Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Sky Konsulent Site Reliability Engineer     Xl Bygg Eidsvoll As Jobs     Hemne Kommune Jobs     Sabrura Jobs     Kommunalsjef Skole Barnehage Og Kultur     Fylkeskommune Jobs     Biloppretter Lakkerer     925351032 Jobs     Learning Jobs    

Searching for "Helgestillinger" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Helgestillinger Jobs 2020


Sykepleiere til faste helgestillinger

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Vi søker 12 sykepleiere til faste helgestillinger. Jobb hver tredje helg, kan være mulighet for annen hver helg. Har du lyst å bidra i dette spennende arbeidet?

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Student helse - helgestillinger

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Vi håper at en helgestilling kan være interessant for studenter på sykepleien osv, og at vi får anledning til å vise frem alt det hjemmesykepleien kan by på av…

Company: Malvik kommune
Hiring Organization: Malvik kommune
Salary: TBD
Location: Malvik kommune
Street Address: TBD

Locality: Malvik kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillinger til skjermede avdelinger

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Eik sykehjem ligger landlig til utenfor Tønsberg med kollektivtilbud, skole og barnehage i umiddelbar nærhet. Det er kort avstand til alle Vestfoldbyer.

Company: Tønsberg Kommune
Hiring Organization: Tønsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Eik
Street Address: TBD

Locality: Eik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledige helgestillinger i vår flotte Bofellesskap

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Selvstendige, fleksible medarbeidere med gode samarbeidsevner som har erfaring med brukergruppen. Personlig egnethet i form av positivitet, stå-på-vilje og…

Company: Holmenkollen Dagsenter Og Boliger Avd Boliger
Hiring Organization: Holmenkollen Dagsenter Og Boliger Avd Boliger
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


- Institusjon og hjemmebaserte tjenester

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Fagarbeidere/pleiemedarbeidere til ulike faste helgestillinger, og tilkallingsvikarer ved behov innenfor Virksomhetsområdene Institusjon og Hjemmebaserte…

Company: Jevnaker kommune
Hiring Organization: Jevnaker kommune
Salary: TBD
Location: Jevnaker
Street Address: TBD

Locality: Jevnaker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelgestillinger - Virksomhet omsorgstjenester Valaskjold

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Vi søker autoriserte helsefagarbeidere, studenter innen sykepleie- eller vernepleiefaget og assistenter som er i ett helsefaglig utdanningsløp til faste…

Company: Sarpsborg kommune
Hiring Organization: Sarpsborg kommune
Salary: TBD
Location: Sarpsborg
Street Address: TBD

Locality: Sarpsborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeuter/fagarbeidere/studenter i faste helgestillinger (14-32%)

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Ved våre tjenestesteder Tunnelveien 44-46 og 7 tallet har vi ledige faste helgestillinger. Virksomhet voksenhabilitering har syv døgnbemannede botilbud.

Company: Holmestrand kommune, Voksenhabilitering
Hiring Organization: Holmestrand kommune, Voksenhabilitering
Salary: TBD
Location: Holmestrand
Street Address: TBD

Locality: Holmestrand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillinger Miljøarbeid

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Vi er et avlastningshjem for ca. 20 familier med barn i alderen 0 – 18 år med sammensatte funksjonshemninger. Aktivisering og bistand i daglige gjøremål .

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Blommenholm
Street Address: TBD

Locality: Blommenholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillinger i bofellesskap

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Det er ledig 3 faste stillinger på helg i Øvregate bofellesskap, underlagt miljøtjenesten og bofellesskap fra 1.9.20. Det er og krav om førerkort klasse B.

Company: Øyer kommune bofellesskap og miljøtjeneste
Hiring Organization: Øyer kommune bofellesskap og miljøtjeneste
Salary: TBD
Location: Tretten
Street Address: TBD

Locality: Tretten
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillinger - Sykehjem

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Ved Nesoddtunet har vi ledig flere faste helgestillinger. Vi er opptatt av den gode dagen for dem som bor her og dem som jobber her.

Company: Nesodden kommune
Hiring Organization: Nesodden kommune
Salary: TBD
Location: Bjørnemyr
Street Address: TBD

Locality: Bjørnemyr
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut, Helsefagarbeider og Pleiemedarbeider

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Student bachelor oppfordres til å søke helgestillinger. Vernepleier-/sykepleierstudenter og helse- og sosialfaglige studenter oppfordres til å søke på…

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeidere, faste helgestillinger 24 %

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Arbeid hver fjerde helg med aften fredag og langvakter lørdag og søndag. Personalmøter på ettermiddag hver 6.uke ligger fast i turnus.

Company: Tinn Kommune
Hiring Organization: Tinn Kommune
Salary: TBD
Location: Telemark
Street Address: TBD

Locality: Telemark
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillinger

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Tempe helse-og velferdssenter har ledig seks faste stillinger på helg. Stillingene har arbeid hver andre og tredje helg med stillingsandel inntil 20 prosent.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillinger ved Sola sjukeheim

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Det er ledige helgestillinger ved Sola sjukeheim, arbeid hver tredje helg. Bli kjent med Sola kommune. Sola sjukeheim ligger sentralt i Sola og består av 5…

Company: Sola kommune
Hiring Organization: Sola kommune
Salary: TBD
Location: Sola
Street Address: TBD

Locality: Sola
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider helg/rekr.stilling for sykepleiestudent/elev i helsefag, Selfors korttidsavdeling (2020/248)

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: 12 – 22% helgestillinger for helsefagarbeider / rekrutteringsstillinger for sykepleierstudenter/elever i helsefag. Stillingene er ledige fra 01.09.2020.

Company: Rana kommune
Hiring Organization: Rana kommune
Salary: TBD
Location: Rana kommune
Street Address: TBD

Locality: Rana kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillinger ved Meldal helsetun

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Det er ledige stillinger på helg ved alle avdelinger: Vi ønsker oss søkere som vil jobbe fast eller i vikariat. Stillingene passer fint for studenter/elever.

Company: Orkland kommune
Hiring Organization: Orkland kommune
Salary: TBD
Location: Orkanger
Street Address: TBD

Locality: Orkanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillinger i pleie- og omsorgstjenesten

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Pleie- og omsorgstjenesten trenger flere student/helgestillinger med arbeid hver 3.helg som årskontrakter. Behersker norsk skriftlig og muntlig.

Company: Helse- Og Omsorgstjenesten I Ålen
Hiring Organization: Helse- Og Omsorgstjenesten I Ålen
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/assistent 10% vikariat

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Ved avdeling 1 og 2 er det ledige vikariater 10% helgestilling i todelt turnus med for tiden hver 4. 37020 - Gullhella bo- og omsorgssenter 1, Asker kommune.

Company: Asker kommune
Hiring Organization: Asker kommune
Salary: TBD
Location: Asker
Street Address: TBD

Locality: Asker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Medleverstillinger

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Vi har to 33 % helgestillinger i medlever turnus ledig innen virksomheten Familiestøtte og tjenestetildeling. Vi legger vekt på brukerinnvolvering, fokus på den…

Company: Nordre Follo kommune
Hiring Organization: Nordre Follo kommune
Salary: TBD
Location: Kolbotn
Street Address: TBD

Locality: Kolbotn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleierstudent

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Det er ledig 5 x 18 % faste helgestillinger ved ortopedisk sengepost. Ortopedisk sengepost er en akutt og elektiv avdeling med 23 senger.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillinger for studenter og lærlinger

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: I tillegg til ordinære helgestillinger har vi ledige rekrutteringsstillinger. Vi har et uspesifisert antall helgestillinger fra 13% til 25% med hovedsakelig…

Company: Helse og omsorg: heldøgnstjenester, tilrettelagte tjenester og hjemmetjenester
Hiring Organization: Helse og omsorg: heldøgnstjenester, tilrettelagte tjenester og hjemmetjenester
Salary: TBD
Location: Lena
Street Address: TBD

Locality: Lena
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut i turnus

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Fast 17,61% helgestilling, arbeid hver tredje helg. Tjenesteområdet Psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester,. Det er ønskelig at du har:

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeidere ved Heggelia, flere stillinger

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: To helgestillinger på 17% i to delt turnus, dag og kveld. Heggelia ble etablert i 2017, og er et kommunalt botilbud med 8 i leiligheter i et tun, samt en privat…

Company: Gausdal kommune
Hiring Organization: Gausdal kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/assistent fast stilling 10% helg

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Ved avdeling 2 er det ledig fast 10% helgestilling i todelt turnus med for tiden hver 4. 37030 - Gullhella bo- og omsorgssenter 2, Asker kommune.

Company: Asker kommune
Hiring Organization: Asker kommune
Salary: TBD
Location: Asker
Street Address: TBD

Locality: Asker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for HelgestillingerSuggested Job Search
Data as of 2020-06-30 (Latest) with id 3631.

If you are switching jobs: Once you change your job, finding the right organization and the environment in which you can work will most likely be only 1 / 2 of the job you should perform for the change of your career. It is also very essential to find a way to elegantly depart your prior job. It is suggested that you maintain genuine contacts with ex - colleagues and bosses.