Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Overlege Ved Bup Poliklinikk     Sikringsleder     Vaaland Jobs     Health Service Designer If Health Services     Sales Engineer Sales Consultant Aftermarket     Brennende Jobs     Eminent People Jobs     View Software Jobs     Fellowship Jobs    

Searching for "Helse Nord Trondelag" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Helse Nord Trondelag Jobs 2020


Førsteamanuensis i helse

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: Førsteamanuensis i helse- eller sosialvitenskap. Erfaring med forskning innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester. Ser muligheter heller enn begrensninger.

Company: Nord University
Hiring Organization: Nord University
Salary: TBD
Location: Levanger
Street Address: TBD

Locality: Levanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Professor/førsteamanuensis i helse

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: Professor/førsteamanuensis i helse- eller sosialvitenskap (senterleder). Ha fagbakgrunn innen et helse- eller sosialfaglig område. Liker å jobbe i team.

Company: Nord University
Hiring Organization: Nord University
Salary: TBD
Location: Levanger
Street Address: TBD

Locality: Levanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/miljøterapeut

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: Autorisert sykepleier/høgskoleutdanning i helse og sosialfag. Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) er et regionalt tilbud i Helse Midt Norge…

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Levanger
Street Address: TBD

Locality: Levanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Driftstekniker

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: Helse Nord-Trøndelag's bygningsmasse utgjør til sammen ca. Eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen med…

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Driftskoordinator

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: Avdeling for rus og avhengighet (ARA) har ansvar for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) av pasienter med rusrelaterte vansker i Helse Nord-Trøndelag sitt…

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Levanger
Street Address: TBD

Locality: Levanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsØnsker du deg sommerjobb?

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: En sommerjobb innen helse og omsorg krever at du er omsorgsfull, pliktoppfyllende, utadvendt, har et godt humør og gode samarbeidsevner.

Company: Stjørdal kommune
Hiring Organization: Stjørdal kommune
Salary: TBD
Location: Stjørdal
Street Address: TBD

Locality: Stjørdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikar på tilkalling - kandidatbase 2020

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: Et bredt oppgavespenn innenfor helse- og omsorgstjenester. Hjemmetjenesten og Psykisk helse og rus. Stjørdal kommune har løpende behov for vikarer til følgende…

Company: Stjørdal kommune
Hiring Organization: Stjørdal kommune
Salary: TBD
Location: Stjørdal
Street Address: TBD

Locality: Stjørdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sosionom / familieterapeut

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: Klinikk for kvinne barn og familie (KBF) er sammensatt av ulike avdelinger som innen sitt spesial felt skal gi tilbud om utredning, behandling, pleie og omsorg…

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sekretær

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: Ansettelse i Seksjon inntak, kontor og støtte. Arbeidssted blir Sengeseksjon for ortopedi, øye og ønh. Sekretærer i enheten får opplæring på flere arbeidssted i…

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier Værnes Respons

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: God digital kompetanse, erfaring med bruk av IKT i helse- og omsorg. Har du ønske om å være med å drifte en ny tjeneste innen digitalisering og videreutvikling…

Company: Stjørdal kommune
Hiring Organization: Stjørdal kommune
Salary: TBD
Location: Stjørdal
Street Address: TBD

Locality: Stjørdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering generell indremedisin

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: Sykehuset Levanger er lokalsykehus for omlag 100 000 innbyggere. Medisinsk avdeling Levanger er seksjonert og tilbyr utdanningsvirksomhet for LiS 2/3 i…

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Levanger
Street Address: TBD

Locality: Levanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ingeniør medisinsk teknologi

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: Medisinsk teknologisk avdeling (MTA) har ansvaret for forvaltning og vedlikehold av den medisinsk tekniske utstyrsparken i Helse Nord-Trøndelag, som omfatter ca…

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Levanger
Street Address: TBD

Locality: Levanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: Høgskole-/Universitetsutdannet helse og sosialfaglig personell. Helse Nord-Trøndelag kan tilby et røykfritt arbeidsmiljø. Seksjon Alderspsykiatri (4 senger og.

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/Psykolog

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet.

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Levanger
Street Address: TBD

Locality: Levanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering - Generell kirurgi

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: Avdeling for kirurgi ved Sykehuset Levanger er en del av Kirurgisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag HF. Avdelingen består av seksjoner for gastroenterologisk…

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Levanger
Street Address: TBD

Locality: Levanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Studentstillinger i helse og omsorg

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: Helse og omsorg består av tre virksomhetsområder: Helse og omsorg skal ansette i flere faste studentstillinger for sykepleier/vernepleierstudenter med egen…

Company: Verdal kommune, Bo- og dagtilbudtjenesten, Hjemmetjenesten, Institusjonstjenesten
Hiring Organization: Verdal kommune, Bo- og dagtilbudtjenesten, Hjemmetjenesten, Institusjonstjenesten
Salary: TBD
Location: Verdal kommune
Street Address: TBD

Locality: Verdal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgastillinger i helse og omsorg

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: Helse og omsorg består av tre virksomhetsområder: Helse og omsorg skal ansette i flere faste helga stillinger. Stillingene blir ledig fra 16.mars 2020.

Company: Verdal kommune, Bo- og dagtilbudtjenesten, Institusjonstjenesten, Hjemmetjenesten
Hiring Organization: Verdal kommune, Bo- og dagtilbudtjenesten, Institusjonstjenesten, Hjemmetjenesten
Salary: TBD
Location: Verdal kommune
Street Address: TBD

Locality: Verdal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Innleiekoordinator, helsefagarbeider eller sykepleier - Avdeling sør

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: Beskrevet i Kommunedelplan helse og omsorg 2015 - 2030.Stillingen omfatter arbeid på dag/aften/helg i årsturnus. Evne til å arbeide selvstendig og målrettet.

Company: Levanger kommune, Avdeling sør
Hiring Organization: Levanger kommune, Avdeling sør
Salary: TBD
Location: Skogn
Street Address: TBD

Locality: Skogn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger, er en del av Klinikk for Medisin og Rehabilitering. Avdelingen har 63 sengeplasser, fordelt på tre sengeposter, Med A,…

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Levanger
Street Address: TBD

Locality: Levanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærling Ambulansefag

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: Bestått VG1 helse og oppvekstfag. Robust fysisk og psykisk helse. Vitnemål VG 1 helse og oppvekstfag. I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige…

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Levanger
Street Address: TBD

Locality: Levanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier/sykepleier - Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Marknadsvegen Omsorgsbase er en del av Helse og omsorgstjenesten i Levanger kommune og.

Company: Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA
Hiring Organization: Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA
Salary: TBD
Location: Levanger
Street Address: TBD

Locality: Levanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Behandlere i poliklinikk

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: Helse Nord-Trøndelag kan tilby et røykfritt arbeidsmiljø. Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant…

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Trafikkdirigent

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: God fysisk og psykisk helse. Nokas er et ledende sikkerhetskonsern med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Cash Handling, Security og Systems.

Company: Nokas
Hiring Organization: Nokas
Salary: TBD
Location: Verdal kommune
Street Address: TBD

Locality: Verdal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: Frosta kommune har behov for tilkallingsvikarer i enhet Helse og omsorg. Etter nærmere avtale med avdelingslederne.

Company: Frosta kommune
Hiring Organization: Frosta kommune
Salary: TBD
Location: Frosta
Street Address: TBD

Locality: Frosta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Støttekontakter/fritidskontakter

Date: 2020-02-25 (Latest)

Job Description: Frosta kommune, enhet helse og omsorg har behov for flere støttekontakter og fritidskontakter. Våre tjenestemottakere er barn, ungdom og voksne med ulike behov…

Company: Frosta kommune
Hiring Organization: Frosta kommune
Salary: TBD
Location: Frosta
Street Address: TBD

Locality: Frosta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Helse Nord TrondelagSuggested Job Search
Data as of 2020-02-25 (Latest) with id 33323.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the company" is a phrase that will require lots of courage. When pronounced at the wrong period or in the wrong manner, it can employ a negative effect on your career. You may get a job offer with another company where the pay is higher, but you are still uncertain if that work place will be better then the current one. After all, it is not all about the money. What if you change your mind later? After all, this is not a straightforward decision. Of course your boss can forgive you and hire you back, nonetheless it is not guaranteed.