Leiar Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Searching for "Leiar" job / career / vacancy in Norway? CareerDP.com is here to assist you in your search. We wish you good luck in finding your new dream job!


Search parameters used for query: Leiar job / career / vacancy; job location: Norway.
We found several listings that are shown below (part time / full time jobs).★ Frequently searched jobs today: Internet Jobs, Hygienist Jobs, Administrative Jobs, Landscape Foreman Jobs, Business Development Jobs, Technical Trainer Jobs
★ Related jobs in Norway:
Goldman Sachs Group jobs in Norway, Shanxi Coking Coal Group jobs in Norway, Sprint Nextel jobs in Norway, AmerisourceBergen jobs in Norway, BMW jobs in Norway, Daiwa House Industry jobs in Norway, Occidental Petroleum jobs in Norway,

Pedagogisk leiar - Nipa barnehage

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Tilrettelegge for barna si læring, utvikling og danning i nært samarbeid med foreldra.

Company: Askvoll kommune
Hiring Organization: Askvoll kommune
Salary: TBD
Location: Askvoll
Street Address: TBD

Locality: Askvoll
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Advertisement

Sportsleg leiar / trenarutviklar 60-100%

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Arbeidsoppgaver / stillingsinstruks utarbeides i samarbeid med styret og administrasjon basert på laga og gruppenes behov.

Company: ÅL IDRETTSLAG
Hiring Organization: ÅL IDRETTSLAG
Salary: TBD
Location: Ål
Street Address: TBD

Locality: Ål
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPedagogisk leiar - vikariat

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Tilrettelegge for barna si læring, utvikling og danning i nært samarbeid med foreldra.

Company: Askvoll kommune
Hiring Organization: Askvoll kommune
Salary: TBD
Location: Askvoll
Street Address: TBD

Locality: Askvoll
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLeiar Forsyningsavdeling

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Endre Røyrvik, Dagleg leiar, 95862997, [email protected], eller Bente Sissel Myrland, Leiar personalavdeling, mob.

Company: HMR Norge
Hiring Organization: HMR Norge
Salary: TBD
Location: Sunde
Street Address: TBD

Locality: Sunde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsWangen Apartments søkjer dagleg leiar med reiselivserfaring

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Me ser etter ein driftig, allsidig og engasjert leier til å drive Wangen Apartments og være med å skapa minneverdige gjesteopplevelsar. Wangen Apartments står…

Company: Wangen Apartments AS
Hiring Organization: Wangen Apartments AS
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAdvertisement

Leiar dokumentsenter

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Du vil delta i arbeidet med tenesteutvikling og digitalisering og du vil ha ansvar for drift av dokumentasjonsforvaltninga.

Company: Vaksdal kommune
Hiring Organization: Vaksdal kommune
Salary: TBD
Location: Dale
Street Address: TBD

Locality: Dale
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLeiar Forsyningsavdeling

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Relevant høgare utdanning innan økonomiske-, administrative- eller tekniske fag. Erfaring med ERP-system, fortrinnsvis Dynamics NAV.

Company: HMR Hydeq AS
Hiring Organization: HMR Hydeq AS
Salary: TBD
Location: Øvre Årdal
Street Address: TBD

Locality: Øvre Årdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVil du vere med å skape gode opplevingar for publikummet vårt?

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: I Det Norske Teatret gjer vi alt vi kan for å gje publikum og kundar ei så god oppleving som mogleg. Vi har ledig ei fast stilling i 40 %, ei fast stilling i 20…

Company: Det Norske Teatret
Hiring Organization: Det Norske Teatret
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPedagogisk leiar

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Vi søker deg som ønsker å jobbe med barn, og vere ein del av grunnbemanninga til Os barnehage. I Bjørnafjorden kommune kan vi tilby eit inspirerande og…

Company: Bjørnafjorden kommune Os barnehage
Hiring Organization: Bjørnafjorden kommune Os barnehage
Salary: TBD
Location: Os
Street Address: TBD

Locality: Os
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsActa søkjer leiar i Sogn og Fjordane

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Regionen har kring 25 actafellesskap og omlag 15 regionale leirar årleg. Oppfølging og utrusting av lokale leiarar og fellesskap.

Company: Normisjon
Hiring Organization: Normisjon
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsACCOUNTOR VOSS SØKER ØKONOMIMEDARBEIDAR

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: ØkonomiSenteret Voss AS er eit autorisert rekneskapsførarselskap som er medlem av ACCOUNTOR. Selskapet har 13 medarbeidarar som held til sentralt på Voss.

Company: Accountor Norge
Hiring Organization: Accountor Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsInnkjøpar

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: TM Byrkjelo, TINE Gruppa Er du vår nye innkjøper? Du er strukturert, analytisk, sjølvgåande, og er godt vandt med å levere resultat til fastlagde tidsfristar…

Company: TINE
Hiring Organization: TINE
Salary: TBD
Location: Byrkjelo
Street Address: TBD

Locality: Byrkjelo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsÅrdal Utvikling søkjer dagleg leiar

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Les gjerne meir om Årdal Utvikling sitt strategiske plan- og utviklingsarbeid på ardal-utvikling.no. Inspirere og skape begeistring for arbeidet til Årdal…

Company: Årdal Utvikling
Hiring Organization: Årdal Utvikling
Salary: TBD
Location: Årdalstangen
Street Address: TBD

Locality: Årdalstangen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBarnehagelærar

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Har du ikkje det, men har fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget, eller anna relevant utdanning og kan tenkje deg å jobbe i barnehagen er det mogeleg å søkje.

Company: Gloppen Kommune
Hiring Organization: Gloppen Kommune
Salary: TBD
Location: Sandane
Street Address: TBD

Locality: Sandane
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsReinhaldsoperatørar - Tekniske tenester

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: I areal utgjer det i overkant av 83200 m2. Eininga har ledig fleire faste stillingar i storleiken 53,34% - 50% - 46,67% - 26,67%, som reinhaldsoperatør med…

Company: Stord kommune
Hiring Organization: Stord kommune
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSjukepleiar 100% Stordalstunet

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: I institusjon har ein arbeid dag- og kveldsturnus med arbeid 3. kvar helg. Har gode IKT- kunnskapar og kan tileigne deg fagsystem som til einkvar tid brukast i…

Company: Fjord kommune
Hiring Organization: Fjord kommune
Salary: TBD
Location: Stordal
Street Address: TBD

Locality: Stordal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitiførstebetjent / Politibetjent 3/2/1

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Du evnar å utfordre det etablerte for å drive mest mogleg effektivt, og levere høg kvalitet i arbeidet. Etterforsking i saker som ligg til seksjonen og det…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSentralbadet litteraturhus søker dagleg leiar

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Dagleg leiar for Sentralbadet må vere allsidig, og ideelt ha eit breitt spekter av eigenskapar. Dagleg leiar får ansvar for å utvikle vårt eige program og…

Company: Stiftelsen Sentralbadet litteraturhus
Hiring Organization: Stiftelsen Sentralbadet litteraturhus
Salary: TBD
Location: Odda
Street Address: TBD

Locality: Odda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBarnehageassistent med kjøkkenansvar 15 % stilling

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Spørsmål om stillinga kan rettast til styrar Kariann Slettemark eller dagleg leiar Ingrid Tønnessen. Likar å delta i praktisk og kreativt arbeid saman med born.

Company: KFUK-KFUM Norge
Hiring Organization: KFUK-KFUM Norge
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVågå kommune treng ny kommunedirektør!

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Vågå har eit variert næringsliv og gode oppvekstvilkår, med full barnehagedekning og ein god skule. Kommunen må vera i ein kontinuerleg prosess med å tilpasse…

Company: Vågå kommune
Hiring Organization: Vågå kommune
Salary: TBD
Location: Vågå kommune
Street Address: TBD

Locality: Vågå kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsØyposten søkjer: Redaktør og dagleg leiar

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Vår noverande redaktør sluttar, og vi søkjer etter ein ny redaktør for Øyposten. Du vil leie ein liten og kompetent redaksjon, og sjølv vere ein skrivande…

Company: Øyposten
Hiring Organization: Øyposten
Salary: TBD
Location: Stavanger kommune
Street Address: TBD

Locality: Stavanger kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMaskinsjef i sambandet Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Sørge for opplæring av personell under si leiing. Sørge for reinhald og brannførebygging innanfor sitt ansvarsområde.

Company: Fjord1 AS
Hiring Organization: Fjord1 AS
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBarne- og ungdomsarbeidar i vikarpool - Litlabø skule

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Vikarpoolen går inn og dekkjer vikariat frå om lag 16 dagar og inntil 6 månader i kommunale barnehagar og grunnskular i Stord.

Company: Stord kommune
Hiring Organization: Stord kommune
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTSB-post, ungdomsenheten, søkjer funksjonsleiar

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Eininga ligg under Haugaland DPS, som igjen er underlagt Klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna HF. Arbeid med fagutvikling i tråd med nasjonale føringar…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Kopervik
Street Address: TBD

Locality: Kopervik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTilkallingsvikarar - helse og omsorg

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Avdeling Bu og avlastning- herunder verna bustadar, avlastning og aktivitetssenteret. Skriv gjerne kva slags arbeidstad du kunne tenke deg å jobbe.

Company: Vanylven kommune
Hiring Organization: Vanylven kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMost searched for today

Leiar Jobs     Faglig Jobs     Salgs Jobs     Leder Marked Og Kommunikasjon     Technical Sales Executive Jobs     Benteler Jobs    
Show more jobs and careers for LeiarSuggested Job Search
Data as of 2022-12-02 (New) with id 0. Database job listings: 1,344,311 jobs and growing. Find more jobs near me.

If you are switching jobs: Industry experts state that when you inform your superiors you are leaving your job, the route back again is most likely gone. In this case, an imaginary collection is transformed that totally changes the company's relationships and atmosphere. Once you leave the business you will most probably replaced by another person fairly quickly.

Useful job keywords: office secretary hiring, hiring in dagupan, coordinator job hiring, legal assistant hiring, pharmacist hiring cebu