Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Skjetten Jobs     Autorisert Helsefagarbeider 23 Vikariat Helg Tjenesten For Funksjonshemmede     Vikarer Jobs     Maritime Jobs     Feltsalg Jobs     Inderoy Kommune Jobs     Einingsleiar Jobs     Marketing Jobs     Gyldendal Asa Jobs    

Searching for "Industriell" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Industriell Jobs 2019


Automasjonsingeniør - Hardware

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Vi leverer alt fra engineerings,- automatiserings-, industriell IT-, elektro- og telekommunikasjonssystemer, til turbin-, kompressor- og prosessløsninger....

Company: Siemens AG
Hiring Organization: Siemens AG
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Konsulent ERP

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Har fullført høyere utdanning innen økonomi og/eller IT, for eksempel IT-økonomi, økonomi, industriell økonomi, informatikk, E-business eller lignende....

Company: Unit4
Hiring Organization: Unit4
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver til et av Norges ledende Analysemiljø

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Utdanning på mastergradsnivå innenfor økonomi/samfunnsøkonomi, statsvitenskap, ingeniørfag eller industriell økonomi....

Company: HR Prosjekt
Hiring Organization: HR Prosjekt
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Controller søkes

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Arbeidsoppgaver Utarbeidelse og oppfølging av budsjett og økonomiplan Måneds-, tertial- og årsrapportering på økonomi og statistikk Identifisere og...

Company: Økonomi - og virksomhetsstyringsavdelingen
Hiring Organization: Økonomi - og virksomhetsstyringsavdelingen
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsNGL-uttak Kårstø

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Student fra universitet/høyskole innen prosess og/eller industriell økonomi. Kårstøs evne til økt verdiskapning knyttet til NGL-uttak....

Company: Gassco
Hiring Organization: Gassco
Salary: TBD
Location: Karmøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Karmøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Produksjonsleder Overflate

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Gjennom en lang industriell historie har selskapet opprettet seg solid fotfeste, og Bilfinger Industrier er i dag en ledende ISO-bedrift....

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undervisning: Idrettsfag/kroppsøving - Stord vgs

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Totalt har skulen ca 1000 elevar, fordelt på utdanningsprogramma Idrett, Medium og kommunikasjon, Musikk, dans og drama, Studiespesialisering, Bygg- og...

Company: Hordaland Fylkeskommune
Hiring Organization: Hordaland Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærlinger innen isolatørfaget

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Gjennom en lang industriell historie har selskapet opprettet seg solid fotfeste, og Bilfinger Industrier er i dag en ledende ISO-bedrift....

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Operatører

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Fagbrev/utdanning innen produksjonsteknikk, kjemiprosess, industriell næringsmiddelproduksjon, automasjon eller mekaniske fag....

Company: EWOS
Hiring Organization: EWOS
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undervisningsstilling på realfag

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: 33 klasser) innen programområdene studiespesialiserende, idrettsfag, service og samferdsel, elektro, helse og oppvekst, spesialundervisning i mindre grupper,...

Company: Rogaland fylkeskommune
Hiring Organization: Rogaland fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærlinger innen Industrimalerfaget

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Gjennom en lang industriell historie har selskapet opprettet seg solid fotfeste, og Bilfinger Industrier er i dag en ledende ISO-bedrift....

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærlinger innen Stillasbyggerfaget

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Gjennom en lang industriell historie har selskapet opprettet seg solid fotfeste, og Bilfinger Industrier er i dag en ledende ISO-bedrift....

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jurist/advokat

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Erfaring fra petroleumsvirksomhet eller annen industriell virksomhet, eventuelt regulering av industriell virksomhet en fordel....

Company: Gassco
Hiring Organization: Gassco
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialister/forskere til avdeling Termisk energi

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Avdeling Termisk energi ved SINTEF Energi utvikler og gjennomfører prosjekter med utgangspunkt i utnyttelse av termisk energi - fra industriell overskuddsvarme...

Company: SINTEF Energi AS
Hiring Organization: SINTEF Energi AS
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Industriell forretningsutvikler

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Herøya Industripark i Porsgrunn er en av Nordens ledende arenaer for industriell produksjon, pilotering, etablering og utvikling....

Company: Herøya Industripark AS
Hiring Organization: Herøya Industripark AS
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver / karriereveileder

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Elektrofag, helse- og oppvekstfag, medieproduksjon, service og samferdsel ordinært løp og YSK-løp, teknikk og industriell produksjon, dessuten tilrettelagt...

Company: Bleiker videregående skole
Hiring Organization: Bleiker videregående skole
Salary: TBD
Location: Bærum kommune
Street Address: TBD

Locality: Bærum kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærere/vernepleiere på tilrettelagt opplæring

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Studiespesialisering, studieforberedende med idrettsfag, studieforberedende med kunst, design og arkitektur, elektrofag, design og håndverk, helse- og...

Company: Ås videregående skole
Hiring Organization: Ås videregående skole
Salary: TBD
Location: Follo
Street Address: TBD

Locality: Follo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


UI / UX - designere som vil jobbe for bærekraftig samfunn!

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Powel har gjennom målbevisst satsning i mange år bygget opp UI/UX- og designkompetanse som gjør oss i stand til å tilby produkter og tjenester som er...

Company: Powel
Hiring Organization: Powel
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærere med spesialpedagogikk

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Studiespesialisering, studieforberedende med idrettsfag, studieforberedende med kunst, design og arkitektur, elektrofag, design og håndverk, helse- og...

Company: Ås videregående skole
Hiring Organization: Ås videregående skole
Salary: TBD
Location: Follo
Street Address: TBD

Locality: Follo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undervisning: Kroppsøving - Voss vgs

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Bygg – og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EL) , Naturbruk (NA), Restaurant- og matfag (RM), Teknikk- og industriell produksjon (TIP) og eiga avdeling for...

Company: Hordaland Fylkeskommune
Hiring Organization: Hordaland Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undervisning: Naturbruk - villmarksliv - Voss vgs

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Bygg – og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EL) , Naturbruk (NA), Restaurant- og matfag (RM), Teknikk- og industriell produksjon (TIP) og eiga avdeling for...

Company: Hordaland Fylkeskommune
Hiring Organization: Hordaland Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undervisning: TIP - Voss vgs

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Frå 01.08.2019 har me ledig stilling på teknikk og industriell produksjon. Bygg – og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EL) , Naturbruk (NA), Restaurant- og...

Company: Hordaland Fylkeskommune
Hiring Organization: Hordaland Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for IndustriellSuggested Job Search
Data as of 2019-05-20 (New) with id 0.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be an excuse for labelling the workplace you have worked in as bad. You should show your boss why you are leaving the business and you ought to point out things that bothered you, take action in a polite and professional way however. Keep a measure of professionalism that has led one to this correct point in your career. This can help one to make solid references later on. In conversations with fresh potential employers, it is necessary to be professional. It's also advisable to tell your first-class that you are grateful for the opportunity that you have had in working for his or even hers business. You won't ever know when your present boss will prove to be a great reference. Remember that no one loves to be criticized. Not really from subordinates or colleagues even. Even though they deserve it. A person with whom you have ever worked with could be a potentially positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.