Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Diplomacy Jobs     Mentorprogram     Intensiv Skien Sykehuset Telemark Hf Jobs     Edb Regnskapsservice As Jobs     Spylebil Jobs     Executive And Administrative Assistant    

Searching for "Hjelpepleiar" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Hjelpepleiar Jobs 2020


74% stillingar i engasjement på natt, pt kvar 4. helg, for sjukepleiar/ helsefagarbeidar/ hjelpepleiar/ assistent

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Vi søkjer sjukepleiar/ helsefagarbeidar/ hjelpepleiar/ assistent. Helg, for sjukepleiar/ helsefagarbeidar/ hjelpepleiar/ assistent. Stillingane er ledig frå ca.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Helsefagarbeidar

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Fagbrev som helsefagarbeidar eller autorisasjon som hjelpepleiar. Vi søker etter helsefagarbeidarar/hjelpepleiarar i inntil 100 % faste stillingar med…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar - vikariat - Myratoppen/Skogvegen

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Vi søkjer etter deg som er autorisert helsefagarbeidar, hjelpepleiar eller omsorgsarbeidar: Bu- og habiliteringstenestene er ei eining med 290 tilsette som yter…

Company: Vestnes kommune - Solstua
Hiring Organization: Vestnes kommune - Solstua
Salary: TBD
Location: Vestnes kommune
Street Address: TBD

Locality: Vestnes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar - 54 % stilling- Oppigarden

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Vi søkjer etter deg som er autorisert helsefagarbeidar, hjelpepleiar eller omsorgsarbeidar: Hellandtunet består av tre frittliggande avdelingar;

Company: Vestnes kommune
Hiring Organization: Vestnes kommune
Salary: TBD
Location: Vestnes kommune
Street Address: TBD

Locality: Vestnes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


80 % vikariat som helsefagarbeidar ved Luster omsorgssenter

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Det vert ledig 80 % vikariat som helsefagarbeidar i sjukeheimsavdeling i tida 01.03.2021 - 31.12.2021. Evne til å arbeide aktivt, systematisk, målretta og…

Company: Luster Omsorgssenter Avd Sjukeheim
Hiring Organization: Luster Omsorgssenter Avd Sjukeheim
Salary: TBD
Location: Luster
Street Address: TBD

Locality: Luster
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsefagarbeider

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Vi søkjer deg som har autorisasjon som helsefagarbeidar eller hjelpepleiar, gjerne med relevant tilleggsutdanning. Då er du den vi er ute etter!

Company: Ål kommune
Hiring Organization: Ål kommune
Salary: TBD
Location: Ål
Street Address: TBD

Locality: Ål
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: 80% fast stilling som helsefagarbeidar, ledig frå 01.02.2021 - ID 1813. 27.11.20 Stillinga er i turnus med arbeid kvar 3. Er oppteken av fag og kvalitet.

Company: Vinje kommune
Hiring Organization: Vinje kommune
Salary: TBD
Location: Rauland
Street Address: TBD

Locality: Rauland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/hjelpepleier 54% fast

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: 2 årig Helsefagarbeidar - Hjelpepleiar utdanning. Sogndal kommune har ledig 54% fast stilling som helsefagarbeidar/hjelpepleiar Bu og miljøtenesta Balestrand…

Company: Sogndal kommune Bu- og miljøtenesta
Hiring Organization: Sogndal kommune Bu- og miljøtenesta
Salary: TBD
Location: Hafslo
Street Address: TBD

Locality: Hafslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar i Granvin

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Vernepleiar, hjelpepleiar og helsefagarbeidar kan også bli vurdert. Det er ledig 1-årsvikariat i 100 % stilling som sjukepleiar frå 1.2.2021 - 31.1.2022.

Company: Voss herad
Hiring Organization: Voss herad
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidarar

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Offentleg godkjend helsefagarbeidar eller hjelpepleiar. Stad kommune har ledige 4 x 100% faste stillingar ved Seljetunet omsorg og rehabilitering frå snarast.

Company: Seljetunet omsorg og rehabilitering
Hiring Organization: Seljetunet omsorg og rehabilitering
Salary: TBD
Location: Nordfjordeid
Street Address: TBD

Locality: Nordfjordeid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeidar helg/kveld

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Det er ynskjeleg med treårig vidaregående skule eller autorisasjon som barnepleiar, hjelpepleiar eller tilsvarande. Per i dag har stillinga arbeid kvar 4.

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ynskjer du ei helgestilling der du vil utgjere ein forskjell for ungdom?

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Det er ynskjeleg med treårig vidaregående skule eller autorisasjon som barnepleiar, hjelpepleiar eller tilsvarande. Per i dag har stillinga arbeid kvar 4.

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Suldal sjukeheim har ledig eit vikariat som helsefagarbeidar i 60 % stilling, f.o.m. Stilling er i turnus med arbeid 2 av 6 helger.

Company: Suldal kommune
Hiring Organization: Suldal kommune
Salary: TBD
Location: Sand
Street Address: TBD

Locality: Sand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


H-11 Sjukepleiar 100% st fast Tysvær heimeteneste Aksdal

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Heimetenesta i Tysvær kommune yter helse- og omsorgstenester til heimebuande med ulike hjelpebehov gjennom heile døgnet. Etter gjeldande avtale og regelverk.

Company: Tysvær kommune
Hiring Organization: Tysvær kommune
Salary: TBD
Location: Aksdal
Street Address: TBD

Locality: Aksdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


80 % vikariat som sjukepleiar/helsefagarbeidar ved Hafslo omsorgssenter

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: 80 % vikariat stilling som sjukepleier/helsefagarbeidar vert ledig frå 01.02.21 til og med 31.12.21. Offentleg godkjend sjukepleiar eller offentleg godkjend…

Company: Hafslo Omsorgssenter Avd Dagsenter
Hiring Organization: Hafslo Omsorgssenter Avd Dagsenter
Salary: TBD
Location: Hafslo
Street Address: TBD

Locality: Hafslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for HjelpepleiarSuggested Job Search
Data as of 2020-11-25 (New) with id 0.

If you are switching jobs: Once you change your job, choosing the best business and the surroundings in which you can work will usually be only half of the job you should perform for the change of your career. It is also very important to discover a way to elegantly leave your prior job. It is suggested that you keep up genuine contacts with ex - co-workers and bosses.