Marthe Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Searching for "Marthe" job / career / vacancy in Norway? CareerDP.com is here to assist you in your search. We wish you good luck in finding your new dream job!


Search parameters used for query: Marthe job / career / vacancy; job location: Norway.
We found several listings that are shown below (part time / full time jobs).★ Frequently searched jobs today: Analytical Chemistry Jobs, Chef Manager Jobs, Campaigning Jobs, PET Blow Molding Operator Jobs, Personal Care Jobs, External Auditor Jobs
★ Related jobs in Norway:
Veolia Environnement jobs in Norway, LOréal jobs in Norway, Shandong Energy Group jobs in Norway, Total jobs in Norway, Merck jobs in Norway, Wuhan Iron Steel jobs in Norway, Koç Holding jobs in Norway,

Helgestilling helsefagarbeider/student/assistent

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Autorisert helsefagarbeider eller studenter innen relevant 3-årig utdanningsforløp innen helse-/ sosial- eller pedagogisk studieretning, samt assistenter.

Company: Elverum Kommune
Hiring Organization: Elverum Kommune
Salary: TBD
Location: Elverum
Street Address: TBD

Locality: Elverum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Advertisement

Sommervikar 2023

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Gyldige attester og vitnemål må vedlegges søknaden for å bli vurdert som aktuell kandidat til stillingen, og for vurdering av lønnsplassering.

Company: Grimstad Kommune
Hiring Organization: Grimstad Kommune
Salary: TBD
Location: Grimstad
Street Address: TBD

Locality: Grimstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKombinasjonsstilling - sykehjemslege og fastlegehjemmel

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Jevnaker kommune har ledig 50 % stilling som sykehjemslege ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS) og fastlegehjemmel med 670 listepasienter ved…

Company: Jevnaker kommune
Hiring Organization: Jevnaker kommune
Salary: TBD
Location: Jevnaker
Street Address: TBD

Locality: Jevnaker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitiførstebetjent / Politibetjent 3/2/1

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Du evnar å utfordre det etablerte for å drive mest mogleg effektivt, og levere høg kvalitet i arbeidet. Etterforsking i saker som ligg til seksjonen og det…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSpesialsykepleier/sykepleier - vikariat

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Kreftlinikken er for tiden organisert med to sengeposter, dagsenter og stor poliklinisk virksomhet (både på Øya og i Orkdal) og stråleterapienhet.

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAdvertisement

Vil du være en del av vårt team? Ullerud Helsebygg søker tilkallingsvikarer og ekstravakter

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Vi søker deg som har autorisasjon som sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/hjelpepleier, eller som er i et utdanningsløp til arbeid i helsesektoren.

Company: Frogn kommune
Hiring Organization: Frogn kommune
Salary: TBD
Location: Frogn kommune
Street Address: TBD

Locality: Frogn kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBarne- og ungdomsarbeider - vikariat

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Du skal delta i lek, være støttende og tilstedeværende i samspill med barn. Fortrinnsvis fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, eller annen relevant utdanning.

Company: Inderøy kommune
Hiring Organization: Inderøy kommune
Salary: TBD
Location: Inderøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Inderøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVi søker tilkallingsvikarer!

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Dersom du fortsatt er interessert i å være tilkallingsvikar hos oss på nyåret, må du søke på nytt ved en ny stillingsutlysning.

Company: Hamar, Løten og Stange kommuner
Hiring Organization: Hamar, Løten og Stange kommuner
Salary: TBD
Location: Stange
Street Address: TBD

Locality: Stange
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKommunikasjonskonsulent

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Strategi og plan for intern kommunikasjon. Opplæring i bruk av verktøy for nye ledere og ansatte. Samfunnsengasjert, med interesse for områder som rus,…

Company: Kirkens Bymisjon
Hiring Organization: Kirkens Bymisjon
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitibetjent 3 - 1

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: God skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsUtleieansvarlig Deltid

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Utleie av boliger (klargjøring av boliger, visninger, kontraktsinngåelser, innflytting og utflytting). Stillingen krever noe tilgjengelighet og visninger på…

Company: MONUMENT EIENDOM AS
Hiring Organization: MONUMENT EIENDOM AS
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: 72 sykehjemsplasser fordelt på tre etasjer, hvor det er åtte beboerrom i hver fløy. 50 leiligheter i omsorgsbolig, derav 15 heldøgns omsorgsboliger.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsesekretær kirurgisk avdeling

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Utdannet helsesekretær med relevant arbeidserfaring/praksis. Evner å raskt sette deg inn i nye oppgaver og rutiner. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVi søker en People Business Partner til Aftenbladet

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Bidra til å utvikle og implementere Aftenbladets strategi for å sikre at vi når våre strategiske forretningsmål.

Company: Schibsted
Hiring Organization: Schibsted
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSpesialsykepleier/ sykepleier - Nattkoordinator

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Klinikken er for tiden organisert med to sengeposter, dagsenter og stor poliklinisk virksomhet (både på Øya og i Orkdal) og stråleterapienhet.

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVi søker en People Business Partner til Aftenbladet

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Vi søker deg som trives med å jobbe tett med ledere og ta del i deres arbeidshverdag og utfordringer, og som har et brennende hjerte for HR-faget.

Company: Stavanger Aftenblad
Hiring Organization: Stavanger Aftenblad
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsOverlege/Psykiater

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. Inntak og vurdering av pasienter henvist for behandling.

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Sandnes
Street Address: TBD

Locality: Sandnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTilkallingsvikar i Hjemmetjenester 2023

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Andre tjenester har biler disponibelt, men det kan bli nødvendig å bruke egen bil i tjenesten. Det vil bli inngått en skriftlig arbeidsavtale som…

Company: Nordre Land kommune
Hiring Organization: Nordre Land kommune
Salary: TBD
Location: Dokka
Street Address: TBD

Locality: Dokka
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSommervikarer

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: 50 leiligheter i omsorgsbolig, derav inntil 15 heldøgns omsorgsboliger. Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTeknisk miljøarbeider/Vaktmester

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Hå mottakssenter har beliggenhet i Nærlandsparken. Oppfølging og gjennomføring av teknisk internkontrollsystem for boliger og bygningsmasse ved bruk av…

Company: Hero Norge
Hiring Organization: Hero Norge
Salary: TBD
Location: Nærbø
Street Address: TBD

Locality: Nærbø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKey Account Manager

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Manage existing customers, co-owners/JV partners, LNG contracts, JV Agreements and stakeholders. Responsible for building long term relationship with customers…

Company: BW
Hiring Organization: BW
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMOT-økonomi ansvarlig

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Hå mottakssenter har beliggenhet i Nærlandsparken. Hå mottakssenter søker en økonomi- og logistikkansvarlig i 50% stilling for snarlig tiltredelse.

Company: Hero Norge
Hiring Organization: Hero Norge
Salary: TBD
Location: Nærbø
Street Address: TBD

Locality: Nærbø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKey Account Manager

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Manage existing customers, co-owners/JV partners, LNG contracts, JV Agreements and stakeholders. Responsible for building long term relationship with customers…

Company: BW LNG
Hiring Organization: BW LNG
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSystemutvikler

Date: 2022-12-02 (New)

Job Description: Vi jobber etter agile utviklingsmetodikker og utvikler på . NET plattformen med blant annet teknologier som Visual Studio, Azure Devops, ASP.

Company: Jobbnorge as
Hiring Organization: Jobbnorge as
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMost searched for today

Marthe Jobs     Senior Reservoir Geologist     Den Norske Turistforening Oslo Og Omegn Jobs     Tannpleiar Jobs     Oppgaver Jobs     Tine Konsern Jobs    
Show more jobs and careers for MartheSuggested Job Search
Data as of 2022-12-02 (New) with id 0. Database job listings: 1,344,311 jobs and growing. Find more jobs near me.

If you are switching jobs: "I'm leaving the company" is really a phrase that requires plenty of courage. When pronounced at the wrong period or in the wrong manner, it can employ a negative effect on your profession. You may get a working job offer with another firm where the pay out is higher, but you remain not sure if that ongoing work place will be better then the current one. After all, it is not all about the amount of money. What if you afterwards change your mind? After all, this is not an easy decision. Needless to say your boss can forgive you and consider you back, but it isn't guaranteed.

Useful job keywords: jobs qatar, hiring today, job hiring near quezon avenue, asian hospital and medical center hiring, jobs today