Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Mega Jobs     Technicien Experimentation H F     Account Manager Stavanger     Sarpsborg Tannklinikk Viken Fylkeskommune Jobs     Trainee Salgssjef     Business Intern     Avtrykk Jobs     Tyrkisk Jobs     Stendi Assistanse Jobs    

Searching for "Maskinsjef" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Maskinsjef Jobs 2020


Ambulerende maskinsjef

Date: 2020-05-15 (Latest)

Job Description: Send søknad med CV merket "Ambulerende maskinsjef hurtigbåt Finnmark" til [email protected] Vår visjon er «La oss dra sammen», og våre kjerneverdier er…

Company: Boreal Transport
Hiring Organization: Boreal Transport
Salary: TBD
Location: Finnmark
Street Address: TBD

Locality: Finnmark
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Vikar - Maskinsjef

Date: 2020-05-15 (Latest)

Job Description: Daglig ansvar for drift, reparasjon, overhaling og vedlikehold av maskineri og tekniske systemer på hele fartøyet, planlegge større og mindre…

Company: Personalhuset
Hiring Organization: Personalhuset
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikar maskinsjef Vestfjordferger

Date: 2020-05-15 (Latest)

Job Description: I forbindelse med sommerproduksjonen har vi bruk for maskinsjefer på flere av våre samband i vestfjordområdet: Periodene 21.06 -06.07 og 19.07 – 26.07.

Company: Torghatten Nord
Hiring Organization: Torghatten Nord
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førere, overstyrmenn og maskinsjefer søkes til våre brønnbåter.

Date: 2020-05-15 (Latest)

Job Description: For søkere til stilling som maskinsjef kreves det maskinoffisersertifikat klasse 3 eller høyere. Det er ønskelig med førerettigheter om behov for og vikariering…

Company: Brønnbåt Nord Management AS
Hiring Organization: Brønnbåt Nord Management AS
Salary: TBD
Location: Engenes
Street Address: TBD

Locality: Engenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinsjef i sambandet Arsvågen-Mortavika

Date: 2020-05-15 (Latest)

Job Description: Teknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar fungerar i samsvar med klasse/styresmaktene sine krav. 2 veker på, 2 veker av.

Company: Fjord1 ASA
Hiring Organization: Fjord1 ASA
Salary: TBD
Location: Hordaland
Street Address: TBD

Locality: Hordaland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMaskinsjef i sambandet Stårheim-Isane

Date: 2020-05-15 (Latest)

Job Description: Teknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar fungerar i samsvar med klasse/styresmaktene sine krav.

Company: Fjord1 ASA
Hiring Organization: Fjord1 ASA
Salary: TBD
Location: Sogn og Fjordane
Street Address: TBD

Locality: Sogn og Fjordane
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinsjef i sambandet Molde-Vestnes

Date: 2020-05-15 (Latest)

Job Description: Teknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar fungerar i samsvar med klasse/styresmaktene sine krav. 2 veker på, 2 veker av.

Company: Fjord1 ASA
Hiring Organization: Fjord1 ASA
Salary: TBD
Location: Molde
Street Address: TBD

Locality: Molde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinsjef

Date: 2020-05-15 (Latest)

Job Description: Vi har følgende fast stilling ledig på vårt servicefartøy Mar Fortune: Teknisk leder og skal sørge for at skiper sitt tekniske utstyr/komponenter fungerer i…

Company: Amar Group AS
Hiring Organization: Amar Group AS
Salary: TBD
Location: Avaldsnes
Street Address: TBD

Locality: Avaldsnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Har du Maritim erfaring?

Date: 2020-05-15 (Latest)

Job Description: OSM People søker maritim personell. På PSV/ferge/nybygg for å være forberedt når markedet tar seg opp igjen. Det er ikke en konkret stilling p.d.d, vi forventer…

Company: OSM People Norway AS
Hiring Organization: OSM People Norway AS
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinsjef i sambandet Stranda-Liabygda

Date: 2020-05-15 (Latest)

Job Description: Teknisk leiar skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar fungerar i samsvar med klasse/styresmaktene sine krav. 2 veker på, 2 veker av, døgnskift.

Company: Fjord1 ASA
Hiring Organization: Fjord1 ASA
Salary: TBD
Location: Stranda
Street Address: TBD

Locality: Stranda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinsjef MF "Tysfjord", fast stilling.

Date: 2020-05-15 (Latest)

Job Description: Vi søker maskinsjef i fast stilling til sambandet Melbu - Fiskebøl som pt. 4 skift, 2 uker på/av. For alle stillingen gjelder krav om:

Company: Torghatten Nord
Hiring Organization: Torghatten Nord
Salary: TBD
Location: Melbu
Street Address: TBD

Locality: Melbu
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førere, overstyrmenn og maskinsjefer søkes til våre brønnbåter.

Date: 2020-05-15 (Latest)

Job Description: Førere, overstyrmenn og maskinsjefer søkes til våre brønnbåter. For søkere til stilling som maskinsjef kreves det maskinoffisersertifikat klasse 3 eller høyere.

Company: Brønnbåt Nord Management AS
Hiring Organization: Brønnbåt Nord Management AS
Salary: TBD
Location: Ibestad kommune
Street Address: TBD

Locality: Ibestad kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Teknisk inspektør

Date: 2020-05-15 (Latest)

Job Description: Kompetanse som skipsingeniør – maskiningeniør - skipselektro/automasjon - eller maskinsjef med relevant erfaring. God erfaring med maritim drift.

Company: Torghatten Nord
Hiring Organization: Torghatten Nord
Salary: TBD
Location: Os
Street Address: TBD

Locality: Os
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinsjef til olje / kjemikalietanker

Date: 2020-05-15 (Latest)

Job Description: Maskinsjef papirer i hht til STCW. På vegne av klient søker vi maskinsjef til en olje-/kjemikalietanker. 6 uker ombord, 6 uker fri.

Company: Norwegian Maritime Services
Hiring Organization: Norwegian Maritime Services
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker ny Maskinsjef!

Date: 2020-05-15 (Latest)

Job Description: Sertifikat som dekker maskinsjef opp til 3000Kw. Samba Marin AS søker etter maskinsjef på servicefartøy som hovedsakelig er i arbeid for oppdrettsnæringen.

Company: Samba Marin AS
Hiring Organization: Samba Marin AS
Salary: TBD
Location: Lepsøy
Street Address: TBD

Locality: Lepsøy
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Skipsfører

Date: 2020-05-15 (Latest)

Job Description: Skal sammen med maskinsjef bidra til at sikkerhetsstyringssystemer blir fulgt og at de er i samsvar med ISM koden for gjeldene fartøy.

Company: Amar Group AS
Hiring Organization: Amar Group AS
Salary: TBD
Location: Avaldsnes
Street Address: TBD

Locality: Avaldsnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


TEKNISK INSPEKTØR

Date: 2020-05-15 (Latest)

Job Description: Erfaring fra teknisk stilling i maritim bransje, gjerne som teknisk inspektør, maskinsjef eller navigatør. Vi skal styrke teamet innen teknisk drift og søker en…

Company: Orion Search International
Hiring Organization: Orion Search International
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for MaskinsjefSuggested Job Search
Data as of 2020-05-15 (Latest) with id 16373.

If you are switching jobs: Industry experts claim that when you inform your superiors you are leaving your job, the path back again is most likely gone. In this case, an imaginary collection is transformed that completely changes the company's relationships and environment. When you leave the business you will almost certainly replaced by someone else fairly quickly.