Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Steinhaugane Fus Barnehage Jobs     Hope Jobs     Experienced Qa Engineer     Scientist Within Computational Flow Dynamics     Personlig Laerer     Har Du Erfaring Med T3    

Searching for "Leiar" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Leiar Jobs 2020


Leiar beredskapsavdelinga - Ørsta brann og redning

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Fagleg og administrativ leiar av beredskapsavdelinga. Vi har 100% ledig stilling som leiar av beredskapsavdelinga med tiltreding frå 01.12.20.

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Administrativ leiar ved Holbergsekretariatet

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Administrativ leiar rapporterer til Holbergprisens faglege leiar. Ved Holbergsekretariatet er det ledig stilling som administrativ leiar. 67 - 70 (for tida kr.

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Dagleg leiar på dagsenteret v/Stranda omsorgssenter

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Vi har ledig 100% fast stilling som dagleg leiar. Stranda kommune har eit dagsenter for demente tilknytt Stranda distrikt, sjukeheimen.

Company: Stranda kommune
Hiring Organization: Stranda kommune
Salary: TBD
Location: Stranda
Street Address: TBD

Locality: Stranda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk leiar

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Det er ønskjeleg med erfaring som pedagogisk leiar. Frå 01.01.21 er det ledig 100% stilling som pedagogisk leiar i Åheim barnehage.

Company: Vanylven kommune
Hiring Organization: Vanylven kommune
Salary: TBD
Location: Åheim
Street Address: TBD

Locality: Åheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Leiar for avdeling for førebygging og rehabilitering

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Vikariat frå januar 2021 til februar 2022. For å møte framtidas utfordringar ynskjer me å satse betydeleg meir på førebygging/tidleg innsats og fornying av.

Company: Voss herad
Hiring Organization: Voss herad
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPedagogisk leiar i Røn Naturbarnehage - Vikariat

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Pedagogisk leiar i Røn Naturbarnehage - Vikariat. Det er ledig 100 % vikariat som pedagogisk leiar i Røn naturbarnehage for perioda 25.01.21 og førebels ut 31…

Company: Vestre Slidre kommune
Hiring Organization: Vestre Slidre kommune
Salary: TBD
Location: Røn
Street Address: TBD

Locality: Røn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Dagleg leiar / sportsansvarleg

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Søknad og CV skal sendast til leiar i Stranda IL Fotball, Kjetil Svendsen, på. Stillinga er tenkt med ei arbeidsdeling på 50 % som dagleg leiar og 50 % som…

Company: Stranda IL Fotball
Hiring Organization: Stranda IL Fotball
Salary: TBD
Location: Stranda
Street Address: TBD

Locality: Stranda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnepleiar/helsefagarbeidar/ hjelpepleiar

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Føde 1 og Barsel skal i løpet av 2020 bli til ein eining under same leiar, slik at det blir 3 kombinerte føde- barseleiningar.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Leiar AiR-klinikk

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Vil du vera leiar for ein unik og utviklingsorientert klinikk? Me ynskjer oss ein engasjert leiar, med arbeidsglede, leiarerfaring og engasjement for fagfeltet…

Company: Rehabiliteringssenteret AiR as
Hiring Organization: Rehabiliteringssenteret AiR as
Salary: TBD
Location: Rauland
Street Address: TBD

Locality: Rauland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Vi søker etter helsefagarbeidarar/hjelpepleiarar i inntil 100 % faste stillingar med tiltreding etter avtale. Bakgrunnen for start av ein bemanningseining, er å…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledige stillingar som politiførstebetjent/teamleiar

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Vest politidistrikt dekker 54 kommunar, med til saman 589 500 innbyggjarar, og har om lag 1300 tilsette med politimeister Kaare Songstad som øvste leiar.

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Leiar for personal - og organisasjonsutvikling

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Sogndal kommune søkjer leiar for personal- og organisasjonsutvikling. Er du ein strategisk og samlande leiar som vil vera med å styrke og vidareutvikla kommunen…

Company: Sogndal kommune Administrasjon
Hiring Organization: Sogndal kommune Administrasjon
Salary: TBD
Location: Leikanger kommune
Street Address: TBD

Locality: Leikanger kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100% fast stilling som pedagogisk leiar

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Godkjent barnehagelærarutdanning eller anna pedagogisk utdanning som gir barnefagleg kompetanse. Bestått test i norsk- høgare nivå (Bergenstesten), eller avlagt…

Company: Farkvamen barnehage
Hiring Organization: Farkvamen barnehage
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søkjer engasjert leiar til Osterøy helsestasjon!

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Me lyser ut ein 100% stilling som leiar for helsestasjonen. Leiar må har stort fokus på tverrfagleg samarbeid og kunne danne gode samarbeidsstrukturar.

Company: Osterøy kommune
Hiring Organization: Osterøy kommune
Salary: TBD
Location: Lonevåg
Street Address: TBD

Locality: Lonevåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk leiar

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Det er ønskjeleg med erfaring som pedagogisk leiar. Frå 01.01.21 er det ledig 100% stilling som pedagogisk leiar i Åheim barnehage.

Company: Vanylven kommune, Kultur- og oppvekst
Hiring Organization: Vanylven kommune, Kultur- og oppvekst
Salary: TBD
Location: Vanylven kommune
Street Address: TBD

Locality: Vanylven kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100% vikariat som pedagogisk leiar Tyssedal barnehage

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: 100% vikariat som pedagogisk leiar Tyssedal barnehage. 100% vikariat som pedagogisk leiar Tyssedal barnehage. Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein…

Company: Ullensvang kommune Tyssedal barnehage
Hiring Organization: Ullensvang kommune Tyssedal barnehage
Salary: TBD
Location: Ullensvang kommune
Street Address: TBD

Locality: Ullensvang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikar i barnehage

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Privat barnehage i Herøy kommune. Vikariat assistent i barnehage og ringevikar ledig. Norge, Møre og Romsdal, Herøy (m.r.).

Company: Troll Lia Barnehage As
Hiring Organization: Troll Lia Barnehage As
Salary: TBD
Location: Herøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Herøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Mekaniker med fagbrev

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Philip Nordås, Leiar produksjonsavdeling, 93897038. HMR Voss AS er eit selskap i HMR Group AS med lange tradisjonar innan konstruksjon og produksjon av…

Company: HMR Norge
Hiring Organization: HMR Norge
Salary: TBD
Location: Sunde
Street Address: TBD

Locality: Sunde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Instituttleiar ved Institutt for geovitenskap - åremålsstilling

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Instituttleiar leiar instituttrådet, rapporterer til dekanen og inngår i fakultetet si leiargruppe. Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt,…

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Leiar for personal - og organisasjonsutvikling

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Leiar for personal - og organisasjonsutvikling. Leiar for personal - og organisasjonsutvikling. Er du ein strategisk og samlande leiar som vil vera med å styrke…

Company: Sogndal kommune Administrasjon
Hiring Organization: Sogndal kommune Administrasjon
Salary: TBD
Location: Sogndal
Street Address: TBD

Locality: Sogndal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis innan elektronmikroskopi

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Søkjarar må kunne bidra i forskingslag både som leiar og deltakar. UiB - Kunnskap som formar samfunnet. Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt…

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ped.psyk.rådgjevar

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Dette inkluderer fagstab og fagleiarar, samt merkantil stab, assisterande leiar og verksemdsleiar. 2x100 % faste stillingar og 100 % stilling årsvikariat på…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleiar Kirurgisk poliklinikk

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Vi søker etter leiar med relevant utdanning, minimum 2 års erfaring som sjukepleiar og helst leiarutdanning/erfaring. Helse Møre og Romsdal HF.

Company: Helse Møre og Romsdal HF
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal HF
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk leiar

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Det er ønskjeleg med erfaring som pedagogisk leiar. Frå 01.01.21 er det ledig 100% stilling som pedagogisk leiar i Åheim barnehage.

Company: Vanylven kommune, Kultur- og oppvekst
Hiring Organization: Vanylven kommune, Kultur- og oppvekst
Salary: TBD
Location: Åheim
Street Address: TBD

Locality: Åheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for LeiarSuggested Job Search
Data as of 2020-10-24 (Latest) with id 3627.

If you are switching jobs: Industry experts claim that whenever you inform your superiors that you will be leaving your job, the way back is most likely gone. In this case, an imaginary collection is changed that completely changes the business's relationships and atmosphere. When you leave the company you'll most likely be replaced by another person rapidly probably.