Humaniora Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Virksomhet Tjenester Og Forvaltning Jobs     Merkantil Prosjektstilling     Fagarbeider Sykepleierstudenter     Bo Tjenester I Arna Og Asane Bergen Kommune Jobs     Diverse Jobs     Etter En Dyktig Og Engasjert Medarbeider    

Searching for "Humaniora" job or career in Norway? CareerDP is your all in one easy to use job site that can assist you in your job search. We wish you good luck in finding a new job!


Search parameters used for querry: Humaniora job / Humaniora career / vacancy; job location: Norway. Your search resuts are below.

Bibliotekar (vikariat)

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Ved Universitetsbiblioteket (UB) er det ledig 100 % stilling (vikariat) som bibliotekar (stillingskode 1410 bibliotekar) i 6 mnd fra 15. august 2022.

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Advertisement

Stipendiat i humaniora (historie) med særlig vekt på historisk kartografi

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Har erfaring med digital humaniora og databaser på nett. For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i historie eller annet humaniora-fag og dokumenterte…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVitenskapelig assistent

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Det er ledig 1-2 fulltidsstillinger som vitenskapelig assistent ved Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition (LCBC www.oslobrains.no), ved Psykologisk…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRådgiver - studieadministrasjon

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Vi har for tiden en ledig stilling som rådgiver i administrasjonen ved Institutt for pedagogikk innen studieadministrasjon.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAdvertisement

Førsteamanuensis i idéhistorie

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: En stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i idéhistorie er ledig ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsStipendiat i pedagogikk

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Stillingen gjelder for en periode på 3 år og ph.d.-studier på fulltid med mulighet for forlengelse i form av et gjennomføringsstipend.

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKitchen crew (ekstrahjelp)

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Bachelor eller høyere fra relevant fagområde (språk, humaniora, økonomi, jus , samfunnsfag, journalistikk, teknologi, informatikk, etterretning, politi, forsvar…

Company: Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning - Seksjon for etterretning, Nordland politidistrikt
Hiring Organization: Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning - Seksjon for etterretning, Nordland politidistrikt
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsForsikringsrådgiver

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Høyere utdanning innen samfunnsvitenskap, humaniora, rettsvitenskap (jus) e.l. på minimum masternivå.

Company: Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Hiring Organization: Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsUniversitetslektor i engelsk språk og didaktikk

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Instituttets studietilbud innenfor engelsk omfatter årsstudium, bachelor- og masterprogram, lektorutdanning, grunnskolelærerutdanning (GLU), praktisk-pedagogisk…

Company: Universitetet i Agder
Hiring Organization: Universitetet i Agder
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsProsjektleder

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Høyere utdanning ved høyskole/universitet eller tilsvarende. Evne til å prioritere og gjennomføre arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag.

Company: Catalysts
Hiring Organization: Catalysts
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBarne- og ungdomsarbeider

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Stillingene er i utgangspunktet knyttet til alle emner i pedagogikk på ulike nivå i barnehagelærerutdanningene (BLU), etter- og videreutdanning samt…

Company: Universitetet i Sørøst-Norge
Hiring Organization: Universitetet i Sørøst-Norge
Salary: TBD
Location: Notodden
Street Address: TBD

Locality: Notodden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsStipendiat innen mangfold, inkludering og læring

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Stillingen gjelder for en periode på 3 år og ph.d.-studier på fulltid med mulighet for forlengelse i form av et gjennomføringsstipend.

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFørstekonsulent/rådgiver i økonomistyring

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Overordnet økonomistyring for fakultetets enheter i et flerårig perspektiv. Du vil få en egen portefølje (flere institutt/senter) som du vil sørve og yte…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsStipendiat i øst-europeiske kulturstudier: “Kjønn, lyd og protest i dagens Hviterussland

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende innen humaniora eller samfunnsfag, med dokumenterte russiskkunnskaper tilsvarende minimum 100 studiepoeng fra…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsEtterretningsanalytiker

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Bachelor eller høyere fra relevant fagområde (språk, humaniora, økonomi, jus , samfunnsfag, journalistikk, teknologi, informatikk, etterretning, politi, forsvar…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPsykolog

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Erfaring med håndtering av persondata og/eller kunnskap om personvernlovgivning.

Company: Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Hiring Organization: Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVisedekan for forskning

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har en bred studieportefølje med virksomhet på syv av universitetets åtte campuser.

Company: USN
Hiring Organization: USN
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKjøkkenassistent

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Stillingene er knyttet til Institutt for Pedagogikk (IPED) og nærmeste overordnede er instituttleder/instituttnestleder.

Company: Universitetet i Sørøst-Norge
Hiring Organization: Universitetet i Sørøst-Norge
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsUniversitetslektor - Universitetsbibliotekar, Det teologiske fakultet og Universitetsbiblioteket

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Kvalitet i forskning og undervisning er sentralt for Universitetet i Oslo (UiO). Den som tilsettes må ha teologisk eller religionsfaglig kompetanse til å…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsStipendiat i arkeologi

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Stillingen gjelder for en periode på 3 år og ph.d.-studier på fulltid med mulighet for forlengelse i form av et gjennomføringsstipend.

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Detailsavdelingsleder

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Relevant utdanning innen samfunnsfag, pedagogikk, humaniora eller musikk, fortrinnsvis på masternivå. Ved Norges musikkhøgskole er det ledig vikariat i 100 %…

Company: Norges musikkhøgskole
Hiring Organization: Norges musikkhøgskole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBarnehagelærer

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Institutt for språk og litteratur søker medarbeider i midlertidig 100 % stilling for en periode på ett år, med mulighet til forlengelse.

Company: Universitetet i Sørøst-Norge
Hiring Organization: Universitetet i Sørøst-Norge
Salary: TBD
Location: Borre
Street Address: TBD

Locality: Borre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsShow more jobs and careers for HumanioraSuggested Job Search
Data as of 2022-08-06 (Latest) with id 4442. Database job listings: 1,011,382 jobs and growing. Find more jobs near me.

If you are switching jobs: Experts claim that whenever you inform your superiors that you will be leaving your job, the way back is most probably gone. In this case, an imaginary line is transformed that completely changes the company's relationships and atmosphere. Once you leave the business you will almost certainly replaced by another person fairly quickly.