Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Arena Jobs     Lervig Jobs     Cutters Norway Jobs     Splunk Og Siem Spesialist     Hesnes Montessoriskole Jobs     Samfunnsmessig Jobs     Wattsight Jobs     Automasjon Kybernetikk Elektro     Risenga Jobs    

Searching for "Jordmor" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Jordmor Jobs 2020


Jordmor

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: 2 x 50 % fast stilling, for tiden nattstilling. Fødeavdelingen består av Senter for fostermedisin og svangerskapspoliklinikk, Føde observasjon, Fødeseksjonen,…

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Jordmor

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: Må ha norsk autorisasjon som jordmor. Seksjon føde/barsel i Molde har ledig fast 100% stilling for jordmor. Molde sjukehus er eit av fire sjukehus i Helse Møre…

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Molde
Street Address: TBD

Locality: Molde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor - 70% fast stilling

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: Ved føde/barsel Kongsvinger søker vi jordmor til 70% fast stilling, med tiltredelse januar 2021. Føde post Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: Vi har gleden av å kunne tilby vikariat i 100% stilling som autorisert sykepleier og jordmor ved Kvinneklinikken, UNN Narvik. Vår visjon er å gi.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Narvik
Street Address: TBD

Locality: Narvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: Jordmor oppgaver tilknyttet svangerskap, fødsel og barseltid. Det ønskes primært jordmor til stillingen, men sykepleier kan søke og vil bli vurdert.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsJordmor

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: Tjenesten er flerfaglig med helsesykepleiere, helsesekretær, lege, jordmor og barnevernspedagoger. Østre Toten kommune er en arbeidsplass med fokus på verdiene …

Company: Østre Toten kommune Helsestasjonstjenesten
Hiring Organization: Østre Toten kommune Helsestasjonstjenesten
Salary: TBD
Location: Lena
Street Address: TBD

Locality: Lena
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: Ledig stilling for jordmor i 40 % vikariat. 31.7.21 ledig inntil 40 % vikariat for jordmor. Stillingen er lokalisert på helsestasjonen, og jordmor arbeider…

Company: Frosta kommune
Hiring Organization: Frosta kommune
Salary: TBD
Location: Frosta
Street Address: TBD

Locality: Frosta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: Vi søker stadig prosjektmidler for å kunne utvikle tjenesten, og har for tiden fokus på den første samtalen/livsstilsamtalen og hjemmebesøk av jordmor.

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Sandvika
Street Address: TBD

Locality: Sandvika
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor/helsesykepleier på Svalbard

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: Vi søker etter sykepleiere med tilleggsutdanning som jordmor og helsesykepleier med bred erfaring fra kommunehelsetjenesten. Vår visjon er å gi.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: Motivert jordmor med ønske om personlig utvikling. Vi har ledig 5 x 50 % faste stillinger, samt 2 x 80 % st. vikariat som jordmor.

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: Sykehuset i Vestfold HF- Kirurgisk post 4C føde og barsel. Seksjon kirurgisk post 4C føde og barsel har ca.1900 fødsler pr år. 1 x 50 % fast stilling.

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: Du må ha norsk autorisasjon som jordmor. Som jordmor skal du kunne ha ansvar for gravide, fødende og barselkvinner, samt gynekologiske pasienter.

Company: Helgelandssykehuset HF
Hiring Organization: Helgelandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Sandnessjøen
Street Address: TBD

Locality: Sandnessjøen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: Ønskelig med bred jordmor- og sykepleieerfaring samt erfaring fra tilsvarende avdeling som akuttavdelinger, gyn/fødeavdeling/mottak/legevakt.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor Føde/gyn- mottak

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: Ønskelig med bred jordmor- og sykepleieerfaring samt erfaring fra tilsvarende avdeling som akuttavdelinger, gyn/fødeavdeling/mottak/legevakt.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: Vi trenger en erfaren jordmor som er vant til å ta selvstendige avgjørelser og som håndterer evt uplanlagte fødsler i ambulansen. Vi ønsker deg velkommen hit.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Rjukan
Street Address: TBD

Locality: Rjukan
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor på føde og barsel

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: Jordmor på føde og barsel. Vi kan tilby 50-100% fast stilling som jordmor. Vi har blant annet tilbud om innskrivningssamtale med jordmor før fødsel for alle som…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialhjelpepleier

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: I samarbeid med jordmor ha ansvar for føde og barselkvinner. Kirurgisk klinikk, Kirurgisk post 4C føde og barsel. 1 x 50 % fast stilling med oppstart 01.12.20.

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fysioterapeut, vikariat - 50% stilling

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: Familiesenteret består i dag av jordmor-, helsestasjons-, skolehelse- og fysioterapitjenester, reisevaksinasjon, ungdomsteam og friskliv for barn og unge.

Company: Øvre Eiker kommune
Hiring Organization: Øvre Eiker kommune
Salary: TBD
Location: Øvre Eiker kommune
Street Address: TBD

Locality: Øvre Eiker kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: Kongsberg ligger sentralt plassert på Østlandet og er en kommune med 26 000 innbyggere, 90 % innenfor bygrensen. Vi har ca 350 fødsler i året.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pleieassistent

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: Medisinsk klinikk, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Isolatposten. Infeksjonsmedisinsk isolatpost søker etter pleiemedhjelper! Da kan dette være noe for deg!

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor - Helsestasjonen

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: Erfaring som jordmor fra kommunehelsetjenesten er en fordel. Vi har ledig 1/1 stilling som Jordmor ved Helsestasjonen- og skolehelsetjenesten.

Company: Barne- og familieenheten
Hiring Organization: Barne- og familieenheten
Salary: TBD
Location: Sør-Varanger kommune
Street Address: TBD

Locality: Sør-Varanger kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnepleier 100% stilling, fast.

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: Barnepleier 100% stilling, fast, ved Fødeavdelingen, p.t. Fødeavdelingen består av Senter for fostermedisin og svangerskapspoliklinikk, Føde observasjon,…

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: Helsefagarbeider assisterer jordmor i forbindelse med fødsel. På barsel samarbeider man med jordmor i oppfølgingen av barselkvinner og nyfødte.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2020-09-17 (Latest)

Job Description: DPS Øvre Telemark, døgnseksjonen Notodden søker helsefagarbeider. Seksjonen er en sengepost med miljøterapeutisk profil og personalgruppen er tverrfaglig…

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Notodden
Street Address: TBD

Locality: Notodden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for JordmorSuggested Job Search
Data as of 2020-09-17 (Latest) with id 34574.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the business" is really a phrase that will require plenty of courage. When pronounced at the incorrect time or in the wrong manner, it can employ a negative effect on your profession. You can find a job offer you with another corporation where the pay is higher, but you are still not sure if that ongoing work place will undoubtedly be better then your current one. After all, it is not all about the amount of money. Imagine if you change your brain later? After all, this is simply not an easy decision. Of course your boss can forgive you and hire you back, nonetheless it is not guaranteed.