Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Unis Jobs     Spania Jobs     Crm Data Analyst     Regionleder Jobs     Aktivt Jobs     Ability Jobs     Kokk 100     Avdelingsledere     Bnpparibas Jobs    

Searching for "Logoped" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Logoped Jobs 2019


Vi søker fysioterapeut til 80 % fast stilling fra 1.1.2020

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: Legespesialister, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagog/treningsveileder, sykepleiere, sosionom, logoped, ernæringsrådgiver og nevropsykolog.

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Servicemedarbeider kjøkken

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: Legespesialister, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagog/treningsveileder, sykepleiere, sosionom, logoped, ernæringsrådgiver og nevropsykolog.

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Logoped - vikariat

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: Det søkes etter logoped til seksjon for Ungdomstrinn/1-10 skoler/spesialskoler. PPT - Seksjon for ung.trinn, 1-10 og spes.skoler, Oslo kommune, Utdanningsetaten…

Company: PPT - Seksjon for ung.trinn, 1-10 og spes.skoler, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Hiring Organization: PPT - Seksjon for ung.trinn, 1-10 og spes.skoler, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Logoped

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: Pedagogisk - psykologisk tjeneste har p.t. 25 fagstillinger, i tillegg leder, to avdelingsledere og administrasjonskonsulent. Vikariatet er av et års varighet.

Company: Sandnes kommune
Hiring Organization: Sandnes kommune
Salary: TBD
Location: Sandnes kommune
Street Address: TBD

Locality: Sandnes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Logoped

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: Et faglig samarbeid med en annen logoped i teamet. Ved oppveksttjenesten er det ledig et vikariat på 100% som logoped f.o.m.

Company: Kongsberg kommune
Hiring Organization: Kongsberg kommune
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPsykolog/-spesialist

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: Fagpersonene i PPT har fagbakgrunn som psykolog, pedagog, spesialpedagog, pedagogisk psykologisk rådgiver, barnevernspedagog, logoped.

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Logoped

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: Vi har ledig vikariat i 100% stilling for logoped. Logopedtenesta er ei avdeling i Nevroklinikken. Avdelinga yter tenester til pasientar med afasi, dysartri,…

Company: Nevroklinikken, Helse Bergen
Hiring Organization: Nevroklinikken, Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: Sjukepleiar inngår i team beståande av lege, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, logoped, hjelpepleiar og nevropsykolog.

Company: Avdeling Fysikalsk Medisin og RehabiliteringPost 2 - Traumatologi og nevrorehabilitering
Hiring Organization: Avdeling Fysikalsk Medisin og RehabiliteringPost 2 - Traumatologi og nevrorehabilitering
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingssykepleier

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: Vi jobber tverrfaglig og har team bestående av lege, fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitør, logoped, psykolog, sosionom, sykepleier, hjelpepleier og assistent.

Company: Høyenhall Helse og Rehabilitering
Hiring Organization: Høyenhall Helse og Rehabilitering
Salary: TBD
Location: Hole kommune
Street Address: TBD

Locality: Hole kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


BPA

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: Det er et krav til sertifikat og at du er en trygg sjåfør da du skal kjøre til fysioterapeut og logoped. Kvinne i 60 årene, boende på Nesodden er i behov av…

Company: Stendi Assistanse
Hiring Organization: Stendi Assistanse
Salary: TBD
Location: Nesodden kommune
Street Address: TBD

Locality: Nesodden kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du assistenten jeg ser etter??

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: Det er et krav til sertifikat og at du er en trygg sjåfør da du skal kjøre til fysioterapeut og logoped. Stendi Assistanse er et av Nordens største helse- og…

Company: Stendi Assistanse
Hiring Organization: Stendi Assistanse
Salary: TBD
Location: Nesodden kommune
Street Address: TBD

Locality: Nesodden kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spennende stilling som Koordinator

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: Vi har stort fokus på tverrfaglig samarbeid og har ansatt fysioterapeuter, ergoterapeut, nevrolog, somatisk tilsynslege, logoped, sykepleiere og…

Company: N. K. S. Helsehus Akershus As
Hiring Organization: N. K. S. Helsehus Akershus As
Salary: TBD
Location: Lørenskog kommune
Street Address: TBD

Locality: Lørenskog kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kommunepsykolog

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: PP-tjenesten har også egen logoped. Har du lyst til å bidra til bedre tverrfaglig innsats i vår kommune? I 2019 har Nordre Land kommune innført modellen BTI …

Company: Nordre Land kommune
Hiring Organization: Nordre Land kommune
Salary: TBD
Location: Dokka
Street Address: TBD

Locality: Dokka
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kommunepsykolog

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: PP-tjenesten har også egen logoped. Tjenesteområde Velferd består av driftsenhetene Nordre Land læringssenter, NAV Nordre Land, Psykisk helse- og rustjenesten.

Company: Nordre Land kommune
Hiring Organization: Nordre Land kommune
Salary: TBD
Location: Nordre Land kommune
Street Address: TBD

Locality: Nordre Land kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk psykologisk rådgiver

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: PPT har 6,8 årsverk som består av fagleder, ped.psyk rådgivere, logoped og støttepedagoger. Tjenesten er direkte underlagt kommunalsjef for KUO, og har egen…

Company: Vadsø kommune
Hiring Organization: Vadsø kommune
Salary: TBD
Location: Vadsø
Street Address: TBD

Locality: Vadsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk psykologisk rådgiver

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: PPT har 6,8 årsverk som består av fagleder, ped.psyk rådgivere, logoped og støttepedagoger. Tjenesten er direkte underlagt kommunalsjef for KUO, og har egen…

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Vadsø
Street Address: TBD

Locality: Vadsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjektleder 50 % stilling over 2 år

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: Familieenheten består av barneverntjeneste, helsestasjon, logoped, PPT, kommunepsykolog, rådgiver habilitering barn og unge og rådgiver forebygging barn og unge…

Company: Vågan Kommune
Hiring Organization: Vågan Kommune
Salary: TBD
Location: Svolvær
Street Address: TBD

Locality: Svolvær
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker sykepleiere/vernepleiere for fast 60%-stilling i todelt turnus og arbeid hver 3. eller 4. helg. Mulighet for inntil 15% vikariat i tillegg.

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: 60 årsverk og en tverrfaglig stab med leger, fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, psykologer, sosionom, jobbveileder, logoped og ernæringsfysiolog.

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker psykiatrisk sykepleier til vikariat 100 % (D/A/Helg)

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: Legespesialister, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagog/treningsveileder, sykepleiere, sosionom, logoped, ernæringsrådgiver og nevropsykolog.

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere natt - Rehabiliteringsmedisinsk sengepost

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: Arbeidet innebærer også samarbeid med leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, nevropsykolog og sosionom. Mulighet for heltid og deltid.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier 50% stilling Natt

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: Vi har stort fokus på tverrfaglig samarbeid og har ansatt fysioterapeuter, ergoterapeut, nevrolog, somatisk tilsynslege, logoped, sykepleiere og…

Company: N. K. S. Helsehus Akershus As
Hiring Organization: N. K. S. Helsehus Akershus As
Salary: TBD
Location: Lørenskog kommune
Street Address: TBD

Locality: Lørenskog kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier 100%, 1 års vikariat med mulighet for fast ansettelse

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: Vi jobber tverrfaglig og har team bestående av lege, fysioterapeuter, ergoterapeut, aktivitør, logoped, psykolog, sosionom, sykepleier, hjelpepleier og…

Company: Høyenhall Helse og Rehabilitering AS
Hiring Organization: Høyenhall Helse og Rehabilitering AS
Salary: TBD
Location: Hole kommune
Street Address: TBD

Locality: Hole kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: Vi har stort fokus på tverrfaglig samarbeid og har ansatt fysioterapeuter, ergoterapeut, nevrolog, somatisk tilsynslege, logoped, sykepleiere og…

Company: NKS Helsehus Akershus as
Hiring Organization: NKS Helsehus Akershus as
Salary: TBD
Location: Lørenskog kommune
Street Address: TBD

Locality: Lørenskog kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sosionom

Date: 2019-09-18 (Latest)

Job Description: Sosionom er organisert i seksjon for kliniske støttefunksjonar saman med ergoterapeutar, fysioterapeutar, logoped og klinisk ernæringsfysiolog.

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Kristiansund
Street Address: TBD

Locality: Kristiansund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for LogopedSuggested Job Search
Data as of 2019-09-18 (Latest) with id 2073.

If you are switching jobs: Experts mention that when you inform your superiors that you will be leaving your job, the path back again is most probably gone. In this case, an imaginary line is transformed that totally changes the business's relationships and environment. When you leave the company you will most likely be replaced by someone else rapidly probably.