Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Hillesland Kontorspar Jobs     60 Helsefagarbeider     Cafemedarbeider Deltid     Eier Jobs     Visuelle Jobs     Troms Kraft As Jobs     Bdt Viken Regnskap As Jobs     Ferskvaremedarbeider     Sosialvitskap Jobs    

Searching for "Hardanger" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Hardanger Jobs 2020


Fastlegevikar

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: Legevaktsarbeid ved Kvam legevakt og Voss og Hardanger interkommunale legevakt etter oppsett plan. Norheimsund legesenter har ledig vikariat for ein av…

Company: Kvam herad
Hiring Organization: Kvam herad
Salary: TBD
Location: Norheimsund
Street Address: TBD

Locality: Norheimsund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
PLATEARBEIDER/SVEISER/MEKANIKER

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: Fagbrev innen mekaniske fag (sveiser/platearbeider/mekaniker/industrirørlegger el.l.). Erfaring med ulike materialar (Svart stål, rustfritt, aluminium).

Company: Socon Norheimsund Sveis AS
Hiring Organization: Socon Norheimsund Sveis AS
Salary: TBD
Location: Kvam
Street Address: TBD

Locality: Kvam
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100% stilling som barnevernskonsulent ved Hardanger barnevern

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: Hardanger barnevern er ein barnevernteneste som dekkar kommunane Ullensvang, Eidfjord og Ulvik. Ullensvang kommune er vertskommune og våre kontor ligg i Odda…

Company: Ullensvang kommune Hardanger barnevern
Hiring Organization: Ullensvang kommune Hardanger barnevern
Salary: TBD
Location: Odda
Street Address: TBD

Locality: Odda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillingar

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: Kvam er inngangsporten frå Bergen for alle som ønskjer å oppleva Hardanger. Berre ein times køyring via Kvamskogen - eit område for aktiv fritid både sommar og…

Company: Heimetenesta - Ålvik
Hiring Organization: Heimetenesta - Ålvik
Salary: TBD
Location: Kvam
Street Address: TBD

Locality: Kvam
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100% stilling som barnevernskonsulent ved Hardanger barnevern

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: 100% stilling som barnevernskonsulent ved Hardanger barnevern. 100% stilling som barnevernskonsulent ved Hardanger barnevern. Tenesta har 14 ansatte ink.

Company: Ullensvang kommune Hardanger barnevern
Hiring Organization: Ullensvang kommune Hardanger barnevern
Salary: TBD
Location: Ullensvang kommune
Street Address: TBD

Locality: Ullensvang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSøker 7 dyktige energimontører for montering av kraftledninger.

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: En flott jobb for de rette montørene, i vakre Hardanger. Bemanningsbyrået CB Partner leverer kvalifisert arbeidskraft til bygg- og anlegg i hele Norge.

Company: CB Partner Oslo Vest AS
Hiring Organization: CB Partner Oslo Vest AS
Salary: TBD
Location: Ullensvang kommune
Street Address: TBD

Locality: Ullensvang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege, kirurgi 100% fast stilling

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: Les meir om vakre Hardanger på. Odda sjukehus er lokalsjukehus for Indre Hardanger omegn og dekkjer eit befolkningsgrunnlag på rundt.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Odda
Street Address: TBD

Locality: Odda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Juridisk rådgjevar

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: Kvam er inngangsporten frå Bergen for alle som ønskjer å oppleva Hardanger. Berre ein times køyring via Kvamskogen - eit område for aktiv fritid både sommar og…

Company: Avtale og analyse, Kvam herad
Hiring Organization: Avtale og analyse, Kvam herad
Salary: TBD
Location: Kvam
Street Address: TBD

Locality: Kvam
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiarar

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: Kvam er inngangsporten frå Bergen for alle som ønskjer å oppleva Hardanger. Berre ein times køyring via Kvamskogen - eit område for aktiv fritid både sommar og…

Company: Natt-tenesta i Kvam
Hiring Organization: Natt-tenesta i Kvam
Salary: TBD
Location: Kvam
Street Address: TBD

Locality: Kvam
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Økonomikonsulent

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: Kvam er inngangsporten frå Bergen for alle som ønskjer å oppleva Hardanger. Berre ein times køyring via Kvamskogen - eit område for aktiv fritid både sommar og…

Company: Økonomi
Hiring Organization: Økonomi
Salary: TBD
Location: Kvam
Street Address: TBD

Locality: Kvam
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


DRIFTSLEIAR

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: Hardanger Fjordfrukt SA har 6 fast tilsette i tillegg til 35 sesongarbeidarar. Hardanger Fjordfrukt SA driv ein kontinuerleg prosess for å levera optimalt…

Company: Hardanger Fjordfrukt SA
Hiring Organization: Hardanger Fjordfrukt SA
Salary: TBD
Location: Utne
Street Address: TBD

Locality: Utne
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Butikkselger

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: Norhand Industri AS er lokalisert i Norheimsund i Hardanger. Norhand Industri AS, et selskap i Victoria Gruppen AS, selskapet har røtter i hanskeproduksjon…

Company: NORHAND INDUSTRI AS
Hiring Organization: NORHAND INDUSTRI AS
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


2 stillingar à 100% faste stillingar som vernepleiar/miljøterapeut, ved Odda barneskole

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: Ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger. Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd!

Company: Ullensvang kommune Odda barneskule
Hiring Organization: Ullensvang kommune Odda barneskule
Salary: TBD
Location: Ullensvang kommune
Street Address: TBD

Locality: Ullensvang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


75 % stilling som helsefagarbeidarar i Heimebaserte tenester

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: Ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger. Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd!

Company: Ullensvang kommune Heimebaserte tenester Odda
Hiring Organization: Ullensvang kommune Heimebaserte tenester Odda
Salary: TBD
Location: Ullensvang kommune
Street Address: TBD

Locality: Ullensvang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kokker, servitører og bar betjening

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: Smeltehuset AS drifter 3 serveringsteder i Odda Hardanger. Smeltehuset er Oddas mest besøkte familie restaurant. Vertshuset er Oddas kuleste bar.

Company: SMELTEHUSET AS
Hiring Organization: SMELTEHUSET AS
Salary: TBD
Location: Ullensvang kommune
Street Address: TBD

Locality: Ullensvang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Dagleg leiar

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: Hardanger Fjordfrukt SA har 6 fast tilsette i tillegg til 35 sesongarbeidarar. Hardanger Fjordfrukt SA driv ein kontinuerleg prosess for å levera optimal…

Company: Hardanger Fjordfrukt SA
Hiring Organization: Hardanger Fjordfrukt SA
Salary: TBD
Location: Ullensvang kommune
Street Address: TBD

Locality: Ullensvang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


MONTØR

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: Eller Hardanger Glass og Lås AS, Postboks 187, 5750 Odda. Hardanger Glass og Lås AS er ett lokalt selskap som ble etablert i 2006, firmaet omsatte i 2019 for…

Company: Hardanger Glass & Lås AS
Hiring Organization: Hardanger Glass & Lås AS
Salary: TBD
Location: Ullensvang kommune
Street Address: TBD

Locality: Ullensvang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100% pedagogisk leiar

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: Ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger. Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd!

Company: Ullensvang kommune Hestavoll barnehage
Hiring Organization: Ullensvang kommune Hestavoll barnehage
Salary: TBD
Location: Ullensvang kommune
Street Address: TBD

Locality: Ullensvang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Servitører og Bar betjening

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: Smeltehsuet AS drifter 3 serveringssteder i Odda Hardanger. Smeltehuset er Oddas mest besøkte familie restaurant. Vertshuset er Hardangers kuleste bar.

Company: SMELTEHUSET AS
Hiring Organization: SMELTEHUSET AS
Salary: TBD
Location: Ullensvang kommune
Street Address: TBD

Locality: Ullensvang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


HR-ansvarlig

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland har arbeid i Rogaland, Sunnhordland og Hardanger. Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal…

Company: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Hiring Organization: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


60% vikariat som hardingfeleinstruktør i Ullensvang kulturskule

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: Ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger. Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd!

Company: Ullensvang kommune Kulturskulen
Hiring Organization: Ullensvang kommune Kulturskulen
Salary: TBD
Location: Ullensvang kommune
Street Address: TBD

Locality: Ullensvang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: Kvam er inngangsporten frå Bergen for alle som ønskjer å oppleva Hardanger. Berre ein times køyring via Kvamskogen - eit område for aktiv fritid både sommar og…

Company: Strandebarmheimen og heimetenesta i Strandebarm
Hiring Organization: Strandebarmheimen og heimetenesta i Strandebarm
Salary: TBD
Location: Kvam
Street Address: TBD

Locality: Kvam
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hardanger House søker Daglig leder / Vertskap

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: Hardanger House søker Daglig leder / Vertskap. Hardanger House er et nytt, familieeid designhotell lokalisert i Jondal som skal tiltrekke seg reisende fra hele…

Company: Hardanger House Drift AS
Hiring Organization: Hardanger House Drift AS
Salary: TBD
Location: Ullensvang kommune
Street Address: TBD

Locality: Ullensvang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100% vikariat som ergoterapeut ved Ergo- og fysioterapitenesta

Date: 2020-07-05 (New)

Job Description: Ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger. Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd!

Company: Ullensvang kommune Fysio- og ergoterapiteneste
Hiring Organization: Ullensvang kommune Fysio- og ergoterapiteneste
Salary: TBD
Location: Ullensvang kommune
Street Address: TBD

Locality: Ullensvang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for HardangerSuggested Job Search
Data as of 2020-07-05 (New) with id 0.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the company" is really a phrase that requires lots of courage. When pronounced at the wrong period or in the wrong manner, it can have a very negative impact on your profession. You may get a job offer you with another company where the pay is higher, but you are still uncertain if that ongoing work place will be better then your current one. After all, it is not all about the money. Imagine if you change your mind later? After all, this is simply not an easy decision. Of course your boss can forgive you and consider you back, nonetheless it is not guaranteed.