Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Folk As For Abb As Jobs     Kontraktsforvalter Jobs     Arbeidsleder     Oslofjord Convention Center Jobs     Avdelingsleder Og Nattevakter     Det Internasjonale Barnekunstmuseet Jobs     Resepsjonist     Ntex Terminal As North Trampoline Jobs     Bread N Butter Oslo As Jobs    

Searching for "Habilitering" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Habilitering Jobs 2020


Ferievikarar 2020 Habilitering (ID 583)

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: Fitjar kommune søkjer ferievikarar til eininga for Habilitering. Eininga gir tenester til personer med funksjonshemming/utviklingshemming.

Company: Fitjar kommune
Hiring Organization: Fitjar kommune
Salary: TBD
Location: Fitjar kommune
Street Address: TBD

Locality: Fitjar kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Ledig stilling som ferievikar, eining Habilitering, saksnr. 20/83

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: Eining Habilitering, butiltak psykisk utviklingshemma, avd Stemhaugen/Straumøy og Åsvegen bueining. Er du over 18 år og har lyst på ein ansvarsfull og lærerik…

Company: Sveio kommune
Hiring Organization: Sveio kommune
Salary: TBD
Location: Sveio kommune
Street Address: TBD

Locality: Sveio kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


open omsorg og habilitering

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering. Søkjarar til open omsorg og habilitering må ha førarkort kl. Du samarbeider godt med andre.

Company: Valle Kommune
Hiring Organization: Valle Kommune
Salary: TBD
Location: Valle
Street Address: TBD

Locality: Valle
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar 2020 - Eining for habilitering/rehabilitering

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: Eining for habilitering/rehabilitering søkjer ferievikarar sommaren 2020. Tida for hovudferien er 22.06.20 - 16.08.20. Andre som har lyst til å prøve noko nytt.

Company: Stranda kommune
Hiring Organization: Stranda kommune
Salary: TBD
Location: Stranda
Street Address: TBD

Locality: Stranda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar i pleie- omsorg 2020 i VALLDAL - Fjord kommune

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: Fjord kommune søkjer ferievikarar innan pleie- og omsorg i Valldal og Eidsdal (sjå eigen utlysing for pleie- og omsorg i Stordal). Løn i samsvar med avtaleverk.

Company: Fjord kommune
Hiring Organization: Fjord kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSommervikar 2020 - Enhet Mestring og Habilitering (tidl. enhet funksjonshemmede) - Enhetsleder enhet Mestring og Habilitering, Arendal kommune

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: Vi trenger deg som ønsker å jobbe innen enhet Mestring og Habilitering. For å jobbe i enhet Mestring og Habilitering må du ha førerkort for bil.

Company: Arendal
Hiring Organization: Arendal
Salary: TBD
Location: Arendal
Street Address: TBD

Locality: Arendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleiar

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: ReHabiliteringsklinikken består av Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR), Habiliteringstenesta for vaksne (HAVO) og Regionalt kompetansesenter…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleder

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: Nyfødtintensiv, barn og ungdom som inkluderer barnemottak, sengepost, barneovervåkning og hjemmesykehus, poliklinikk for barn og ungdom, habilitering av barn og…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikar som sykepleier/ vernepleier/ helsefagarbeider eller student

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: Det sentrale ansvarsområde er habilitering og rehabilitering med en Recovery-orientert tilnærming. Vestby kommune, Psykisk helsetjeneste ambulant team har behov…

Company: Vestby kommune
Hiring Organization: Vestby kommune
Salary: TBD
Location: Vestby
Street Address: TBD

Locality: Vestby
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialist i klinisk pedagogikk

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: Pedagoger som er underveis i spesialisering eller som har master i pedagogikk og relevant praksis fra skole, habilitering, PPT kan også bli vurdert.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: Erfaring innen habilitering og målrettet miljøarbeid. Ved avdelingen Perslia avlastningsbolig er det ledig en fast 100 prosent stilling som vernepleier med…

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist / Psykolog

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: Oppgavene v/ habilitering i spesialisthelsetjenesten er blant annet utredning og behandling: Er en fordel om du har erfaring innen utredning og kjennskap til…

Company: Helgelandssykehuset HF
Hiring Organization: Helgelandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Mosjøen
Street Address: TBD

Locality: Mosjøen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialpedagog/ vernepleier

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: Avdeling for habilitering har et livsløpsperspektiv og inkluderer både barne- og voksenhabilitering. Barne- og ungdomsklinikken består av de tre avdelingene…

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/Psykolog

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: Klinikk for psykisk helsevern og rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredt tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering av voksne.

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Levanger
Street Address: TBD

Locality: Levanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialpedagog/spesialvernepleier

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: Habilitering og rehabilitering er både nasjonale og regionale satsningsområder. Barne- og ungdomsklinikken - Avdeling habilitering for barn og unge, St.

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: Erfaring fra habilitering i kommune og/eller spesialisthelsetjenesten. Seksjon habilitering for voksne (HAVO) har ledig vikar stilling for psykolog…

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar 2020

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: Pleie, heimesjukepleie, kjøkken, heimehjelp, habilitering (PU) og reinhald. Pleie- og hjelpetenesta omfattar heimebaserte tenester, sjukeheim og arbeid med…

Company: Bykle kommune, Pleie & Hjelpetenesta
Hiring Organization: Bykle kommune, Pleie & Hjelpetenesta
Salary: TBD
Location: Bykle
Street Address: TBD

Locality: Bykle
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA)

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: Ecura er et norsk konsern med tilbud av tjenester innen BPA, hjemmebasert omsorg, privatfinansiert rusbehandling samt habilitering og heldøgns bo- og…

Company: Ecura BPA
Hiring Organization: Ecura BPA
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fysioterapeut

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: Januar 2019 organisert i Tverrfaglige hjemmetjenester bestående av 4 tverrfaglige avdelinger med ca. 15 årsverk (fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og…

Company: Nittedal kommune
Hiring Organization: Nittedal kommune
Salary: TBD
Location: Akershus
Street Address: TBD

Locality: Akershus
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker motivert og engasjert pedagogisk psykologisk rådgiver

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: Enhet for barn og familie har 80 ansatte og består av PPT, barneverntjenesten, Moonlight (allaktivitetshus for barn og unge) , jordmor, familiesenter,…

Company: Vennesla kommune
Hiring Organization: Vennesla kommune
Salary: TBD
Location: Vennesla
Street Address: TBD

Locality: Vennesla
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: Nyfødt intensiv, Barn intensiv, Avdeling habilitering for barn og unge, Barn medisin, infeksjon og nevrologi, Barn kreft- og blodsykdommer, Barn poliklinikk,…

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


psykolog/ psykologspesialist

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: I avdeling ReHabilitering jobber vi tverrfaglig med voksne som har fått ervervede skader (rehabilitering) eller som har tidlig/medfødte skader (habilitering).

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Kirkenes
Street Address: TBD

Locality: Kirkenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagrådgiver

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: I avdeling ReHabilitering jobber vi tverrfaglig med voksne som har fått ervervede skader (rehabilitering) eller som har tidlig/medfødte skader (habilitering).

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Kirkenes
Street Address: TBD

Locality: Kirkenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2020-02-07 (Latest)

Job Description: Tjenesten innebærer habilitering innenfor områdene dagliglivets ferdigheter, språk/kommunikasjon, sosiale ferdigheter, samt alternativer til utfordrende atferd.

Company: Flekkefjord kommune, Enhet for habilitering
Hiring Organization: Flekkefjord kommune, Enhet for habilitering
Salary: TBD
Location: Flekkefjord
Street Address: TBD

Locality: Flekkefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for HabiliteringSuggested Job Search
Data as of 2020-02-07 (Latest) with id 15470.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be an excuse for labelling the workplace you have worked in as bad. You should say to your boss why you are leaving the business and you ought to point out things that bothered you, do it in a polite and professional method however. Keep a way of measuring professionalism that has led you to this true point in your career. This can help you to make solid references later on. In conversations with new potential employers, it is necessary to be expert. You should also tell your first-class that you will be grateful for the chance that you have had in working for his or hers company. You never know when your present boss will prove to be a great reference. Be aware that no one loves to end up being criticized. Not even from subordinates or colleagues. Even if they deserve it. Anyone with whom you possess ever worked with can be a possibly positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.