Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Data Analyst     Saas Security Jobs     Engasjement Som Maskinsjef     Klinisk Konsulent     Roaming Jobs     Individuel Jobs     Kundeserviceteam Jobs     Styrer I Diakonhjemmet Barnehage Steinerud     Serviceselger Jobs    

Searching for "Leiar" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Leiar Jobs 2020


Ingeniør med maskinteknisk bakgrunn

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Aksel Lillegraven, Leiar teknisk avdeling, 97149689. Thor André Fløtre, Daglig leiar, 95444070. HMR Voss AS er eit selskap i HMR Group AS med lange tradisjonar…

Company: HMR Norge
Hiring Organization: HMR Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Fagleg leiar lønn

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Kontaktperson for driftslinja i spørsmål knytt til lønn, skatt og avgifter. Sikre korrekt rapportering av offentlege avgifter og skatt.

Company: Fjord1 ASA
Hiring Organization: Fjord1 ASA
Salary: TBD
Location: Florø
Street Address: TBD

Locality: Florø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk leiar barnehage

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: 01.08.2020 Ved Brunkeberg oppvekstsenter er det ledig stilling som pedagogisk leiar - ID 1029 i 100 % vikariat for barnehageåret 2020/2021.

Company: Kviteseid kommune
Hiring Organization: Kviteseid kommune
Salary: TBD
Location: Kviteseid kommune
Street Address: TBD

Locality: Kviteseid kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rettleiar

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: NAV Gloppen er eit partnarskap mellom Gloppen kommune og staten. Kontoret har 11 tilsette (kommunalt og statleg tilsette) og ligg sentralt i Sandane sentrum.

Company: Gloppen kommune
Hiring Organization: Gloppen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlegestilling

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Fastlegeheimel med listetak på 850 pasientar ved Gloppen legesenter med mulighet for fastlønn eller næringsdrift etter ønskje. 10 delt (ca 3 vakter pr mnd).

Company: Gloppen kommune
Hiring Organization: Gloppen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTeamleiar Familieambulatoriet/Kvinneposten

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Teamleiar vil i samarbeid med administrativ leiar og behandlarar ha ansvar for fagutvikling/vidareutvikling av fagleg plattform.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Mekaniker med fagbrev

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Philip Nordås, Leiar produksjonsavdeling, 93897038. HMR Voss AS er eit selskap i HMR Group AS med lange tradisjonar innan konstruksjon og produksjon av…

Company: HMR Norge
Hiring Organization: HMR Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vinjo AS søkjer assisterande dagleg leiar

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Vinjo AS sitt leiarteam består av dagleg leiar, assisterende dagleg leiar, og fagansvarlege. Me ser etter ein assisterande dagleg leiar som har/er:

Company: Vinjo AS
Hiring Organization: Vinjo AS
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Dagleg leiar

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Dagleg leiar er øvste administrative leiar i KURS KF. Dagleg leiar representerer føretaket utetter og har m.a. Ronny Cassells, Styreleiar KURS KF, 91397955.

Company: Kinn utdannings- og ressurssenter KF
Hiring Organization: Kinn utdannings- og ressurssenter KF
Salary: TBD
Location: Florø
Street Address: TBD

Locality: Florø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleiar

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Synleg, involverande og motiverande leiar som set tydeleg retning. Helse Førde har ledig 100 % fast stilling som leiar for seksjon Kompetanse og utdanning.

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


30 % Pedagogisk leiar

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Molvær barnehage har ledig 30 % vikariat som pedagogisk leiar. Molvær barnehage ligg idyllisk til i Geilneset i Langevåg. Godt arbeidsmiljø med høg trivsel.

Company: Sula Kommune
Hiring Organization: Sula Kommune
Salary: TBD
Location: Langevåg
Street Address: TBD

Locality: Langevåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnehagelærar og pedagogisk leiar

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Vats barnehage - 80% vikariat for pedagogisk leiar. Me ynskjer deg som har gode leiar- og samarbeidsegenskapar. Vindafjord har 9 bygder med 8.900 innbyggjarar.

Company: Vindafjord Kommune
Hiring Organization: Vindafjord Kommune
Salary: TBD
Location: Vindafjord kommune
Street Address: TBD

Locality: Vindafjord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk leiar

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Pedagogisk leiar i Stordal Bhg. Fjord kommune har ledig 1 vikariat som pedagogisk leiar i Stordal barnehage. Pedagogisk leiar ha ansvar for å iverksette og leie…

Company: Fjord kommune
Hiring Organization: Fjord kommune
Salary: TBD
Location: Møre og Romsdal
Street Address: TBD

Locality: Møre og Romsdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnehagelærar og pedagogisk leiar

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Me ynskjer deg som har gode leiar- og samarbeidsegenskapar. Barnehagelærar og pedagogisk leiar i inntil 100% vikariat i dei kommunale barnehagane i Vindafjord.

Company: Kommunale barnehagar i Vindafjord
Hiring Organization: Kommunale barnehagar i Vindafjord
Salary: TBD
Location: Vindafjord kommune
Street Address: TBD

Locality: Vindafjord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Me søkjar leiar for visningssenteret Salmon Eye

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Salmon Eye skal bli eit unikt visningssenter med eit konsept som skapar internasjonal entusiasme og anerkjenning. Handtere og iverksette idear for senteret.

Company: Eide Fjordbruk
Hiring Organization: Eide Fjordbruk
Salary: TBD
Location: Rosendal
Street Address: TBD

Locality: Rosendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Leiar Friomsorgskontoret Florø

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Vi søker ein tydeleg og utviklingsorientert leiar til ei stilling som friomsorgsleiar i Florø. Som leiar for Friomsrognskontoret i Sogn og Fjordane vil du få…

Company: Kriminalomsorgen
Hiring Organization: Kriminalomsorgen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast stilling som dagleg leiar i Natås barnehage

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Stilling som daglig leiar i barnehagen vår er ei 80% stilling etter antall plasser. Visjonen til Natås barnehage er latter, leik og læring.

Company: Natås Barnehage SA
Hiring Organization: Natås Barnehage SA
Salary: TBD
Location: Myking
Street Address: TBD

Locality: Myking
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kvinnherad Næringsservice søkjer næringslos / dagleg leiar!

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Då bør du søkje på stillinga som næringslos / dagleg leiar i Kvinnherad Næringsservice. Kvinnherad Næringsservice er ein organisasjon for og med næringslivet i…

Company: Kvinnherad Næringsservice
Hiring Organization: Kvinnherad Næringsservice
Salary: TBD
Location: Kvinnherad kommune
Street Address: TBD

Locality: Kvinnherad kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kvinnherad Næringsservice søkjer næringslos / dagleg leiar!

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Då bør du søkje på stillinga som næringslos / dagleg leiar i Kvinnherad Næringsservice. Vil du skape vekst og utvikling i Kvinnherad, og bidra til at Kvinnherad…

Company: Kvinnherad Næringsservice
Hiring Organization: Kvinnherad Næringsservice
Salary: TBD
Location: Husnes
Street Address: TBD

Locality: Husnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Dagleg leiar

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Vår nye daglege leiar må vera kontaktskapande og evna å arbeida strukturert og målretta. Me søkjer ein dagleg leiar som kan vera med å utvikla Hardanger…

Company: Hardanger Fjordfrukt SA
Hiring Organization: Hardanger Fjordfrukt SA
Salary: TBD
Location: Utne
Street Address: TBD

Locality: Utne
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagleiar i bu- og miljøtenesta

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Ha leiarerfaring eller motivasjon til å vere leiar. Stad kommune har ledig 100 % fast stilling som fagleiar i bu- og miljøtenesta frå 17.08.2020.

Company: Helse og omsorg, Stad kommune
Hiring Organization: Helse og omsorg, Stad kommune
Salary: TBD
Location: Selje
Street Address: TBD

Locality: Selje
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


- Merkantil avdeling - servicemedarbeidar 40% mellombels stilling.

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: For meir informasjon om stillinga kan ein ta kontakt med Ingeborg Nenseter Jensen, næraste leiar, på tlf. Seljord kommune lyser ut etter ein servicemedarbeidar…

Company: Seljord Kommune
Hiring Organization: Seljord Kommune
Salary: TBD
Location: Seljord
Street Address: TBD

Locality: Seljord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleiar - Bu- og habiliteringstenestene

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Du må være lojal, strukturert og være ein tydeleg leiar. Vi søkjer etter avdelingleiar til ledig 100 % fast stilling. Stillinga er ledig frå 21.09.2020.

Company: Vestnes kommune
Hiring Organization: Vestnes kommune
Salary: TBD
Location: Vestnes kommune
Street Address: TBD

Locality: Vestnes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Serviceanalytikar

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Seksjonsleiar for kundestøtte er nærmaste leiar for serviceanalytikar. Universitetet i Stavanger søker etter serviceanalytikar til IT-avdelinga sin servicedesk.

Company: Universitetet i Stavanger
Hiring Organization: Universitetet i Stavanger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Dagleg leiar

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Vår nye daglege leiar må vera kontaktskapande og evna å arbeida strukturert og målretta. Me søkjer ein dagleg leiar som kan vera med å utvikla Hardanger…

Company: Hardanger Fjordfrukt SA
Hiring Organization: Hardanger Fjordfrukt SA
Salary: TBD
Location: Ullensvang kommune
Street Address: TBD

Locality: Ullensvang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for LeiarSuggested Job Search
Data as of 2020-07-01 (Latest) with id 5711.

If you are switching jobs: Experts mention that when you inform your superiors that you are leaving your job, the route back again is most probably gone. In this case, an imaginary range is changed that totally changes the business's relationships and environment. When you leave the company you'll most likely be replaced by another person fairly quickly probably.