Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Blid Jobs     Skatterett Jobs     Agra Jobs     Daytime Jobs     National Jobs     Ducky As Jobs    

Searching for "Helsetjeneste" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Helsetjeneste Jobs 2020


Nyremedisinsk kontorseksjon søker ny sekretær!

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Fleksibel sekretær

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kvalitetsansvarlig - Oslo eller Molde

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Vi er en privat helsetjeneste. Kry er en helsetjeneste, hvor pasienter møter helsepersonell gjennom videokonsultasjoner via mobiltelefon eller nettbrett.

Company: Kry
Hiring Organization: Kry
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker miljøarbeider til Kafe pluss

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Psykisk helsetjeneste og rus i Senja kommune gir tjenester, råd og veiledning til innbyggere med Rus og Psykiske helseplager, og er en del av kommunens helse-…

Company: Senja kommune
Hiring Organization: Senja kommune
Salary: TBD
Location: Finnsnes
Street Address: TBD

Locality: Finnsnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Konsulent - Administrasjon

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKokk søkes til Hovedkjøkken Ullevål

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider / Medisinerstudent uten lisens /sykepleier

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær/sekretær

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier - driftsansvarlig på teststasjon for covid-19,...

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Kry er en digital helsetjeneste som tilbyr lege- og psykologtimer over video, samt utsendelse av hjemmetester. Rapportere internt og til kommunen.

Company: Kry
Hiring Organization: Kry
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sekretær/helsesekretær

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Utstyrskoordinator

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker etter psykolog

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fysioterapeut

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Laboratoriekonsulent i Noklus

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kommunikasjonsrådgiver

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Intensiv-/anestesisykepleier,engasjement

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog i Kry sin digitale tjeneste

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Vi er en privat helsetjeneste og får ikke støtte fra det offentlige. I 2018 lanserte Kry et tilbud om psykologitimer over video i Sverige.

Company: Kry
Hiring Organization: Kry
Salary: TBD
Location: Jobbe hjemmefra
Street Address: TBD

Locality: Jobbe hjemmefra
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Utstyrsrådgiver

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fleksibel sekretær

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Company: Barneseksjonen, Klinikk psykisk helse og avhengighet
Hiring Organization: Barneseksjonen, Klinikk psykisk helse og avhengighet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bioingeniør

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Anestesisykepleier - vi trenger deg!

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder Databasedrift

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: En meningsfylt jobb med formål å sikre en god og effektiv helsetjeneste. Til stillingen som enhetsleder i seksjon Databasedrift ønsker vi oss en person som har…

Company: Sykehuspartner HF
Hiring Organization: Sykehuspartner HF
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder ved Enhet for spesialanalyser

Date: 2020-10-26 (Latest)

Job Description: Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Asker
Street Address: TBD

Locality: Asker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for HelsetjenesteSuggested Job Search
Data as of 2020-10-26 (Latest) with id 14329.

If you are switching jobs: Industry experts state that whenever you inform your superiors that you will be leaving your job, the route back again is most likely gone. In this case, an imaginary collection is transformed that totally changes the business's relationships and atmosphere. Once you leave the business you'll most likely be replaced by someone else fairly quickly probably.