Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Viken Jobs     Indremisjon Jobs     Kveld Jobs     Styresystem Jobs     Prosjektleder Nedre Romerike     Serviceelektroniker Jobs     Tannklinikken Porsanger Jobs     Assistent Aktivitetsskolen     Barnevern Lokale Tiltak Oslo Kommune Bydel Alna Jobs    

Searching for "Hjemmesykepleie" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Hjemmesykepleie Jobs 2019


Sommervikariater - sykepleier, helsefagarbeider og assistent

Date: 2019-09-23 (New)

Job Description: Virksomhet pleie og omsorg består av sykehjem, hjemmesykepleie, boliger for fysisk og psykisk funksjonshemmede og praktisk bistand (hjemmehjelp).

Company: Aremark kommune
Hiring Organization: Aremark kommune
Salary: TBD
Location: Aremark kommune
Street Address: TBD

Locality: Aremark kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Er du ute etter en spennende og meningsfull jobb som personlig assistent? Fast helgestilling søkes.

Date: 2019-09-23 (New)

Job Description: Norlandia hjemmetjenester er et ledende selskap i Oslo innenfor Hjemmesykepleie og Praktisk bistand. Norlandia Care Group AS driver Hjemmeomsorg, barnehager,…

Company: Norlandia hjemmetjenester
Hiring Organization: Norlandia hjemmetjenester
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du ute etter en ny og spennende jobb? Positiv, nytenkende og klar for nye utfordringer?

Date: 2019-09-23 (New)

Job Description: Norlandia hjemmeomsorg er et ledende selskap i Oslo innenfor Hjemmesykepleie og Praktisk bistand. Norlandia Care Group AS driver Hjemmeomsorg, barnehager,…

Company: Norlandia hjemmeomsorg
Hiring Organization: Norlandia hjemmeomsorg
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Studentassistent / helsefagarbeider

Date: 2019-09-23 (New)

Job Description: Vanntårnet Omsorgsboliger består av 22 leiligheter fordelt på 6 leiligheter i et demenskollektiv og 16 leiligheter i ”tårnet” for personer med behov for…

Company: Porsgrunn kommune
Hiring Organization: Porsgrunn kommune
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


FINNMARK

Date: 2019-09-23 (New)

Job Description: Førerkort dersom du ønsker hjemmesykepleie. VACANT GIR HØYESTE TIMELØNN TIL ALLE SYKEPLEIERE SOM JOBBER I FINNMARK! Finnmarksvidda med jakt og fiske.

Company: Vacant
Hiring Organization: Vacant
Salary: TBD
Location: Finnmark
Street Address: TBD

Locality: Finnmark
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsEn meget lærerik og hyggelig jobb!

Date: 2019-09-23 (New)

Job Description: Vi leverer i dag Praktisk bistand, stasjonær hjemmesykepleie, døgnbemannet hjemmesykepleie og Brukerstyrt Personlig Assistanse.

Company: Ecura hjemmetjenester og BPA
Hiring Organization: Ecura hjemmetjenester og BPA
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-09-23 (New)

Job Description: Hjemmebaserte tjenester fordeles mellom hjemmesykepleie i omsorgsboliger og øvrige boenheter i kommunen, samt ved korttidsavdeling på bo- og…

Company: Rennesøy kommune
Hiring Organization: Rennesøy kommune
Salary: TBD
Location: Rennesøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Rennesøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidere til Unicare Hjemmetjenester, Bærum

Date: 2019-09-23 (New)

Job Description: Vi leverer hjemmesykepleie og praktisk bistand til brukere i Oslo. Vi trenger flinke helsefagarbeidere som tilkallingsvikarer. Fortrinnsvis egen bil (ved evt.

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidere og sykepleierstudenter til Unicare Hjemmetjenester

Date: 2019-09-23 (New)

Job Description: Vi leverer hjemmesykepleie og praktisk bistand til brukere i Oslo. Det er økende etterspørsel av våre tjenester og vi har behov for deg som er opptatt av…

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-09-23 (New)

Job Description: Erfaring fra hjemmesykepleie er ønskelig. Seksjonen inneholder 4 distrikter med hjemmesykepleie, ett team for hverdagsmestring og praktisk bistand.

Company: Hjemmetjeneste Holmenkollen, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
Hiring Organization: Hjemmetjeneste Holmenkollen, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Saksbehandler

Date: 2019-09-23 (New)

Job Description: 3 avdelinger for hjemmesykepleie (Nord, Midtre og Sør). Avdeling for mottak og forvaltning mottar og behandler henvendelser og søknader innen helse og omsorg,…

Company: Mottak og forvaltning, Oslo kommune, Bydel Alna
Hiring Organization: Mottak og forvaltning, Oslo kommune, Bydel Alna
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingssykepleier Hjemmetjenesten Sør/Vest

Date: 2019-09-23 (New)

Job Description: Hjemmetjenesten er et av de største tjenesteområdene i Lillehammer kommune og omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, hverdagsrehabilitering, heldøgns…

Company: Lillehammer Kommune
Hiring Organization: Lillehammer Kommune
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Brukerstyrt Personlig Assistent

Date: 2019-09-23 (New)

Job Description: For tiden har jeg hjemmesykepleie om morgenen og kvelden. Jeg er en voksen mann som søker assistenter som kan være mine armer og bein. Ryddig og til å stole på.

Company: Prima Omsorg As Avd Trøndelag
Hiring Organization: Prima Omsorg As Avd Trøndelag
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer ønskes til enhet

Date: 2019-09-23 (New)

Job Description: Hjemmesykepleie på dag, kveld og natt, hverdagsrehabiliteringsteam, og fysio- og ergoterapitjenesten, Dagsentrene, dagsenter bussjåfør, korttidslager…

Company: Grimstad
Hiring Organization: Grimstad
Salary: TBD
Location: Grimstad
Street Address: TBD

Locality: Grimstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Engasjement som brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Date: 2019-09-23 (New)

Job Description: Virksomhet primærhelse består av hjemmesykepleie, boliger for funksjonshemmede, avd. Hjemmetjenesten yter hjemmesykepleie til brukere i omsorgsboliger,…

Company: Askim Kommune
Hiring Organization: Askim Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Teamleder Ø7 bofelleskap

Date: 2019-09-23 (New)

Job Description: Hjemmesykepleie, praktisk bistand, praktisk bistand med opplæring, booppfølging, psykisk helsearbeid og tilrettelegger for bruk av velferdsteknologi.

Company: Seksjon rus-/psykisk helse, Helse og Mestring, bydel Grünerløkka, Oslo kommune
Hiring Organization: Seksjon rus-/psykisk helse, Helse og Mestring, bydel Grünerløkka, Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Voksen assistent søkes i Hokksund til fast og tilkalling stillinger.

Date: 2019-09-23 (New)

Job Description: Hjemmetjenestene våre holder til i Oslo og leverer tjenester til Oslo kommune og tilbyr Hjemmesykepleie, Stasjonær sykepleie og Hjemmehjelp.

Company: Ecura BPA
Hiring Organization: Ecura BPA
Salary: TBD
Location: Øvre Eiker kommune
Street Address: TBD

Locality: Øvre Eiker kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig stilling – Rekruttstillinger i pleie og omsorg

Date: 2019-09-23 (New)

Job Description: Hjemmetjenesten omhandler hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet. Hitra kommune har ledig faste rekruttstillinger i Pleie- og omsorgstjenesten.

Company: Hitra Kommune
Hiring Organization: Hitra Kommune
Salary: TBD
Location: Hitra kommune
Street Address: TBD

Locality: Hitra kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillinger pleie og omsorg

Date: 2019-09-23 (New)

Job Description: Ved�Marker Bo- og Servicesenter har kommunen samlet de fleste tjenestene som tilbys innen pleie og omsorg. I tillegg ligger det flere ubemannede omsorgsboliger…

Company: Marker kommune
Hiring Organization: Marker kommune
Salary: TBD
Location: Ørje
Street Address: TBD

Locality: Ørje
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Brukerstyrt personlig assistent

Date: 2019-09-23 (New)

Job Description: Vi leverer i dag Praktisk bistand, stasjonær hjemmesykepleie, døgnbemannet hjemmesykepleie og Brukerstyrt Personlig Assistanse.

Company: Ecura hjemmetjenester og BPA
Hiring Organization: Ecura hjemmetjenester og BPA
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer kokk og kjøkkenassistent

Date: 2019-09-23 (New)

Job Description: Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste…

Company: Midtre Gauldal Kommune
Hiring Organization: Midtre Gauldal Kommune
Salary: TBD
Location: Midtre Gauldal kommune
Street Address: TBD

Locality: Midtre Gauldal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for HjemmesykepleieSuggested Job Search
Data as of 2019-09-23 (New) with id 12737.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be a justification for labelling the workplace you have worked in as bad. You should tell your boss why you are leaving the company and you should point out things that bothered you, take action in a polite and professional way however. Keep a way of measuring professionalism that has led you to this correct point in your career. This can help one to make strong references in the future. In conversations with brand-new potential employers, it's important to be professional. You should also tell your better you are grateful for the opportunity which you have had in working for his or hers firm. You never know whenever your present boss will end up being a great reference. Remember that no one likes to be criticized. Not really from subordinates or co-workers even. Should they deserve it still. A person with whom you possess ever worked with can be a potentially positive reference. Do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.