Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Er Du Interessert I Bil     It Jurist     Audi Jobs     Familierett Jobs     Front End Back End     Mi Analytiker Menneskebasert Innhenting     Style Jobs     Sykepleier Hjemmetjenesten     Business Controls Function Bcf Regional Director Asia Pac    

Searching for "Helsehus" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Helsehus Jobs 2019


Renholder

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus.

Company: Abildsø sykehjem, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Abildsø sykehjem, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Renholder Vikariat 100% og 60%

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus.

Company: Abildsø sykehjem, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Abildsø sykehjem, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Økonomikonsulent

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Etat for helsetjenester har et bredt fagfelt av tjenester lokalisert i Bergen Helsehus i Solheimsviken. Bergen Legevakt er samlokalisert med Helse Bergen sin…

Company: Bergen legevakt, Bergen kommune
Hiring Organization: Bergen legevakt, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig fastlegehjemmel

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Kontoret er lokalisert i et helsehus med sykehjem, hjemmetjeneste, ergoterapeut og fysioterapeut. Ønsker du en gunstig driftsavtale?

Company: Tinn Kommune
Hiring Organization: Tinn Kommune
Salary: TBD
Location: Tinn kommune
Street Address: TBD

Locality: Tinn kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helse- og omsorgssjef

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Tjenesten er organisert i tre virksomheter med Helsehus, aktivisering og mestring samt hjemmebasert omsorg. Til å lede helse og omsorgstjenestene våre søker vi…

Company: Rauma kommune
Hiring Organization: Rauma kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTilkallingsvikarer pleie/institusjon - Rauma helsehus

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: I april 2018 flyttet en nesten samlet helse- og omsorgstjeneste inn i Raumas nye helsehus. Helse- og omsorgstjenestene i Rauma består i dag av Koordinerende…

Company: Rauma kommune
Hiring Organization: Rauma kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider søkes til Base Håvet

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Samordnede tjenester til hjemmeboende har ca 150 årsverk fordelt på hjemmetjenesteavdelinger, Skinnarberga helsehus, avdeling Mestring og avdeling…

Company: Kongsberg kommune
Hiring Organization: Kongsberg kommune
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingssykepleier

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Ryen helsehus er et av 4 helsehus i Oslo kommune og dekker primært sektor sør i kommunen. Ryen Helsehus - administrasjon, Oslo kommune, Sykehjemsetaten.

Company: Ryen Helsehus - administrasjon, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Ryen Helsehus - administrasjon, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ekstravakter - Serviceavdelingen

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus.

Company: Ellingsrudhjemmet, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Ellingsrudhjemmet, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingssykepleier

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus.

Company: Ellingsrudhjemmet, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Ellingsrudhjemmet, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ergoterapeut - Solvang helsehus

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Solvang helsehus - Oslo kommune, Sykehjemsetaten. Solvang helsehus er ett av fire helsehus i Oslo kommune og dekker primært bydelene nord i kommunen.

Company: Solvang helsehus - Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Solvang helsehus - Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus.

Company: Kingosgate bo- og rehab. senter, dagsenter for personer med demens, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Kingosgate bo- og rehab. senter, dagsenter for personer med demens, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tjenesteleder felles nattjeneste

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Er du vår nye tjenesteleder for felles nattjeneste? Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god…

Company: Øvre Eiker kommune
Hiring Organization: Øvre Eiker kommune
Salary: TBD
Location: Hokksund
Street Address: TBD

Locality: Hokksund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagsykepleier 100% fast

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus.

Company: Uranienborghjemmet, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Uranienborghjemmet, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider søkes til Base Håvet

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Samordnede tjenester til hjemmeboende har ca 150 årsverk fordelt på hjemmetjenesteavdelinger, Skinnarberga helsehus, avdeling Mestring og avdeling…

Company: Kongsberg kommune Helse og omsorg
Hiring Organization: Kongsberg kommune Helse og omsorg
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiarar, fast st og vikariat, og helsefagarbeidar, vikariat

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Ved Lesja sjukeheim / Helsehus, er følgjande stillingar ledige: Lesja Helsehus, første byggetrinn er nettopp fullført, og ei ny sjukeheimsavdeling er tatt i…

Company: Lesja kommune, Lesja sjukeheim
Hiring Organization: Lesja kommune, Lesja sjukeheim
Salary: TBD
Location: Oppland
Street Address: TBD

Locality: Oppland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiarar og helsefagarbeidarar

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Ved Lesja sjukeheim / Helsehus, er følgjande stillingar ledige : Lesja Helsehus, første byggetrinn er nettopp fullført og ei ny sjukeheimsavdeling er tatt i…

Company: Lesja kommune
Hiring Organization: Lesja kommune
Salary: TBD
Location: Oppland
Street Address: TBD

Locality: Oppland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig vikariat i 100 % stilling som sykehjemslege i Halden kommune. Vikariatet er ledig fra januar 2020 med varighet til september 2020

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Halden helsehus er i omstilling for å videreutvikle kommunens helsehus, og i 2020 starter en stor ombygging og rehabilitering av bygget.

Company: Halden kommune
Hiring Organization: Halden kommune
Salary: TBD
Location: Østfold
Street Address: TBD

Locality: Østfold
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer Skien helsehus 2020 - Hjelpepleiere/helsefagagarbeidere

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Korttidsenheten, avklaringsenheten, lindrende enhet, rehabiliteringsenheten og øyeblikkelig-hjelp-enheten er som følge av Samhandlingsreformen lokalisert i…

Company: Skien kommune
Hiring Organization: Skien kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Gruppeleiarar for heimetenesta

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Stillingane erstattar koordinatorfunksjonen ein har hatt i dag, samt deler av stillinga til tidligare leiar for Helsehus. Nokre av oppgåvene som ligg til henne.

Company: Vaksdal kommune
Hiring Organization: Vaksdal kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Gruppeleiar

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Stillingane erstattar koordinatorfunksjonen ein har hatt i dag, samt deler av stillinga til tidligare leiar for Helsehus. 60% administrasjon og 40% turnus.

Company: Vaksdal kommune
Hiring Organization: Vaksdal kommune
Salary: TBD
Location: Dale
Street Address: TBD

Locality: Dale
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helse- og omsorgssjef

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Tjenesten er organisert i tre virksomheter med Helsehus, aktivisering og mestring samt hjemmebasert omsorg. Den er inkluderende for alle som bor i eller besøker…

Company: Rauma kommune
Hiring Organization: Rauma kommune
Salary: TBD
Location: Rauma kommune
Street Address: TBD

Locality: Rauma kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tannlege

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Klinikken åpnes på Fagerholt helsehus med apotek, treningssenter, hudpleie mm. Vi søker etter 2 tannleger i 100 prosent stilling som selvstendig næringsdrivende…

Company: Alero Tannhelsesenter AS
Hiring Organization: Alero Tannhelsesenter AS
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for HelsehusSuggested Job Search
Data as of 2019-12-14 (New) with id 0.

If you are switching jobs: When you change your job, choosing the best organization and the surroundings in which it is possible to work will most likely be only 1 / 2 of the job you have to perform for the switch of your career. It is also very essential to find a way to elegantly leave your prior job. It's advocated that you maintain genuine contacts with previous bosses and co-workers.