Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Plattformutvikler     Optiker 80     Vil Du Hjelpe Ungdom I En Kritisk Fase I Livet     Eining Jobs     Lierne Kommune Har To Ledige Stillinger Ved Lierne Legekontor     Fullstack Net Utvikler Graduate Program     Ledig Stilling Som Rektor Ved Hauglia Skole     Stephanie Jobs     Business Partner    

Searching for "Helse Fonna" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Helse Fonna Jobs 2020


Ambulansepersonell, ferievikar sommaren 2020, Helse Fonna

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Ambulansepersonell, ferievikar sommaren 2020, Helse Fonna. Klinikk for medisinsk service og beredskap, Helse Fonna HF. Tenesta har ca 160 medarbeidarar.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Sjukehuset ditt treng deg til å bekjempe pandemien!

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: For å bekjempe det pågåande utbrotet av koronavirus er det behov for ekstra personell til sjukehusa i Helse Fonna! Vi tek kontakt ved behov.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Anestesisjukepleiar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Anestesisykepleiere Stord, Helse Fonna HF. Kan du tenke deg å busette deg på øya Stord? Her bur du nær havet og vakre vestlandsfjell, tett på byliv med…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kjøkken og reinhald - Ferievikar 2020

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Internservice Odda, Helse Fonna HF. Helse Fonna, Odda sjukehus søkjer dyktige vikarar i ferieperioden f.o.m. I samband med ferieavviklinga treng vi mellom anna.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Odda
Street Address: TBD

Locality: Odda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsjukepleiar/Sjukepleiar, Behandlingshjelpemidler

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Behandlingshjelpemidler (BHM) har ansvar for utstyr og forbruksmateriell som blir brukt i samband med medisinsk behandling, som blir tilboden av…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSjukepleiar/vernepleiar Eining for sikkerheitspsykiatri

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Spesialisert behandling seksjon Valen, Helse Fonna HF. Eining for sikkerheitspsykiatri ved Valen sjukehus har 9 behandlingsplassar for menn frå heile Helse…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Valen
Street Address: TBD

Locality: Valen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarvikar reinhald - Husøkonomiseksjon Haugesund sjukehus

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Husøkonomi seksjon Haugesund, Helse Fonna HF. Vi søkjer etter sommarvikarar i 2020 , frå veke 24 til veke 36. Sommarvikar reinhald - Husøkonomiseksjon Haugesund…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast LIS-stilling innan øyefaget

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Øye seksjon, Helse Fonna HF. Alfred skal til ortoptist og augelege from Helse Fonna on Vimeo. Regionen har eit betydeleg næringsliv særleg innan maritime…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Funksjonsleiar drift- og vedlikehald

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Internservice Odda, Helse Fonna HF. Helse Fonna tilbyr ein arbeidsplass i ein IA-bedrift (inkluderande arbeidslivsbedrift).

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/Psykologspesialist - Haugaland DPS

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Løn etter gjeldande avtalar mellom NPF og Helse Fonna, HF. Vi vidareutvikler Allmennpsykiatrisk poliklinikk og søkjer psykologar/ psykologspesialistar til nye…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/psykologspesialist -

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Lønn etter gjeldande avtalar mellom NPF og Helse Fonna, HF. Haugaland og Karmøy DPS er en del av Klinikk for psykisk helsevern med opptakskommunane Karmøy,…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Kopervik
Street Address: TBD

Locality: Kopervik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleiar hjarte- og lungeavdeling

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Hjerte- og lungeavdelingen, Helse Fonna HF. Helse Fonna er i ein prosess knytt til utbygging av Haugesund sjukehus. Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sekretær/helsesekretær

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Merkantile tjenester Haugaland DPS, Helse Fonna HF. Haugaland distriktspsykiatriske senter (DPS) er ein del av helseføretaket Helse Fonna.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog ved allmennpsykiatrisk poliklinikk / døgnpost

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Folgefonn DPS, Helse Fonna HF. Lønn etter gjeldande avtale mellom NPF og Helse Fonna HF. Folgefonn DPS er ein seksjon i klinikk for psykisk helsevern i Helse…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Valen
Street Address: TBD

Locality: Valen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar sommaren 2020 Sjukepleiar/Spesialsjukepleiar, Medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: I Helse Fonna jobbar du i team med dyktige kollegaer frå ulike faggrupper rundt deg. Medisinsk klinikk Haugesund sjukehus trenger engasjerte medarbeidere for…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Seksjon for Behandlingshjelpemidler (BHM) har ansvar for utstyr og forbruksmateriell som blir brukt i samband med medisinsk behandling, som blir tilboden av…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Frivillighetskoordinator

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Helse Fonna, Haugesund sjukehus skal etablere ei ordning med frivillig arbeid som eit supplement til det profesjonelle daglege arbeidet i sjukehuset.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Radiografar/radiografstudentar - Ferievikar 2020 - Stord sjukehus

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Radiologi Stord, Helse Fonna HF. Radiologi Stord treng radiografar/radiografstudentar som sommervikar i turnus, i veke 25-33.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Klinikkdirektør kirurgisk klinikk, Haugesund

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Helse Fonna legg vekt på ein involverande, kvalitets- og endringsorientert leiarkultur. Gjennomføre vedtak gjort av styret i Helse Fonna HF og administrerande…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering (LIS 3)

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: BUP Stord, Helse Fonna HF. Heile spesialiteten kan tas i Helse Fonna. Vi søkjer entusiastiske legar som vil vere med å utvikle og forme barne- og…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Klinikkdirektør Somatikk Stord

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Helse Fonna legg vekt på ein involverande, kvalitets- og endringsorientert leiarkultur. Gjennomføre vedtak gjort av styret i Helse Fonna HF og administrerande…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagansvarlig ingeniør for støping og fremføring

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Laboratorium for patologi er ein del av seksjon for laboratoriemedisin i Helse Fonna. Vi har ledig en fast 100% stilling som fagansvarleg ingeniør for støping…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagansvarlig ingeniør for IKT og kvalitet

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Patologi Helse Fonna, Helse Fonna HF. Laboratorium for patologi er ein del av seksjon for laboratoriemedisin i Helse Fonna. Bistå kolleger og dele kunnskap.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Intensivsjukepleiar, 50 % fast stilling, tredelt turnus

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Sengepost felles intensiv og dialyse Stord, Helse Fonna HF. Felles intensiv ved Stord sjukehus har ledig 50 % fast stilling som intensivsjukepleiar, tredelt…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Helse FonnaSuggested Job Search
Data as of 2020-03-30 (Latest) with id 1525.

If you are switching jobs: The wrong steps when switching your job can throw a poor image on you in the eyes of the past employer. Be tactful and don't resent anyone if you are changing a working job. You never know very well what may occur later on and it may happen that you will need to return to your old job.