Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Vhr Jobs     Porsgrunn Jobs     Behandlingshjemkonsulent     Herman Jobs     Downhole Jobs     Sonja Jobs     Client Partner Germany     Lier Graving Og Transport As Jobs     Helgestilling Hjelpepleier Helsefagarbeider Sykepleierstudent    

Searching for "Habilitering" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Habilitering Jobs 2019


Systemkoordinator

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Ønskelig med videreutdanning i habilitering- og rehabilitering. God forståelse for, og kunnskap om, habilitering og rehabilitering.

Company: Etat for forvaltning, Bergen kommune
Hiring Organization: Etat for forvaltning, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Ringevikarar Eining Habilitering, saksnr. 19/364

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Me har behov for ringevikarar for korte og lengre fråvær. Me ønskjer å knytta til oss vikarar som me kan ringa til når me har behov.

Company: Sveio kommune
Hiring Organization: Sveio kommune
Salary: TBD
Location: Sveio kommune
Street Address: TBD

Locality: Sveio kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Støttekontakt

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Dersom du tror dette kan vera noko for deg så ta kontakt med Fagteam Habilitering,. Det kan vere akkurat deg vi leitar etter no! Er du over 18 år?

Company: Sveio kommune
Hiring Organization: Sveio kommune
Salary: TBD
Location: Sveio kommune
Street Address: TBD

Locality: Sveio kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ergoterapeut

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Vi har ledig 100% fast stilling innenfor fysio- og ergoterapitjenesten fra 01.01.20. Overhalla kommune i Nord-Trøndelag har ca. En spennende og krevende jobb.

Company: Overhalla Kommune
Hiring Organization: Overhalla Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleder

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Avdeling for habilitering har et livsløpsperspektiv og inkluderer både barne- og voksenhabilitering. ABUP er organisert under Barne-og ungdomsklinikken sammen…

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVernepleier/Miljøterapeut

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Samarbeid med pårørende, sosialt nettverk, habilitering, fastlege og andre relevante instanser. Der hvor øya Senja møter fastlandet ligger barnebykommunen…

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Lenvik kommune
Street Address: TBD

Locality: Lenvik kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Helgestilling som miljøterapeut i botjeneste innenfor habilitering. Gi brukerne praktisk bistand i alle daglige gjøremål de ikke kan utføre selv.

Company: Søgne kommune
Hiring Organization: Søgne kommune
Salary: TBD
Location: Søgne kommune
Street Address: TBD

Locality: Søgne kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


KOPI AV Vernepleierkonsulent

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Generell kunnskap om utviklingshemming, ulike diagnosegrupper, alternative kommunikasjonsformer, atferdsavtaler, habilitering, målrettet miljøarbeid, anvendt…

Company: Tunet og Haugen boliger, Oslo kommune, Bydel Alna
Hiring Organization: Tunet og Haugen boliger, Oslo kommune, Bydel Alna
Salary: TBD
Location: Alna
Street Address: TBD

Locality: Alna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingssjef – indremedisinske fag

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Medisinsk klinikk har ansvar for spesialisthelsetjenester i indremedisinske fag, nevrologi, barn/ungdomsmedisin og habilitering.

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi har flere ledige stillinger!

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Ecura Bo og Habilitering etablerer stadig nye tjenestetilbud. I Ecura Bo og Habilitering anvender vi to forskjellige turnussystemer;

Company: Ecura Bo og Habilitering, region Øst
Hiring Organization: Ecura Bo og Habilitering, region Øst
Salary: TBD
Location: Oppland
Street Address: TBD

Locality: Oppland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Avdeling for barnemedisin og habilitering barn og ungdom består i Kristiansund av Sengepost barn og unge og Poliklinikk barn og unge. Helse Møre og Romsdal HF.

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Kristiansund
Street Address: TBD

Locality: Kristiansund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sekretær

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: ReHabiliteringsklinikken har fleire regionale funksjonar og ein nasjonal funksjon, og er tyngdepunktet for spesialisert habilitering og rehabilitering for…

Company: ReHabiliteringsklinikkken / Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR)
Hiring Organization: ReHabiliteringsklinikkken / Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR)
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ergoterapeut

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Ved Enhet for ergoterapitjeneste er det ledig en fast 100 prosent stilling som ergoterapeut fra 1. 100 medarbeidere lokalisert på ti tjenestesteder og består av…

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Konsulent/IKT i 100 % stilling. Fast

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Hovedperspektivet i all tjenesteyting ved MO Gyldenpris er skadereduksjon, rehabilitering og habilitering. Tiltaket jobber ambulant og oppsøkende, med fokus på…

Company: MO-senteret Gyldenpris, Bergen kommune
Hiring Organization: MO-senteret Gyldenpris, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Konsulent i 100 % stilling. Fast

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Hovedperspektivene i all tjenesteyting ved MO Gyldenpris er skadereduksjon, rehabilitering og habilitering. Tiltaket jobber ambulerende og oppsøkende, med fokus…

Company: MO-senteret Gyldenpris, Bergen kommune
Hiring Organization: MO-senteret Gyldenpris, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier / sykepleier

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Skadereduksjon og stabilisering er hovedmålsetting, samtidig som vi jobber aktivt med endringsarbeid og (re) habilitering. Todelt turnus med jobb hver 3.

Company: Tønsberg Kommune
Hiring Organization: Tønsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Vestfold
Street Address: TBD

Locality: Vestfold
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar Natt - fast 80-100% stilling - Nissedal omsorgssenter

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Vi har delt helse og omsorgsoppgåvene i to einingar, der helseavdelinga og tenesta for funksjonshemma høyrer til eining for helse og habilitering, og sjukeheim…

Company: Nissedal Kommune
Hiring Organization: Nissedal Kommune
Salary: TBD
Location: Telemark
Street Address: TBD

Locality: Telemark
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Behandler i poliklinikk

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Innen psykisk helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering av voksne. For tiden har vi 100% ledig stilling som behandlere i poliklinikken ved DPS Kolvereid.

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ergoterapeut

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Dette innebærer variert arbeid innen forebyggende helsearbeid, re- og habilitering, kartlegging, tilrettelegging og oppfølging. Vi søker etter en ny kollega!

Company: Fauske kommune
Hiring Organization: Fauske kommune
Salary: TBD
Location: Fauske
Street Address: TBD

Locality: Fauske
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier/Miljøterapeut

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Samarbeid med pårørende, sosialt nettverk, habilitering, fastlege og andre relevante instanser. Der hvor øya Senja møter fastlandet ligger barnebykommunen…

Company: Lenvik kommune
Hiring Organization: Lenvik kommune
Salary: TBD
Location: Lenvik kommune
Street Address: TBD

Locality: Lenvik kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/Vernepleier

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Eiketun bo- og behandlingsenhet er en poliklinisk enhet som tilbyr bo-treningsleiligheter til totalt fem beboere. Helg og helligdager, dag, kveld, natt.

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100% fast stilling som fysioterapeut for barn og unge

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Askøy kommune har ledig 100% stilling som fysioterapeut for barn og unge etter at vår gode kollega går over i pensjonisttilværelsen.

Company: Askøy kommune
Hiring Organization: Askøy kommune
Salary: TBD
Location: Askøy
Street Address: TBD

Locality: Askøy
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100 % fast stilling som kommunefysioterapeut

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst ! Kommunen strekker seg over et område på 1493 km, hvor landskapet varierer fra flatt fruktbart jordbruksland…

Company: Balsfjord kommune
Hiring Organization: Balsfjord kommune
Salary: TBD
Location: Båtsfjord kommune
Street Address: TBD

Locality: Båtsfjord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for HabiliteringSuggested Job Search
Data as of 2019-09-18 (New) with id 0.

If you are switching jobs: The wrong steps when switching your job can throw a negative image you in the eyes of the former boss. Be tactful and don't resent anyone if you are changing a working job. You in no way know what may happen later on and it you can do that you will need to return to your old work.