Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Emea T3 Specialist Indigo S5     Nyheim Jobs     Arkitekt     Serviceprosjekt Jobs     Basistjenester Jobs     Assistant Manager     Fagtekniker Jobs     Svangerskap Jobs     Youpark As Jobs    

Searching for "Mattilsynet" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Mattilsynet Jobs 2019


Veterinær

Date: 2019-09-19 (New)

Job Description: Mattilsynet er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i Mattilsynet, uansett alder, kjønn, redusert…

Company: Mattilsynet
Hiring Organization: Mattilsynet
Salary: TBD
Location: Hordaland
Street Address: TBD

Locality: Hordaland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Vil du jobbe med fiskehelse og fiskevelferd?

Date: 2019-09-19 (New)

Job Description: Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon, det betyr at du ved en hendelse kan få oppgaver i forbindelse med beredskap.

Company: Mattilsynet
Hiring Organization: Mattilsynet
Salary: TBD
Location: Trøndelag
Street Address: TBD

Locality: Trøndelag
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteinspektør/Seniorinspektør

Date: 2019-09-19 (New)

Job Description: Mattilsynet, region Stor-Oslo dekker fylkene Akershus, Oslo og Østfold. Mattilsynet er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater…

Company: Mattilsynet
Hiring Organization: Mattilsynet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kommunikasjonsdirektør

Date: 2019-09-19 (New)

Job Description: Videreutvikle Mattilsynet digitale kanaler basert på brukerbehov. Bidra til målrettet, tydelig og helhetlig ekstern - og intern kommunikasjon i Mattilsynet.

Company: Mattilsynet
Hiring Organization: Mattilsynet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Veterinær/fiskehelsebiolog

Date: 2019-09-19 (New)

Job Description: Vil du jobbe i fremtidens næring? Vi søker veterinær/fiskehelsebiolog til to spennende stillinger; Oppfølging av våre settefiskanlegg for å sikre smoltkvalitet.

Company: Lerøy
Hiring Organization: Lerøy
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVil du jobbe for trygt drikkevann?

Date: 2019-09-19 (New)

Job Description: Mattilsynet, region Stor-Oslo dekker fylkene Akershus, Oslo og Østfold. Mattilsynet er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater…

Company: Mattilsynet
Hiring Organization: Mattilsynet
Salary: TBD
Location: Ski
Street Address: TBD

Locality: Ski
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast stilling som førstekonsulent i Mattilsynet

Date: 2019-09-19 (New)

Job Description: Fast stilling som førstekonsulent i Mattilsynet. Mattilsynet kan tilby pensjons- og låneordninger i Statens Pensjonskasse. Relevant utdanning på høgskole nivå.

Company: Mattilsynet
Hiring Organization: Mattilsynet
Salary: TBD
Location: Akershus
Street Address: TBD

Locality: Akershus
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteinspektør

Date: 2019-09-19 (New)

Job Description: Mattilsynet er opptatt av mangfold og vi oppmodar derfor alle kvalifiserte kandidater til å søkje jobb i Mattilsynet uavhengig av alder, redusert funksjonsevne,…

Company: Mattilsynet
Hiring Organization: Mattilsynet
Salary: TBD
Location: Måløy
Street Address: TBD

Locality: Måløy
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Veterinær

Date: 2019-09-19 (New)

Job Description: Du har relevant erfaring fra offentlig forvaltning, fortinnsvis Mattilsynet. Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon som skal sikre den gode norske dyrehelsa,…

Company: Mattilsynet
Hiring Organization: Mattilsynet
Salary: TBD
Location: Sandnes
Street Address: TBD

Locality: Sandnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast stilling som veterinær

Date: 2019-09-19 (New)

Job Description: Arbeidsoppgavene du møter som inspektør i Mattilsynet er mange og varierte. Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon, det betyr at du ved en hendelse kan få…

Company: Mattilsynet
Hiring Organization: Mattilsynet
Salary: TBD
Location: Trøndelag
Street Address: TBD

Locality: Trøndelag
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Veterinær

Date: 2019-09-19 (New)

Job Description: Mattilsynet er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i Mattilsynet, uansett alder, kjønn, redusert…

Company: Mattilsynet
Hiring Organization: Mattilsynet
Salary: TBD
Location: Rogaland
Street Address: TBD

Locality: Rogaland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast stilling som førstekonsulent i Mattilsynet region Stor-Oslo

Date: 2019-09-19 (New)

Job Description: Mattilsynet kan tilby pensjons- og låneordninger i Statens Pensjonskasse. En administrativ jobb hvor du støtter opp om Mattilsynet sitt viktige samfunnsoppdrag.

Company: Mattilsynet
Hiring Organization: Mattilsynet
Salary: TBD
Location: Østfold
Street Address: TBD

Locality: Østfold
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du jobbe for trygt drikkevann?

Date: 2019-09-19 (New)

Job Description: Mattilsynet, region Stor-Oslo dekker fylkene Akershus, Oslo og Østfold. Mattilsynet er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater…

Company: Region Stor-Oslo, Mattilsynet
Hiring Organization: Region Stor-Oslo, Mattilsynet
Salary: TBD
Location: Ås
Street Address: TBD

Locality: Ås
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast stilling som veterinær

Date: 2019-09-19 (New)

Job Description: Arbeidsoppgavene du møter som inspektør i Mattilsynet er mange og varierte. Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon, det betyr at du ved en hendelse kan få…

Company: Mattilsynet
Hiring Organization: Mattilsynet
Salary: TBD
Location: Levanger
Street Address: TBD

Locality: Levanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteinspektør på matområdet i Oslo, Asker og Bærum

Date: 2019-09-19 (New)

Job Description: Mattilsynet er en viktig samfunnsaktør og vi må hele tiden være i endring for å imøtekomme nye utfordringer. Avdelingen dekker kommunene Oslo, Asker og Bærum og…

Company: Mattilsynet
Hiring Organization: Mattilsynet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver/seniorrådgiver

Date: 2019-09-19 (New)

Job Description: Bidrag til utvikling og modernisering av regelverk i dialog med Mattilsynet. Landbruks- og matdepartementet har ledig et engasjement med varighet på ett år som…

Company: Landbruks- og matdepartementet
Hiring Organization: Landbruks- og matdepartementet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Veterinær

Date: 2019-09-19 (New)

Job Description: Mattilsynet er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i Mattilsynet, uansett alder, kjønn, redusert…

Company: Avdeling Sunnhordland og Haugalandet
Hiring Organization: Avdeling Sunnhordland og Haugalandet
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast stilling som førstekonsulent i Mattilsynet region Stor-Oslo

Date: 2019-09-19 (New)

Job Description: Mattilsynet kan tilby pensjons- og låneordninger i Statens Pensjonskasse. En administrativ jobb hvor du støtter opp om Mattilsynet sitt viktige samfunnsoppdrag.

Company: Seksjon fellestjenester ved avdeling Oslo, Asker og Bærum i Region Stor-Oslo
Hiring Organization: Seksjon fellestjenester ved avdeling Oslo, Asker og Bærum i Region Stor-Oslo
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du jobbe med fiskehelse og fiskevelferd?

Date: 2019-09-19 (New)

Job Description: Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon, det betyr at du ved en hendelse kan få oppgaver i forbindelse med beredskap.

Company: Avdeling Namdal, region midt
Hiring Organization: Avdeling Namdal, region midt
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast stilling som førstekonsulent i Mattilsynet

Date: 2019-09-19 (New)

Job Description: Fast stilling som førstekonsulent i Mattilsynet. Mattilsynet skal sikre folk trygg mat. Mattilsynet kan tilby pensjons- og låneordninger i Statens Pensjonskasse…

Company: Region Stor-Oslo
Hiring Organization: Region Stor-Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tech Lead | Senior javautvikler| Teknisk arkitekt

Date: 2019-09-19 (New)

Job Description: Blant annet leverer vi prosjekter til kunder som NAV, Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Skatteetaten for å nevne noen. Vi ser etter kandidater som:

Company: Visma Consulting AS
Hiring Organization: Visma Consulting AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Produsentrådgiver med veterinærkompetanse

Date: 2019-09-19 (New)

Job Description: Hos oss vil du få muligheten til å arbeide tett på våre produsenter i rådgivingsteamet, i nært samarbeid med øvrig fagkompetanse som Helsetjenesten for svin –…

Company: Fatland
Hiring Organization: Fatland
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for MattilsynetSuggested Job Search
Data as of 2019-09-19 (New) with id 3968.

If you are switching jobs: The replacement of job should not be an excuse for labelling the workplace you have worked in as poor. You should tell your boss why you are leaving the company and you should point out the things that bothered you, do it in a polite and professional method however. Keep a way of measuring professionalism that has led you to this point in your career. This can help one to make strong references in the future. In conversations with new potential employers, it is necessary to be expert. You should also tell your better that you will be grateful for the chance that you have had in working for his or even hers corporation. You never know when your present boss will prove to be a great reference. Be aware that no one loves to be criticized. Not from subordinates or colleagues even. Even if they should have it. Anyone with whom you possess ever worked with could be a potentially positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Keep genuine contacts.