Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Robot Jobs     Fraud Jobs     Sosialavdelingen Jobs     Drammen     Tannpleier Svangerskapsvikariat     Molde Jobs     Ramson Packaging As Jobs     Psykisk Helsetjeneste Ambulant Team Jobs     Implementeringskonsulent    

Searching for "Kvar" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Kvar Jobs 2020


FENGSELSBETJENT

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Stillinga har turnus med kvar 3. Kriminalomsorga sitt samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjonar på ein måte som er…

Company: Kriminalomsorga region vest
Hiring Organization: Kriminalomsorga region vest
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Gartnar (2 faste 100 % stillingar) ved Bergen Botaniske hage

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Den som blir tilsett må rette seg etter dei retningsliner som til ei kvar tid gjeld for stillinga. Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt,…

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstekonsulent/rådgivar/ seniorrådgivar

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Dersom det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil minst ein søkjar i kvar av desse gruppene bli kalla inn…

Company: Statistisk sentralbyrå
Hiring Organization: Statistisk sentralbyrå
Salary: TBD
Location: Kongsvinger
Street Address: TBD

Locality: Kongsvinger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidarar

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: 3 helsefagarbeidarar i 81,69% stilling i langvakter med arbeid kvar 3. 1 av stillingane er ledig frå snarast. 2 av stillingane er ledige frå 01.01.21.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pleiemedarbeidarar, helg

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Vi søker etter pleiemedarbeidarar til stillingar på helg. Vi her fleire stillingar på 13,38 % og 17,14 % ledige. Pleie og omsorgsoppgåver i heimen.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMiljøterapeut

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: 1 miljøterapeut i 100 % stilling, medleverturnus med arbeid kvar 4. Ålesund Kommune, verksemd Psykisk helse og rus. Pårørandearbeid er ei viktig del av oppgåva.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: KK God Start, Nordfjord sjukehus har ledig fast 100% stilling som jordmor. Nordfjord sjukehus er lokalsjukehuset for Nordfjord, lokalisert på Nordfjordeid.

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Nordfjordeid
Street Address: TBD

Locality: Nordfjordeid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Det er mulig å arbeide i 12,25 timarsvakter kvar 4. Molde sjukehus er eit av fire sjukehus i Helse Møre og Romsdal. Helse Møre og Romsdal HF.

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Molde
Street Address: TBD

Locality: Molde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Operatør

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Me er opptatt av mangfald på arbeidsplassen, og å skape ein god arbeidsplass der kvar tilsett har moglegheit til å utvikle seg til å kunne yte sitt aller beste.

Company: Avery Dennison
Hiring Organization: Avery Dennison
Salary: TBD
Location: Gaupne
Street Address: TBD

Locality: Gaupne
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykisk helsearbeidar, vikariat

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Tenesta yter hjelp ut i frå kvar enkelt pasient sine behov, ressursar og mål. Vi har ledig 80% vikariat i perioden 01.11.20 – 31.07.21.

Company: Gloppen kommune
Hiring Organization: Gloppen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar overgrepsmottak

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Sjukepleierne gjeng i turnus med heimevakt, med utrykningstid på 45 min. Arbeid kvar 6. Ålesund interkommunale overgrepsmottak er eit døgntilbod for personar på…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Ha respekt for kvar enkelt pasient. Vi har ledig 50% fast stilling som sjukepleiar på oppvakningsavdelinga. Vi har eit godt og stabilt arbeidsmiljø.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Hagavik
Street Address: TBD

Locality: Hagavik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/vernepleiar

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Pasientorientert og har respekt for kvar einskild pasient. Seksjon rus ved Nordfjord psykiatrisenter har ledig 2 faste 100% stillingar for sjukepleiar…

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Nordfjordeid
Street Address: TBD

Locality: Nordfjordeid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjon Kompleks rehabilitering Sandviken (KRS) har ledig helgestilling

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Ha respekt for kvar enkelt pasient og pårørande. Bidra til å skape ei trygg postatmosfære med omsorg, støtte, struktur og gode grensar for kvar enkelt pasient.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor fast stilling

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: I stillinga som jordmor inngår arbeid kvar tredje helg og tredelt turnus. Føde seksjon Haugesund, Helse Fonna HF Har ledig 75% fast stilling, tre…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Brannkonstabel

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Brannvesenet sine vaktlag består av 4 brannkonstabler og 1 brannbefal som har vakt kvar 4. Deltidsstillingar som brannkonstabel ved Ørsta Brann og redning ved…

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleiar

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Tydeleg leiar som veit kvar han/ho vil. DPS Ålesund poliklinikk har ledig fast stilling som seksjonsleiar. Poliklinikken er ein av 7 seksjonar i avdeling for…

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar, natt

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: 1 Helsefagarbeidar i 28,17% nattevaktstilling, med arbeid kvar 3. Ålesund Kommune, verksemd Psykisk helse og rus. Erfaring med lignande arbeid er ønskjeleg.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


MILJØTERAPEUT SKULESTADTUNET/VEGEN

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Det er ledig 71 % fast stilling som miljøterapeut. Me søkjer etter engasjert, trygg og reflektert medarbeider i fast stilling i Skulestadtunet/vegen…

Company: Voss herad
Hiring Organization: Voss herad
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi har ledig stilling som fysioterapeut!

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Helse og omsorg har som mål å fagleg leggje til rette med tenester tilpassa den einskilde sitt behov, slik at kvar og ein skal ha eit trygt, meiningsfylt og…

Company: Austevoll kommune
Hiring Organization: Austevoll kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Kvar helg etter oppsett turnus, som du sjølv er med å lage, etter avdelinga si trong. Vi søker etter helsefagarbeidarar/hjelpepleiarar i inntil 100 % faste…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøteapeut/miljøarbeidar - faste stillingar

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Vi har ledig 100 % og 90 % faste stillingar, som miljøterapeut/miljøarbeidar med arbeid kvar fjerde helg. Gol er ein kommune i Hallingdal med ca.

Company: Gol kommune
Hiring Organization: Gol kommune
Salary: TBD
Location: Gol
Street Address: TBD

Locality: Gol
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar og helsefagarbeidar

Date: 2020-09-23 (New)

Job Description: Stilling er for tida i todelt turnus med arbeid kvar 3. Tilsetting etter dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtalar.

Company: Sunnfjord kommune
Hiring Organization: Sunnfjord kommune
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for KvarSuggested Job Search
Data as of 2020-09-23 (New) with id 0.

If you are switching jobs: The incorrect steps when changing your job can throw a negative image on you in the eyes of the former employer. End up being tactful , nor resent anyone if you are changing a working job. You in no way know what may take place later on and it you can do that you will need to go back to your old work.