Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Oslo Street Food As Jobs     Medarbeider Kunderelasjon     Byggetegninger Jobs     Star Jobs     Eiendomscontroller Til Norsk Fond     Barnevernsinstitusjon Jobs     Reflekt Bemanning As Jobs     Sortland Jobs     Skillhus Jobs    

Searching for "Kontorfaglig Medarbeider" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Kontorfaglig Medarbeider Jobs 2020


Helsesekretær/sekretær

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Sekretærene i klinikk for medisin og rehabilitering avdeling Namsos er organisert som en pool med egen kontorfaglig seksjonsleder. Les mer om oss på www.hnt.no.

Company: Klinikk for medisin og rehabilitering
Hiring Organization: Klinikk for medisin og rehabilitering
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Barnevernkonsulent - Undersøkelse

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Vi er tilsammen 72 medarbeidere. Barneverntjenesten er organisert i 7 team, og består av mottak -, undersøkelse -,tiltak -, fosterhjem -, ettervern - og…

Company: Enhet Barnevern, Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo
Hiring Organization: Enhet Barnevern, Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnevernkonsulent

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Du er en medarbeider som liker å samarbeide med kollegaer- og aktuelle instanser. Kontoret består av kontorfaglig team, mottaksteam, undersøkelsesteam, to…

Company: Tiltak 1, Barnevernet, Oslo kommune, Bydel Sagene
Hiring Organization: Tiltak 1, Barnevernet, Oslo kommune, Bydel Sagene
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Autorisert helsesekretær

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Kontorfaglige tjenester ved Ringerike sykehus er organisert i 3 team. Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Autorisert helsesekretær

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Kontorfaglige tjenester ved Ringerike sykehus er organisert i 3 team. Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte…

Company: Kvinne /barn Ringerike sykehus
Hiring Organization: Kvinne /barn Ringerike sykehus
Salary: TBD
Location: Ringerike kommune
Street Address: TBD

Locality: Ringerike kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFørstekonsulent - Statens Barnehus Sandefjord

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Vi har i dag 15 medarbeidere, hvorav tre er menn og resten kvinner. Hente og levere post, arkivarbeid, kontorfaglig støtte, registrere data til statistikk,…

Company: FEE-Seksjon for Statens barnehus, Sør-Øst politidistrikt
Hiring Organization: FEE-Seksjon for Statens barnehus, Sør-Øst politidistrikt
Salary: TBD
Location: Sandefjord
Street Address: TBD

Locality: Sandefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100 % fast stilling som sekretær ved merkantil avdeling

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Eventuelt annen relevant utdanning eller kontorfaglig erfaring. Nesbyen kommune søker etter en engasjert medarbeider i 100 % fast stiling som sekretær ved…

Company: Nesbyen kommune Helse- og omsorg
Hiring Organization: Nesbyen kommune Helse- og omsorg
Salary: TBD
Location: Nesbyen
Street Address: TBD

Locality: Nesbyen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kontorfaglig medarbeider

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Bergen og omland familiekontor søker ein ny medarbeidar til en fast 70% kontorfagleg stilling til vårt kontor på Stord. Trivast i ein hektisk arbeidskvardag.

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær/sekretær

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Sekretærene i klinikk for medisin og rehabilitering avdeling Namsos er organisert som en pool med egen kontorfaglig seksjonsleder. Les mer om oss på www.hnt.no.

Company: Medisinsk avdeling Namsos, Klinikk for medisin og rehabilitering
Hiring Organization: Medisinsk avdeling Namsos, Klinikk for medisin og rehabilitering
Salary: TBD
Location: Trøndelag
Street Address: TBD

Locality: Trøndelag
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kontormedarbeider

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Kontorfaglig utdanning og erfaring fra kontorfaglig arbeid, som for eksempel med dokumenthåndtering eller saksbehandling. Hva får du jobbe med hos oss?

Company: Bufdir
Hiring Organization: Bufdir
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Kontorfaglig MedarbeiderSuggested Job Search
Data as of 2020-09-23 (New) with id 0.

If you are switching jobs: "I'm leaving the business" is a phrase that requires lots of courage. When pronounced at the incorrect time or in the wrong manner, it can employ a negative effect on your profession. You can find a working job offer you with another firm where the pay out is higher, but you remain not sure if that ongoing work place will undoubtedly be better then your current one. After all, it is not all about the amount of money. Imagine if you later change your brain? After all, this is not a straightforward decision. Needless to say your boss can absolve you and hire you back, but it isn't guaranteed.