Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Aldautomotive Jobs     Hillesland Kontorspar Jobs     Spare Jobs     Revenue Jobs     Sales Development Representativ Oslo     Kraftsystemer Jobs     Trygg Jobs     Engasjert Fotterapeut     Skatt Jobs    

Searching for "Hardanger" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Hardanger Jobs 2019


TROLLTUNGA I SOMMAR? Kombiner jobb og oppleving i Odda

Date: 2019-11-14 (Latest)

Job Description: Odda sjukehus, Helse Fonna HF. Er du utdanna helsepersonell og glad i natur? Odda sjukehus treng dyktige sommarvikarar til seksjon for labratoriemedisin,…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Odda
Street Address: TBD

Locality: Odda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Regionkoordinator - inntil 80% stilling

Date: 2019-11-14 (Latest)

Job Description: Send søknad med vedlegg til regionssekretær. Regionkoordinator er pådrivar for utviklingsarbeid i regionen og har ansvar for å koordinera nasjonale føringar frå…

Company: Eidfjord kommune
Hiring Organization: Eidfjord kommune
Salary: TBD
Location: Eidfjord kommune
Street Address: TBD

Locality: Eidfjord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar

Date: 2019-11-14 (Latest)

Job Description: Jondal er ei flott bygd i Hardanger, med plommer og morellar, med fjell og fjord, båtliv og Folgefonn sommarskisenter i nærleiken.

Company: Jondal kommune
Hiring Organization: Jondal kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleiar reinhald

Date: 2019-11-14 (Latest)

Job Description: Har du lyst å vera seksjonsleiar for vår reinhaldsavdeling med dyktige og fagleg engasjerte medarbeidarar ? Avdeliga har ansvar for reinhald av areal og senger…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


KYRKJEMUSIKAR-STILLING

Date: 2019-11-14 (Latest)

Job Description: DNK - Samnanger sokn – 50% stilling som kyrkjemusikar frå 1. jan. 2020. Samnanger er ein liten kommune mellom Bergen og Hardanger, ca.

Company: Den norske kyrkja Samnanger
Hiring Organization: Den norske kyrkja Samnanger
Salary: TBD
Location: Hordaland
Street Address: TBD

Locality: Hordaland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Detailsutdannet ingeniør

Date: 2019-11-14 (Latest)

Job Description: Vi ser etter en person med erfaring og kompetanse innen prosjektgjennomføring og bygningsteknisk prosjektering i H2 Byggeteknikk.

Company: H2 Byggeteknikk
Hiring Organization: H2 Byggeteknikk
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Teamleder Internasjonal Handel

Date: 2019-11-14 (Latest)

Job Description: Har du erfaring med internasjonal handel og ønsker en ledende rolle i et selskap i stor utvikling? United Bakeries er et norsk konsern som har hovedkontor i…

Company: United Bakeries Norway AS
Hiring Organization: United Bakeries Norway AS
Salary: TBD
Location: Bærum kommune
Street Address: TBD

Locality: Bærum kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kyrkjemusikar - DNK Samnanger sokn

Date: 2019-11-14 (Latest)

Job Description: "Samnanger sokn" er Den norske kyrkja si avdeling i Samnanger. Samnanger er ein liten kommune mellom Bergen og Hardanger, ca. 45 min å køyra frå Bergen sentrum.

Company: Samnanger sokn
Hiring Organization: Samnanger sokn
Salary: TBD
Location: Hordaland
Street Address: TBD

Locality: Hordaland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnevernkonsulent

Date: 2019-11-14 (Latest)

Job Description: Kvam er inngangsporten frå Bergen for alle som ønskjer å oppleva Hardanger. Berre ein times køyring via Kvamskogen - eit område for aktiv fritid både sommar og…

Company: Oppvekst - Barnevern
Hiring Organization: Oppvekst - Barnevern
Salary: TBD
Location: Hordaland
Street Address: TBD

Locality: Hordaland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kommunepsykolog - 100% vikariat

Date: 2019-11-14 (Latest)

Job Description: Kvam er inngangsporten frå Bergen for alle som ønskjer å oppleva Hardanger. Berre ein times køyring via Kvamskogen - eit område for aktiv fritid både sommar og…

Company: Rus og psykisk helse
Hiring Organization: Rus og psykisk helse
Salary: TBD
Location: Hordaland
Street Address: TBD

Locality: Hordaland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar i skule

Date: 2019-11-14 (Latest)

Job Description: Kvam er inngangsporten frå Bergen for alle som ønskjer å oppleva Hardanger. Berre ein times køyring via Kvamskogen - eit område for aktiv fritid både sommar og…

Company: Oppvekst
Hiring Organization: Oppvekst
Salary: TBD
Location: Hordaland
Street Address: TBD

Locality: Hordaland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Elektrikere

Date: 2019-11-14 (Latest)

Job Description: Helgevold Gruppen er den ledende totaltekniske el-entreprenøren på Haugalandet. Vi har 215 ansatte, 130 biler på vegen, og 8 lokasjoner i distriktet.

Company: Helgevold Elektro AS
Hiring Organization: Helgevold Elektro AS
Salary: TBD
Location: Odda
Street Address: TBD

Locality: Odda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskar i frukt

Date: 2019-11-14 (Latest)

Job Description: Ved avdelinga Frukt og Grøntproduksjonar er det ledig ei fast stilling som forskar i frukt. Me er interessert i ein kandidat som har ekspertise innan anvendt…

Company: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Hiring Organization: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar i barnehage

Date: 2019-11-14 (Latest)

Job Description: Kvam er inngangsporten frå Bergen for alle som ønskjer å oppleva Hardanger. Berre ein times køyring via Kvamskogen - eit område for aktiv fritid både sommar og…

Company: Oppvekst
Hiring Organization: Oppvekst
Salary: TBD
Location: Hordaland
Street Address: TBD

Locality: Hordaland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor 100% vikariat

Date: 2019-11-14 (Latest)

Job Description: Seksjon somatikk Odda, Helse Fonna HF. Stillinga er organisert under fødestova Odda sjukehus. Haugesund sjukehus er overordna ansvarleg for fødetilbodet i…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Odda
Street Address: TBD

Locality: Odda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du være med å bygge opp et robust og profesjonelt fagmiljø innen ingeniørgeologi på Vestlandet?

Date: 2019-11-14 (Latest)

Job Description: Norconsult Region Vest har et stort og bredt fagmiljø med over 350 medarbeidere, lokalisert på kontorer i Stavanger, Haugesund, Bergen, Hardanger og Voss samt…

Company: Technogarden
Hiring Organization: Technogarden
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du ein engasjert sjukepleiar ? Sjå her

Date: 2019-11-14 (Latest)

Job Description: I hjarta av Hardanger ligg Noregs største frukthage med om lag 3 400 stolte innbyggjarar. Ullensvang er ein region med trivsel og opplevingar, storslått natur,…

Company: Utneheimen
Hiring Organization: Utneheimen
Salary: TBD
Location: Ullensvang kommune
Street Address: TBD

Locality: Ullensvang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar

Date: 2019-11-14 (Latest)

Job Description: På somatisk avdeling Husnestunet har vi ledig stilling som sjukepleiar. Stillinga er i turnus med arbeid kvar 3. helg. Kommunen byr på eit spanande næringsliv.

Company: Kvinnherad kommune
Hiring Organization: Kvinnherad kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering, generell indremedisin

Date: 2019-11-14 (Latest)

Job Description: Helse Bergen, Voss sjukehus, har ledig vikariat for lege i spesialisering, LIS 2, i indremedisin i periden 01.01.20 - 30.06.20.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig oppdrag som familieheim for ungdom

Date: 2019-11-14 (Latest)

Job Description: Ledig oppdrag som familieheim for ungdom. Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regionar har som hovudoppgåve å drifte og drive etaten sine institusjonar og…

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Klepp kommune
Street Address: TBD

Locality: Klepp kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege anestesi fast 75% stilling

Date: 2019-11-14 (Latest)

Job Description: Seksjon somatikk Odda, Helse Fonna HF. Odda sjukehus er lokalsjukehus for Indre Hardanger omegn og dekkjer eit befolkningsgrunnlag på rundt 12000.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Odda
Street Address: TBD

Locality: Odda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering, generell indremedisin

Date: 2019-11-14 (Latest)

Job Description: Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett…

Company: Voss sjukehus
Hiring Organization: Voss sjukehus
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for HardangerSuggested Job Search
Data as of 2019-11-14 (Latest) with id 12920.

If you are switching jobs: The replacement of job should not be an excuse for labelling the workplace you have worked in as poor. You should show your boss why you are leaving the business and you ought to point out things that bothered you, nevertheless take action in a polite and professional method. Keep a way of measuring professionalism that has led you to this correct point in your career. This can help you to make solid references in the future. In conversations with fresh potential employers, it's important to be professional. You should also tell your better you are grateful for the chance you have had in working for his or even hers corporation. You never know when your present boss will prove to be an excellent reference. Be aware that no one likes to end up being criticized. Not really from subordinates or co-workers even. Even if they should have it. A person with whom you have ever worked with could be a potentially positive reference. Do not demolish the bridges behind you. Keep genuine contacts.