Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Er Du Interessert I Bil     It Jurist     Audi Jobs     Familierett Jobs     Front End Back End     Mi Analytiker Menneskebasert Innhenting     Style Jobs     Sykepleier Hjemmetjenesten     Business Controls Function Bcf Regional Director Asia Pac    

Searching for "Helse" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Helse Jobs 2019


Helsefagarbeider i 80% vikariat

Date: 2019-12-10 (Latest)

Job Description: Alle som yter tenester etter Helse og omsorgslova skal levera politiattest. Stell og pleie av brukarar i institusjon, bustadar og i heimesjukepleien.

Company: Kvam herad
Hiring Organization: Kvam herad
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Vi søker personlig assistent til BPA oppdrag i Røyken

Date: 2019-12-10 (Latest)

Job Description: Ønsker du en meningsfull jobb der du bidrar til å bedre livskvaliteten for andre, i et firma med gode utviklingsmuligheter? Da er dette arbeidsplassen for deg!

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jobb i stall med terapihest som personlig assistent (BPA) for ung dame.

Date: 2019-12-10 (Latest)

Job Description: Vi har levert helse og omsorgstjenester siden 2007. Abri Dialogue AS er en landsdekkende privat leverandør av private helse og omsorgstjenester.

Company: Dialogue
Hiring Organization: Dialogue
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vitenskapelig assistent i medisinsk historie

Date: 2019-12-10 (Latest)

Job Description: Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSommervikar helsefagarbeidere og assistent i pleie 2020

Date: 2019-12-10 (Latest)

Job Description: Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Ferieperioden er fra uke 26 til og med uke 33 (22.06…

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistent

Date: 2019-12-10 (Latest)

Job Description: Natur, miljø og bærekraftig utvikling, kunst, kultur og kreativitet, fysisk aktivitet og mat og helse. Kjelsås skole er en 1-7 skole i Nordre Aker bydel med 770…

Company: Kjelsås skole Aktivitetsskole, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Hiring Organization: Kjelsås skole Aktivitetsskole, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut (helsefagarbeider)

Date: 2019-12-10 (Latest)

Job Description: Det er krav til fremlegg av politiattest, jf Helse og omsorgstjenesteloven §5-4. Bydelen har det økonomiske og administrative ansvar for tjenester og tilbud…

Company: Haugerud miljøarbeidertjeneste, Oslo kommune, Bydel Alna
Hiring Organization: Haugerud miljøarbeidertjeneste, Oslo kommune, Bydel Alna
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærervikar, assistent

Date: 2019-12-10 (Latest)

Job Description: Dette gjelder stillinger der du skal jobbe med barn og personer med utviklingshemning samt stillinger innenfor helse og omsorg. Gi omsorg og bygge relasjoner.

Company: Porsgrunn kommune
Hiring Organization: Porsgrunn kommune
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pegasus Kontroll søker sivil vekter i tilkallingsstilling

Date: 2019-12-10 (Latest)

Job Description: God fysisk og psykisk helse. Vi søker sivil vekter for tilkallingshjelp ved vårt kontor. Pegasus Kontroll jobber med svinnforebyggende arbeid gjennom konsulent…

Company: PEGASUS KONTROLL AS
Hiring Organization: PEGASUS KONTROLL AS
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistent til fast helgestilling

Date: 2019-12-10 (Latest)

Job Description: Ønskjer du ein spennande jobb som assistent/helgevakt innan psykisk helsevern? Seksjon rehabilitering døgn ved Øyane DPS, er lokalisert til Straume i Fjell…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Straume
Street Address: TBD

Locality: Straume
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider i 80% vikariat

Date: 2019-12-10 (Latest)

Job Description: Alle som yter tenester etter Helse og omsorgslova skal levera politiattest. Kvam er inngangsporten frå Bergen for alle som ønskjer å oppleva Hardanger.

Company: PLO Strandebarmsheimen
Hiring Organization: PLO Strandebarmsheimen
Salary: TBD
Location: Hordaland
Street Address: TBD

Locality: Hordaland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider søkes til Base Håvet

Date: 2019-12-10 (Latest)

Job Description: Helse- og omsorgstjenesten i Kongsberg kommune er i en spennende utviklingsfase. Personlig egnethet og helse som kreves for å fylle stillingen vil bli vektlagt.

Company: Kongsberg kommune
Hiring Organization: Kongsberg kommune
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vitenskapelig assistent (50%)

Date: 2019-12-10 (Latest)

Job Description: Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tannpleier/tannhelsesekretær/assistent søkes til Tannlege Eirin Løvdal, Stjørdal

Date: 2019-12-10 (Latest)

Job Description: Tannpleier/tannhelsesekretær/assistent søkes til Tannlege Eirin Løvdal, Stjørdal. Jeg søker tannpleier eller tannhelsesekretær/assistent i 80% stilling til…

Company: Tannlege Eirin Løvdal
Hiring Organization: Tannlege Eirin Løvdal
Salary: TBD
Location: Trøndelag
Street Address: TBD

Locality: Trøndelag
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast 70% assistent

Date: 2019-12-10 (Latest)

Job Description: Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen. Stillingen kan kombineres med et 20% lengre vikariat.

Company: Kidsa Barnehager
Hiring Organization: Kidsa Barnehager
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Personlig assistent (BPA)

Date: 2019-12-10 (Latest)

Job Description: Du må ha god helse. Humana brukerstyrt personlig assistanse er en del av Nordens største fagmiljø innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Company: Humana omsorg og assistanse
Hiring Organization: Humana omsorg og assistanse
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/ Sykepleiestudenter-Fast helgestilling i hjemmesykepleien bydel Alna

Date: 2019-12-10 (Latest)

Job Description: Bydelen har det økonomiske og administrative ansvar for tjenester og tilbud innen pleie og omsorg, lokalsamfunnsutvikling, helse, barnehager, barnevern,…

Company: Hjemmesykepleie avdeling sør, Oslo kommune, Bydel Alna
Hiring Organization: Hjemmesykepleie avdeling sør, Oslo kommune, Bydel Alna
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Våken nattevakt, helsefagarbeider

Date: 2019-12-10 (Latest)

Job Description: Lidelser og vedtak etter Lov om helse- og omsorgstjenester, kap. Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 19…

Company: Råstølen bofellesskap, Bergen kommune
Hiring Organization: Råstølen bofellesskap, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-12-10 (Latest)

Job Description: Utarbeiding og oppfølging av vedtak etter Lov om helse- og omsorgstjenester, kap. Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk…

Company: Apeltun bofellesskap, Bergen kommune
Hiring Organization: Apeltun bofellesskap, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-12-10 (Latest)

Job Description: Utarbeiding og oppfølging av vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. Vårt faglige arbeid er blant annet knyttet til daglige pleie- og omsorgsoppgaver,…

Company: Råstølen bofellesskap, Bergen kommune
Hiring Organization: Råstølen bofellesskap, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ung mann søker personlig assistent i Stavanger

Date: 2019-12-10 (Latest)

Job Description: Vi har levert helse og omsorgstjenester siden 2007. Abri Dialogue AS er en landsdekkende privat leverandør av private helse og omsorgstjenester.

Company: Dialogue
Hiring Organization: Dialogue
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for HelseSuggested Job Search
Data as of 2019-12-10 (Latest) with id 36511.

If you are switching jobs: The wrong steps when changing your job can throw a poor image you in the eyes of the former employer. End up being tactful and don't resent anyone if you are changing a working job. You in no way know what may happen later on and it you can do that you'll need to return to your old job.