss mange muligheter i tiden fremover. Opplysninger om arbeidssted og stilling:

Company: Ås kommune
Hiring Organization: Ås kommune
Salary: TBD
Location: Ås kommune
Street Address: TBD

Locality: Ås kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Apotektekniker - Tilkallingshjelp/ sommervikariat

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: Apoteket er en del av Sartor Helsehus, et helsehuskonsept med fysioterapeut, kiropraktor, reisevaksinekontor og hudpleie- og naturterapi. Vårt mål er å være nr.

Company: Apotek 1
Hiring Organization: Apotek 1
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ergoterapeut/Fysioterapeut på området bustad

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: Godkjent utdanning som Ergoterapeut eller Fysioterapeut. NAV Hjelpemiddelsentral Vestland - Bergen er eit ressurs- og kompetansesenter på 2.-linjenivå, med ca.

Company: NAV Hjelpemiddelsentral Vestland-Bergen
Hiring Organization: NAV Hjelpemiddelsentral Vestland-Bergen
Salary: TBD
Location: Kokstad
Street Address: TBD

Locality: Kokstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut med erfaring innenfor psykisk helse søkes

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning som barnevernspedagog, sosionom, fysioterapeut, ergoterapeut eller vernepleier.

Company: Abri Dialogue
Hiring Organization: Abri Dialogue
Salary: TBD
Location: Sola
Street Address: TBD

Locality: Sola
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Institusjonskokk

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: 60 årsverk og en tverrfaglig stab med leger, fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, psykologer, sosionom, jobbveileder, logoped og ernæringsfysiolog.

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/hjelpepleier - Avdeling for kompleks epilepsi, sengepost barn/ungdom

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: Vi samarbeider tett i et tverrfaglig team som i tillegg består av lege, psykolog, spesialpedagog, sosionom, fysioterapeut, ergoterapeut og klinisk…

Company: Avdeling for kompleks epilepsi, sengepost barn/ungdom
Hiring Organization: Avdeling for kompleks epilepsi, sengepost barn/ungdom
Salary: TBD
Location: Bærum kommune
Street Address: TBD

Locality: Bærum kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: Tjenesten har til sammen seks fysioterapeuter, to ergoterapeuter, to teknikere og en kontoransatt. Indre Fosen kommune har ledig 90 % svangerskapsvikariat som…

Company: Rissa kommune
Hiring Organization: Rissa kommune
Salary: TBD
Location: Rissa kommune
Street Address: TBD

Locality: Rissa kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagkonsulent Ambulant rehabiliteringsteam Salten (ART)

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: Enheten består i sin helhet av FMR poliklinikk og ART, og har tilsammen 13 stillinger fordelt på spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering,…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier-vernepleierstudent/helsefagarbeider

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: Lege og fysioterapeut er tilknyttet senteret. Er du opptatt av eldre og demensomsorg – er du den vi leter etter? Personsentrert omsorg med fokus på miljøtiltak.

Company: Sandefjord Kommune
Hiring Organization: Sandefjord Kommune
Salary: TBD
Location: Sandefjord
Street Address: TBD

Locality: Sandefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: I seksjonen er det utstrakt tverrfaglig samarbeid med ergoterapeut, fysioterapeut, farmasøyt og sykepleier. Geriatrisk sengepost har for tiden 6 senger.

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Horten helsehus - sykepleiere

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: Vi jobber tverrfaglig og samhandle med hjemmesykepleien, fysioterapeuter, lege, team for hverdags rehabilitering og andre fagpersoner.

Company: Horten helsehus
Hiring Organization: Horten helsehus
Salary: TBD
Location: Horten
Street Address: TBD

Locality: Horten
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fysioterapi avtalehjemmel 100 %

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: Som privatpraktiserende fysioterapeut blir du en del av teamet på aktuelt institutt. Det forventes at man bidrar i Samarbeidsutvalget for fysioterapeuter, som…

Company: Ullensaker kommune
Hiring Organization: Ullensaker kommune
Salary: TBD
Location: Jessheim
Street Address: TBD

Locality: Jessheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fysioterapeut

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: Samt syv årsverk selvstendige næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen. Som fysioterapeut i Sør-Varanger får du muligheten til å utvikle…

Company: Sør-Varanger kommune Fysioterapitjenesten
Hiring Organization: Sør-Varanger kommune Fysioterapitjenesten
Salary: TBD
Location: Sør-Varanger kommune
Street Address: TBD

Locality: Sør-Varanger kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig 75% svangerskapsvikariat som sykepleier på medisinsk sengepost 3, Kongsberg Sykehus, VVHF

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: Tilhørende slag/geriatrienheten er et tverrfaglig team bestående av geriatrisk overlege, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjelpepleier, og logoped ved…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Personell til smittevernteam - Enebakk - 2 stillinger 100%, midlertidig

Date: 2020-07-26 (Latest)

Job Description: 3-årig helse og sosialfaglig høgskole som sykepleier, vernepleier, fysioterapeut el.l. 100% midlertidig stilling med koordinerende ansvar med helse og…

Company: Enebakk kommune
Hiring Organization: Enebakk kommune
Salary: TBD
Location: Enebakk kommune
Street Address: TBD

Locality: Enebakk kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for FysioterapeutSuggested Job Search
Data as of 2020-07-26 (Latest) with id 6627.

If you are switching jobs: Once you change your job, choosing the best organization and the surroundings in which you can work will most likely be only half of the job you should perform for the switch of your career. It's also very important to discover a way to elegantly depart your prior job. It is suggested that you maintain genuine contacts with former co-workers and bosses.