Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Kveld Jobs     Utstillingen Jobs     Serviceelektroniker Jobs     Allsidig Bilmekaniker     Licence Jobs     Tolomarka Omsorg Og Avlastning Jobs     Fullstackutviklere Som Driver Frem Nyutvikling     Selger Regionansvarlig     Dyktig Prosjektleder    

Searching for "Hjemmesykepleie" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Hjemmesykepleie Jobs 2020


Ledige helgestillinger Eikertun Helsehus

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: Eikertun Helsehus er organisert i Seksjon helse og omsorg, under tjenester til hjemmeboende som består av trivsels- og mestringssenter, omsorgsboliger med…

Company: Øvre Eiker kommune
Hiring Organization: Øvre Eiker kommune
Salary: TBD
Location: Øvre Eiker kommune
Street Address: TBD

Locality: Øvre Eiker kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Helsefagarbeider rehabiliteringsavdeling Eikertun Helsehus

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: Helsehuset har også trivsels- og mestringssenter, omsorgsboliger med bemanning, hjemmesykepleie-, hjemmehjelp-, og korttidsavdelinger med til sammen ca 120…

Company: Øvre Eiker kommune
Hiring Organization: Øvre Eiker kommune
Salary: TBD
Location: Øvre Eiker kommune
Street Address: TBD

Locality: Øvre Eiker kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer - hjemmetjenesten

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: Hjemmebaserte tjenester søker sommervikarer til hjemmesykepleie, praktisk bistand og brukerstyrt. Personlig assistanse - Sykepleiere, helsefagarbeidere,…

Company: Eidsvoll kommune
Hiring Organization: Eidsvoll kommune
Salary: TBD
Location: Eidsvoll Verk
Street Address: TBD

Locality: Eidsvoll Verk
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer, sykepleiere, helsefagarbeidere, studenter Ambulerende nattjeneste

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: Tjenesten er kommunedekkende hjemmesykepleie på natt, og har 12 personer på jobb hver natt som jobber i team på 2 personer i 6 biler. Vi søker etter deg som:

Company: Hjemmetjenester Vest, Kristiansand kommune
Hiring Organization: Hjemmetjenester Vest, Kristiansand kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer ønskes til enhet

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: Hjemmesykepleie på dag, kveld og natt, hverdagsrehabiliteringsteam, og fysio- og ergoterapitjenesten, Dagsentrene, dagsenter bussjåfør, korttidslager…

Company: Grimstad
Hiring Organization: Grimstad
Salary: TBD
Location: Grimstad
Street Address: TBD

Locality: Grimstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFerievikarer: Fag- eller pleiemedarbeider

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: Eigersund kommune trenger ferievikarer som fagarbeider eller pleiemedarbeider sommeren 2020. Aktuell periode er 22.06.20 - 19.08.20.

Company: Eigersund Kommune
Hiring Organization: Eigersund Kommune
Salary: TBD
Location: Egersund
Street Address: TBD

Locality: Egersund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


SOMMERVIKARER I HJEMMESYKEPLEIEN

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: Hjemmetjenesten i Bydel Vestre Aker har består av 4 distrikt hjemmesykepleie, og et distrikt for hverdagsmestring. Vi har egen nattjeneste og praktisk bistand.

Company: Hjemmetjeneste Vinderen
Hiring Organization: Hjemmetjeneste Vinderen
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Farmasøyt - vikariat

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: Kontrollering av resepter til hjemmesykepleie. Det skjer mye i bakresepturen, da vi har leveranse til fem sykehjem, hjemmesykepleie og legekontor.

Company: Apotek 1
Hiring Organization: Apotek 1
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ønsker du deg sommerjobb/ekstravakter hos en arbeidsgiver med motto "engasjert for mennesket"?

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: Sykehjem, hjemmesykepleie, helsefagarbeider, vernepleier, sykepleier. Bli kjent med DIAKONHJEMMET OMSORG. Vi trenger deg som ferievikar/ekstravakt på et av tre…

Company: Diakonhjemmet Omsorg AS
Hiring Organization: Diakonhjemmet Omsorg AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstekonsulent/Saksbehandler

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: Saksbehandling innenfor hjemmesykepleie, institusjonsplasser, oppfølging av inneliggende brukere og klagesaker. Innsatsteam, Oslo kommune, Bydel Østensjø.

Company: Innsatsteam, Oslo kommune, Bydel Østensjø
Hiring Organization: Innsatsteam, Oslo kommune, Bydel Østensjø
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Apotektekniker/apotekmedarbeider - Tilkallingsvikar/lørdagshjelp

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: Apotekets gjøremål er hovedsakelig leveranser til sykehuset i Sandnessjøen og til sykehjem, hjemmesykepleie, legekontor, tannlegekontor og veterinærer i…

Company: Apotek 1
Hiring Organization: Apotek 1
Salary: TBD
Location: Alstahaug kommune
Street Address: TBD

Locality: Alstahaug kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Beredskapspool for helsepersonell

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: Oppgaver innenfor hjemmesykepleie, sykehjem eller boliger for funksjonshemmede etter behov for å sikre og opprettholde forsvarlige helsetjenester.

Company: Skiptvet kommune
Hiring Organization: Skiptvet kommune
Salary: TBD
Location: Skiptvet
Street Address: TBD

Locality: Skiptvet
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledige stillinger ved Nesseby helsesenter; sykepleiere, helsefagarbeidere/ hjelpepleiere og kokk

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: For stillinger i hjemmesykepleie kreves førerkort klasse B. Nesseby helsesenter består av sykeavdeling, hjemmesykepleie, kjøkken, legesenter/laboratoriet,…

Company: Nesseby kommune
Hiring Organization: Nesseby kommune
Salary: TBD
Location: Varangerbotn
Street Address: TBD

Locality: Varangerbotn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Farmasøyt

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: I tillegg har apoteket multidose, institusjon, LAR og hjemmesykepleie. Apotek 1 er Norges største apotekkjede og vi er i stadig vekst. Vårt mål er å være nr.

Company: Apotek 1
Hiring Organization: Apotek 1
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Apotektekniker

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: Kundebehandlingen i reseptur og selvalget, leveranser til sykehuset i Sandnessjøen og til sykehjem, hjemmesykepleie, legekontor, tannlegekontor og veterinærer i…

Company: Apotek 1
Hiring Organization: Apotek 1
Salary: TBD
Location: Alstahaug kommune
Street Address: TBD

Locality: Alstahaug kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


80 % vikariat assistent hjemmesykepleien

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: Hjemmesykepleie, helse, assistent, ufaglært, pleiemedhjelper. Vi søker etter en trivelig kollega, som har lyst til å inntre i vårt 1.

Company: BOHJEMME AS
Hiring Organization: BOHJEMME AS
Salary: TBD
Location: Billingstad
Street Address: TBD

Locality: Billingstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kundereiser/Design; betydelig netthandelsrolle innen helse og retail

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: På Skårersletta ligger Apotek 1 sitt sentralapotek som håndterer all netthandel i tillegg til leveranser til veterinærer, sykehus, hjemmesykepleie osv.

Company: Glasspaper AS
Hiring Organization: Glasspaper AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier med saksbehandlerkompetanse

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: Saksbehandling innenfor hjemmesykepleie, institusjonsplasser og dagsenter. Nes kommunes overordnede mål er at innbyggerne skal kunne leve det gode liv i eget…

Company: Nes kommune
Hiring Organization: Nes kommune
Salary: TBD
Location: Årnes
Street Address: TBD

Locality: Årnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider 100% og 75% vikariat - Hjemmesykepleie øst

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: Hjemmesykepleie øst er en virksomhet i Etat hjemmesykepleie som gir hjemmesykepleietjenester til. Helsefagarbeider 100% og 75% vikariat - Hjemmesykepleie øst.

Company: Fredrikstad kommune
Hiring Organization: Fredrikstad kommune
Salary: TBD
Location: Fredrikstad
Street Address: TBD

Locality: Fredrikstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider til oppdrag på sørlandet sommeren 2020

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: For våre kunder søker vi helsefagarbeider for ulike oppdrag i hjemmesykepleie eller sykehjem på sørlandet - for sommeren 2020.

Company: Helse Personal AS
Hiring Organization: Helse Personal AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Farmasøyt

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: Leveranser til institusjoner og hjemmesykepleie. I tillegg kommer multidose, rigger og skip, veterinærer og leveranser til institusjoner og hjemmesykepleie.

Company: Apotek 1
Hiring Organization: Apotek 1
Salary: TBD
Location: Hammerfest
Street Address: TBD

Locality: Hammerfest
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider 100% vikariat - Høgehaug

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: Vi har en stor hjemmetjeneste og 2 sykehjem som utfører tjenester til langtidspasienter, korttidspasienter, hjemmesykepleie, avlastning mm.

Company: Hol kommune
Hiring Organization: Hol kommune
Salary: TBD
Location: Hol kommune
Street Address: TBD

Locality: Hol kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Farmasøyt - vikariat

Date: 2020-05-13 (Latest)

Job Description: Våre hovedoppgaver er kundebehandling i selvvalg og reseptur, samt leveranser til Kragerø hjemmesykepleie med multidose. Pålitelig, frisk, engasjert og nær.

Company: Apotek 1
Hiring Organization: Apotek 1
Salary: TBD
Location: Kragerø kommune
Street Address: TBD

Locality: Kragerø kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for HjemmesykepleieSuggested Job Search
Data as of 2020-05-13 (Latest) with id 14713.

If you are switching jobs: Experts express that when you inform your superiors that you are leaving your job, the path back again is most probably gone. In this full case, an imaginary collection is changed that totally changes the business's relationships and atmosphere. Once you leave the business you'll most likely be replaced by another person rapidly probably.