Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Strengthen Jobs     Stylist Jobs     Eventkoordinator Jobs     Forvaltningshuset As Jobs     Programming Jobs     Dsp Utvikler     Apotektekniker Jobs     Frostsikring Jobs     Ekstrahjelp Bergen Lagunen Storsenter    

Searching for "Kontorfaglig" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Kontorfaglig Jobs 2020


Helsesekretær/sekretær

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Kvinneklinikken har organisert kontorfaglig tjeneste som egen avdeling, som består av to seksjoner. Kontorfaglig avdeling er en avdeling i utvikling, og det må…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Vikariat som Helsesekretær/sekretær

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Kontorfaglig avdeling har per tid 49 ansatte og ledes av avdelingsleder. Kontorfaglig avdeling er en avdeling i utvikling, og andre oppgaver må kunne påregnes.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær/sekretær

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Sekretærene i klinikk for medisin og rehabilitering avdeling Namsos er organisert som en pool med egen kontorfaglig seksjonsleder. Les mer om oss på www.hnt.no.

Company: Klinikk for medisin og rehabilitering
Hiring Organization: Klinikk for medisin og rehabilitering
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sekretær

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Ved Alderspsykiatrisk avdeling er det ledig 100 % vikariat for sekretær. Alderspsykiatrisk avdeling har som hovedoppgave å utrede og behandle psykiske sykdommer…

Company: Diakonhjemmet Sykehus
Hiring Organization: Diakonhjemmet Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnevernkonsulent - Undersøkelse

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Barneverntjenesten er organisert i 7 team, og består av mottak -, undersøkelse -,tiltak -, fosterhjem -, ettervern - og kontorfaglig team.

Company: Enhet Barnevern, Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo
Hiring Organization: Enhet Barnevern, Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBarnevernkonsulent

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Kontoret består av kontorfaglig team, mottaksteam, undersøkelsesteam, to tiltaksteam 0-23 år, omsorgsteam, samt et familieteam som utfører hjemmebaserte…

Company: Tiltak 1, Barnevernet, Oslo kommune, Bydel Sagene
Hiring Organization: Tiltak 1, Barnevernet, Oslo kommune, Bydel Sagene
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleder

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Det er god kontorfaglig støtte til seksjonen. Seksjonsleder Seksjon for gruppeterapi, DPS Nedre Romerike. DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS og har…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Familieveileder

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: I tillegg består virksomheten av to bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger og ettervern for denne gruppen, en kontorfaglig gruppe og en…

Company: Nordre Follo kommune
Hiring Organization: Nordre Follo kommune
Salary: TBD
Location: Kolbotn
Street Address: TBD

Locality: Kolbotn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Autorisert helsesekretær

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Kontorfaglige tjenester ved Ringerike sykehus er organisert i 3 team. Team kir/ort avdeling, team kvinne/barn avdeling og team medisinsk avdeling.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikariat som Helsesekretær/sekretær

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Kontorfaglig avdeling har per tid 49 ansatte og ledes av avdelingsleder. Kontorfaglig avdeling er en avdeling i utvikling, og andre oppgaver må kunne påregnes.

Company: Kvinneklinikken, Kontorfaglig avdeling
Hiring Organization: Kvinneklinikken, Kontorfaglig avdeling
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnepsykiater

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: BUP har 12 fag stillinger og 2 kontorfaglige stillinger. BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til…

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Kirkenes
Street Address: TBD

Locality: Kirkenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Autorisert helsesekretær

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Kontorfaglige tjenester ved Ringerike sykehus er organisert i 3 team. Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar…

Company: Kvinne /barn Ringerike sykehus
Hiring Organization: Kvinne /barn Ringerike sykehus
Salary: TBD
Location: Ringerike kommune
Street Address: TBD

Locality: Ringerike kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstekonsulent - Statens Barnehus Sandefjord

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Hente og levere post, arkivarbeid, kontorfaglig støtte, registrere data til statistikk, kopiere og skanne dokumenter, føre møtereferat, , håndtere innsendte…

Company: FEE-Seksjon for Statens barnehus, Sør-Øst politidistrikt
Hiring Organization: FEE-Seksjon for Statens barnehus, Sør-Øst politidistrikt
Salary: TBD
Location: Sandefjord
Street Address: TBD

Locality: Sandefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100 % fast stilling som sekretær ved merkantil avdeling

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Eventuelt annen relevant utdanning eller kontorfaglig erfaring. Nesbyen kommune søker etter en engasjert medarbeider i 100 % fast stiling som sekretær ved…

Company: Nesbyen kommune Helse- og omsorg
Hiring Organization: Nesbyen kommune Helse- og omsorg
Salary: TBD
Location: Nesbyen
Street Address: TBD

Locality: Nesbyen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær/sekretær

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Sekretærene i klinikk for medisin og rehabilitering avdeling Namsos er organisert som en pool med egen kontorfaglig seksjonsleder. Les mer om oss på www.hnt.no.

Company: Medisinsk avdeling Namsos, Klinikk for medisin og rehabilitering
Hiring Organization: Medisinsk avdeling Namsos, Klinikk for medisin og rehabilitering
Salary: TBD
Location: Trøndelag
Street Address: TBD

Locality: Trøndelag
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kontormedarbeider

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Kontorfaglig utdanning og erfaring fra kontorfaglig arbeid, som for eksempel med dokumenthåndtering eller saksbehandling. Hva får du jobbe med hos oss?

Company: Bufdir
Hiring Organization: Bufdir
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Saksbehandler

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Stillingen krever administrativ eller kontorfaglig utdanning, fortrinnsvis på bachelornivå. Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.

Company: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Hiring Organization: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kontorfaglig medarbeider

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Bergen og omland familiekontor søker ein ny medarbeidar til en fast 70% kontorfagleg stilling til vårt kontor på Stord. Trivast i ein hektisk arbeidskvardag.

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for KontorfagligSuggested Job Search
Data as of 2020-09-23 (New) with id 0.

If you are switching jobs: The wrong steps when switching your job can throw a poor image you in the eyes of the past employer. Be tactful and do not resent anyone when you are changing employment. You in no way know very well what may take place later on and it may happen that you'll need to go back to your old job.