Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Statkraft Cfo Area Jobs     A Personell As Jobs     Sikt Jobs     Material Jobs     Obs Alnabru Jobs     Takt Jobs     Norsk Gulvservice As Jobs     Havyard Jobs     Chemical Jobs    

Searching for "Jordmor" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Jordmor Jobs 2020


Jordmor

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Ønskelig med bred jordmor- og sykepleieerfaring samt erfaring fra tilsvarende avdeling som akuttavdelinger, gyn/fødeavdeling/mottak/legevakt.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Ferievikar Jordmor og Barnepleiere

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Jordmor i bakvakt om det er jordmor og barnepleier på vakt. For stillinger som jordmor, sykepleier og helsefagarbeider / hjelpepleier kreves det norsk…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor- Bemanningssenteret

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Norsk autorisasjon som jordmor og sykepleier. Relevant oppdatert erfaring som jordmor ved fødeavdeling. Som Jordmor får du ansvar for svangerskap, fødsel- og…

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Jordmor, 100% kombinert fast stilling ved Føde observasjon og St.Olavs fødestueFødeavdelingen. Jordmor som jobber her har fokus på å fremme den normale fødselen…

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Vi ser etter en jordmor som er selvstendig og med gode samarbeidsevner. Ved fødestua i Lofoten er det ledig følgende stillinger:

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Lofoten
Street Address: TBD

Locality: Lofoten
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsJordmor

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Som jordmor hos oss arbeider du tett sammen med barnepleiere i så vel fødesituasjoner som barselpleie. Kirurgisk klinikk, Kirurgisk post 4C føde og barsel.

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier Spesialsykepleier Jordmor

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre søkes til sommeren 2020. Bemanning - timelønnede, Sykehuset i Vestfold HF. Hver helg og i 3-delt turnus.

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Aurskog-Høland kommune - Sekretær på helsestasjonen, Forebyggende tjenester

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Helsestasjonen ligger i kommunens nye helsehus på Bjørkelangen og består av helsesykepleiere, jordmor, fysioterapeut, leger samt sekretær.

Company: Aurskog-Høland kommune
Hiring Organization: Aurskog-Høland kommune
Salary: TBD
Location: Aurskog-Høland kommune
Street Address: TBD

Locality: Aurskog-Høland kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du den vi ser etter?

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Er du den vi ser etter? Avdeling for generell nevrologi/endokrinologi søker sykepleier! En av våre dyktige ansatte går av med pensjon og vi ser etter deg som er…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier og jordmor i somatikken - sommer 2020

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Spesialsykepleier og jordmor i somatikken - sommer 2020. Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier eller som jordmor. Mulighet for jobb til høsten.

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarvikariat som jordmor

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Det er krav om dokumentert autorisasjon som jordmor i Noreg. Fødeseksjonen ved Kvinneklinikken har om lag 5000 fødslar årleg. Føde 1, Føde 2, Storken og Barsel.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nevropsykolog

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Nevroklinikken har ledig 2 faste 100 % stillinger for spesialist i klinisk nevropsykologi. Nevroklinikken består av seksjon for generell nevrologi, akutt…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Vi søker stadig prosjektmidler for å kunne utvikle tjenesten, og har for tiden fokus på den første samtalen/livsstilsamtalen og hjemmebesøk av jordmor.

Company: Helsestasjoner i Bærum øst
Hiring Organization: Helsestasjoner i Bærum øst
Salary: TBD
Location: Bekkestua
Street Address: TBD

Locality: Bekkestua
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Vi ser etter en jordmor som er selvstendig og med gode samarbeidsevner. Ved fødestua i Lofoten er det ledig følgende stillinger:

Company: Fødestue Lofoten, Nordlandssykehuset
Hiring Organization: Fødestue Lofoten, Nordlandssykehuset
Salary: TBD
Location: Gravdal
Street Address: TBD

Locality: Gravdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Familieveileder

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Samtalene kan også skje i konsultasjoner på helsestasjonen, skolehelsetjenesten eller jordmortjenesten sammen med helsesykepleier eller jordmor.

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Familieveileder

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Psykisk helseteam (PHT) 0-5 år skal bistå jordmor/ helsesykepleier i arbeid med gravide, barn 0 - 5 år og deres familier. Tar initiativ og arbeider selvstendig.

Company: Helsestasjoner i Bærum vest
Hiring Organization: Helsestasjoner i Bærum vest
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnepleiere

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Barnepleierne jobber primært på barselavdelingen, med må kunne bistå jordmor under fødsler. Ved vår fødeavdeling har vi ledig 40% fast stilling som barnepleier.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleder

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Seksjonen er praksissted for jordmor- og barnepleierstudenter. Kirurgisk sykepleieavdeling, Sykehuset i Vestfold HF. Seksjonene har totalt 59 årsverk.

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Samarbeide med blant annet jordmor, helsesykepleier, barnevern, psykisk helsetjeneste, PPT, spesialisthelsetjenesten, foreldreveiledning, barnehage og skole.

Company: Elverum kommune
Hiring Organization: Elverum kommune
Salary: TBD
Location: Elverum
Street Address: TBD

Locality: Elverum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/vernepleier

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Kongsberg DPS har 4 døgnplasser i akuttseksjonen og 7 i seksjon dag/døgn/FACT. Døgnseksjonene benytter elementer av basal eksponeringsterapi (BET), aksept og…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Utdanningsstillinger spesialsykepleier - Finnmarkssykehuset HF

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Minst to års relevant yrkespraksis etter fullført grunnutdanning (ett år for jordmor). Finnmarkssykehuset HF tilbyr lønn under utdanning til sykepleiere som vil…

Company: Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Hiring Organization: Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarjobb som jordmor i 100% stilling

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Sommarjobb som jordmor i 100% stilling. I sommar treng vi fleire supre og arbeidsglade medarbeidarar med på laget vårt. Fødselstalet ligg i underkant av 500 pr.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer - sykepleier, spesialsykepleier, overleger, legespesialist, LIS 2-3, bioingeniører, radiografer - Finnmarkssykehuset HF

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Overlege, legespesialist, Lis 2 og 3, spesialsykepleier, jordmor, sykepleier, radiograf og bioingeniør. Da trenger vi deg i 8 uker fra uke 26 til uke 33 (22…

Company: Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Hiring Organization: Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Utdanningsstillinger spesialsykepleier

Date: 2020-01-30 (Latest)

Job Description: Minst to års relevant yrkespraksis etter fullført grunnutdanning (ett år for jordmor). Finnmarkssykehuset HF tilbyr lønn under utdanning til sykepleiere som vil…

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Hammerfest
Street Address: TBD

Locality: Hammerfest
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for JordmorSuggested Job Search
Data as of 2020-01-30 (Latest) with id 5973.

If you are switching jobs: When you change your job, finding the right firm and the surroundings in which you can work will usually be only 1 / 2 of the job you need to perform for the switch of your career. It is also very important to discover a way to elegantly leave your earlier job. It is suggested that you maintain real contacts with former bosses and colleagues.